Lino (Vendelin) Legiša (1908–1980)

Rodil se je 22. marca 1908 v Škofljah pri Divači, umrl pa 28. junija 1980. Bil je literarni zgodovinar. Študiral je slavistiko v Ljubljani, učil na srednjih šolah, doktoriral je l. 1938, nato pa študiral v Parizu. Med leti 1942–45 je bil interniran. Od l. 1955 dalje je bil na institutu za slovenski jezik na SAZU, ob tem pa je tudi predaval svetovno in jugoslovansko književnost na igralski akademiji. Bil je sourednik Jezika in slovstva (1957–60), Slovenskega pravopisa (1962) in SSKJ. Poleg tega je bil še urednik in soavtor Zgodovine slovenskega slovstva, pripravil pa je tudi znanstveno izdajo Kalobškega rokopisa in Pisanic s študijami. V člankih, esejih in kritikah je spremljal sodobno slovensko literarno ustvarjanje, posebno pozornost je posvetil Primorski. Uredil je nekaj pesniških izborov in antologij.

Bibliografija


Zbrala Vida Kovač, vir Leksikon Cankarjeve založbe in Cobiss (http://cobiss.izum.si). Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/legisa.html Miran Hladnik 22. junija 2006.