Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Oddelek za slovanske jezike in književnosti

 

 

 U R N I K ŠT. LETO 2001/2002

 

 RUSISTI 1. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

Rus.1.l./PO/9.40-11.20/T.Komarova/Moderni ruski jezik 1/pred.209A

Rus.1.l./PO/13.00-14.40/M.Spanring-Poredoš/Moderni ruski jezik 1/pred.4

Rus.1.l./PO/14.40-15.30/dr.A.Derganc/Ruski jezik 1/pred.2

Rus.1.l./TO/9.40-11.20/M.Spanring-Poredoš/Moderni ruski jezik 1/pred.5

Rus.1.l./TO/12.10-13.00/dr.M.Javornik/Uvod v študij ruske literature/pred.030

Rus.1.l./SR/10.30-11.20/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

Rus.1.l./SR/12.10-13.50/dr.M.Javornik/Literarna teorija I/pred.4

Rus.1.l./CE/9.40-11.20/T.Komarova/Moderni ruski jezik 1/pred.4

Rus.1.l./CE/14.40-16.20/M.Spanring-Poredoš/Moderni ruski jezik 1/pred.5

Rus.1.l./PE/8.50-9.40/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

Rus.1.l./PE/9.40-11.20/T.Komarova/Moderni ruski jezik 1/fonolaboratorij 12

Rus.1.l./PE/11.20-13.00/T.Komarova/Moderni ruski jezik 1/fonolaboratorij 12

 

RUSISTI 2. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Rus.2.l./PO/8.50-10.30/J.Urbas/Moderni ruski jezik 2/pred.116

Rus.2.l./PO/8.50-10.30/L.Kašeževa/Moderni ruski jezik 2/pred.4

Rus.2.l./TO/8.50-10.30/J.Urbas/Moderni ruski jezik 2/pred.116

Rus.2.l./TO/10.30-12.10/J.Urbas/Moderni ruski jezik 2/pred.116

Rus.2.l./TO/14.40-16.20/dr.V.Babič/STCSL/pred.209A

Rus.2.l./TO/18.00-19.40/dr.A.Skaza/Novejša ruska literatura II1/pred.2

Rus.2.l./SR/8.50-10.30/L.Kašeževa/Moderni ruski jezik 2/pred.116

Rus.2.l./SR/10.30-12.10/dr.A.Derganc/Ruski jezik 2/pred.4

Rus.2.l./SR/12.10-13.50/L.Kašeževa/Moderni ruski jezik 2/pred.209A

Rus.2.l./SR/13.50-15.30/dr.M.Javornik/Ruska litertaura II-seminar/pred.4

Rus.2.l./CE/11.20-13.00/J.Urbas/Moderni ruski jezik 2/pred.116

Rus.2.l./CE/13.00-14.40/L.Kašeževa/Moderni ruski jezik 2/pred.209A

 

RUSISTI 3. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Rus.3.l./PO/10.30-12.10/J.Urbas/Moderni ruski jezik 3/pred.116

Rus.3.l./PO/16.20-18.00/L.Kašeževa/Spoznavanje Rusije/pred.116

Rus.3.l./TO/18.00-19.40/dr.A.Skaza/Novejša ruska literatura II2/pred.2

Rus.3.l./SR/12.10-13.50/M.Spanring-Poredoš/Moderni ruski jezik 3/pred.5

Rus.3.l./SR/14.40-16.20/L.Kašeževa/Moderni ruski jezik 3/pred.1

Rus.3.l./SR/17.10-18.00/dr.A.Skaza/Starejša Ruska Literatura/pred.5

Rus.3.l./SR/18.00-18.50/dr.A.Skaza/Literarna teorija 2/pred.5

Rus.3.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Derganc/Diplomski seminar iz jezika/pred.5

Rus.3.l./CE/16.20-18.00/dr.A.Skaza/Diplomski seminar iz literature/pred.2

 

RUSISTI 4. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Rus.4.l./PO/8.00-9.40/T.Komarova/Moderni ruski jezik 4/pred.209A

Rus.4.l./PO/10.30-12.10/dr.M.Javornik/Novejša ruska literatura III/pred.1

Rus.4.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Derganc/Diplomski seminar iz jezika/pred.5

Rus.4.l./CE/16.20-18.00/dr.A.Skaza/Diplomski seminar iz literature/pred.2

Rus.4.l./CE/9.40-11.20/J.Urbas/Moderni ruski jezik 4/pred.116

 

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE 1. DO 4. LETNIK, SAMO NEPEDAGOŠKI

 

Prim. slov. jez.1.l./PO/13.00-14.40/dr.V.Babič/STCSL, vaje/pred.024

Prim. slov. jez.1.l./PO/14.40-16.20/dr.V.Babič/STCSL, predavanja/pred.024

Prim. slov. jez.1.l./SR/8.00-9.40/dr.V.Cvetko-Orešnik/Hist. Fonet. ie. jez./pred.6

Prim. slov. jez.1.l./SR/12.10-13.50/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.1.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.1.l./CE/13.00-14.40/M.Spanring-Poredoš/Ruski lektorat 1/pred.4

Prim. slov. jez.2.l./SR/12.10-13.50/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.2.l./CE/11.20-13.00/T.Komarova/Ruski lektorat 2/pred.5

Prim. slov. jez.2.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.3.l./SR/12.10-13.50/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.3.l./SR/16.20-18.00/dr.J.Orešnik/Splošno jezikoslovje/pred.6

Prim. slov. jez.3.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.4.l./SR/12.10-13.50/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

Prim. slov. jez.4.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Šivic-Dular/prim. slov. jez./pred.1

 

SRBOHRVATISTI 1. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Shm.1.l./PO/9.40-11.20/dr.K.Veljanovska/Makedonski jezik 1/pred.5

Shm.1.l./PO/11.20-13.00/mag.Đ.Strsoglavec/Hrv. in srb. knjiž., vaje/pred.5

Shm.1.l./TO/13.00-14.40/dr.Vl.Osolnik/Hrv. in srb. knjiž do19.st./pred.116

Shm.1.l./TO/14.40-16.20/H.Tivadar/Slovenski jezik 1/pred.1

Shm.1.l./TO/16.20-18.00/G.Bolf/Lektorske vaje/pred.209A

Shm.1.l./SR/8.50-10.30/dr.V.Požgaj-Hadži/Sod. hrv. in srb. jez. 1/pred.5

Shm.1.l./SR/10.30-11.20/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slov. jezikos./pred.2

Shm.1.l./SR/15.30-17.10/G.Bolf/Lektorat hrv. srb. jez. 1/pred.209A

Shm.1.l./CE/13.00-14.40/dr.V.Babič/STCSL/pred.1

Shm.1.l./PE/8.50-9.40/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slov. jezikos./pred.2

Shm.1.l./PE/11.20-13.00/mag.Đ.Strsoglavec/Hrv. in srb. knjiž., vaje/pred.5

 

SRBOHRVATISTI 2. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Shm.2.l./PO/14.40-16.20/mag.V.Gorjanc/Slovenski jezik 2/pred.1

Shm.2.l./TO/11.20-13.00/dr.V.Požgaj-Hadži/Sod. hr. in srb. jez.2/pred.5

Shm.2.l./SR/13.50-15.30/G.Bolf/Lektorat hrv. srb. jez. 1/pred.209A

Shm.2.l./SR/15.30-17.10/dr.M.Juvan/Literarna teorija/pred.2

Shm.2.l./CE/9.40-11.20/dr.K.Veljanovska/Makedonski jezik 2/pred.5

Shm.2.l./CE/11.20-13.00/dr.Vl.Osolnik/Hr. in srb. knj. do19.st./pred.209A

Shm.2.l./CE/13.00-14.40/A.Juričić/Lektorat hrv. srb.jezika 2/pred.116

 

SRBOHRVATISTI 3. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Shm.3.l./TO/11.20-13.00/dr.Vl.Osolnik/Hr.in srb. knjiž./pred.1

Shm.3.l./TO/13.00-14.40/mag.Đ.Strsoglavec/Hrv. in srb. knjiž. vaje/pred.5

Shm.3.l./TO/18.00-19.40/dr.K.Veljanovska/Makedonska knjiž.1/pred.1

Shm.3.l./TO/9.40-11.20/G.Bolf/Lektorat hrv. srb. jez. 2/pred.025

Shm.3.l./SR/10.30-12.10/dr.V.Požgaj-Hadži/Stilistika./pred.5

Shm.3.l./CE/18.00-19.40/mag.V.Gorjanc/Prevajanje v slovenščino/pred.5

Shm.3.l./CE/13.00-14.40/dr.Vl.Osolnik/Ustno slovstvo/pred.5

Shm.3.l./CE/16.20-18.00/A.Juričić/Lektorat hrv. srb. jez 3/pred.5

 

SRBOHRVATISTI 4. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Shm.4.l./PO/18.00-20.30/dr.J.Vrečko/Svetovna knjiž./pred.2

Shm.4.l./TO/16.20-18.00/dr.I.Novak-Popov/Tipologija sln. knjiž./pred.2

Shm.4.l./TO/13.00-14.40/mag.Đ.Strsoglavec/Hrv. in srb. knjiž. vaje/pred.5

Shm.4.l./TO/11.20-13.00/dr.Vl.Osolnik/Hrv. in srb. knj./pred.1

Shm.4.l./TO/19.40-20.30/dr.K.Veljanovska/Makedonska knjiž.2/pred.1

Shm.4.l/TO/9.40-11.20/dr.V.Požgaj-Hadži/Lektorat 4/kabinet 210

Shm.4.l./SR/10.30-12.10/dr.V.Požgaj-Hadži/Zg. gr. in srb. j. in dialek./pred.5

Shm.4.l./CE/18.00-19.40/mag.V.Gorjanc/Prevajanje v slovenščino/pred.5

 

SLOVENISTI ENOPREDMETNI 1. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.E.1.l./PO/18.00-20.30/dr.J.Vrečko/Pregled svetovne književnosti/pred.2

Sln.E.1.l./PO/16.20-18.00/dr.P.Jakopin/Računalništvo NP/pred.013

Sln.E.1.l./TO/16.20-18.00/dr.V.Babič/STCSL/pred.4

Sln.E.1.l./SR/8.50-10.30/dr.E.Kržišnik/Slovenski knjižni jezik 1/pred.2

Sln.E.1.l./SR/10.30-11.20/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

Sln.E.1.l./SR/14.40-15.30/dr.E.Kržišnik/Slovenski knjižni jezik 1,seminar/pred.2

Sln.E.1.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Bjelčevič/Novejša slovenska književnost 1/pred.2

Sln.E.1.l./CE/14.40-16.20/dr.S.Granda/Kulturna zgodovina Slovencev/pred.1

Sln.E.1.l./CE/16.20-20.30/H.Tivadar/Slovenski knjižni jezik 1, vaje/fonolaboratorij 12

Sln.E.1.l./PE/8.00-8.50/H.Tivadar/Slovenski knjižni jezik 1, vaje/fonolaboratorij 12

Sln.E.1.l./PE/8.50-9.40/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

Sln.E.1.l./PE/9.40-10.30/dr.E.Kržišnik/Uvod v slovensko jezikoslovje 1/pred.1

Sln.E.1.l./PE/10.30-13.00/dr.M.Hladnik/Uvod v študij slovenske književnosti/pred.2

 

SLOVENISTI ENOPREDMETNI 2. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.E.2.l./PO/8.50-10.30/dr.S.Kranjc/Slovenski knjižni jezik 2/pred.2

Sln.E.2.l./PO/10.30-12.10/dr.M.Hladnik/Novejša slovenska književnost 2/pred.2

Sln.E.2.l./PO/14.40-16.20/N.Logar/Jezikoslovne podstave lektoriranja 1NP/pred.116

Sln.E.2.l./PO/13.00-14.40/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.116

Sln.E.2.l./TO/12.10-13.00/dr.M.Stabej/Zgodovina slovenskega knjižnega jezika, sem/pred.116

Sln.E.2.l./SR/8.00-9.40/mag.V.Gorjanc/Strokovno besedilo/pred.1

Sln.E.2.l./SR/11.20-13.00/dr.I.Grdina/Starejša slovenska književnost/pred.2

Sln.E.2.l./SR/15.30-17.10/dr.M.Juvan/Literarna teorija/pred.2

Sln.E.2.l./SR/17.10-18.50/mag.P.Svetina/Starejša slovenska književnost, vaje NP/kabinet 210

Sln.E.2.l./CE/8.00-9.40/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.116

Sln.E.2.l./CE/9.40-11.20/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2,vaje/pred.1

Sln.E.2.l./CE/13.00-15.30/dr.M.Stabej/Zgodovina slovenskega knjižnega jezika/pred.2

Sln.E.2.l./PE/8.50-10.30/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.116

 

SLOVENISTI ENOPREDMETNI 3. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.E.3.l./PO/10.30-11.20/dr.V.Smole/Izbirni diplomski seminar/pred.4

Sln.E.3.l./PO/11.20-13.00/dr.I.Orel/Zgodovinska slovnica in dialektologija/pred.209A

Sln.E.3.l./PO/13.00-14.40/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika/pred.2

Sln.E.3.l./PO/14.40-16.20/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika/pred.4

Sln.E.3.l./PO/16.20-18.00/dr.M.Križaj-Ortar/Jezikovna didaktika/pred.4

Sln.E.3.l./PO/18.00-19.40/dr.I.Saksida/Mladinska književnost/pred.4

Sln.E.3.l./TO/8.50-10.30/dr.A.Vidovič-Muha/Slovenski knjižni jezik 3/pred.2

Sln.E.3.l./TO/11.20-12.10/dr.A.Vidovič-Muha/Slovenski knjižni jezik 3, seminar/pred.2

Sln.E.3.l./TO/12.10-13.00/dr.A.Vidovič-Muha/Izbirni diplomski seminar/pred.2

Sln.E.3.l./TO/13.00-13.50/dr.E.Kržišnik/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.E.3.l./TO/13.50-14.40/dr.S.Kranjc/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.E.3.l./TO/16.20-18.00/dr.S.Kranjc/Izbrana poglavja iz pragmatike/pred.1

Sln.E.3.l./TO/18.00-19.40/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika,seminar/Didaktična učilnica

Sln.E.3.l./SR/8.50-10.30/dr.V.Smole/Zgodovinska slovnica in dialektologija 1/pred.4

Sln.E.3.l./SR/11.20-12.10/dr.M.Stabej/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.E.3.l./SR/13.00-14.40/dr.I.Orel/Zgodovinska slovnica in dialektologija ,sem./pred.2

Sln.E.3.l./SR/14.40-15.30/dr.I.Orel/Izbirni diplomski seminar/pred.5

Sln.E.3.l./SR/15.30-17.10/mag.A.Zupan-Sosič/Struktura literarnega besedila/pred.5

Sln.E.3.l./CE/8.00-9.40/dr.Vl.Osolnik/Pregled hrvaške,srbske in makedonske književnosti/pred.209A

Sln.E.3.l./CE/9.40-11.20/dr.I.Grdina/Novejša slovenska književnost 3/pred.2

Sln.E.3.l./CE/11.20-13.00/dr.I.Novak-Popov/Sodobna slovenska književnost 1/pred.2

Sln.E.3.l./CE/17.10-18.50/mag.P.Svetina/Novejša slovenska književnost 2, vaje/kabinet 210

Sln.E.3.l./PE/10.30-11.20/dr.E.Kržišnik/Jezikoslovne podstave lektoriranja/pred.1

 

SLOVENISTI ENOPREDMETNI 4. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.E.4.l./PO/12.10-13.00/dr.V.Smole/Zgodovinska slovnica in dialektologija 2/pred.4

Sln.E.4.l./PO/13.00-14.40/dr.A.Bjelčevič/Izbrana poglavja iz literarne vede/pred.1

Sln.E.4.l./PO/14.40-15.30/dr.E.Kržišnik/Pomenoslovje/pred.5

Sln.E.4.l./PO/16.20-18.00/dr.A.Bjelčevič/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.E.4.l./TO/8.50-10.30/dr.M.Stabej/Slovenski knjižni jezik 4/pred.4

Sln.E.4.l./TO/12.10-13.00/dr.A.Vidovič-Muha/Izbirni diplomski seminar/pred.2

Sln.E.4.l./TO/13.00-13.50/dr.E.Kržišnik/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.E.4.l./TO/13.50-14.40/dr.S.Kranjc/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.E.4.l./TO/14.40-16.20/dr.I.Orel/Zgodovinska slovnica in dialektologija 2/pred.4

Sln.E.4.l./TO/16.20-18.00/dr.I.Novak-Popov/Tipologija slovenske književnosti/pred.2

Sln.E.4.l/SR/8.50-9.40/dr.M.Stanonik/Ustno slovstvo/pred.209A

Sln.E.4.l./SR/9.40-11.20/dr.M.Hladnik/Izbirni diplomski seminar/pred.209A

Sln.E.4.l./SR/12.10-13.00/dr.V.Smole/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.E.4.l./SR/14.40-15.30/dr.I.Orel/Izbirni diplomski seminar/pred.5

Sln.E.4.l./SR/15.30-17.10/dr.I.Grdina/Izbirni diplomski seminar/pred.4

Sln.E.4.l./SR/17.10-18.50/dr.I.Novak-Popov/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.E.4.l./CE/9.40-11.20/dr.M.Golden/Uvod v jezikoslovje,NP/pred.6

Sln.E.4.l./CE/11.20-13.00/mag.A.Zupan-Sosič/Sodobna slovenska književnost 2/pred.4

Sln.E.4.l./CE/15.30-16.20/dr.V.Smole/Zgodovinska slovnica in dialektologija 2/pred.4

Sln.E.4.l./CE/17.10-18.50/mag.P.Svetina/Novejša slovenska književnost 3, vaje/kabinet 210

Sln.E.4.l./PE/11.20-12.10/dr.E.Kržišnik/Lektoriranje/pred.1

 

SLOVENISTI DVOPREDMETNI 1. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.D.1.l./PO/18.00-20.30/dr.J.Vrečko/Pregled svetovne književnosti/pred.2

Sln.D.1.l./PO/16.20-18.00/dr.P.Jakopin/Računalništvo NP/pred.013

Sln.D.1.l./SR/8.50-10.30/dr.E.Kržišnik/Slovenski knjižni jezik 1/pred.2

Sln.D.1.l./SR/10.30-11.20/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

Sln.D.1.l./SR/14.40-15.30/dr.E.Kržišnik/Slovenski knjižni jezik 1, seminar/pred.2

Sln.D.1.l./CE/8.00-9.40/dr.A.Bjelčevič/Novejša slovenska književnost 1/pred.2

Sln.D.1.l./CE/15.30-16.20/dr.V.Babič/STCSL/pred.2

Sln.D.1.l./CE/16.20-20.30/H.Tivadar/Slovenski knjižni jezik 1,vaje/fonolaboratorij 12

Sln.D.1.l./PE/7.10-8.50/dr.M.Hladnik/Uvod v študij slovenske književnosti/pred.2

Sln.D.1.l./PE/8.00-8.50/H.Tivadar/Slovenski knjižni jezik 1,vaje/fonolaboratorij 12

Sln.D.1.l./PE/8.50-9.40/dr.A.Šivic-Dular/Uvod v slovansko jezikoslovje/pred.2

 

SLOVENISTI DVOPREDMETNI 2. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.D.2.l./PO/8.50-10.30/dr.S.Kranjc/Slovenski knjižni jezik 2/pred.2

Sln.D.2.l./PO/10.30-12.10/dr.M.Hladnik/Novejša slovenska književnost 2/pred.2

Sln.D.2.l./PO/13.00-14.40/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2,vaje/pred.116

Sln.D.2.l./SR/11.20-13.00/dr.I.Grdina/Starejša slovenska književnost/pred.2

Sln.D.2.l./SR/15.30-17.10/dr.M.Juvan/Literarna teorija/pred.2

Sln.D.2.l./CE/8.00-9.40/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.116

Sln.D.2.l./CE/9.40-11.20/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.1

Sln.D.2.l./CE/13.00-15.30/dr.M.Stabej/Zgodovina slovenskega knjižnega jezika/pred.2

Sln.D.2.l./PE/8.50-10.30/N.Logar/Slovenski knjižni jezik 2, vaje/pred.116

 

SLOVENISTI DVOPREDMETNI 3. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.D.3.l./PO/10.30-11.20/dr.V.Smole/Izbirni diplomski seminar/pred.4

Sln.D.3.l./PO/11.20-12.10/dr.V.Smole/Zgodovinska slovnica in dialektologija 1/pred.4

Sln.D.3.l./PO/13.00-14.40/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika/pred.2

Sln.D.3.l./PO/14.40-16.20/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika/pred.4

Sln.D.3.l./PO/16.20-18.00/dr.M.Križaj-Ortar/Jezikovna didaktika/pred.4

Sln.D.3.l./TO/8.50-10.30/dr.A.Vidovič-Muha/Slovenski knjižni jezik 3/pred.2

Sln.D.3.l./TO/11.20-12.10/dr.A.Vidovič-Muha/Slovenski knjižni jezik 3, seminar/pred.2

Sln.D.3.l./TO/12.10-13.00/dr.A.Vidovič-Muha/Izbirni diplomski seminar/pred.2

Sln.D.3.l./TO/13.00-13.50/dr.E.Kržišnik/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.D.3.l./TO/13.50-14.40/dr.S.Kranjc/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.D.3.l./TO/18.00-19.40/dr.B.Krakar-Vogel/Književna didaktika,sem./Didaktična učilnica

Sln.D.3.l./SR/11.20-12.10/dr.M.Stabej/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.D.3.l./SR/13.00-14.40/dr.I.Orel/Zgodovinska slovnica in dialektologija 1/pred.2

Sln.D.3.l./SR/14.40-15.30/dr.I.Orel/Izbirni diplomski seminar/pred.5

Sln.D.3.l./CE/9.40-11.20/dr.I.Grdina/Novejša slovenska književnost 3/pred.2

Sln.D.3.l./CE/11.20-13.00/dr.I.Novak-Popov/Sodobna slovenska književnost 1/pred.2

 

SLOVENISTI DVOPREDMETNI 4. LETNIK, PEDAGOŠKI IN NEPEDAGOŠKI

 

Sln.D.4.l./PO/12.10-13.00/dr.V.Smole/Zgodovinska slovnica in dialektologija 1/pred.4

Sln.D.4.l./PO/16.20-18.00/dr.A.Bjelčevič/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.D.4.l./TO/8.50-10.30/dr.M.Stabej/Slovenski knjižni jezik 4/pred.4

Sln.D.4.l./TO/12.10-13.00/dr.A.Vidovič-Muha/Izbirni diplomski seminar/pred.2

Sln.D.4.l./TO/13.00-13.50/dr.E.Kržišnik/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.D.4.l./TO/13.50-14.40/dr.S.Kranjc/Izbirni diplomski seminar/pred.1

Sln.D.4.l./TO/14.40-16.20/dr.I.Orel/Zgodovinska slovnica in dialektologija 2,seminar/pred.4

Sln.D.4.l./TO/16.20-18.00/dr.I.Novak-Popov/Tipologija slovenske književnosti/pred.2

Sln.D.4.l./SR/9.40-11.20/dr.M.Hladnik/Izbirni diplomski seminar/pred.209A

Sln.D.4.l./SR/12.10-13.00/dr.V.Smole/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.D.4.l./SR/14.40-15.30/dr.I.Orel/Izbirni diplomski seminar/pred.5

Sln.D.4.l./SR/15.30-17.10/dr.I.Grdina/Izbirni diplomski seminar/pred.4

Sln.D.4.l./SR/17.10-18.50/dr.I.Novak-Popov/Izbirni diplomski seminar/pred.116

Sln.D.4.l./CE/11.20-13.00/mag.A.Zupan-Sosič/Sodobna slovenska književnost 2/pred.4

 

 

SPOŠTOVANE ŠTUDENTKE, SPOŠTOVANI ŠTUDENTI!

 

Pred vrati je novo študijsko leto, ki ga bomo začeli v ponedeljek, 8. oktobra 2001. Veliko med vami vas bo vrata fakultete prestopilo prvič, zato vam v drobno pomoč ponujamo nekaj informacij.

 

Študijsko leto ima dva semestra:

- zimski semester traja od 8. 10. 2001 do 11. 1. 2002

- poletni semester traja od 11. 2. 2002 do 31. 5. 2002.

 

Izpitna obdobja so:

- zimski izpitni čas: od 14. 1. 2002 do 2. 2. 2002 (sledi mu teden dni počitnic)

- spomladanski izpitni čas: od 3. 6. 2002 do 29. 6. 2002 (julija in avgusta ni izpitnih rokov in govorilnih ur)

- jesenski izpitni čas: od 2. 9. 2002 do 20. 9. 2002

 

VSE PREDMETE V LETNIKU VPISUJETE V INDEKS TAKO V ZIMSKEM KOT V POLETNEM SEMESTRU. POSKRBITE ZA INSKRIPCIJE IN FREKVENCE!

 

Na oddelku za slovanske jezike in književnosti imamo štiri študijske smeri: enopredmetni in dvopredmetni študij slovenskega jezika in književnosti, dvopredmetni študij ruskega jezika in književnosti, dvopredmetni študij hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika in književnosti ter dvopredmetni študij primerjalnega slovanskega jezikoslovja. Vse naštete študijske smeri imajo dve usmeritvi: pedagoško in nepedagoško usmeritev. Če izberete pedagoško smer, morate opraviti izpite iz specialne didaktike in še izpite iz splošnih pedagoških predmetov - vaš naziv po končanem študiju je naprimer univerzitetni diplomirani slovenist/univerzitetno diplomirana slovenistka.

 

POSEBNO OPOZORILO - SPLOŠNI PEDAGOŠKI IZPITI, KI JIH OPRAVLJATE V DRUGEM IN TRETJEM LETNIKU, SO NESPREGLEDLJIVI POGOJ ZA VPIS V NASLEDNJI VIŠJI LETNIK. IN SICER:

- Psihologija za učitelje za vpis v tretji letnik

- Didaktika, Pedagogika in Andragogika za vpis v četrti letnik (od naštetih treh predmetov je za vpis dovolj, če opravite dva, tretjega pa do diplome)

 

Če pa izberete nepedagoško smer, opravljate predmete, ki so v študijskih programih označeni kot predmeti samo za nepedagoške študente. Vaš naziv po končanem študiju je naprimer profesor/profesorica slovenščine. O izbiri pedagoške oziroma nepedagoške smeri se morate odločiti najkasneje ob vpisu v tretji letnik.

 

Urniki za študijsko leto 2001/2002 so obešeni na oddelčnem hodniku v drugem nadstropju fakultete. Urnik si lahko preberet tudi na inetrnetnem naslovu http//www.ff.uni-lj.si/slovjez/tajn/default.htm. Predavanja, seminarji, vaje in lektorati potekajo v predavalnicah:

 

Ob vhodu na oddelek (pred nihajnimi vrati) imamo dve oglasni deski: na eni so obvestila za sloveniste in študente primerjalnega slovanskega jezikoslovja, na drugi pa obvestila za rusiste in srbohrvatiste. Na koncu oddelčnega hodnika sta še dva oglasna prostora: enega zasedajo urniki, drugega splošna obvestila.

Vsi študentje izpolnjene prijavnice za izpite oddajajte v enega od obeh izpitnih predalov, ki se nahajata ob oglasni deski slovenistov.

 

Izpitni roki za št. leto 2001/2002 bodo objavljeni po 15. 10 2001 na dveh izpitnih predalih, v katera oddajate izpitne prijavnice; izpitne roke bo mogoče prebrati tudi na internetnem naslovu http//www.ff.uni-lj.si/slovjez/tajn/default.htm. Izpiti so brezplačni, razen za študente brez statusa (ki plačajo 10.050,00 SIT) in vse redne študente, ki izpit iz predmeta opravljajo četrtič, petič itn. ( ti plačajo 6.700,00 SIT). Na izpit se morate prijaviti najkasneje sedem dni pred datumom izpita; odjavite se lahko najpozneje tri dni pred datumom izpita.

 

ŠTUDENTI, KI MORATE IZPIT PLAČATI, SE PRED ODDAJO IZPITNE PRIJAVNICE OBVEZNO ZGLASITE V TAJNIŠTVU ODDELKA!

 

Položnice za plačilo izpita lahko dobite v tajništvu. Plačate jih lahko na blagajni fakultete vsak dan razen petka od 11.00 do 13.00 ure, v četrtek pa od 9.00 do 13.00 ure. Izpit lahko plačate s položnico tudi na pošti, banki ali drugje.

 

Govorilne ure za št. leto 2001/2002 bodo objavljene skupaj z izpitnimi roki po 15. oktobru 2001.

 

Če imate vprašanje, na katerega kljub vsem obvestilom ne veste odgovora ali če se vam zdi problem v zvezi s študijem nerešljiv, vstopite v tajništvo Oddelka in povprašajte. Poslušali vas bomo in se pogovorili z vami.

 

URADNE URE TAJNIŠTVA SO: VSAK DAN RAZEN PETKA OD 10.00 DO 12.00.

V ČASU URADNIH UR ODGOVARJAMO TUDI NA VAŠE TELEFONSKE KLICE.

 

INFORMACIJ O ŽE OBJAVLJENIH IZPITNIH ROKIH IN RAZPOREDIH GOVORILNIH UR PO TELEFONU NE SPOROČAMO!

Telefon: 01 242 1270

e-pošta: leonora.nardoni-grah@ff.uni-lj.si, branka.kotnik@ff.uni-lj.si

 

 

 

Z vašimi vprašanji se lahko obrnete tudi na predstojnika oddelka izr. prof. dr. Vladimirja Osolnika, ki ima uradne ure v ponedeljek, ob 10.30 do 13.30 ure v tajništvu oddelka in namestnika predstojnika doc. dr. Aleksandra Bjelčeviča, ki ima uradne ure v četrtek, ob 11.30 do 13.30 ure v tajništvu oddelka.

 

Priporočamo vam nakup študijskega programa v fakultetni knjigarni (cena je nakaj sto tolarjev). Dobro si oglejte izpitne pogoje, brez katerih se ne morete vpisati v naslednji, višji letnik; če vam kljub temu karkoli v zvezi s pogoji ne bo jasno in razumljivo, se oglasite v tajništvu in vprašajte. Ne zanašajte se na govorice!

 

Vsi izpiti na vseh študijskih smereh, ki so pogoj za vpis v višji letnik, so NESPREGLEDLJIVI - to pomeni, da morate od zahtevanih pogojnih izpitov imeti opravljene vse.

 

Uradne ure Referata za študentske zadeve, ki se nahaja v petem nadstropju fakultete, so vsak dan od 11.00 do 13.00 ure.

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo prijetno in uspešno študijsko leto 2001/2002.

 

 

Tajništvo Oddelka za slovanske jezike in književnosti

Ljubljana, 3. 10. 2001

 

 

Govorilne ure učiteljev in izpitni rokiStran je bila nazadnje spremenjena 4. oktobra 2001. Mnenja in pripombe prosim sporočite Leonori Nardoni-Grah.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/tajn/default.htm             Število obiskov