Slavistično društvo Slovenije

Slavistična knjižnica

V Knjigarni Konzorcij na Slovenski cesti v Ljubljani lahko po spodaj navedenih cenah kupite knjige Slavistične knjižnice, izdane od leta 2006 dalje. V Knjigarni FF (v avli ljubljanske Filozofske fakultete na Aškerčevi 2) pa so naprodaj izvodi knjig od leta 2008 dalje. Pohitite z nakupom, saj je zaloge izvodov za prodajo hitro kopnijo.

Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica, 15). 280 str. ISBN 978-961-6715-05-8. Cena: 15 €.
Petra Kodre: Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Slavistična knjižnica, 14). 170 str. ISBN 978-961-6715-03-4, pdf. Cena: 13 €.
Alenka Jensterle - Doležal, V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Slavistična knjižnica, 13). 139 str. ISBN 978-961-6715-02-7, pdf. Cena: 12 €.
Barbara Pregelj, Zgledno omledno: trivialno v slovenski postmoderni književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007 (Slavistična knjižnica, 12). 210 str. ISBN 978-961-6751-00-3, pdf. Cena: 10 €.
Katarina Podbevšek, Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 11). 305 str. ISBN 978-961-91015-8-2, pdf – 3,6 MB. Cena: 13 €.
Martina Ožbot, Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 10). 163 str. ISBN 961-91015-7-X, pdf – 1 MB. Cena: 7 €.
Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 9). 195 str. ISBN 961-91015-6-1. http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/koseski.htm. Cena: 8 €.
Peter Jurgec, Samoglasniški nizi v slovenščini: fonološko-fonetična analiza. Ljubljana: Rokus, 2005 (Slavistična knjižnica, 8). 224 str. ISBN 961-209-543-4.
Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2003. 324 str. (Slavistična knjižnica / Rokus; 7) ISBN 961-209-357-1.
Marija Mercina, Proza Cirila Kosmača: uvod v lingvostilistično analizo. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2003. 175 str. (Slavistična knjižnica; 6) ISBN 961-209-348-2
Zoltan Jan, Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. / Bibliografski dodatek: [slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni]. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2001. 153 str. (Slavistična knjižnica; 5) ISBN 961-209-232-X, doc – 1,2 MB.
Zoltan Jan, Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. Ljubljana: Rokus, Slavistično društvo Slovenije, 2001. 269 str. (Slavistična knjižnica; 4) ISBN 961-209-235-4, doc – 2 MB.
Alenka Gložančev. Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. Ljubljana: Rokus, 2000. 167 str. (Slavistična knjižnica; 3)
Marja Boršnik. Kratek bibliografski pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955 101 str. (Slavistična knjižnica. Bibliografska dela; 2)
France Dobrovoljc, Zvone Verstovšek. Dve imenski kazali [Imensko kazalo k Cankarjevim Zbranim spisom od I. do XXI. zvezka. Imensko kazalo k Prijateljevi monografiji Janko Kersnik, njegovo delo in doba]. Ljubljana: DZS, 1955. 79 str. (Slavistična knjižnica. Bibliografska dela; 1)
Vera Brnčič. N. A. Dobroljubov. Ljubljana: DZS, 1956. 96 str. (Slavistična knjižnica)
Janko Jurančič. Južnoslovanski jeziki. Ljubljana: DZS, 1957. 118 str. (Slavistična knjižnica).
Silva Trdina. Besedna umetnost, 2: Literarna teorija. Ljubljana: MK, 1958, 1961, 1965. (Slavistična knjižnica: učbeniki; 1)

Razpisni pogoji
Navodila avtorjem

Vzorec avtorske pogodbe


Creative Commons License
Slikovne datoteke na tej strani so objavljene pod Creative Commons Priznanje avtorstva – Brez predelav 3.0 licenco.
Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/slaknj.html postavil Miran Hladnik 28. 10. 2004, obnovila Andreja Musar 16. 3. 2007 in Matjaž Zaplotnik nazadnje 23. 3. 2010.