Dr. Bratko Kreft (1905–1996)

kreft1 Dramatik, pripovednik, literarni in gledališki zgodovinar, režiser Bratko Kreft se je rodil 11. februarja 1905 v Mariboru. Slavistiko je študiral na Dunaju in v Ljubljani, skupaj s primerjalno književnostjo in literarno teorijo. Doktoriral je l. 1939. Na Dunaju se je seznanil z delavskim odrom in novimi režiserskimi smermi Majerholda, Vahtangova in Piscatorja. Na Dunaju je v letih 1924–25 delal v uredništvu glasila Kominterne in balkanskih komunističnih partij Fédération Balcanique. Po Kosovelovi smrti je bil od 1925 do 1927 urednik Mladine. Sodeloval je z avantgardistično revijo Tank. Bil je umetniški vodja in režiser Delavskega odra (1928–30) in od l. 1932 do l. 1935 urednik prve slovenske marksistične revije Književnost. Od l. 1930 je bil zaposlen v Narodnem gledališču v Ljubljani kot režiser. Po italijanski okupaciji je z dovoljenjem KP in OF odšel v Rim, kjer je preučeval rusko literaturo. L. 1942 so ga aretirali in pripeljali v ljubljanske zapore. V hišnem priporu je ostal do konca vojne. L. 1946 se je vrnil v Dramo SNG Ljubljana, kjer je ostal do upokojitve l. 1962. V letih 1957–62 je bil honorarni redni profesor za novejšo rusko književnost na Filozofski fakulteti. L. 1961 je postal redni član in l. 1976 podpredsednik SAZU. Dobil je nagrado Avnoj (1975) in trikrat Prešernovo nagrado (1948, 1957, 1975). Umrl je 17. julija 1996.

Bibliografija

Članki in drugi sestavni deli

Blok in Dostojevski: (poema Dvanajst in Dostojevski). Jez. slovst. marec 1965, letn. 10, št. 1, str. 15–22.

Tradicija in avantgarda: (referat za VI. mednarodni slavistični kongres v Pragi 1968). Slav. rev., 1968, 16, str. [91]–158.

Cankar in ruska književnost. Slav. rev., 1969, 17, št. 1, str. [70]–98.

Dramatska struktura Drabosnjakove "Komedije od zgubljeniga sina". Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 1976/1977, 5/6, str. 185–194.

Slovenska socialno progresivna umetnost med obema vojnama: (uvodno razmišljanje). Jez. slovst. marec 1961, letn. 6, št. 6, str. 177–186.

Veličina Prešernovega dela. Naši razgl., 28. feb. 1953, 2, št. 4, str. 1–2.

Ob šestdesetletnici slovenskega Deželnega gledališča. Naši razgl., 14. mar. 1953, 2, št. 5, str. 13.

Ob šestdesetletnici Miroslava Krleže. Naši razgl., 4. jul. 1953, 2, št. 13, str. 15–16.

In memoriam Karla Krausa. Naši razgl., 18. jul. 1953, 2, št. 14, str. 12–14.

Zapisek o Hamletu. Naši razgl., 20. okt. 1956, 5, št. 20, str. 476–478.

Zapisek o Hamletu. 2. Naši razgl., 10. nov. 1956, 5, št. 21, str. 502–504.

Shakespeare v angleškem gledališču: (govor na otvoritvi razstave "Shakespeare v angleškem gledališču" dne 18. junija 1958 v Drami SNG). Naši razgl., 5. jul. 1958, 7, št. 13, str. 317–318.

Vloga napredne kulture med obema vojnama. Jez. slovst. maj 1959, letn. 4, št. 8, str. 225–228.

Julij Slowacki: govor na proslavi v Križankah dne 27. decembra 1959. Naši razgl., 23. jan. 1960, 9, št. 2, str. 37–38, ilustr.

Učenju tujih jezikov. Naši razgl., 19. mar. 1960, 9, št. 6, str. 128–130, graf. prik.

Dostojevski in Camus: (Zapisek ob dunajski uprizoritvi "Besov"). Naši razgl., 14. maj 1960, 9, št. 9, str. 214–215.

Zapisek ob Pasternakovi smrti. Naši razgl., 11. jun. 1966, 9, št. 11, str. 262–263, fotogr.

Osebnost Frana Kidriča: (govor na III. kongresu Zveze slavističnih društev FLRJ pred odkritjem spomenika). Jez. slovst. november 1961, letn. 7, št. 2, str. 33–36.

Rabindranat Thákkur in indijsko gledališče: ob stoletnici njegovega rojstva. Naši razgl., 10. jun. 1961, letn. 10, št. 11(226), str. 260.

Protest nemškega pisatelja: (iz "Berlinskih zapiskov"). Naši razgl., 22. jul. 1961, letn. 10, št. 14(229), str. 540.

Slavistika in naša stvarnost: govor ob otvoritvi III. kongresa Zveze slavističnih društev FLRJ, v Ljubljani, 18. septemba 1961. Naši razgl., 23. sep. 1961, letn. 10, št. 18(233), str. 437–439.

Fragment o Matiji Murku: iz spominskega govora na proslavi stoletnice rojstva (Slovenska akademija znanosti in umetnosti). Naši razgl., 25. feb. 1961, letn. 10, št. 4(219), str. 86.

Taras Ševčenko: (1814–1961). Naši razgl., 25. mar. 1961, letn. 10, št. 6(221), str. 139.

Literarni večer pri Suhrkampu: iz "Frankfurtskih zapiskov". Naši razgl., 27. jan. 1962, 11, št. 2(241), str. 31.

Ob 150–letnici Petra Petrovića Njegoša: (odlomek). Jez. slovst. jan. 1964, letn. 9, št. 2/3, str. 51–53.

Krleža in Cankar. Jez. slovst. maj 1964, letn. 9, št. 4/5, str. 118–121.

O humanistični šoli in izobrazbi. Jez. slovst. jul. 1964, letn. 9, št. 6, str. 204–208.

Shakespearove slavnosti v Weimarju. Naši razgl., 6. jun. 1964, 13, št. 11(298), str. 211–212.

O jugoslovanskem kriteriju. Naši razgl., 8. feb. 1964, 13, št. 3(290), str. 52.

Shakespeare: ob štiristoletnici rojstva. Naši razgl., 25. apr. 1964, 13, št. 8(295), str. [141]–142.

Veliki humanist, Bratko Kreft. Naši razgl., 29. jan. 1966, 15, št. 2(337), str. 36–37.

Gledališče oktobrske revolucije: list iz moskovskega dnevnika, Bratko Kreft. Naši razgl., 4. nov. 1967, 16, št. 21(380), str. 602–603.

Proti vetru – za vihar!: odlomki iz manifesta "Mladine" 1925–26, Bratko Kreft. Naši razgl., 4. nov. 1967, 16, št. 21(380), str. 604–605.

Odlomek o Bertu Brechtu: ob sedemdesetletnici rojstva, Bratko Kreft. Naši razgl., 9. mar. 1968, 17, št. 5 (388), str. 133–134.

Dvestoletnica Drabosnjakovega rojstva. Naši razgl., 25. maj 1968, 17, št. 10(393), str. 294.

Slovar slovenskega knjižnega jezika: izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, založila Državna založba Slovenije, 1970, Ob izidu prve knjige. Naši razgl., 6. mar. 1970, 19, št. 5(436), str. 137.

Ignacij Borštnik: portret slovenskega igralca (II). Naši razgl., 6. mar. 1970, 19, št. 5(436), str. 141–142.

O delu Slovenske akademije znanosti in umetnosti: ob odprtju Prešernove dvorane in prve razstave v njej – prikaza publikacij SAZU. Naši razgl., 9. feb. 1973, 22, št. 3, str. 62–63.

Vseslovenski kulturni dogodek: odlomek iz sklepnega govora na letošnjem Borštnikovem srečanju v Mariboru. Naši razgl., 8. nov. 1974, 23, št. 21, str. 557–558.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti: o njenem položaju in snovanju, Umetnosti. Naši razgl., 20. dec. 1974, 23, št. 24, str. 631.

Zapis o Heineju: ob Klopčičevih prevodih in izboru, Bratko Kreft. Naši razgl., 9. maj 1975, 24, št. 9, str. 244–246.

Mislec, znanstvenik, revolucionar. Naši razgl., 27. feb. 1976, letn. 25, št. 4, str. 89–91.

Krleževe lirične samoizpovedi: (odlomek). Nova revija, 1982, letn. 1, št. 3/4, str. 356–358.

Kosovel v času. Naši razgl., 14. dec. 1984, 33, št. 23, str. 680.

Zapis o Avgustu Černigoju. Naši razgl., 28. feb. 1986, 35, št. 4, str. 102–103.

Skok skozi zgodovino: beseda ob predstavi "Velike puntarije" v Sp. Vinarah pri Šentprimožu na Koroškem 10.8.86. Naši razgl., 12. sep. 1986, 35, št. 17, str. 488.

Ob jubileju Univerzitetne knjižnice Maribor, Iz prvih časov knjižnice, Bratko Kreft. Knjižnica 1978, 22, št. 3/4, str. 159–161.

Brecht pri nas do vojne: (zapisek ob izdaji prve knjige izbranega dela pri Cankarjevi založbi v Ljubljani). Jez. slovst. 1963, letn. 8, št. 7, str. 217–219.

Zapisek o IV. slavističnem kongresu: Ohrid od 24.5. – 28. 5. 1963, Bratko Kreft. Naši razgl., 22. jun. 1963, 12, št. 12(275), str. 232.

In memoriam Ernsta Tollerja: ob tridesetletnici penklubskega kongresa v Dubrovniku, Bratko Kreft. Naši razgl., 7. sep. 1963, 12, št. 17(280), str. 340.

Razprava o slovenskih maskah. Naši razgl., 20. apr. 1968, 17, št. 8, str. 232.

KREFT, Bratko, KONESKI, Blaže. Plenum Mednarodnega slavističnega komiteja v Helsinkih. Jez. slovst. januar 1970/71, letn. 16, št. 4, str. 123–126.

KREFT, Bratko, VIDMAR, Josip. Predgovor (v prvi knjigi). V: BAJEC, Anton (ur.) et. al. Slovar slovenskega knjižnega jezika, (Slovarji DZS). Ljubljana: DZS, 2000, [1] str.

Prizadevanja slovenskih slavistov: odgovarja predsednik Slavističnega društva Slovenije akademik prof. dr. Bratko Kreft. Naši razgl., 9. nov. 1968, 17, št. 21, str. 638.

Akademik profesor dr. Bratko Kreft. Naši razgl., 21. apr. 1972, 21, št. 8, str. 236.

Ustvarjalne dileme: govorijo Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada, Dr. Bratko Kreft. Naši razgl., 7. feb. 1975, 24, št. 3, str. 66.

Samogovor polkovnika Semjonova: prizor iz političnih dialogov "Apokaliptični jezdeci". Naši razgl., 27. apr. 1957, 6, št. 8, str. 178–179.

Kranjski komedijanti. V: JANČAR, Drago (ur.), KOVIČ, Kajetan (ur.). Slovenski pesniki in pisatelji akademiki, (Jubilejni zbornik, zv. 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2004, str. 84–93.

Zapisek o makedonščini: (ob ustanovotvi makedonskega lektorata). Naši razgl., 24. jun. 1961, letn. 10, št. 12(227), str. 295.

Dr. Mirko Rupel: beseda ob krsti, Bratko Kreft. Naši razgl., 9. nov. 1963, 12, št. 21(284), str. 420.

Akademik Ivan Grafenauer. Naši razgl., 9. jan. 1965, 14, št. 1(312), str. 12.

Gledališče in dramski pisatelj: misli sodobnih slovenskih dramatikov ob gledališkem jubileju, Bratko Kreft. Naši razgl., 7. okt. 1967, 16, št. 19(378), str. 539.

Glasbeno življenje v Ljubljani: k razpravi o položaju orkestrov Slovenske filharmonije, RTV Ljubljana in Opere SNG Ljubljana, Bratko Kreft. Naši razgl., 27. jan. 1968, 17, št. 2, str. 46.

Viharniku Ferdu Delaku, Bratko Kreft. Naši razgl., 27. jan. 1968, 17, št. 2, str. 47–48.

Pismo slavistov slovenskim poslancem. Naši razgl., 23. mar. 1968, 17, št. 6, str. 166.

Slavistična Praga: vtisi nekaj slovenskih udeležencev s VI. mednarodnega slavističnega kongresa, Bratko Kreft. Naši razgl., 21. sep. 1968, 17, št. 17, str. 533.

Gojmir A. Kos: beseda ob krsti 25.V.1970. Naši razgl., 19. jun. 1970, 19, št. 12, str. 369.

Bruno Meriggi (1927–1970). Jez. slovst. februar 1970/71, letn. 16, št. 5, str. 144–146.

Ciril Debevec, Poslovilna beseda ob grobu. Naši razgl., 25. jan. 1974, 23, št. 2, str. 39.

Boris Kalin: in memoriam. Naši razgl., 20. jun. 1975, 24, št. 12, str. 324–325.

Mihail P. Aleksejev: umrl je predsednik Mednarodnega slavističnega društva. Naši razgl., 6. nov. 1981, 30, št. 21, str. 634–635.

Mile Klopčič: in memoriam. Naši razgl., 6. apr. 1984, 33, št. 7, str. 202.

Monografije

VIDMAR, Josip, ZUPANČIČ, Beno, KREFT, Bratko, SLODNJAK, Anton, MORAVEC, Dušan, KOBLAR, France. Sto godina Dramskog društva u Ljubljani: 1867–1967. Novi Sad: Sterijino pozorje, 1967. 339 str., ilustr.

Kalvarija iza sela i druge pripovijetke, (Mala biblioteka, 172). Zagreb: Zora, 1954. 163 str.

Velika puntarija: dramska kronika iz leta 1573 v petih dejanjih, (Knjižnica Kondor, 29). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. 133 str., ilustr.

Kalvarija za vasjo in druge povesti iz Prlekije. V Murski Soboti: Pomurska založba, 1961. 330 str.

V ječi življenja: neblaga igra iz zadnjih dni pesnikovega življenja. Maribor: Obzorja, 1979. 149 str.

Prevajalec

GOR´KIJ, Maksim. Sovražniki: drama v treh dejanjih. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1946. 134 str.

AFINOGENOV, Aleksandr. V tajgi: igra v treh dejanjih, (Knjižnica slovenskega gledališča, 10). V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1947. 90 str.

KRLEŽA, Miroslav. Gospoda Glembajevi, (Knjižnica Kondor, zv. 87). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 103 str., [2] str. pril.

Tematika VI. mednarodnega slavističnega kongresa v Pragi 1968. Jez. slovst. jan.–feb. 1966, 11, št. 1/2, [1] str. (platnice).

LINHART, Anton Tomaž. Miss Jenny Love: tragedija v petih dejanjih. Gledališki list SNG, Drama, (1967/1968), št. 2, str. 136–160.

LINHART, Anton Tomaž. Anton Tomaž Linhart, (Slovenska klasika). Ljubljana: DZS, 2003. 332 str.

O njem

HOFMAN, Branko. Pogovori s slovenskimi pisatelji. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 552 str., ilustr.

Gledališki ustvarjalec Bratko Kreft. [Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1985?]. 49 str.

KOVIČ, Kajetan. Voščilo ob jubileju: Bratko Kreft: Slovenska kronika. Naši razgl., 14. mar. 1986, 35, št. 5, str. 141.

SKAZA, Aleksander. Akademik prof. dr. Bratko Kreft: (zapis ob devetdesetletnici). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1995. Str. 107–110.

MORAVEC, Dušan. Slovenski režiserski kvartet (z gostom): Šest, Debevec, (Gavella), Kreft, Stupica, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1996. 307 str.

Bratko Kreft: viharnik slovenske dramatike in gledališča: ob 100. obletnici rojstva: razstava rokopisnega, slikovnega in knjižnega gradiva: Razstavna dvorana NUK, [3. februar – 5. marec 2005]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005. 48 str.

HOFMAN, Branko. Pogovori s slovenskimi pisatelji. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 552 str., ilustr.


Zbrala Vida Kovač, viri: Slovensko ljudsko gledališče Celje. Dr. Bratko Kreft. http://razor.arnes.si/slg–ce/gledlist/GL20012002/GL7/kreft.htm; J. Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 2002, 321–324; L. Menaše: Svetovni biografski leksikon. Ljubljana: Mihelač, 1994; Cobiss (http://cobiss.izum.si). Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kreft.html Miran Hladnik 22. junija 2006.