Vilko Novak
(Beltinci, 28. 4. 1909–Ljubljana, 8. 10. 2003)

Etnolog in slavist. Diplomiral je 1933 na ljubljanski univerzi iz slavistike, pozneje je študiral etnologijo in iz te 1947 doktoriral. Bil je 15 let srednješolski prof. (Maribor, Murska Sobota, Kranj, Senta, Ljubljana) in 1948–78 prof. na oddelku za etnologijo FF v Ljubljani, od 1972 kot redni prof. (zadnji 2 leti honorarno). Preučeval je prekmursko slovstvo in jezik ter zasnoval in uredil dela: Izbor prekmurske književnosti (1936), Izbor prekmurskega slovstva (1976), Slovenske ljudske molitve (1983); sestavil je slovar stare knjižne prekmurščine, preučeval prekmursko ljudsko prehrano, lončarstvo, vinogradništvo, stavbarstvo, šege in značilnosti ljudske kulture ter strukturo in zgodovino raziskovanja slov. ljudske kulture, zgodovino živinoreje in planšarstva na Slovenskem. Ugotovitve je objavil v številnih revijalnih razpravah in knjižnih delih. Prevajal je iz madž. (4 knjige). Uredil je znanstveni zbornik Slovenska krajina (1935) ter več knjig drugih zbiralcev in prevajalcev, ki jim je napisal uvode in opombe (V. Möderndorfer, Ljudska medicina pri Slovencih, 1964; Slovenske ljudske pesmi – Slovén népdalok, 1967: Š. Kühar, Ljudsko izročilo Prekmurja, 1988). Sodeloval je v uredništvih Etnološkega atlasa Jugoslavije I (Zgb 1989), zbornikov Ethnologia slavica (Bratislava), Etnološki pregled (Bgd) in Stopinje (MS). Objavljal je v slov. in tujih strokovnih publikacijah in se s predavanji udeleževal domačih in mednarodnih etnoloških kongresov. L. 1992 je prejel za dolgoletno vzdrževanje slov.-madž. stikov madž. spominsko plaketo Pro cultura Hungarica.

Bibliografija

Ljudska prehrana v Prekmurju. Lj 1947.

Slovenska ljudska kultura. Lj 1960.

Über den Charakter der Slowenischen Volkskultur in Kärnten. München 1973.

Raziskovalci slovenskega življenja. Lj 1986.

Slovar stare knjižne prekmurščine. Poskusni snopič I. Lj 1988.

O njem

S. KREMENŠEK: Ob jubileju univerzitetnega profesorja dr. Vilka Novaka. Traditiones 18 (1989). 55–59.

M. RAČIČ: Izbrana bibliografija dr. Vilka Novaka. Traditiones 18 (1989). 59–64.


Zbrala Maja Janežič. Vir: Enciklopedija Slovenije. Ur. Alenka Dermastia, Marjan Javornik, Dušan Voglar. Ljubljana: MK, 1987–2002. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/vi_novak.html postavila Andreja Musar 27. 10. 2006.