Rado L. Lenček (1921–2005)

lencek

Jezikoslovec in etnolog Rado Lenček se je rodil 3. oktobra 1921 v Mirni na Dolenjskem, umrl pa 27. januarja 2005 v New Yorku. Leta 1940 je maturiral na gimnaziji v Novem mestu, nato pa do leta 1944 študiral slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med letoma 1946 in 1947 je nadaljeval študij v Padovi. Prvih deset let po koncu druge svetovne vojne je bil zaposlen kot profesor na slovenskih srednjih šolah v britansko-ameriškem pasu Svobodnega tržaškega ozemlja v Gorici in Trstu. V Trstu je nekaj časa tudi urejal bilten Kulturne vesti United States Information Service, leta 1956 pa se je z družino preselil v ZDA. V letih 1958 in 1959 je opravil podiplomski študij na univerzi v Chicagu ter med letoma 1959 in 1962 na Harvardu, kjer je l. 1962 doktoriral iz slovanskih jezikov in književnosti. Kot docent je najprej predaval slovanske jezike in književnost na Univerzi Illinois v Chicagu, leta 1965 pa je začel predavati na univerzi Columbia v New Yorku, kjer je ostal do upokojitve leta 1995. Od 1975 do 1988 je bil predstojnik slavističnega oddelka, bil je tudi član newyorške Akademije znanosti ter večih jezikoslovnih društev v ZDA in v Evropi. Od 1991 je bil zunanji dopisnik SAZU.

Objavil je vrsto knjig, razprav in raziskovalnih del. Med drugim knjige Ob Jadranu: Etnografski zapiski in študije (Trst 1947), Slovenska marijanska lirika (Trst 1954), A Bibliographical Guide to Literature on Slavic Civilizations (New York 1966), The Structure and History of Slovene Language (Columbus, Ohio 1975), To Honor Jernej Kopitar 1780-1980 (Ann Arbor 1982), Slovenes, the Eastern Alpine Slavs, and their Cultural Heritage (New York 1989).

Med priznanji, ki jih je prejel, sta tudi nagrada Ameriškega združenja učiteljev slovanskih in vzhodnoevropskih jezikov (1994) ter naslov častni Ambasador Republike Slovenije v znanosti, ki mu ga je leta 1995 podelilo ministrstvo za znanost in tehnologijo za raziskovalne dosežke, s katerimi je prispeval k povečanju mednarodne uveljavitve Slovenije v svetu. Za dolgoletno prizadevno delo za prepoznavnost in uveljavljanje slovenskega jezika v tujini je bil leta 2001 odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije.

V svojih razpravah uveljavlja načela modernega jezikoslovja, upošteva zlasti sociolingvistični vidik. Pomemben je njegov prispevek k razvoju slovenistike kot samostojne znanstvene vede v ZDA. Rado L. Lenček je bil tudi pobudnik in ustanovitelj Družbe za slovenske študije in tudi njen prvi predsednik (1973-83) in urednik njenih glasil.

Bibliografija

Družba za slovenske študije v ZDA : znanstveno in posredovalno delo. Delo. št.106 (11.5.1995) str. 9-10. Portret.

Ur. Velikonja, J., Lenček, R. L.: Who's who of Slovene descent in the United States 1995. New York : Society of Slovene Studies [etc.], 1995.

Letno zborovanje Družbe za slovenske študije : pismo iz ZDA. Delo. št. 265 (16.XI.1995), str. 15. Ilustr.

Kremžar, Elizabeta: Slava Božji materi : venci Marijinih pesmi. Kastelec, K., Lenček, R. L. – avtor dodatnega besedila. Celovec : Slomškova založba, 1969.

Publikacije o Sloveniji in njeni problematiki : v seriji svetovnih bibliografij. Delo. št. 176 (1.VIII.1996), str. 15.

Letno zborovanje Družbe za slovenske študije : pismo iz ZDA. Delo. št. 12 (16.I.1997), str. 16.

O jeziku in zavesti narodnega porekla. New York : Columbia University, 1978.

Problems and Perspectives of Ethnic Identification: Withering Away or Reaffirmation? Experience of a Slovene Emigrant. Dve domovini. Št. l (1990), str. 205-218.

Lubi Slovenci : a Festschrift to honor Rado L. Lencek on the occasion of his sixty-fifth birthday, 3 October 1986. Ur. Priestly, T.M.S., Nedeljković, O. B., Cooper, H. R. New York : Society for Slovene Studies, 1987.

Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g > y and -g > -x in slovene dialects. Slavistična revija. št. 1/3 (1989), str. 219-231.

Debeljak, Aleš: Slovene language cannot be compromised for the illusory promise of Europe. Lipold, John, Lenček, Rado – prevajalca. Zapiski. iss. 4 (Spring 1998), str. [4-7].

A bibliography of recent literature on Macedonian, Serbo-croatian, and Slovene languages. Lenček, Rado L., Okuka, Miloš – sestavljalca bibliografije. München : Slavica Verlag dr. Anton Kovač, 1990.

The structure and history of the Slovene language. Jevnikar, M., Toporišič, J., Biggins, M., Hladnik, M., Dolenc, I. – pisci recenzij. Columbus, Ohio : Slavica, 1982.

Dve domovini - Two Homelands : znanstveni zbornik Slovenske akademije znanosti in umetnosti o izseljenstvu. Naši razgledi. št.18 (28.IX.1990), str.519-520.

Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije. Gjurin, Velemir – prevajalec. Slavistična revija. št. 4 (1990), str. 440-451.

Turnšek, Metod: Država med gorami : drama v petih dejanjih. Lenček, Rado L. – avtor dodatnega besedila. Trst : [s. n.], 1948.

Slovenes, the Eastern Alpine Slavs, and their cultural heritage. New York : Research & Documentation, Slovene Studies, Institute on East Central Europe, Columbia University, 1989.

Xenia slavica : papers presented to Gojko Ružičić on the occasion of this seventhy-fifth birthday, 2 februar 1969. Ur. Lenček, Rado L. The Hague, Paris : Mouton, 1975.

Protislovna prihodnost Slovencev v ZDA : problemi in perspektive etnične identifikacije: odmiranje ali ponovna uveljavitev? Naši razgledi. št. 7 (7.IV.1989), str. 194-195.

Prizadevanja ameriških slovenistov : Novembrsko zborovanje Society for Slovene Studies. Naši razgledi. št. 24 (29.XII.1989), str. 739-740.

Papers in Slavic philology. 2, To honor Jernej Kopitar : 1780-1980. Ur. Lenček, Rado L., Cooper, Henry R. Ann Arbor : University of Michigan, Department of Slavic Languages and Literatures, 1982.

Baudouin de Courtenay, J., Oblak, V.: The correspondence between Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) and Vatroslav Oblak (1864-1896) : the beginnings of the scientific study of minor Slavic languages. Ur. Lenček, Rado L. München : Slavica Verlag dr. Anton Kovač, 1992.

Lenček, Rado L., Lunt, Horace G.: The verb pattern of contemporary standard Slovene. Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1966.

Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih. Slavistična revija. 40, št. 1 (1992), str. 61-77.

Ur. Velikonja, J., Lenček, R. L.: Who's who of Slovene descent in the United States. Seattle : Department of Geography, University of Washington, New York : Research and documentation, Society for Slovene Studies, Institut on East Central Europe, Columbia university, 1992.

The relics of the *vy-prefix in the south Slavic languages. New York : Columbia University, Institute on East Central Europe, 1993.

Lovrenčič, Joža: Lovrenčičeva "Jubilejna elegija" s pismom hčerki Nini ob priliki svoje šestdesetletnice, 2. marca 1950. Ur. Lovrenčič-Lenček, Nina, Lenček, Rado L. - avtor dodatnega besedila. Goriški letnik. Št. 18 (1991), str. 41-47. Ilustr = Lovrenčičev zbornik.

Slovenska kulturna akcija. Slovenec. št. 38 (9.8.1991), str. 12 - št. 39 (10.8.1991), str. 13.

O Sloveniji in Slovencih v angleščini : prva bazična publikacija. Delo. št.138 (17.VI.1993), str.15.

Nov priročnik za študij slovenščine. Delo. št.161 (15.VII.1993), str.13.

Novo obdobje slovenske prisotnosti v širšem svetu : Slovenci in Amerika. Delo. št. 22 (27.I.1994), str. 13.

Kdo je kdo slovenskega rodu v ZDA : nova izdaja. Delo. št. 160 (13.VII.1995), str. 10.

Izbrane razprave in eseji. Ur. Pirnat-Greenberg, Marta. Ljubljana : Slovenska matica, 1996.

Eulogy of a Man of Two Homelands. Dve domovini. Št. l (1990), str. 393-401.

Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa. Slavistična revija. št. 2/3 (apr.-sep. 1994), str. [199]-213.

Vključevanje slovenskih specialnosti v primerjalno obravnavo slovanskih jezikov : pogovor med obiskom v domovini. Lenček, Rado L. – intervjuvanec, Pibernik, France - oseba, ki intervjuva. Delo. št. 105 (9.V.1996), str. 15+52Portret.

Za tesnejše sodelovanje znanstvenikov - posrednikov : letna konferenca ameriške Družbe za slovenske študije. Delo. št. 284 (8.XII.1994), str. 7.

Ivanova, Nadja, Lenček, Rado L. : The structure and history of the Slovene language. Sofija : Kliment Ohridski, 1985.

Slovenci in Američani. Naši razgledi. št. 24 (20.XII.1991), str. 714.

On poetic language in the literature of a linguistic diaspora at the moment of its separation from the native language. Literature, culture and ethnicity / edited by Mirko Jurak. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1992. Str. 21-26.

Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher. Slavistična revija. št. 1/2 (jan.-jun. 1997), str. [403]-419.

Osem Slovencev za danes : zdomstvo – emigracija. Lenček, Rado – intervjuvanec, Tavčar, Zora - oseba, ki intervjuva. Mladika. Leto 36, št. 1 (1992), str. 4-8Ilustr.

Pet vrstic za predsednika države : slovenski vladni predstavniki in znanstveniki v ameriški enciklopediji. Delo. Leto 41, št. 21 (28. jan. 1999), str. 18.

Toussaint S. Hočevar (1927-1987) : a portrait. Slovene studies. št. 1/2 (1989), str. 11-13.

The concept and role of language in the formation of national intelligentsia in Slavic societies in the 18th and 19th centuries. Slovene studies. št. 1/2 (1989), str. 147-157.

An American Slovene Congress' Plan for Internationalization of the Question of Basic Human Rights of the Slovene Minority in the Italian Veneto and Udine Regions. Zapiski. št. 1 (1996), str. 6-8.

Slovene Minority in Friuli-Venezia Gulia : Facts are facts - an Italian view on the problems of Italy's ethnic minorities. Zapiski. št. 2 (1997), str. [5-8].

The Hour of European Truth for Slovenia. Zapiski. št. 3 (1997), str. [5-6].

The Problems of the Slovene Minority within the Boundaries of the Italian State. Zapiski. št. 5 (1998), str. 4-5.

Columbia University Newsletter Reviews Recent American Slovene Congress Conference. Zapiski. št. 5 (1998), str. 6.

Slikovitost slovenske govorice. Misli. Letn. 16, št. 3 (1967), str. 76-77.

Kopitar's Slavic version of the Greek dialects theme. München : [s. n.], 1971.

The theme od the Greek koine in the concept of a Slavic common language and Matija Majar's model. [The Hague] : [s. n.], [1968].

Čupa, čupus 'enodebelni čoln'- v ruščini in slovenščini. [New York : University Press, London : University of London Press], [1968].

Dobrovský and the South Slavic literary languages. [S.l.] : [s. n.], 1944-1959.

On dilemmas and compromises in the evolution of modern Slovene. [S.l.] : [Institute on East Central Europe, School of international affairs/Columbia University, [1976].

American linguists on Slovene language : a comprehensive annotaded bibliography : [1940-1975]. New York : Society for Slovene studies, 1975.

Il pensiero di Jan Baudouin de Courtenay sui dialetti parlati nella Slavia Italiana e nella Resia. Čedad : Slovenski raziskovalni inštitut, 1978.

Jan Baudouin de Courtenay on the dialects spoken in Venetian Slovenia and Rezija. New York : Society for Slovene Studies, 1977.

The verb pattern of contemporary standard Slovene. With an attempt at a generative description of the Slovene verb by Horace G. Lunt. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. [Darmstadt] : [t. Hoppenstedt], 1966.

Rado L. Lenček: Modalna raba adverba lahko v slovenščini. Novi Sad : [s. n.], 1960.

Problems in sociolinguistics in the Soviet Union. Georgetown : University, School of languages and linguistics, 1971.

Po jerebico '' slika iz bogatstva kraškega ženitovanja. Trst : [s.n.], 1951.

A bibliographical guide to the literature on Slavic civilizations. New York : [s. n.], 1966.

An outline of the course on slavic civilizations. New York : Institute on East Central Europe, 1970.

Lenček, Rado: Od morja smo doma. Skupinska deklamacija. [Trst] : [s. n.], [1952].

Posvečeno R. Lenčku

Lenček Rado L. : prof. dr. R. L. L. umrl v starosti 83 let. Ameriška domovina. Letn. 107, št. 6 (2005), str. 14Ilustr.

Švent, Rozina: Ambasador Slovenije v znanosti : dr. Rado Lenček je sklenil svoj svoj življenjski lok. Ameriška domovina. Letn. 107, št. 13 (2005), str. 10, 12.

Bratuž, Lojzka: Slavist in jezikoslovec Rado L. Lenček : in memoriam. Ameriška domovina. Letn. 107, št. 8 (2005), str. 15.

Lenček Rado : umrl je. Svobodna Slovenija. Letn. 64, št. 4 (2005), str. 3.

Bernik, France: Prof. Rado L. Lenček počiva v rodni zemlji. Ameriška domovina. Letn. 107, št. 19 (2005), str. 11Ilustr.

Slovene ali Slovenian? Misli. Letn. 16, št. 11 (1967), str. 339.

Slovenska lipa. Misli. Letn. 18, št. 11 (1969), str. 341.

Lenček Rado : [nekrolog]. Glas Slovenske kulturne akcije. Letn. 50, št. 1/2 (2005), str. [3]Ilustr.


Zbrala Vida Kovač, viri: Umrl jezikoslovec Rado Lenček. http://www.rtvslo.si/kultura/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=4&c_id=22357; Umrl je Rado Lencek. http://www.delo.si/index.php?sv_path=41,104,39477; Umrli člani SAZU. http://www.sazu.si/umrli.htm, ES, Cobiss. Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/lencek.html Miran Hladnik 5. julija 2006.