COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI 2007, št. 1


1.
ADAMOVIĆ, Ana
        Basic Czech 1 / Ana Adamovičová, Darina Ivanovová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2006. - 164 str. : ilustr. ; 21 cm + 6 testov

ISBN 80-246-1097-3

811.162.3(075)
SLA Č.L II 196/1 ADAMOVIĆ A. Basic
COBISS.SI-ID 33479778

2.
ADAMOVIĆ, Ana
        Nebojte se češtiny : konverzace pro středně pokročilé / Ana Adamovičová ; [ilustrace Jiří Slíva]. - Vyd. 2. - V Praze : Karolinum, 2005. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 80-246-1059-0

811.162.3'36(035)
SLA Gram II 1159 ADAMOVIĆ A. Nebojte 1, 2
COBISS.SI-ID 25624621

3.
        ALBUM slovenskih književnikov / [zbrala in uredila Aleksandra Lutar Ivanc ; izbor citatov Aleksandra Lutar Ivanc in Karmen Banko]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 326 str. : ilustr. ; 27 cm

Spominska knjiga slovenskega literarnega potovanja / Helga Glušič: str. 3-7
ISBN 86-11-17503-4 ISBN 978-86-11-17503-4 (ISBN 13)

929:821.163.6.09(084.1) 821.163.6(091)
SLA L.H II 4931 ALBUM
COBISS.SI-ID 229674496

4.
AMBROŽ, Darinka
        Od spisa do eseja / Darinka Ambrož, Boža Krakar Vogel, Brane Šimenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 140-141
ISBN 86-341-4005-9 ISBN 978-86-341-4005-7 (ISBN-13)

82.0-4:371.3 371.3:82.0-4
SLA L.H II 4945 AMBROŽ D. Od spisa 1, 2
COBISS.SI-ID 229575168

5.
        ANTOLOGIJA narodnih bajki / priredila i predgovor napisala Snežana Samardžija. - Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2005 (Beograd : Narodna knjiga). - 214 str. ; 21 cm. - (Biseri srpske književnosti ; knj. br. 4)

Cir. - "Kojekakva čudesa što ne može biti" : (osobenosti narodne bajke): str. 5-21. - Rečnik manje poznatih reči: str. 209-211. - Bibliografija: str. 207
ISBN 86-331-1864-5 (NK; trda vezava)

821.164.41-344:398(082.2) 821.163.41.09-344:398
SLA L.A II 5454/4 ANTOLOGIJA
COBISS.SI-ID 120003852

6.
        ANTOLOGIJA srpskih narodnih pripovedaka / priredio Vojislav Đurić. - Beograd : Istočnik, 2003 (Beograd : Poligraf). - 476 str. ; 21 cm. - (Vrhovi srpske književnosti)

Cir. - O narodnim pripovetkama / Vojislav Đurić: str. 7-47. - O čudesnim bićima i stvarima: str. 431-439. - Uz pojedine pripovetke: str. 440-447. - Rečnik: str. 451-468
ISBN 86-83487-21-0 (trda vezava)

821.163.41-32:398(082.2) 821.163.41-34:398(082.2) 821.163.41.09-3:398
SLA L.A II 5452 ANTOLOGIJA
COBISS.SI-ID 107867148

7.
ARENDT, Hannah
        Kaj je filozofija eksistence? / Hannah Arendt ; [prevod in uvodna beseda Martina Soldo]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 1998. - 63 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 24)

Prevod dela: Was ist Existenz-Philosophie?. - Uvodna beseda / Martina Soldo: str. 5-8
ISBN 961-6314-01-7

141.32
FIL XI.5 ARENDT H. Kaj je filozofija PRK 7196 ARENDT H. Kaj je filozofija SLA Var I 430/24 ARENDT H. Kaj SOC 1 ARENDT Hannah Kaj je filozofija
COBISS.SI-ID 79395328

8.
ARSIĆ, Ljubica, 1955-
        Maco, da l' me voliš / Ljubica Arsić ; [ilustracije Dragana Jovčić]. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2005 (Beograd : Alfa). - 365 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dela Ljubice Arsić) (Biblioteka Delo)

Cir. - Beleška o piscu: str. [367]
ISBN 86-331-2357-6 (trda vezava)

821.163.41-36
SLA L.A II 5457 ARSIĆ L. Maco
COBISS.SI-ID 125351436

9.
ARTAČ Sturman, Majda
        Rapsodija o goriškem slavčku : biseri, cvetje in antika v poeziji Simona Gregorčiča / Majda Artač Sturman. - Trst : Mladika, 2006 ([Trst] : Graphart). - 95 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 92-93
ISBN 88-7342-094-X

821.163.6.09-1 Gregorčič S.
SLA L.H II 4944 ARTAČ STURMAN M. Rapsodija
COBISS.SI-ID 2607084

10.
ARTAČ, Ivan
        Zaraščene stezice / Ivan Artač ; [spremna beseda Janez Rotar]. - Trst : Mladika, 2006 (Trst : Graphart). - 138 str. ; 21 cm

Spremna beseda / Janez Rotar: str. 7-8. - O avtorju na ov.
ISBN 88-7342-081-8

821.163.6-32
SLA L.A II 5413 ARTAČ I. Zaraščene
COBISS.SI-ID 2357484

11.
AŠKERC, Anton, 1856-1912
        Med Turki in Rusi / Anton Aškerc ; [spremna beseda Janko Kos ; kritični prepis Jože Faganel ; izbor slikovnega gradiva Jurij Jančič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006. - 183 str. : ilustr. ; 22 cm

Anton Aškerc kot potopisec / Janko Kos: str. 7-21. - Z Aškercem nad Aškerca : redakcijsko poročilo / Jože Faganel: str. 181-183
ISBN 961-218-648-0 ISBN 978-961-218-648-7 (ISBN-13)

821.163.6-32 821.163.6.09 Aškerc A.
PRK 8281 AŠKERC A. Med Turki in Rusi SLA L.A II 5409 AŠKERC A. Med
COBISS.SI-ID 229926400

12.
AVDULOV, A. N.
        Kontury informacionnogo obščestva / A. N. Avdulov, A. M. Kul´kin. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam, 2005. - 162 str. ; 20 cm

Cir. - Bibliografija: str. 156-162
ISBN 5-248-00205-2

004.7(470+571) 316.77(470+571)
SLA Var I 475 AVDULOV A. N. Kontury
COBISS.SI-ID 686709

13.
        AVGUŠTINOV zbornik : 50 let Gorenjskega muzeja : 1953-2003 / [uredniški odbor Beba Jenčič ... [et al.] ; prevod nemščina Hanka Štular, angleščina Amidas]. - V Kranju : Gorenjski muzej, 2003 (Trboje : Jagraf). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje / Gorenjski muzej Kranj ; 24)

ISBN 961-6478-02-8

069(497.4 Kranj)"1953/2003"(082)
ARH 06 96 SLA Zb II 1509/24 AVGUŠTINOV UMZG C Avg/1 ZGO E 894/24
COBISS.SI-ID 127079680

14.
BAŃKO, Mirosław
        Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią / Mirosław Bańko. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - XIV, 475 str. ; 22 cm

ISBN 83-01-14640-0 ISBN 978-83-01-14640-5

811.162.1'374.81
SLA Lex II 1618 BAŃKO M. Słownik
COBISS.SI-ID 33929058

15.
BARTOL, Vladimir
        Mladost pri Svetem Ivanu / Vladimir Bartol. - Ljubljana : Sanje, 2003-2007 ([s. l.] : Hren). - 3 zv. ; 24 cm. - (Zbirka Vladimir Bartol)

Vsebina:
Knj. 1 : Svet pravljic in čarovnije / [uvodna beseda Dušan Jelinčič]. - 2003. - 349 str. - Iskanje zaklada na Razklanem hribu / Dušan Jelinčič: str. 8-29. - Opombe
Knj. 2 : Pot do učenosti / [uvodna beseda Dušan Jelinčič]. - 295 str. - 2006. - Zažarele so zarje, ki še žarele niso / Dušan Jelinčič: str. 5-14. - Opombe
Knj. 3 : Romantika in platonika sredi vojne / [uvodna beseda Dušan Jelinčič]. - 2007. - Od romantike do realnosti Zmaja / Dušan Jelinčič: str. 9-20. - Opombe
ISBN 961-6387-26-X (broš.) ISBN 961-6387-28-6 (trda vezava) ISBN 961-6387-71-5 (Zv. 2, broš.) ISBN 961-6387-72-3 (Zv. 2, trda vezava) ISBN 961-6387-73-1 (Zv. 3, broš.) ISBN 961-6387-74-X (Zv. 3, trda vezava)

821.163.6-94 929 Bartol V.
SLA L.A II 4856 BARTOL V. Mladost
COBISS.SI-ID 126930176

16.
BAUDOUIN de Courtenay, Jan
        Degli Slavi in Italia = O Slovanih v Italiji / Jan Baudouin de Courtenay ; [traduzione italiana, italijanski prevod Giuseppe Loschi ; slovenski prevod, traduzione slovena Martina Kafol ; note introduttive su G. Loschi e J. Baudouin de Courtenay, uvodna zapisa o G. Loschiju in Baudouinu de Courtenayu Liliana Spinozzi Monai ; note al testo, opombe k besedilu Živa Gruden]. - San Pietro al Natisone = Špeter : Lipa, cop. 1998 (Pasian di Prato : Lithostampa). - 109 str. ; 21 cm. - (Mrvice ; 3)

Izv. stv. nasl.: O slavjanach v Italii. - Vzporedno besedilo v slov. in it. - Bibliografija: str. 80-84

323.15(450.365=163.6)"18" 908(450.365=163.6)
SLA Var I 471/3 BAUDOUIN DE COURTENAY Degli Slavi
COBISS.SI-ID 1621228

17.
BAUDRILLARD, Jean
        Duh terorizma / Jean Baudrillard ; [prevod Barbara Pogačnik ; spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2005 (Prešov : Vydatel´stvo Michala Vaška). - 48 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 25)

Prevod dela: L'esprit du terrorisme. - Ta temačni predmet poželenja / Primož Repar: str. 41-48
ISBN 961-6314-66-1

323.285
SLA Var I 430/25 BAUDRILLARD J. Duh
COBISS.SI-ID 220581888

18.
BEDNÁR, Vlado
        Konopljina vrv / Vlado Bednár. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 11 str. ; 21 cm

ISBN 961-209-632-5 ISBN 978-961-209-632-8 (ISBN-13)

821.162.4-32
SLA Br II 6765 BEDNÁR V. Konopljina 1, 2
COBISS.SI-ID 230010880

19.
BEDRAČ, David
        Pesmi iz šipe / David Bedrač ; [spremna beseda Borut Gombač]. - Ptuj : Umetniško društvo Stara steklarska, 2006 ([s. l.] : Štumpf). - 95 str. ; 21 cm

Naglobitve / Borut Gombač: str. 89-91
ISBN 961-238-712-5

821.163.6-1
SLA L.A II 5396 BEDRAČ D. Pesmi
COBISS.SI-ID 57212417

20.
BELČEV, Tole
        Rečnik na stranski zborovi vo makedonskiot jazik / Tole Belčev. - Skopje : Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" : Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, 2002 (Skopje : BoroGrafika). - [6], 734, [1] str. ; 25 cm

Cir. - Predgovor / Dimitar Pandev: str. [3-4]. - Bibliografija
ISBN 9989-43-192-2

811.163.3'373.45(038)
SLA Lex II 1610 BELČEV T. Rečnik
COBISS.SI-ID 49798410

21.
BICEVSKI, Trpko
        Problemite na etnomuzikologijata vo Makedonija / Trpko Bicevski. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2001 (Skopje : BoroGrafika). - 338 str. : note ; 24 cm. - (Posebni izdanija / Institut za folklor "Marko Cepenkov" ; kn. 39)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: The problems of the ethnomusicology in Macedonia. - Bio-bibliografski podatki o avtorju na ov. - Summary: str. 333-335
ISBN 9989-642-01-X (ed.) ISBN 9989-642-37-0 (kn. 39)

781.7(784.4)(081)
SLA Fol II 356/39 BICEVSKI T. Problemite
COBISS.SI-ID 47269386

22.
BITTNEROVÁ, Dana
        Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století / Dana Bittnerová, Franz Schindler. - Vyd. 2. - Praha : Karolinum, 2003. - 313 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 80-246-0442-6

398(=162.3)
SLA Fol II 555 BITTNEROVÁ D. Česká
COBISS.SI-ID 33481058

23.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Kratka zgodba zapušča dom / Andrej Blatnik. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 535-541 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6.09-32:81'255.4
SLA Br II 6750 BLATNIK A. Kratka
COBISS.SI-ID 33411682

24.
BLAŽIČ, Zlatko
        Zgodovina moje heroinske odvisnosti : [življenjsko optimistična različica Otrok s postaje Zoo] / Zlatko Blažič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 383 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Podnasl. na ov. - Uvodna beseda / Andrej Fištravec: str. 9-10. - O avtorju: str. 379-380
ISBN 978-86-11-17778-6

821.163.6-94 613.83(092)
SLA L.A II 5472 BLAŽIČ Z. Zgodovina
COBISS.SI-ID 230959872

25.
BLAŽIĆ, Milena
        Kratka pripovedna proza v slikaniški obliki pri pouku književnosti / Milena Mileva Blažić. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 667-676 : tabele ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

371.3:821.163.6-93
SLA Br II 6761 BLAŽIĆ M. Kratka
COBISS.SI-ID 33395298

26.
        BOHORICHICA III : zbornik revije SRP 2006 / [urednik zbornika Ivo Antich]. - Ljubljana : Revija SRP, 2006 (Ljubljana : Ved). - 108 str. ; 23 cm

ISBN 961-6109-40-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6109-40-6 (ISBN-13)

811.163.6:003.349(082) 94(497.4)(082)
SLA Zb II 1344/3 BOHORICHICA III
COBISS.SI-ID 230827776

27.
        BOL´ŠOJ akademičeskij slovar´ russkogo jazyka / [glavnyj redaktor K. S. Gorbačevič]. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Nauka, 2004-<2006>. - Zv. <1-5> ; 27 cm

Cir.
Dosedanja vsebina:
T. 1 : A-Biš´ / [redaktor pervogo toma L. I. Balahonova]. - 2004. - 661 str.
T. 2 : Blago-Vnjat´ / [redaktory vtorogo toma L. I. Balahonova ... et al.]. - 2005. - 657 str.
T. 3 : Vo-Vjaščij / [redaktory tret´ego toma L. I. Balahonova (Vo - Vybelka) i N. S. Solov´ev (Vybivala - Vjaščij)]. - 2005. - 664 str.
T. 4 : G-Den´ / [redaktory četvertogo toma L. I. Balahonova (G-Glubokon'kij) i L. E. Kruglikova (Glubokoryhlitel´-Den´). - 2006. - 677 str.
T. 5 : Den´ga-Žjuri / [redaktory pjatogo toma L. E. Kruglikova (Den´ga-Djatlovnyj) i N. V. Solov´ev (E-Žjuri). - 2006. - 693 str.
ISBN 5-020033660-2 (Moskva (celota)) ISBN 5-02-033661-0 (v. 1) ISBN 5-02-028491-2 (S.-Peterburg (celota) ISBN 5-02-028492-0 (v. 1) ISBN 5-02-033662-9 (v. 2) ISBN 5-02-028493-9 (v. 2) ISBN 5-02-033663-7 (t. 3) ISBN 5-02-027424-0 (t. 3) ISBN 5-02-034072-3 (t. 4) ISBN 5-02-033660-2 (t. 4 Moskva) ISBN 5-02-027425-9 (t. 4) ISBN 5-02-034073-1 (t. 5 Moskva) ISBN 5-02-026420-2 (t. 5 S.-Peterburg) ISBN 5-02-028491-2 (S.-Peterburg)

811.163.6'374.81
SLA Lex II 1562 BOL'ŠOJ SLOVAR´
COBISS.SI-ID 31456866

28.
BORISAVLJEVIĆ, Milutin
        Zlatni presek i drugi eseji / Milutin Borisavljević ; izbor i predgovor Zoran Manević. - Beograd : Srpska književna zadruga, 1998 (Novi Sad : Budućnost). - XX, 395 str. ; 19 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 91 ; knj. 603)

Cir. - Estetičar arhitekture Milutin Borisavljević: str. VII-XX. - Beleška o autoru: str. 387-389. - Beleške uz tekst.
(86-379-0675-3)

111.852 72.01:111.852
SLA L.A I 118/603 BORISAVLJEVIĆ M. Zlatni
COBISS.SI-ID 142140679

29.
        BOŽIČ v vrtcu : božične igrice, ki so jih v prvih dvajsetih letih sestavile vzgojiteljice in zaigrali otroci vrtca v Špetru / uredila Vilma Martinig ; [risbe Sara Avon]. - Špeter = San Pietro al Natisone : Zavod za slovensko izobraževanje, 2005 (Pasian di Prato (UD) : LithoStampa). - 151 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo pretežno v slov. in beneškoslovenskem narečju z odlomki v it. - Predgovor = Prefazione / Živa Gruden: str. 5-7. - Bibliografija: str. 145-149

821.163.6-93-2
SLA L.A I 6520 BOŽIČ
COBISS.SI-ID 2310892

30.
        BRASTVO : izbor radova objavljenih od 1887. do 1941 god. / [uređivački odbor Bojović Zlata ... et al.]. - Beograd : Društvo Sveti Sava, 1996. - 547 str. ; 23 cm

Cir. - Časopis Društva Sveti Sava je začel ponovno izhajati 1997

821.163.41:94(497.11)(082)
SLA Zb II 1494 BRASTVO
COBISS.SI-ID 33146466

31.
BRLENIĆ-Vujić, Branka
        Slovenska kratka priča u interkulturalnom dijalogu s europskim književnostima / Branka Brlenić Vujić. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 459-466 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6.09-32:821(4)"19/20"
SLA Br II 6743 BRLENIĆ VUJIĆ B. Slovenska
COBISS.SI-ID 33371234

32.
BRODNJAK, Dragica Ana
        Štorklji se nista vrnili v svoje gnezdo : pripovedi iz življenja Tatjane / Dragica Ana Brodnjak. - Ljubljana : Ved, 2007. - 114 str. ; 21 cm

O avtorici na zavihku ov.
ISBN 978-961-6574-22-8

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5478 BRODNJAK D. A. Štorklji
COBISS.SI-ID 231216640

33.
BULGAKOV, Mihail Afanas´evič, 1891-1940
        Mojster in Margareta : [tkanje ujetega spomina v 28 zank : magično gledališče] / Mihail A. Bulgakov, Miha Javornik. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2006. - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609. Sezona 2006/2007 ; letn. 57, št. 4)

Vsebuje tudi študije različnih avtorjev. - Biografija Mihaila Bulgakova: str. [53]-55. - Besedilo v sredici gledališkega lista: str. [57]-107

821.161.1-2
SLA Per II 60/57, 4
COBISS.SI-ID 2074459

34.
BULGARISCHES Forschungsinstitut in Österreich (Wien)
        Logische Formen und Sprachspiele : Wittgensteins "Werkzeugkasten" / Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich ; Anja Weiberg (Herausgeber). - Wien : Verein "Freunde des Hauses Wittgenstein", 2005. - 134 str. ; 24 cm. - (Miscellanea Bulgarica / Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich ; 17)

Prispevki s konference, ki je potekala 15. in 16. novembra 2001 v Haus Wittgenstein. - Bibliografija ob posameznih prispevkih
ISBN 3-901804-05-6 (broš.) ISBN 978-3-901804-05-2 (broš.)

1 Wittgestein
SLA Zb II 951/17 LOGISCHE
COBISS.SI-ID 58471425

35.
CAMUS, Albert
        Kuga / Albert Camus ; prevod Jože Javoršek ; [spremna študija Barbara Logar]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet). - 262 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Prevod dela: La Peste. - Spremna študija ; V razmislek / Barbara Logar: str. 249-262
ISBN 961-6570-36-6 (Delo) ISBN 978-961-6570-36-7 (Delo)

821.133.1-311.2
SLA L.A II 5450 CAMUS A. Kuga
COBISS.SI-ID 228665088

36.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Hlapci : drama v petih aktih / Ivan Cankar ; [spremna študija Klemen Lah]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 90 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; V razmislek / Klemen Lah: str. 71-90
ISBN 961-6570-21-8 (Delo) ISBN 978-961-6570-21-3 (Delo)

821.163.6-2 821.163.6.09 Cankar I.
SLA L.A II 5446 CANKAR I. Hlapci
COBISS.SI-ID 228681472

37.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Martin Kačur / Ivan Cankar ; [spremna študija Vinko Cuderman]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 165 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: str. 151-165
ISBN 961-6570-16-1 (Delo) ISBN 978-961-6570-16-9 (Delo)

821.163.6-311.2 821.163.6.09 Cankar I.
SLA L.A II 5444 CANKAR I. Martin
COBISS.SI-ID 228654848

38.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Na klancu / Ivan Cankar ; [spremna študija Irena Avsenik Nabergoj]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 190 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija / Irena Avsenik Nabergoj: str. 173-188
ISBN 961-6570-17-X (Delo) ISBN 978-961-6570-17-6 (Delo)

821.163.6-311.2 821.163.6.09 Cankar I.
SLA L.A II 5445 CANKAR I. Na klancu
COBISS.SI-ID 228655104

39.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Za narodov blagor : komedija v štirih dejanjih / Ivan Cankar ; [spremna študija Mateja Pezdirc Bartol]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 115 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Mateja Pezdirc Bartol: str. 101-115
ISBN 961-6570-22-6 (Delo) ISBN 978-961-6570-22-0 (Delo)

821.163.6-2 821.163.6.09 Cankar I.
SLA L.A II 5447 CANKAR I. Za narodov
COBISS.SI-ID 228681728

40.
CERAR Hull, Mara
        Pesem molka / Mara Cerar Hull. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 338 str. ; 20 cm

O avtorici na zavihku ov.
ISBN 978-961-218-621-0

821.163.6-311.2
SLA L.A I 6511 CERAR HULL M. Pesem
COBISS.SI-ID 227133184

41.
CERVANTES Saavedra, Miguel de
        Don Kihot : čudovite prigode Don Kihota, bistroumnega plemiča iz Manče / Miguel de Cervantes Saavedra ; prevod in priredba Severin Šali ; [spremna študija Urška Perenič]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 222 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Prevod dela: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. - Opombe prevajalca: str. 205-206. - Spremna študija ; V razmislek / Urška Pernič: str. 211-221
ISBN 961-6570-30-7 (Delo) ISBN 978-961-6570-30-5 (Delo)

821.134.2-311.3 821.134.2.09 Cervantes
SLA L.A II 5433 CERVANTES Don Kihot
COBISS.SI-ID 228661248

42.
CHALOUPECKÝ, Václav
        Valaši na Slovensku : (s ruským résumé) / Václav Chaloupecký. - V Praze : Slovanský ústav, 1947 ((Státní tiskárna)). - 116 str. ; 25 cm. - (Publikace Slovanského ústavu v Praze)

Na vzpor. nasl. str.: Valahi v Slovakii. - Rezjume

94(437.6):323.15
SLA Hist II 1157 CHALOUPECKÝ V. Valaši
COBISS.SI-ID 34005090

43.
CHROBÁKOVÁ-Repar, Stanislava
        Iz skupne zime / Stanislava Chrobáková Repar ; v sodelovanju z avtorico prevedla Primož Repar in Barbara Korun. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 80 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; 24)

Spremno besedilo Barbare Korun in podatki o avtorici na zavihkih ov.
ISBN 961-6644-00-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6644-00-6 (ISBN-13)

821.162.4-1
SLA L.A I 5697/24 CHROBÁKOVÁ REPAR s. Iz skupne
COBISS.SI-ID 230395648

44.
CIECHORSKA, Joanna
        Ludzie, czas, miejsca : język polski na co dzień / Joanna Ciechorska. - Wyd. 2, poprawione. - Gdansk : Pro Schola, 2001. - 211 str : ilustr. ; 30 cm

ISBN 83-911923-0-X

811.162.1(075.8)
SLA Gram II 1162 CIECHORSKA J. Ludzie
COBISS.SI-ID 33511778

45.
        CO na srdci, to na jazyku : kapitoly z kognitivní lingvistiky / Irena Vaňková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005. - 343 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 6)

Bibliografija. - Kazalo. - Summary
ISBN 80-246-0919-3

811.162.3(075)
SLA Zb II 1452/6 CO NA
COBISS.SI-ID 33481826

46.
COCCOLO, Alessandro
        Rezija : terra di confine / [fotografie e selezione testi] Alessandro Coccolo. - [Gemona] : A. Coccolo, 2007. - 48 str. : fotogr. ; 24 x 30 cm

O avtorju na ov.

323.15(450.36=163.6):39 39(450.36=163.6)
SLA Br III 443 COCCOLO A. Rezija
COBISS.SI-ID 26271789

47.
COOPER, Henry R.
        The Slovene short story in English translation: survey and considerations / Henry R. Cooper, Jr. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 495-512 ; 24 cm

Bibliografija prevodov slovenske kratke proze v angleščino v letih od 1991 do 2004 na str. 504-512. - Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

81'255.4:821.163.6-32=111
SLA Br II 6747 COOPER H. R. The Slovene
COBISS.SI-ID 33409378

48.
        CURRENT trends in the development and teaching of the four language skills / edited by Esther Usó-Juan, Alicia Martínez-Flor. - Berlin ; New York : M. de Gruyter, cop. 2006. - XV, 499 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies on language acquisition, ISSN 1861-4248 ; 29)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0616/2006020504.html. - Bibiografija ob posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-3-11-018968-1 (ISBN-10) ISBN 3-11-018968-2 (ISBN-13)

81'24(08)
SLA Phil II 3713/29 CURRENT
COBISS.SI-ID 33585250

49.
CVEJNOVÁ, Jitka
        Co chcete vědět o České republice : učebnice reálií / Jitka Cvejnová. - 2. dotisk 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2005. - 157 str. ; 30 cm

Bibliografija
ISBN 80-246-0255-5

914.371(075) 943.71(075) 930.85(437)(075)
SLA Č.L II 195 CVEJNOVÁ J. Co chcete 1, 10-15, 2-9
COBISS.SI-ID 33479010

50.
ČAR, Aleš
        Made in Slovenia : (izbrano iz leta 2006) / Aleš Čar. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 184 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-095-6

821.163.6-32
SLA L.A II 5461 ČAR A. Made
COBISS.SI-ID 231168768

51.
ČAR, Janko
        Božične zgodbe / Janko Čar ; [fotografije Matija Tratnjek in avtor]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006. - 75 str. : fotogr. ; 21 cm

Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2006. - O avtorju na ov.
ISBN 961-218-660-X

821.163.6-93-32
SLA L.A II 5393 ČAR J. Božične
COBISS.SI-ID 228261888

52.
ČEH, Jožica
        Metafora v Cankarjevih Podobah iz sanj / Jožica Čeh. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 569-580 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

811.163.6'42:821.163.6-32
SLA Br II 6752 ČEH J. Metafora
COBISS.SI-ID 33409890

53.
ČEHOV, Anton Pavlovič
        Češnjev vrt : komedija v štirih dejanjih / Anton Pavlovič Čehov ; prevod Milan Jesih ; [spremna študija Vinko Cuderman]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet). - 91 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: str. 73-91
ISBN 961-6570-35-8 (Delo) ISBN 978-961-6570-35-0 (Delo)

821.161.1-2 821.161.1.09 Čehov A. P.
SLA L.A II 5443 ČEHOV A. P. Češnjev
COBISS.SI-ID 228664832

54.
ČERMÁK, František
        Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky / František Čermák. - Vyd. 3., doplněné, 1. dotisk. - V Praze : Karolinum, 2004. - 341 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)

Slovník lingvistických termínů: str. 223-299. - Slovník osob: str. 300-302. - Slovník jazyků: str. 303-328. - Bibliografija: str. 331-341
ISBN 80-246-0154-0

81'1(075.8)
SLA Phil II 3704 ČERMÁK F. Jazyk
COBISS.SI-ID 512226432

55.
ČERNIGOJ, Aldo
        Čas ob zori : leta petdeseta --- / Aldo Černigoj. - Koper : samozal., 2006 (Postojna : Čukgraf). - 239 str. ; 22 cm

Aldo Černigoj, Čas ob zori / Bojan Bratina: str. 228-235
ISBN 961-245-201-6 (ISBN-10) ISBN 978-961-245-201-8 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A II 5420 ČERNIGOJ A. Čas
COBISS.SI-ID 229131264

56.
DEKLEVA, Milan
        Izkušnje z daljavo / Milan Dekleva. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Hren). - 165 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ov.
ISBN 86-11-17703-7

821.163.6-32
SLA L.A II 5401 DEKLEVA M. Izkušnje
COBISS.SI-ID 227225856

57.
DEL Medico, Dino
        Naše besiede : vokabolareh po našin - italiano = vocabolario italiano - po našin / Dino Del Medico. - [S. l.] : Comunita montana Torre, Natisone e Collio ; Lusevera = Bardo : Comune, 2006 (Udine : LithoStampa). - 274 str. : ilustr. ; 22 cm

Prefazione / Pavle Merku: str. 6-8

811.163.6'374=131.1 811.131.1'374=163.6 811.163.6'282(450.365 Terska dol.)(038)
SLA Lex II 1622 DEL MEDICO D. Naše
COBISS.SI-ID 2563052

58.
        DIALOGI z romantycznym kontekstem : szkice o poezji polskiej / pod redakcją Joanny Dembińskiej-Pawelec a Adama Dziadka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 188 str. ; 24 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia literatury polskiej, ISSN 0208-6336 ; nr 2448)

Bibliografija. - Summary ; Résumé
ISBN 83-226-1582-5 ISBN 83-226-1582 !

821.162.1.09-1(082)
SLA Zb II 556/2448 DIALOGI
COBISS.SI-ID 33448034

59.
        DIALOZI s Čehov : 100 godini po-k˝sno = Dialogi s Čehovym : 100 let spustja = Dialogues with Chekhov : 100 years later / s˝stavitel Ljudmil Dimitrov ; redaktor Rumjana Korsemova. - Sofija : Fakel, 2004. - 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - "V nastojaščija sbornik sa predstaveni tekstovete, pročeteni na Meždunarodnata Kr˝gla masa Dialozi s Čehov. 100-godini po k˝sno, s˝stojala se v Sofijskija Universitet Sveti Kliment Ohridski na 25 i 26 maj 2004 godina --> str. 5. - Čehov, v˝preki vsički pravila / Ljudmil Dimitrov: str. 5-6. - Bibliografija tekoče pod besedili ali na koncu prispevkov
ISBN 954-411-116-6

821.161.1.09(082):929 Puškin A. P.
SLA L.H II 4952 DIALOZI
COBISS.SI-ID 33927778

60.
DIMITROV, Ljudmil
        Da b˝deš šut v igrata na s˝dbata : ruskata dramaturgija ot XIX vek / Ljudmil Dimitrov. - Sofija : Universitetskoe izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2006. - 577 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Resume ; Summary
ISBN 954-07-2306-X ISBN 978-954-07-2306-8

821.161.1.09-2"18"
SLA L.H II 4949 DIMITROV L. Da
COBISS.SI-ID 33760354

61.
DOBNIK, Ivan, 1960-
        Rhapsodie dans un hiver froid = Rapsodija v mrzli zimi / Ivan Dobnik ; traduction Nadja Dobnik et Dominique Frin ; [postface Iztok Osojnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2006 (Pleško). - 92 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; letn. 1, knj. 2)

Vsebuje prevod v franc. in originalno besedilo. - Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na str. 44-46 in 90-92
ISBN 961-91884-1-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-91884-1-5 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 5422/2, 2 DOBNIK I. Rhapsodie
COBISS.SI-ID 229232640

62.
DOBNIK, Ivan, 1960-
        Zapisi z drevesnih lističev / Ivan Dobnik ; [spremna beseda Zoran Pevec]. - Ljubljana : Družba Piano, 2006. - 71 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ljubezen s te in one strani ; knj. 7)

Spremno besedilo Zorana Pevca na str. 71. - O avtorju na str. 72
ISBN 961-91751-7-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-91751-7-0 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 4558/7 DOBNIK I. Zapisi
COBISS.SI-ID 230363392

63.
DOBROVOLJC, Helena
        Pravopisje na Slovenskem / Helena Dobrovoljc. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. - 319 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica)

Seznam navedenk in uporabljene literature: str. 301-313. - Kazalo
ISBN 961-6500-52-X

811.163.6'35(091)
PRK 7715 DOBROVOLJC H. Pravopisje SLA Phil II 3560 DOBROVOLJC H. Pravopisje 1, 2
COBISS.SI-ID 214962432

64.
        DOCELA i sborník : Jiřímu Brabcovi k narozeninám / editor Jan Pospišíl. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 157 str. ; 21 cm

Ov. nasl.: Jiří Brabec
ISBN 80-246-0929-0

821.162.3.09(082) 821.162.3-1
SLA L.H II 4936 DOCELA
COBISS.SI-ID 33480290

65.
DOLENC, Mate
        Zabloda laboda in druge zgodbe / Mate Dolenc ; [ilustriral Adriano Janežič]. - Ljubljana : Mladika, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 46)

ISBN 961-205-133-X ISBN 978-961-205-133-4 (ISBN-13)

821.163.6-93-32
SLA L.A II 3010/46 DOLENC M. Zabloda
COBISS.SI-ID 229932800

66.
DOMAZET, Sanja
        Ko plače / Sanja Domazet. - 2. izd. - Beograd : "Filip Višnjić", 2006 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 155 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Albatros / ["Filip Višnjić", Beograd] ; knj. 122)

Beleška o piscu: str. 155
ISBN 86-7363-458-X (broš.) ISBN 978-86-7363-458-6

821.163.41-31
SLA Zb I 244/122 DOMAZET S. Ko plače
COBISS.SI-ID 130233612

67.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Zločin in kazen / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevod, [spremna študija] Vinko Cuderman. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 2 zv. (322; 345 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Prevod dela: Prestuplenie i nakazanie / Fedor Mihajlovič Dostoevskij. - Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: zv. 2, str. 327-345
ISBN 961-6570-28-5 (Delo, zv. 1) ISBN 978-961-6570-28-2 (Delo, zv. 1) ISBN 961-6570-29-3 (Delo, zv. 2) ISBN 978-961-6570-29-9 (Delo, zv. 2)

821.161.1-311.2 821.161.1.09 Dostoevskij F. M.
SLA L.A II 5440 DOSTOEVSKIJ F. M. Zločin
COBISS.SI-ID 228660736

68.
DRABIK, Lidia
        Słownik idiomów polskich PWN / Lidia Drabik, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 2006. - X, 428 str. ; 22 cm

ISBN 978-83-01-14832-4 ISBN 83-01-14832-2

811.162.1'373.7'374.81
SLA Lex II 1619 DRABIK L. Słownik
COBISS.SI-ID 33928802

69.
DRABIK, Lidia
        Słownik poprawnej polszczyzny PWN / opracowanie Lidia Drabik, Elżbieta Sobol. - Wyd. 1, 2. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. - [XXXVIII], 1160 str. ; 21 cm

ISBN 83-01-14204-9

811.162.1'384.81
SLA Lex II 1620 DRABIK L. Słownik
COBISS.SI-ID 33928546

70.
DRŽIĆ, Marin
        Djela / Marin Držić ; priredio Frano Čale. - Zagreb : Liber, 1979 (Rijeka : Riječka tiskara). - 958 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Temelji ; 3)

O životu i djelu Marina Držića: str. 5-173. - Literatura: str. [899]-939. - Kazala

821.163.42-2 Držić M. 821.163.42.09 Držić M. 016:929 Držić M.
SLA L.A II 5417/3 DRŽIĆ M. Djela
COBISS.SI-ID 728887

71.
DUČIĆ, Jovan
        Pesme / Jovan Dučić ; priredio Slobodan Žikić. - Beograd : Beosing, 2006 (Beograd : Beosing). - 329 str. ; 21 cm. - (Edicija Klasici / [Beosing])

Cir. - Ram za sliku pesnika / Slobodan Žikić: str. 295-320. - O avtorju na ov.
ISBN 86-7686-085-8 (trda vezava)

821.163.41-1 821.163.41.09-1 Dučić J.
SLA L.A II 5456 DUČIĆ J. Pesme
COBISS.SI-ID 130850060

72.
        DUŠAN Vukotić : 1927-1998 / [urednik Ranislav Bulatović]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006 (Podgorica : Spektar). - 64 str. : portret ; 24 cm. - (Spomenica preminulim članovima Akademije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; sv. 37)

Cir. - Kazalo
ISBN 86-7215-181-X

929 Vukotić D.:791.4 012 Vukotić D.
SLA Zb II 1504/37 DUŠAN
COBISS.SI-ID 10458640

73.
        DYNAMIKA a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století) : sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii, 7.10.2002 / [uspořádaly Albena Rangelova, Zdeňka Tichá]. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003. - 138 str. ; 21 cm

Bibliografija ob posameznih prispevkih
ISBN 80-86496-13-9

811.16'373
SLA Phil II 3706 DYNAMIKA
COBISS.SI-ID 33614946

74.
ĐURKOVIĆ, Živko
        Njegoš u pismima / Živko Đurković ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2005 (Cetinje : IVPE). - 270 str. ; 24 cm. - (Monografije i studije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Njegošev institut ; knj. 4)

Nasl. na vzpor. nasl. str: Negoš v pis´mah / Živko Džurkovič. - Cir. - Bilješka o piscu: str. 267. - Bibliografija: str. 263-265. - Summary. - Kazalo
ISBN 86-7215-167-4 (broš.)

821.163.4.09-6
SLA L.H II 4297/4 ĐURKOVIĆ Ž. Njegoš
COBISS.SI-ID 9168400

75.
ĐUROVIĆ, Žarko
        Pčelinjaci mašte : izbor poezije / Žarko Đurović ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2005 (Cetinje : IVPE). - 286 str. ; 24 cm. - (Posebni radovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 22)

Cir. - Snovidbeni duh poezije / Branko Popović: str. 5-15. - Bilješka o piscu: 279-280
ISBN 86-7215-165-8 (broš.)

821.163.4-1 821.163.4.09-1
SLA Zb II 686/22 ĐUROVIĆ Ž. Pčelinjaci
COBISS.SI-ID 9116688

76.
        ENCYKLOPEDIA językoznawstwa ogólnego / [pod redakcją Kazimierza Polańskiego ; opracowali Marian Jurkowski ... [et al.]]. - Wyd. 3 bez zmian. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 731, [1] s. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija
ISBN 83-04-04680-6 ISBN 9788304046801

81(031)
SLA Lex II 1617 ENCYKLOPEDIA
COBISS.SI-ID 33929314

77.
ENČEVA, Ilka Ivanova
        P˝rvite modernistki sbornici kratka proza - struktura i strategii na četene / Ilka Enčeva. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 449-458 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.09-32"1910/1930"
SLA Br II 6742 ENČEVA I. I. P''rvite
COBISS.SI-ID 33370466

78.
ENGELSFELD, Mladen
        Croatian through conversation = Hrvatski u razgovoru / Mladen Engelsfeld. - 4. prošireno izd. = fourth enlarged edit. - Zagreb : Mladost, 1982. - 247 str. ; 20 cm

811.163.1(075)
SLA Gram I 175 ENGELSFELD M. Croatian
COBISS.SI-ID 1602057

79.
        ESEJ na maturi 2007 : razdalje in bližine v sodobnem romanu / Mateja Črv Sužnik ... [et al.] ; [urednik Rajko Korošec]. - Ljubljana : Intelego, 2006 ([Ljubljana] : Potens). - 179 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: Milan Kundera, Neznosna lahkost bivanja ; Milan Dekleva, Pimlico. - Bibliografija ob nekaterih poglavjih
ISBN 961-6558-12-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6558-12-9 (ISBN-13)

82.0-31:371.3 821.09:371.274/.276:373.5
SLA L.H II 4948 ESEJ
COBISS.SI-ID 230132992

80.
        ETYMALAGIČNY slounik belaruskaj movy / [redaktar V. U. Martynau]. - Minsk : Navuka i tehnika, 1978-<2006>. - Zv. <1-11> ; 23 cm

Cir. - Bibliografija pri posameznih zvezkih
Vsebina:
T. 1 : A - B. - 1978. - 439 str. - Uvodziny / V. U. Martynau: str. [3]-16
T. 2 : V. - 1980. - 343 str.
T. 3 : G - I. - 1985. - 407 str.
T. 4 : K - Kajata. - 1988. - 327 str.
T. 5 : K - L. - 1989. - 319 str.
T. 6 : L - M. - 1990. - 287 str.
T. 7 : M - N. - 1991. - 315 str.
T. 8 : N - P. - 1993. - 271 str.
T. 9 : P / [redaktar G. A. Cyhun]. - Minsk : Belaruskja navuka, 2004. - 367 str.
T. 10 : P. - 2005. - 325 str.
T. 11 : R-S. - 2006. - 333 str.
ISBN 5-343-00340-0 (t. 5) ISBN 5-343-00142-4 (t. 6) ISBN 5-343-00450-4 (t. 7) ISBN 5-343-00962-X (t. 8) ISBN 985-08-0629-X (t. 9) ISBN 985-08-0651-6 (t. 10) ISBN 985-08-0740-7 (t. 11)

811.161.3(036): 81'373.6
SLA Lex II 651 ETYMALAGIČNY
COBISS.SI-ID 32286464

81.
EURIPIDES
        Helena / Evripid ; prevedla [in opombe napisala] Jelena Isak Kres ; [spremno besedo napisal Marko Marinčič ; ilustracije Lojze Kalinšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 116 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Heléne. - Helena: resnična zgodba o prikaznih / Marko Marinčič: str. [5]-25. - Opombe na dnu strani
ISBN 961-241-122-0

821.14'02-2 821.14'02.09 Euripides
PRK 8170 EVRIPID Helena SLA L.A I 6509 EURIPIDES Helena
COBISS.SI-ID 228455680

82.
EURIPIDES
        Ifigenija v Avlidi / Evripid ; [prevedel in spremna besedila napisal Kajetan Gantar]. - Ljubljana : Družina, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 135 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sidro ; 20)

Prevod dela: Iphigeneia e en Aulidi. - Lat. naslov dela: Iphigenia Aulidensis. - Evripid in njegova "Ifigenija v Avlidi" / Kajetan Gantar: str. 105-132
ISBN 961-222-373-4

821.14'02-21 821.14'02.09 Euripides
KLF Pre EURIPIDES Iphigenia Aulidensis a, b SLA L.A I 5689/20 EURIPIDES Ifigenija
COBISS.SI-ID 114703360

83.
        EUROPEJSKOŚĆ i rodzimość : horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / redakcja Wiesław Ratajczak, Tomasz Sobieraj. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2006. - 401 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, ISSN 0137-642X ; t. 47)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: European and local character. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v angl.
ISBN 83-7063-485-0 (ISBN-10) ISBN 978-83-7063-485-8 (ISBN-13)

821.162.1.09(082)
SLA Zb II 294/47 EUROPEJSKOŠĆ
COBISS.SI-ID 25966893

84.
        EZIK˝T i literaturata v modernoto obštestvo : sbornik˝t e posveten na 80-godišninata od s˝zdavaneto na b˝lgaristikata v Bratislavskija universitet "Jan Amos Komenski" = Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti : zbornik je venovaný 80. vyročiu bulharistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / [s˝stavitel Tatjana Ičevska]. - V. Trnovo : Faber, 2005. - 328 str. ; 20 cm

Cir. in lat. - Bibliografija ob posameznih prispevkih
ISBN 954-775-502-1

811.16:821.16(08) 821.16:811.16(08)
SLA Zb I 285 EZIK''T
COBISS.SI-ID 34034530

85.
FINK-Arsovski, Željka
        Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / autorica rječnika Željka Fink Arsovski ; autorice i suradnice po jezicima Željka Fink Arsovski (hrvatski), Erika Kržišnik (slovenski) ... [et al.] ; kazala izradila Anita Hrnjak. - 1. izd. - Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 str. ; 25 cm

Lat. in cir. - Predgovor in podatki o slovarju v hrv. in prevodi v slov., mak., bolg., ukr., ruš., polj., češ. in slovaš. - Bibliografija. - Kazala
ISBN 953-7421-00-7

811.163.42'373.7(038)=16
SLA Lex II 1614 FINK-ARSOVSKI Ž. Hrvatsko
COBISS.SI-ID 33422434

86.
FINŽGAR, Domen
        Mačje življenje / Domen Finžgar. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2006. - 44 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorju na notr. str. ovoja
ISBN 961-245-188-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-245-188-2 (ISBN-13)

769.9
SLA Br I 382 FINŽGAR D. Mačje
COBISS.SI-ID 228556800

87.
FLAUBERT, Gustave
        Gospa Bovary / Gustave Flaubert ; prevod Suzana Koncut ; [spremna študija Samo Koler]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 395 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Prevod dela: Madame Bovary. - Spremna študija ; V razmislek / Samo Koler: str. 383-395
ISBN 961-6570-31-5 (Delo) ISBN 978-961-6570-31-2 (Delo)

821.133.1-311.2 821.133.1.09 Flaubert G.
SLA L.A II 5441 FLAUBERT G. Gospa
COBISS.SI-ID 228661760

88.
FLISAR, Evald
        Drame / Evald Flisar ; uredila Katja Klopčič / [spremne besede Igor Lampreht ... [et. al.]]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International : Vodnikova založba (DSKG), 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 675 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebina z nasl. str.: Kostanjeva krona ; Jutri bo lepše ; Kaj pa Leonardo? ; Nimfa umre ; Stric iz Amerike ; Enajsti planet ; Nora Nora
ISBN 961-6564-05-6 (KUD Sodobnost International)

821.163.6-2
SLA L.A II 5269 FLISAR E. Drame 1, 2
COBISS.SI-ID 225444864

89.
        FOLKLORNI i etnografski materijali od Poreče / [sobral] Jozef Obrembski ; redakcija Tanas Vražinovski ; sostavile Tanas Vražinovski, Sonja Jovanovska, Vladimir Karadžoski. - Skopje : Matica makedonska ; Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 2001-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Folk and etnographic materials from Poreče. - Cir.
Dosedanja vsebina:
Kn. 1. - 2001. - 232 str.
ISBN 9989-48-374-4

39(497.17) 398(497.17)
SLA Ethn II 270/1 OBREBSKI J. Folklorni
COBISS.SI-ID 44358666

90.
FORSTNERIČ-Zaletel, Lilijana
        Mavrični dotik / Lilijana Forstnerič-Zaletel. - Ljubljana : samozal., 2006. - 42 str. ; 21 cm

Spremna beseda Neže Maurer na zavihku zadnjega ov. - Avtoričina slika na zavihku ov.
ISBN 961-245-208-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-245-208-7 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 5473 FORSTNERIČ-ZALETEL L. Mavrični
COBISS.SI-ID 229323008

91.
FRAIS, Josef, 1946-
        Báječné místo k narození / Josef Frais. - Vyd. 1. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 212 str. ; 21 cm. - (Žatva. Novinky české prózy)

O avtorju na ov.

821.162.3-31
SLA Čech II 681 FRAIS J. Báječné
COBISS.SI-ID 33515618

92.
FRANČIČ, Franjo
        Ledeni ogenj resničnosti : roman / Franjo Frančič. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006. - 208 str. ; 21 cm

Uvodna beseda / Iztok Vrhovec: str. 4-6. - O avtorju na zavihku ov.
ISBN 961-6574-19-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-19-8 (ISBN-13)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5474 FRANČIČ F. Ledeni
COBISS.SI-ID 230089984

93.
FRANČIČ, Franjo
        Trkaj, trkaj na nebeška vrata : nagrajene zgodbe / Franjo Frančič. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006. - 128 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 7-9. - Ostri robovi in nežne fuge Frančičeve kratke proze / Denis Poniž: str. 10-14
ISBN 961-6574-15-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-15-0 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A II 5416 FRANČIČ F. Trkaj
COBISS.SI-ID 229585920

94.
        FRAUEN.MÄNNER : Universitäten, univerze, universita Klagenfurt, Koper, Ljubljana, Maribor, Trieste, Udine / herausgegeben von Tina Bahovec ; [Übersetzungen Silvia Biazzo ... [et al.]]. - Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2007. - 438 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Alpen-Adria-Schriftenreihe der Universität Klagenfurt/Celovec)

Prispevki v nem. ali slov. ali it. - Bibliografija oziroma opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Povzetki v nem., slov. in it.
ISBN 978-3-85435-471-0

305(082)
SLA Zb II 1508 FRAUEN.MÄNNER
COBISS.SI-ID 25973853

95.
FREDRO, Aleksander, grof, 1793-1876
        Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca / [Aleksander Fredro]. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 153 str. ; 21 cm

ISBN 83-7720-169-0 ISBN 83-7220-169-2 !

821.162.1-2
SLA Pol 953 FREDRO A. Śluby
COBISS.SI-ID 33549154

96.
FREDRO, Aleksander, grof, 1793-1876
        Zemsta : komedia w czterech aktach, wierszem / Aleksander Fredro. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 120 str. ; 21 cm

ISBN 83-86740-28-0 ISBN 9788386740284

821.162.1-2
SLA Pol 956 FREDRO A. Zemsta
COBISS.SI-ID 33548130

97.
FRITZ, Matjaž
        Do golega in čisto do konca : (v vrtincu narko-scene) / Matjaž Fritz. - Maribor : Rotis, 2007 (Ivančna gorica ; Tiskarna Ljubljana). - 167 str. ; 21 cm

Spremna beseda / Miha Jeraša: str. 163-167
ISBN 961-6127-37-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6127-37-0 (ISBN-13)

821.163.6-93-311.2
SLA L.A II 5462 FRITZ M. Do golega
COBISS.SI-ID 58064385

98.
GABOROVIČ, Nada
        Podoba na televizorju / Nada Gaborovič ; [spremna beseda Alenka Glazer]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2006 ([S. l.] : Grafiti studio). - 103 str. ; 21 cm. - (Zbirka Antares ; 22)

Spremna beseda / Alenka Glazer: str. 101-103. - Avtoričina slika in biografski podatki na zavihku ščitnega ov.
ISBN 961-6483-42-0

821.163.6-31
SLA L.A I 6115/22 GABOROVIČ N. Podoba
COBISS.SI-ID 56882945

99.
        GAJTO Gazdanov i "nezamečennoe pokolenie" : pisatel´ na peresečenii tradicij i kul´tur : sbornik naučnyh trudov / [sostaviteli T. N. Krasavčenko, M. A. Vasil´eva, F. H. Hadonova]. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam : Biblioteka-fond "Russkoe zarubež´e", 2005. - 343 str. ; 20 cm. - (Serija Problemy literaturovedenija)

ISBN 5-248-00230-3 ISBN 5-98854-002-3

821.161.1.09(08)
SLA L.H I 1916 GAJTO
COBISS.SI-ID 729973

100.
GALINSKAJA, I. L.
        Vladimir Nabokov : sovremennye pročtenija : sbornik naučnyh trudov / I. L. Galinskaja. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam, 2006. - 152 str. ; 21 cm. - (Teorija i istorija kul´tury)

Bibliografija
ISBN 5-248-00234-5

821.161.1.09
SLA L.H II 4977 GALINSKAJA I. L. Vladimir
COBISS.SI-ID 730485

101.
GARTNER, Mojca
        Zate bom --- / Ajda ; [ilustracije Evelina Batista]. - Celje : samozal., 2006 (Celje : Tiskarna Cinkarne). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Pesniški dotiki Gartner Mojce Zorana Pevca na zadnjem zavihku ov.
ISBN 961-245-135-4

821.163.6-1
SLA L.A I 6514 GARTNER M. Zate
COBISS.SI-ID 227085312

102.
GEISTER, Iztok
        Popotovanje od Pirana do Ankarana : naravopisni esej / [[besedilo in] fotografije] Iztok Geister. - Koper : Zavod za favnistiko, 2006. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-91043-4-X ISBN 978-961-91043-4-7 (ISBN-13)

821.163.6-4 502(497.4-14)(081)
SLA Var II 1091 GEISTER I. Popotovanje
COBISS.SI-ID 229568512

103.
GEORGIEVSKI, Mihajlo
        Prilozi od starata makedonska kniževnost i kultura. Kn. 1 / Mihajlo Georgievski. - Skopje : Menora ; Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 1997 (Skopje : Menora). - 315 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Contributions to the old Macedonian literature and culture. (Vol. 1) / Mihajlo Georgievski. - Kazalo
ISBN 9989-632-24-3

821.163.3.09"09/18" 091(497.17-82)"09/18"
SLA L.H II 4941/1 GEORGIEVSKI M. Prilozi
COBISS.SI-ID 24988682

104.
GERLOVIČ, Alenka
        Okruški mojega življenja / Alenka Gerlovič ; [urednika Neva Brun, Marjan Remic ; fotografije arhiv avtorice]. - Ljubljana : Forma 7, 2006. - 208 str. : ilustr. ; 25 cm

Epistoli avtorici / Marjan Remic ; Neva Brun: str. 8-9
ISBN 961-6181-48-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6181-48-8 (ISBN-13)

821.163.6-94 929 Gerlovič A.
SLA L.A II 5392 GERLOVIČ A. Okruški ZGO D 7407
COBISS.SI-ID 229372672

105.
GLOŽANČEV, Alenka
        Enobesedna imena slovenskih podjetij / Alenka Gložančev. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Sazu, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1991 (Radovljica : Didakta). - 112 str. ; 20 cm

Résumé: Les noms d'entreprises slovenes a un mot / traduit par Jožica Pirc. - Bibliografija: str. 103-106. - Kazalo
ISBN 86-7131-056-6

801.31:061.5(497.12)
SLA Phil I 705 GLOŽANČEV A. Enobesedna 1-4
COBISS.SI-ID 26841856

106.
GLUŠČEVIĆ, Zoran
        Književnost i rituali / Zoran Gluščević ; izbor i predgovor Marko Nedić. - Beograd : Srpska književna zadruga, 1998 (Novi Sad : Budućnost). - XXXVIII, 362 str. ; 19 cm. - (Srpska književna zadruga ; Kolo 91 ; knj. 607)

Cir. - Između mitosa i logosa ili kritičar i esejista Zoran Gluščević: str. VII-XXXVIII. - Napomena / M. N.: str. 355-357. - Beleška o piscu: str. 359-360.
ISBN 86-379-0672-9

821.163.41.09"18/19" 830.09"17/19" 821.112.2.09
SLA L.A I 118/607 GLUŠČEVIĆ Z. Književnost
COBISS.SI-ID 142154247

107.
GLUVIĆ, Goran
        Blejsko potrkavanje : roman / Goran Gluvić. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2006 (Murska Sobota : Eurotrade). - 184 str. ; 20 cm. - (Zbirka Križpotja)

ISBN 961-219-095-X

821.163.6-3
SLA L.A I 6459 GLUVIĆ G. Blejsko
COBISS.SI-ID 57552385

108.
GOMBROWICZ, Witold
        Dzieła / Witold Gombrowicz. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. - Zv. <2> ; 20 cm

T. 2 : Ferdydurke. - 270 str.
ISBN 83-08-01885-8 (t. 2)

821.162.1-1
SLA Pol 973/2 GOMBROWICZ W. Dzieła
COBISS.SI-ID 33637218

109.
GOMBROWICZ, Witold
        Iwona, księżnicka Burgunda ; Ślub ; Operetka ; Historia / Witold Gombrowicz ; [słowo wstępne Jerzy Jarzębski ; esej Od bosości do nagości Konstanty A. Jeleński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. - 418 str. ; 20 cm

Dramat Ego w dramacie historii / Jerzy Jarzębski: str. 5-[11]. - Od bosości do nagości : (o nieznanej sztuce Witolda Gombrowicza) / Konstanty A. Jeliński: str. 335-[371]
ISBN 83-08-02790-3

821.162.1-2 821.162.1.09 Gombrowicz W.
SLA Pol 961 GOMBROWICZ W. Iwona
COBISS.SI-ID 33556322

110.
        GORGI Abadžiev : život i delo : (materijali od Simpoziumot održan po povod 90 godini od raganjeto na pisatelot, Dojran, 4-5 oktomvri 2001 godina) : [zbornik] / priredile Loreta Georgievska-Jakovleva, Jovanka Stojanovska-Drugovac. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2001 (Skopje : Vinsent grafika). - 196 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Zbornici)

Cir. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 9989-886-21-0

929 Abadžiev G.(063) 821.163.3.09 Abadžiev G.(063)
SLA Zb II 1500 GORGI ABADŽIEV
COBISS.SI-ID 45648394

111.
GORJANC, Vojko
        Uvod v korpusno jezikoslovje / Vojko Gorjanc. - Domžale : Izolit, 2005 (Kočevje : Kočevski tisk). - 163 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Na zavihkih ov. iz zapis iz recenzij Marka Stabeja in Tomaža Erjavca. - Bibliografija. - Summary. - Kazali
ISBN 961-6279-89-0

81'373:004:811.163.6
PRE 81'32 GORJANC V. Uvod SLA Phil II 3607 GORJANC V. Uvod 1-8
COBISS.SI-ID 221678336

112.
GRAFENAUER, Niko
        Skrivnosti / Niko Grafenauer. - Nova, dopolnjena izd. - Ljubljana : Nova revija, 2006 (Ljubljana : Delo). - 65 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

O sebi in skrivnostih / Niko Grafenauer: str. 5-9
ISBN 961-6580-12-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-6580-12-0 (ISBN-13)

821.163.6-93-1
SLA L.A II 5460 GRAFENAUER N. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 230001920

113.
GREGORIČ, Milan, 1934-
        Razpotja, izbire, spopadi / Milan Gregorič ; [spremna beseda Saša Martelanc]. - Trst : Mladika, 2006 ([Trst] : Graphart). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. naslov: Razpotja izbire spopadi. - Na zavihku avtorjeva biobibliografija in slika
ISBN 88-7342-086-9

821.163.6-94 929 Gregorič M.
SLA L.A II 5418 GREGORIČ M. Razpotja
COBISS.SI-ID 2372076

114.
GRGINIČ, Marija
        Družinska pismenost / Marija Grginič. - Domžale : Izolit, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Spremna besedila Simone Kranjc, Sonje Pečjak in Igorja Sakside na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 99-109. - Povzetek v slov. in angl. - Kazali
ISBN 961-6279-96-3

37.014.22
SLA Phil II 3699 GRGINIČ M. Družinska
COBISS.SI-ID 226053632

115.
GROBOVŠEK, Bojan, 26.10.1949-
        Razmišljanja o Sloveniji / Bojan Grobovšek ; [ilustracije Franco Juri]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na ov.
ISBN 978-961-231-595-5

821.163.6-4 323(497.4)(081) 316.7(497.4)(081)
SLA L.A II 5463 GROBOVŠEK B. Razmišljanja
COBISS.SI-ID 230271744

116.
GRUCHMANOWA, Monika
        Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu : studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii / Monika Gruchmanowa ; wstęp i dobór tekstów Anna Piotrowicz. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjacióĺ Nauk : Uniwesytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 198 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Klasycy Nauki Poznańskiej ; t. 1)

Profesor Monika Gruchmanowa - dialektolog, badaczka polszczyzny miejskiej i języka Polonii / Anna Piotrowicz: str. 9-19. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 83-7063-491-5

811.162.1'28
SLA Zb I 283/1 GRUCHMANOWA M. Językoznawcze
COBISS.SI-ID 33592418

117.
GRUM, Slavko
        Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih / Slavko Grum ; [spremna študija Katja Mihorko[!] Poniž]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 93 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Katja Mihorko[!] Poniž: str. 79-93
ISBN 961-6570-32-3 (Delo) ISBN 978-961-6570-32-9 (Delo)

821.163.6-2 821.163.6.09 Grum S.
SLA L.A II 5449 GRUM S. Dogodek
COBISS.SI-ID 228660992

118.
GRŽAN, Karel
        Sto duhovnikov, redovnic in redovnikov na Slovenskem / Karel Gržan. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka / Prešernova družba)

Bibliografija
ISBN 961-6512-60-9

262.14(497.4) 271(497.4)
SLA Lex II 1607 GRŽAN K. Sto duhovniov
COBISS.SI-ID 228361472

119.
GUDKOVA, Violetta
        Jurij Oleša i Vsevolod Mejerhol´d v rabote nad spektaklem "Spisok blagodejanij" : opyt teatral´noj arheologii / Violetta Gudkova. - Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2002. - 604 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Naučnaja biblioteka) (Novoe literaturnoe obozrenie. Naučnoe priloženie ; vyp. 34)

Cir. - Ov. nasl.: Ju. Oleša i Vs. Mejerhol´d
ISBN 5-86793-166-8

792(47)
SLA L.H II 4024/34 GUDKOVA V. Jurij
COBISS.SI-ID 34011490

120.
GURČINOV, Milan
        Mladiot Čehov : prelomnite godini vo životot i vo tvoreštvoto na A. P. Čehov / Milan Gurčinov. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2004. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vzpor. nasl. str.: Molodoj Čehov : perelomnye gody v žizni i tvorčestve A. P. Čehova / Milan Gjurčinov. - Cir. - Bibliografija: str. 183-188. - Rezjume
ISBN 9989-101-34-5 (broš.)

821.161.1.09 Čehov A. P.
SLA L.H II 4957 GURČINOV M. Mladiot
COBISS.SI-ID 58040074

121.
        GWARY dziś. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, <2001-2006>. - Zv. <1-3> : ilustr. ; 24 cm. - (Prace Komisji językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział filologiczno-filozoficzny, ISSN 0079-4678 ; 34; 40; 45)

Na vzpor. nasl. str. naslov v ang.: Dialects today
Dosedanja vsebina:
1 : Metodologia badań / pod redakcją Jerzego Sierociuka. - 2001. - 211 str. - Bibliografija in povzetki v angl. pri posameznih prispevkih
2 : Regionalne słowniki i atlasy gwarowe / pod redakcją Jerzego Sierociuka. - 2003. - 255 str. - Bibliografija in povzetki v angl. pri posameznih prispevkih
3 : Wewnętrzne zróżnicownie języka wsi / pod redakcją Jerzego Sierociuka. - 2006. - 247 str. - Bibliografija in povzetki v angl. pri posameznih prispevkih
ISBN 83-7063-306-4 (T. 1) ISBN 83-7063-386-2 (T. 2) ISBN 83-7063-481-8 (T. 3)

811.162.1'28(08)
SLA Phil II 1077 GWARY
COBISS.SI-ID 16186978

122.
HERBERT, Zbigniew, 1924-1998
        Dramaty / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2., poszerzone o Listy naszych czytelników. - Wrocław : Wydanictwo Dolnośląskie, 1997. - 167 str. ; 20 cm

Vsebina: Jaskinia filozofów ; Rekonstrukcja poety ; Drugi pokój ; Lalek ; Listy naszych czytelników

821.162.1-2
SLA Pol 969 HERBERT Z. Dramaty
COBISS.SI-ID 33552994

123.
HERNAS, Czesław
        Barok / Czesław Hernas ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 742, [2] str., [16] str. barvnih pril. : ilustr., portreti ; 24 cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na zavihku ščitnega ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-12262-5 ISBN 9788301122621

821.162.1.09"16"
SLA L.H II 4961 HERNAS C. Barok
COBISS.SI-ID 34019682

124.
HESKA-Kwaśniewicz, Krystyna
        Ludzie, góry, książki / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 155, [12] str. pril. ; 24 cm + popravki. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2449. Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa)

Avtoričina slika in spremno besedilo Jacka Kolbuszewskega na ov. - Bibliografija. - Povzetek v angl. in franc.
ISBN 83-226-1580-9

821.162.1.09
SLA Zb II 556/2449 HESKA-KWAŚNIEWICZ K. Ludzie
COBISS.SI-ID 33978978

125.
HILL, Jonathan, 1976-
        Kaj je krščanstvo sploh storilo za nas? : vloga krščanstva pri oblikovanju današnje podobe sveta / Jonathan Hill ; [prevod in opombe Nada Grošelj]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Delo). - 271 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov. in na hrbtu: Kaj je krščanstvo doslej storilo za nas?. - Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2006. - O avtorju na ov. - Viri slovenskih prevedkov: str. 267-268. - Kazalo
ISBN 961-218-661-8 ISBN 978-961-218-661-6 (ISBN-13)

27:008(100)(091)
SLA Var II 1090 HILL J. Kaj
COBISS.SI-ID 229239552

126.
HRANJEC, Stjepan, 1946-
        Pregled hrvatske dječje književnosti / Stjepan Hranjec. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 307 str. ; 25 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiroum Zagrabiensis)

O avtorju na str. 300. - Spremna besedila Ane Pintarić, Jože Skoka in Diane Zalar na ov. - Kazalo. - Bibliografija: str. 289-299
ISBN 953-0-50883-2

821.163.42.09-93(091)
SLA L.H II 4955 HRANJEC S. Pregled
COBISS.SI-ID 58295297

127.
HRBATA, Zdeněk
        Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty / Zdeněk Hrbata, Martin Procházka. - Praha : Karolinum, 2005. - 417 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija. - Kazali
ISBN 80-246-1060-4

821.09"18"
SLA L.H II 4935 HRBATA Z. Romantismus
COBISS.SI-ID 33492066

128.
        HRVATSKI jezik u XX. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u palači Matice hrvatske 20-21. siječnja 2005. / [glavna urednica Jelena Hekman ; urednici izdanja Marko Samardžija, Ivo Pranjković]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006. - 605 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka XX. stoljeće / Matica hrvatska)

Nasl. na ov.: Hrvatski jezik. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetki ali v angl., nem. ali franc.
ISBN 953-150-773-2

811.163.42"19"(082)
SLA Zb II 1496 HRVATSKI
COBISS.SI-ID 33506402

129.
HUELLE, Paweł
        Inne historie / Paweł Huelle. - Gdańsk : Sĺowo/obraz terytoria, cop. 1999. - 252 str. : ilustr. ; 21 cm

Eseji in skeči objavljeni v časopisu Gazeta Wyborcza
ISBN 83-87316-43-1 ISBN 9788387316433

821.162.1-3
SLA Pol 951 HUELLE P. Inne
COBISS.SI-ID 33552226

130.
ILIEVSKA, Krasimira
        Zakon˝ soudnyi ljud´m˝ / Krasimira Ilievska. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2004. - 391 str. : faks. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 359-370. - Rezjume
ISBN 9989-101-25-6

340.153(=163.1)(047.31) 091:003.349.2(049.3)
SLA Phil II 3719 ILIEVSKA K. Zakon''
COBISS.SI-ID 55875850

131.
ILIEVSKI, Petar Hr.
        Pojava i razvoj na pismoto : so poseben osvrt kon početocite na slovenskata pismenost / Petar Hr. Ilievski. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2001. - 384 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Origin and development of writing. - Bibliografija: str. 351-365. - Kazala
ISBN 9989-649-97-9

003.3(091) 003.349.1/.2(497.7)(091)
SLA Bibl II 1018 ILIEVSKI P. H. Pojava
COBISS.SI-ID 20856621

132.
ILIJA, Lojze
        Zadnja velesovska nuna / Lojze Ilija ; [spremni besedi o velesovskem samostanu in o avtorju ter slovarček manj znanih besed pripravil Janez Močnik]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Delo). - 213 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Slovenske večernice ; 156)

Nekaj zgodovine ; Spremna beseda / Janez Močnik: str. 185-200, 205-212. - Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2006. - O avtorju na ov.
ISBN 961-218-658-8

821.163.6-311.6 726.7(497.4 Velesovo)(091)
SLA L.A I 109/156 ILIJA L. Zadnja
COBISS.SI-ID 228262400

133.
INSTITUT za folklor "Marko Cepenkov" (Skopje)
        Bibliografija na izdanijata na Institutot za folklor "Marko Cepenkov" - Skopje i na magisterskite tezi i doktorskite disertacii na sorabotnicite : 1950-2000 / podgotovila Mirjana Anastasova. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2000. - 157 str. ; 24 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Bibliography of the editions of the Institute of folklore "Marko Cepenkov" - Skopje and of the master of science theses and doctoral dissertations : 1950-2000. - Cir. in lat. - Uvodno besedilo v mak. in angl.
ISBN 9989-642-0000 !

061:398(497.17) 398(497.17):061
SLA Bibl II 1019 BIBLIOGRAFIJA
COBISS.SI-ID 18264877

134.
INTERNACIONALIZMY v nové slovní zásobě (2003 ; Praha)
        Internacionalizmy v nové slovní zásobě : sborník příspěvků z konference, Praha, 16.-18. června 2003 / [uspořádaly Zdeňka Tichá, Albena Rangelova]. - Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2003. - 239 str. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 80-86496-11-2

811.162.3'373.4(082)
SLA Phil II 3707 INTERNACIONALIZMY
COBISS.SI-ID 33614434

135.
IORDANIDI, Sof´ja Ivanovna
        Istoričeskaja grammatika drevnerusskogo jazyka. T. 1, Množestvennoe čislo imennogo sklonenija / S. I Iordanidi, V. B. Krys´ko. - Moskva : "Azbukovnik", 2000. - 309 str. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova. - Cir. - Bibliografija: str. [289]-306
ISBN 5-89285-028-5

811.161.1'36".../1300"
SLA Gram II 1172/1 IORDANIDI S. I. Istoričeskaja
COBISS.SI-ID 34038626

136.
ISTITUTO di storia sociale e religiosa di Gorizia
        Cultura slovena nel Goriziano / a cura dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia. - Udine : Forum, 2005. - XIV, 349 str., pril. ; 25 cm. - (Fonti di cultura ; 2)

Kazalo
ISBN 88-8420-279-5

94(497.4 Gorica)
SLA Var II 1100/2 CULTURA ZGO D 7225/2
COBISS.SI-ID 30288226

137.
        ISTORIJA srpskog naroda : [u šest knjiga] / [uređivački odbor Slavko Gavrilović ... et al.]. - 3. izd. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2000. - 10 zv. : ilustr. ; 24 cm

Cir.
Vsebina:
Knj. 1 : Od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371) / napisali Dragoslav Srejović ... [et al.] ; urednik prve knjige Sima Ćirković. - VII, 697 str., [54] f. pril.
Knj. 2 : Doba borbi za očuvanje i obnovu države : (1371-1537) / napisali Dimitrije Bogdanović ... [et al.] ; [urednik druge knjige Jovanka Kalić]. - 597 str., [67] f. pril.
Knj. 3, t. 1 : Srbi pod tuđinskom vlašću : 1537-1699 / napisali Radovan Samardžić, Rajko L. Vaselinović, Toma Popović. - 694 str., [21] f. pril.
Knj. 3, t. 2 : Srbi pod tuđinskom vlašću : 1537-1699 / napisali Radovan Samardžić ... [et al.] ; [urednik treće knjige Radovan Samardžić]. - 473 str., [37] f. pril.
Knj. 4, t. 1 : Srbi u XVIII veku / napisali Radovan Samardžić ... [et al.] ; [urednik četvrte knjige Slavko Gavrilović]. - 603 str., [29] f. pril.
Knj. 4, t. 2 : Srbi u XVIII veku / napisali Rajko Veselinović ... [et al.] ; [urednik četvrte knjige Slavko Gavrilović]. - 397 str., [30] f. pril.
Knj. 5, t. 1 : Od prvog ustanka do berlinskog kongresa : 1804-1878 / napisali Vladimir Stojančević ... [et al.] ; [urednik pete knjige Vladimir Stojančević]. - 570 str., [45] str. pril.
Knj. 5, t. 2 : Od prvog ustanka do berlinskog kongresa : 1804-1878 / napisali Slavko Gavrilović ... [et al.] ; [urednik pete knjige Vladimir Stojančević]. - 495 str., [29] str. pril.
Knj. 6, t. 1 : Od berlinskog kongresa do ujedinjenja : 1878-1918 / napisali Čedomir Popov ... [et al.] ; [urednik šeste knjige Andrej Mitrović] . - 683 str., [42] str. pril.
Knj. 6, t. 2 : Od berlinskog kongresa do ujedinjenja : 1878-1918 / napisali Andrej Mitrović ... [et al.] ; [urednik šeste knjige Andrej Mitrović] . - 585 str., [52] str. pril.

949.711(091)
SLA Hist II 1156 ISTORIJA
COBISS.SI-ID 33996898

138.
IVANČIČ Kutin, Barbara
        Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi / Barbara Ivančič Kutin. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 627-634 : tabele ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

398.2(497.4-14)
SLA Br II 6757 IVANČIČ KUTIN B. Vpliv
COBISS.SI-ID 33411426

139.
IVIĆ, Milka
        O rečima : kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske leksike : lingvistički ogledi, pet / Milka Ivić. - Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2005 (Beograd : Čigoja štampa). - 138 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 151)

Bibliografija na koncu posameznega poglavja
ISBN 86-7562-044-6 (broš.)

811.163.41'374
SLA Zb I 87/151 IVIĆ M. O rečima
COBISS.SI-ID 124130572

140.
        IZBOR slovenske kratke proze 19. in 20. stoletja / [Josip Jurčič ... [et al.] ; spremna študija Gregor Kocijan]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 299 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija / Gregor Kocijan: str. 279-298. - Vsebina: Tilka / Simon Jenko ; Telečja pečenka / Jospi [!] Jurčič ; Gospod stotnik / Ivan Cankar ; Kostanj posebne sorte / Ivan Cankar ; Matkova Tina / Ivan Pregelj ; Boj na požiralniku / Prežihov Voranc ; Samorastniki / Prežihov Voranc ; Režonja na svojem / Miško Kranjec ; Tantadruj / Ciril Kosmač
ISBN 961-6570-27-7 (Delo) ISBN 978-961-6570-27-5 (Delo)

821.163.6-32(082) 821.163.6.09-32"17/18"
SLA L.A II 5448 IZBOR
COBISS.SI-ID 228660480

141.
JAKLIČ, Fran, 1868-1937
        Iz starih papirjev : preostali spisi / Fran Jaklič ; [izbor pripravil Tadej Sluga ; spremna beseda in Slovarček narečnih, starinskih in manj znanih besed Alenka Veber]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 199 str. ; 25 cm

Fran Jaklič Podgoričan (1867-1937) pri Celjski Mohorjevi družbi / Alenka Veber: str. 191-193. - Slovarček narečnih, starinskih in manj znanih besed / pripravila Alenka Veber: str. 195-198
ISBN 978-961-218-638-8

821.163.6-821
SLA L.A II 5466 JAKLIČ F. Iz starih
COBISS.SI-ID 230711808

142.
JAKŠIĆ, Đura
        Ponoć / Đura Jakšić. - Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2005 (Beograd : Narodna knjiga). - 336 str. ; 21 cm. - (Biseri srpske književnosti ; knj. br. 11)

Cir. - Jakšić / Ljubomir Nedić: str. 5-25
ISBN 86-331-1957-9 (NK; trda vezava)

821.163.41-1 821.163.41-2 821.163.41-32 821.163.41.09-1 Jakšić Đ.
SLA L.A II 5454/11 JAKŠIĆ Đ. Ponoć
COBISS.SI-ID 121078028

143.
JANÁČEK, Pavel
        Svět rodokapsu : komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století / Pavel Janáček, Michal Jareš. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 449 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazala
ISBN 80-246-0640-2

821.162.3.09"193/194"
SLA L.H II 4951 JANÁČEK P. Svět
COBISS.SI-ID 33482850

144.
JANČAR, Drago
        Graditelj / Drago Jančar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Miti / Mladinska knjiga)

O avtorju na zavihku ov.
ISBN 86-11-17814-9 ISBN 978-86-11-17814-1 (ISBN-13)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5402 JANČAR D. Graditelj 1, 2
COBISS.SI-ID 229639936

145.
JANKOVIČ, Milan
        Cesty za smyslem literárního díla / Milan Jankovič ; [bibliografie a rejstřík Irena Kraitlová]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005. - 354 str. ; 21 cm

Z bibliografie Milana Jankoviče: str. 345-350. - Kazalo
ISBN 80-246-1013-2

821.162.3.09
SLA L.H II 4937 JANKOVIČ M. Cesty
COBISS.SI-ID 33481314

146.
JARCZYKOWA, Mariola
        "Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego : o działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku / Mariola Jarczykowa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 256, [12] str. pril. ; 24 cm + popravki. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2413. Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa)

Bibliografija. - Povzetek v angl. in ruš.
ISBN 83-226-1541-8

091(438)"16"
SLA Zb II 556/2413 JARCZYKOWA M. Papirowe
COBISS.SI-ID 33505634

147.
        JAZYKOVAJA kartina mira i sistemnaja leksikografija / otvetstvennyj redaktor Ju. D. Apresjan. - Moskva : Jazyki slavjanskih kul´tur, 2006. - 910 str. ; 25 cm. - (Studia Philologica)

Cir. - Bibliografija. - Kazali
ISBN 5-9551-0135-7

811.161.1'374(082)
SLA Phil II 3711 JAZYKOVAJA
COBISS.SI-ID 34038370

148.
JEKIĆ, Zorka
        Julijanina marama / Zorka Jekić. - Zagreb : Biakova, 2001. - 215 str. ; 21 cm

Bilješka o piscu: str. 215
ISBN 953-6497-09-3

821.163.42-31
SLA L.A II 5426 JEKIĆ Z. Julijanina
COBISS.SI-ID 33591906

149.
JEKIĆ, Zorka
        Svemir diše / Zorka Jekić. - Zagreb : Biakova, 2002. - 125 str. ; 20 cm

Bilješka o piscu: str. 117. - Iz recenzija Ljubice Šego: str. 118-119. - Spremni besedili Dubravke Bouša in Gordane Bagić na ov.
ISBN 953-6497-10-7

821.163.42-1
SLA L.A I 6405 JEKIĆ Z. Svemir
COBISS.SI-ID 33591394

150.
JEKIĆ, Zorka
        Zatišje u Europskoj obećanoj zemlji / Zorka Jekić. - Zagreb : Biakova, 2006. - 243 str. ; 21 cm

Bilješka o piscu: str. 242-243
ISBN 953-6497-23-9

821.163.42-31
SLA L.A II 5425 JEKIĆ Z. Zatišje
COBISS.SI-ID 33591650

151.
JELINČIČ, Dušan
        Upor obsojenih : drama v dveh dejanjih / Dušan Jelinčič ; [spremni esej Milica Kacin Wohinz ; fotografije Arhiv kobariškega in tolminskega muzeja]. - Trst : ZTT = EST ; Gorica : Sklad Dorče Sardoč, 2006 (Gorica : Grafica Goriziana). - 117 str. : ilustr. ; 22 cm

Na ov. oznaka: Drama o neizvedenem atentatu na Mussolinija. - O drami, tragediji tigrovcev in dramatiki upora / Dušan Jelinčič: str. 7-11. - Atentati na Mussolinija ali o primorskem "terorizmu" / Milica Kacin Wohinz: str. 15-29. - Na zavihku avtorjeva slika in biografija
ISBN 88-7174-084-X

821.163.6-2
SLA L.2 II 5484 JELINČIČ D. Upor
COBISS.SI-ID 2650348

152.
JENKO, Elizabeta M.
        Z branjem do slovenščine = Slowenisch lesen und verstehen = Slovenian read and understand / Elizabeta M. Jenko. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2006. - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

O avtorici na str. 2
ISBN 3-85435-488-6

811.163.6(075)
SLA Gram II 1175 JENKO E. M. Z branjem
COBISS.SI-ID 33799778

153.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Drugi poljubac Gite Danon : izabrane priče / Miljenko Jergović. - Zagreb : V.B.Z., 2007. - 183 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 174)

ISBN 978-953-201-662-8

821.163.42-32
SLA L.A II 4701/174 JERGOVIĆ M. Drugi
COBISS.SI-ID 33784418

154.
JESENŠEK, Marko
        The Slovene language in the Alpine and Pannonian language area : the history of the Slovene language / Marko Jesenšek ; translated by Heather Pirjevec ; proofreader Brian Halliday. - Kraków : Universitas, 2005. - 365 str. ; 24 cm

Bibliografija. - Kazalo. - Povzetek ; Streszczenie. - Vsebuje biografske podatke o avtorju
ISBN 83-242-0577-2

811.163.6(091)
SLA Phil II 3698 JESENŠEK M. The Slovene
COBISS.SI-ID 13984520

155.
JEZERNIK, Andreja, 1976-
        Življenje v košari : kratke zgodbe / Andreja Jezernik ; [spremna beseda Iztok Vrhovec]. - Ljubljana : Ved, 2006. - 144 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 9. - Recenzija / Denis Poniž: str. 11-14. - Uvodna beseda / Iztok Vrhovec: str. 17-20
ISBN 961-6574-13-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-13-6 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A II 5415 JEZERNIK A. Življenje
COBISS.SI-ID 228769280

156.
        JEZIKI : evropsko jezikovno priznanje, Socrates, Leonardo da Vinci / [avtorji Majda Širok ... [et al.] ; urednica Eva Jurman]. - Ljubljana : Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2006. - 48, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: The languages = Les langues = Die Sprachen = Le lingue = Las lenguas : Socrates, The European Label, Leonardo da Vinci / [translated by Zdravka Godunc ... et al.]
ISBN 961-6628-00-3 ISBN 978-961-6628-00-6

81'243:371.3(4)(082)
SLA Phil II 3696 JEZIKI
COBISS.SI-ID 228878848

157.
JOSEPH, John Earl
        Language and politics / John E. Joseph. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2006. - X, 170 str. ; 24 cm. - (Edinburgh textbooks in applied linguistics)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 0-7486-2452-X (trda vez.) ISBN 978-0-7486-2452-2 (trda vez.) ISBN 0-7486-2453-8 (broš.) ISBN 978-0-7486-2453-9 (broš.)

81:32
SLA Phil II 3712 JOSEPH J. E. Language
COBISS.SI-ID 33584226

158.
JOVANOVA-Grujovska, Elena
        Valorizacija na kolokvijalizmite vo makedonskata jazična sredina / Elena Jovanova-Grujovska. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2002 (Skopje : BPT print). - 173 str. ; 21 cm. - (Edicija vo čest na Blagoja Korubin Jazikot naš denešen ; kn. 7)

Cir. - Predgovor / avtorkata: str. [5-6]. - Indeks na imenki vo kolokvijalna upotreba: str. 107-165. - Bibliografija: str. 167-172
ISBN 9989-640-36-X

811.163.3'373 811.163.1'276.5"1995/98"(047.31)
SLA Phil II 3472/7 JOVANOVA-GRUJOVSKA E. Valorizacija
COBISS.SI-ID 47223306

159.
        JOŽE Tomažič : monografija / [urednica Dragica Haramija ; avtorji tekstov Borut Gombač...[et al.] ; fotografije Arhiv Zavod za kulturo Slovenska Bistrica ; ilustracije Jože Beranek]. - Maribor : Litera, 2006 ([s. l.] : Dravska tiskarna). - 260 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 257-260
ISBN 961-6604-08-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6604-08-6 (ISBN-13)

821.163.6.09(082):929 Tomažič J.
SLA L.H II 4970 JOŽE TOMAŽIČ
COBISS.SI-ID 57813505

160.
JUGOSLOVANSKA onomastična konferenca (4 ; 1981 ; Portorož)
        Zbornik referatov / Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Portorož, od 14. do 17.oktobra 1981 ; [prevajali so Ljuba Črnivec, Klaus D.Olof, Elza Jereb, Franc Jakopin, Marko Kranjec in France Novak ; odgovorni urednik Franc Jakopin]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1981. - II, 541 str. ; 24 cm

Referati v slov., srb.hrv., mak., slovaš. ali polj. - Povzetki v raznih jezikih. - 700 izv.

801.311/.313(0497.1)(063)(082)
SLA Phil II 2272 ČETRTA
COBISS.SI-ID 17193984

161.
JURČIČ, Josip
        Deseti brat / Josip Jurčič ; [spremna študija Matjaž Kmecl]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 238 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Matjaž Kmecl: str. 227-238
ISBN 961-6570-19-6 (Delo) ISBN 978-961-6570-19-0 (Delo)

821.163.6-311.2 821.163.6.09 Jurčič J.
SLA L.A II 5436 JURČIČ J. Deseti
COBISS.SI-ID 228679168

162.
KACIN, Anton
        Grammatica della lingua slovena / Anton Kacin ; [cenni introduttivi Marija Kacin]. - Ed. riveduta / da Marija Kacin, 4a ristampa. - Gorizia : Goriška Mohorjeva družba, 2006 (Gorizia : Grafica Goriziana). - 381 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 371. - Kazali
ISBN 978-88-87407-01-3

811.163.6'36(075)
SLA Gram II 1173 KACIN A. Grammatica
COBISS.SI-ID 230959360

163.
KAČIĆ Miošić, Andrija
        Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić. Satir iliti Divji čovik / Matija Antun Reljković ; priredio Josip Vončina. - Zagreb : Liber, 1988. - 1022 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Temelji ; 4)

Kačić i Reljković na razmeđi epoha / Josip Vončina: str. 5-107. - Bibliografija: str. [1019]-1022
ISBN 86-329-0009-9

821.163.42-1 821.163.42.09-1
SLA L.A II 5417/4 KAČIĆ MIOŠIĆ A. Razgovor
COBISS.SI-ID 23397633

164.
KAJZER, Janez
        Perpetuum mobile / Janez Kajzer. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007. - 223 str. ; 21 cm

Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na hrbt. str ov.
ISBN 978-961-231-588-7

821.163.6-32
SLA L.A II 5465 KAJZER J. Perpetuum
COBISS.SI-ID 230776576

165.
KALIN Golob, Monika
        Jezikovne reže : [60 komentarjev o slovenščini v (pravni) praksi] / Monika Kalin Golob. - Ljubljana : GV revije : PP Pravna praksa, 2001. - 143 str. ; 21 cm. - (Pravna praksa)

Podnasl. preliminarni str. - O avtorici na str. [2]. - Spremno besedilo Toma Korošca na ov.
ISBN 961-6403-55-9

811.163.6'271.1:34
SLA Phil II 3459 KALIN GOLOB M. Jezikovne 1, 2
COBISS.SI-ID 113740800

166.
KALIN Golob, Monika
        Zbirka vaj za jezikovno kulturo / Monika Kalin Golob, Tina Verovnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2004 ([Ljubljana] : Bis tisk). - 58 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Maklen)

ISBN 961-235-174-0 ISBN 961-235-172-4 !

811.163.6'271.1(035)
SLA Gram II 1174 KALIN GOLOB M. Zbirka
COBISS.SI-ID 215953152

167.
KAPIDŽIĆ-Osmanagić, Hanifa
        Srpski nadrealizam i njegovi odnosi sa francuskim nadrealizmom / Hanifa Kapidžić-Osmanagić. - Sarajevo : Svjetlost, 1966 (Sarajevo : Oslobođenje). - 362 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pogledi : biblioteka za domaću i stranu esejistiku)

Ov. nasl.: Srpski nadrealizam. - Bibliografija: str. 349-352. - Kazalo

821.163.41.09:821.133.1
SLA L.H II 4971 KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ H. Srpski
COBISS.SI-ID 97048327

168.
KAPOR, Momo
        Ljubavne priče / Momo Kapor ; [crteži Momo Kapor]. - 3. prošireno i dopunjeno izd. - Niš : Zograf, 2006 (Bor : N. Design). - 348 str. : ilustr. ; 20 cm

Cir.
ISBN 86-7578-096-6

821.163.41-32
SLA L.A II 5455 KAPOR M. Ljubavne
COBISS.SI-ID 128690956

169.
KAPUŚCIŃSKI, Ryszard, 1932-
        Szachinszach / Ryszard Kapuściński. - Wyd. 10. - Warszawa : Czytelnik, 2000. - 162 str. ; 21 cm

ISBN 83-07-02784-5

821.162.1-94
SLA Pol 844 KAPUŚCIŃSKI R. Szachinszach 1, 2
COBISS.SI-ID 21611618

170.
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Jara gospoda / Janko Kersnik ; [spremna študija Gregor Kocijan]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 101 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Gregor Kocijan: str. 91-100
ISBN 961-6570-20-X (Delo) ISBN 961-6570-20-6 ! ISBN 978-961-6570-20-6 (Delo)

821.163.6-32 821.163.6.09 Kersnik J.
SLA L.A II 5437 KERSNIK J. Jara
COBISS.SI-ID 228680448

171.
KITEVSKI, Marko
        Studii za makedonskiot folklor / Marko Kitevski. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2002. - 159 str. ; 20 cm

Cir. - Kazalo
ISBN 9989-886-36-9

39
SLA Fol I 192 KITEVSKI M. Studii
COBISS.SI-ID 33705826

172.
KLADNIK, Darinka
        Sto usod znanih Slovencev / Darinka Kladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 222 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka / Prešernova družba)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 961-6512-61-7

929(497.4)
SLA Lex II 1605 KLADNIK D. Sto
COBISS.SI-ID 228361728

173.
KLANČIČAR, Slavko
        Kofetarske zgodbice / Slavko Klančičar ; [spremna beseda Špela Bregač]. - Dolenjske Toplice : K2M, 2006 (Ljubljana : Alfagraf). - 240 str. : ilustr. ; 19 cm

Knjigi na pot / Špela Bregač: str. 5-6. - Fotografija in o avtorju na hrbt. str. ov.
ISBN 961-91185-2-9

821.163.6-32
SLA L.A I 6518 KLANČIČAR S. Kofetarske
COBISS.SI-ID 226983168

174.
        KLASSIKA i sovremennost´ v literaturnoj kritike russkogo zarubež´ja 1920-1930-h godov : sbornik naučnyh trudov / [redakcionnaja kollegija T. G. Petrova ... et al.]. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam, <2006>. - Zv. <2> ; 20 cm. - (Serija Problemy literaturovedenija)

Cir.
Dosedanja vsebina:
Čast´ 2. - 2006. - 211 str. - Kazalo
ISBN 5-248-00218-4 (č. 2)

82.09(4=161.1) 314.745.25(4=161.1)
SLA L.H I 1856/2 KLASSIKA
COBISS.SI-ID 604533

175.
KLIMOWICZ, Mieczysław
        Oświecenie / Miecyzsław Klimowicz. - Wyd. 9, 1. dodruk. - Warszawa : Wzdawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 606 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na hrbtni str. ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-13845-9

821.162.1.09"17"
SLA L.H II 4963 KLIMOWICZ M. Oswiecenie
COBISS.SI-ID 34020450

176.
KŁOSIŃSKI, Krzysztof
        W stronę inności : rozbiory i debaty / Krzysztof Kłosiński. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 160 str. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatury Polskiej, ISSN 0208-6336 ; nr 2489)

Kazalo. - Summary ; Résumé
ISBN 978-83-226-1653-6

821.162.1.09
SLA Zb II 556/2489 KŁOSIŃSKI K. W stronę
COBISS.SI-ID 33985378

177.
KNEHTL, Irena
        Gradovi iz peska, vrtovi z neba / Irena Knehtl ; [spremne besede Slavomir Janačik ...[et al.]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2006 (Forma film Rado Žaže). - 109 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mariborska literarna družba ; 56)

Avtoričina slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ov. - Gaudium et moetitia / Slavomir Janačik: str. 105. - Jamila (lepo) / Hugo Navajas: str. 106-107. - Duh nedolžnosti / Marjan Pungartnik: str. 108-109
ISBN 961-6483-53-6

821.163.6-1
SLA L.A II 4097/56 KNEHTL I. Gradovi
COBISS.SI-ID 57572865

178.
        KNJIŽEVNO djelo Rista Ratkovića : (pola vijeka od piščeve smrti) : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 18. jun 2004. / urednik Radomir V. Ivanović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006 (Cetinje : IVPE). - 228 str. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 76. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 24)

Na vzpor. nasl. str.: Literary Works of Risto Ratkovic: (half a century after the decease of writer R. Ratkovic): papers from the scientific meeting, Podgorica, June 18. 2004. - Bio-bibliografija Rista Ratkovića : povodom stodgodišnjice rođenja (1903-2003) / Dobrilo Aranitović: str. 167-226. - Cir. - Summaries. - Kazala
ISBN 86-7215-174-7 (Broš.)

821.163.41.09 Ratković R. 929 Ratković R.(082) 016:929 Ratković R.
SLA Zb II 611/76 KNJIŽEVNO
COBISS.SI-ID 9958416

179.
KOCHANOWSKI, Jan
        Treny / Jan Kochanowski. - Wyd. 19. - Warszawa, 1976 : Państwowy Instytut Wydayniczny. - 50 str. ; 20 cm : ilustr. - (Biblioteka Lektur Szkolnych)

O Trenach Jana Kochanowskiego / Julian Krzyżanowski: str. 43-51

821.162.1-1
SLA Pol 977 KOCHANOWSKI J. Treny
COBISS.SI-ID 33636706

180.
KOLAR, Marija
        Prežihov ustvarjeni svet : jezik in slog v pisateljevih literarnih besedilih / Marija Irma Vačun Kolar. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2006 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 256 str. ; 23 cm

Spremno besedilo Matjaža Kmecla na str. I-II. - Bibliografija. - Povzetek
ISBN 961-6244-27-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6244-27-5 (ISBN-13)

811.163.6:929 Prežihov Voranc
SLA Phil II 3702 KOLAR M. Prežihov
COBISS.SI-ID 230495744

181.
KOLARIČ, Jana, 1954-
        Izpred kongresa : neznanstvenofantastični doktor roman / Jana Kolarič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Hren). - 343 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 86-11-17372-4

821.163.6-312.9
SLA L.A II 5411 KOLARIČ J. Izpred
COBISS.SI-ID 224336384

182.
KOLOKVIJ o umetniškem govoru (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        Zbornik / Kolokvij o umetniškem govoru II, 13. april 2006 ; [uredila Katarina Podbevšek in Tomaž Gubenšek]. - V Ljubljani : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za govor, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6269-06-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6269-06-3 (ISBN-13)

808.55(082) 792.028.3(082) 811.163.6'355(082)
SLA Zb II 1263/2 ZBORNIK 1, 2
COBISS.SI-ID 229532672

183.
KONESKI, Blaže
        Istoriska fonologija na makedonskiot jazik : so opšt pogled vrz fonološkiot razvitok na makedonskiot jazik i so karta na makedonskite dijalekti od Božidar Vidoeski / Blaže Koneski ; [prevod na angliski jazik Viktor A. Fridman]. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2001. - XXXIX, 329 str. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: A historical phonology of the Macedonian language. - Tekst v angl. in maked. jeziku. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazala
ISBN 9989-649-93-6 (MANU) ISBN 9989-32-271-6 (Kultura)

811.163.3'344
SLA Phil II 3695 KONESKI B. Istoriska
COBISS.SI-ID 20871469

184.
KOPRIVICA, Jovan K.
        Rečnik govora Banjana, Grahova i Oputnih Rudina / Jovan K. Koprivica ; priredio Branko A. Koprivica ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - 224 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 47. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 10)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Vocabulary of Banjani, Grahovo and Oputne Rudine Speeches. - Cir.

811.163.4'282.2(497.16)(038)
SLA Zb II 630/47 KOPRIVICA J. K. Rečnik
COBISS.SI-ID 10445840

185.
KORON, Alenka
        Intertekstualnost, rewriting in samocitiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča / Alenka Koron. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 149-161 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6.09-32 Kovačič L.
SLA Br II 6763 KORON A. Intertekstualnost
COBISS.SI-ID 33311074

186.
KORUBIN, Blagoja
        Jazikot naš denešen. Kn. 5 / Blagoja Korubin ; priredile Snežana Velkovska ... [et al.]. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2000 (Skopje : BPT print). - 290 str. ; 21 cm. - (Edicija vo čest na Blagoja Korubin "Jazikot naš denešen" ; kn. 1)

Cir.
ISBN 9989-640-15-7

811.163.3
SLA Phil II 3472/1 KORUBIN B. Jezikot
COBISS.SI-ID 35486986

187.
KORUBIN, Blagoja
        Jazikot naš denešen. Kn. 6 / Blagoja Korubin ; priredile Snežana Venovska-Antevska ... [et al.]. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2001. - 205 str. ; 20 cm. - (Edicija vo čest na Blagoja Korubin Jazikot naš denešen ; kn. 5)

Cir.
ISBN 9989-640-30-0

811.163.3
SLA Phil II 3472/5 KORUBIN B. Jazikot
COBISS.SI-ID 44212234

188.
KOSOVEL, Srečko
        Vibrato tišine [Zvočni posnetek] : Hommage Srečku Kosovelu (ob 80-letnici smrti) / Srečko Kosovel (pesmi) ; Zlatko Kaučič (gongi, zvonci in zvončki, ksilofoni, troŠke citre, lonci, igračke in drugo) ; Barbara Korun (glas). - Ljubljana : Sanje, 2006 (Šempeter pri Gorici : Studio Sonus). - 1 CD (39 min, 35 sek) : [stereo] ; 12 cm + spremna knjižica (7 str. ; 11 x 11 cm). - (Zvočna knjiga)

Branje pesmi s spremljavo glasbil. - Pesmi bere: Barbara Korun. - Spremljava na glasbilih: Zlatko Kavčič / gongi, zvonci in zvončki, ksilofoni, troŠke citre, lonci, igračke in drugo. - Vsebina: Oktober ; Balada ; Večer pred praznikom ; Kraška vas ; Slutnja ; Ostri ritmi ; Črni zidovi ; Ekstaza smrti ; Opolnoči ; Vozil sem se ; Evakuacija duha ; Pesem št. 1 ; Rdeča raketa ; Destrukcije ; Kons mačka ; Kons 5 ; Evropa umira

821.163.6-1(086.76)
SLA CD 21 KOSOVEL S. Vibrato
COBISS.SI-ID 2708883

189.
        KOSOVSKO-metohijski zbornik. 3 / urednici Miroslav Pantić i Stevan Karamata. - Beograd : SANU, 2005 (Beograd : Kultura). - 277 str. : ilustr. ; 26 cm

Na vzpor. nasl. str.: Recueil de Kosovo et Metohija. - Cir. - Opombe z bibliografijo. - Povzetki v angl., franc. in ruš.
ISBN 86-7025-386-0

930.85(497.115)(082) 94(497.115)(082) 323.1(497.115)(082) 811.163.41'28(497.115)(082) 821.163.41.09 Božović G.(082)
SLA Zb II 1004/3 KOSOVSKO-METOHIJSKI
COBISS.SI-ID 125893644

190.
KOSTIĆ, Strahinja K.
        Nemački prevodi srpskih umetničkih pripovedaka i romana do drugog svetskog rata : (doktorska disertacija) / Strahinja K. Kostić. - Novi Sad : Matica srpska, 1959 (Bečej : Proleter). - 102 str. ; 25 cm

Cir. - Zusammenfassung. - Kazalo. - P. o.: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 4-7 (1956-1959)

821.163.41.03"1886/1941":821.112.2(041)
SLA L.H II 4972 KOSTIĆ S. K. Nemački
COBISS.SI-ID 39049223

191.
KOZÁK, Jan
        Adam a Eva / Jan Kozák ; [doslov Marta Staňková ; ilustrace Věroslav Berger]. - 4. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1986 ((Vimperk : : Stráž)). - 256 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Klíč : knihovna lidové četby ; 206)

Adam a Eva / Marta Staňková: str. 253-257

821.162.3'31
SLA Čech II 460/206 KOZÁK J Adam
COBISS.SI-ID 33514850

192.
KOZÁR, Aleš, 1975-
        Mesto in prostor v češki in slovenski kratki zgodbi zadnjih let / Aleš Kozár. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 467-473 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.162.3.09-32:821.163.6.09-32
SLA Br II 6744 KOZÁR A. Mesto
COBISS.SI-ID 33397090

193.
KOZAR-Mukič, Marija
        A magyarországi szlovének / Mukics Mária. - [Budapest] : Press Publica, [2003]. - 128 str. ; 17 cm. - (Váltzó világ, ISSN 1219-5235 ; 56)

Bibliografija: str. 128
ISBN 963-9001-83-X

323.15(439)(035)
SLA Var I 474/56 KOZAR MUKIČ M. A magyarországi
COBISS.SI-ID 4414003

194.
KOŽÍK, František
        Největší z Pierotů / František Kožík. - Vyd. 13. - Praha : Československý spisovatel, 1957. - 419 str. : ilustr. ; 21 cm

V kolofonu podatek o zbirki, ki se nanaša na izd. iz l. 1939: (Žatva ; 26)

821.162.3-31
SLA Čech II 718 KOŽÍK F. Největší
COBISS.SI-ID 5690995

195.
KRAJNC, Matej, 1975-
        Kajn akviziter : roman iz sodobnega življenja / Matej Krajnc. - Ljubljana : Ved, 2007. - 208 str. ; 21 cm

O avtorju na zavihku ov.
ISBN 978-961-6574-21-1

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5479 KRAJNC M. Kajn
COBISS.SI-ID 231173888

196.
KRAKAR-Vogel, Boža
        Recepcija odlomka v primerjavi z recepcijo kratke pripovedi pri književnem pouku / Boža Krakar Vogel. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 655-665 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

371.3:821.163.6-32
SLA Br II 6760 KRAKAR VOGEL B. Recepcija
COBISS.SI-ID 33424994

197.
        KRALOT Marko vo istorijata i vo tradicijata : prilozi od naučniot sobir održan po povod 600-godišninata od smrtta na kralot Marko, Prilep, 23-25 juni 1995 godina / [redakciski odbor Vangelija Despodova ... et al.]. - Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 1997. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summaries
ISBN 9989-9870-0-9

398.87(497.7)(063) 94(497.7)"13"(063)
SLA Fol II 557 KRALOT MARKO
COBISS.SI-ID 22753325

198.
KRAMBERGER, Taja
        Vsakdanji pogovori / Taja Kramberger. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2006. - 124 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 108)

O avtorici na zavihku ov.
ISBN 961-6036-78-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6036-78-8 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 2316/108 KRAMBERGER T. Vsakdanji
COBISS.SI-ID 229904128

199.
KRANJC, Simona, 1968-
        Poglavja iz skladnje otroškega govora / Simona Kranjc. - Mengeš : Izolit, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Spremni besedi Igorja Grdine in Ljubice Marjanovič Umek na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 108-121. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 961-6279-98-X

811.163.6'367 811.163.6'23-053.2
SLA Phil II 3710 KRANJC S. Poglavja 1-9
COBISS.SI-ID 226259968

200.
KRASIŃSKI, Zygmunt, grof, 1812-1859
        Liryki najpiękniejsze / Zygmunt Krasiński ; wybór Aleksander Madyda. - Wyd. 1. - Toruń : Algo, 1999. - 42, str. ; 17 cm. - (Kolekcja Liryki "Z Liściem")

ISBN 83-88033-03-4 ISBN 9788388033032

821.162.1-1
SLA Pol 950 KRASIŃSKI Z. Liryki
COBISS.SI-ID 33560418

201.
        KRÁSNÁ próza raného obrození / Lenka Kusáková. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 2 zv. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830. - Vsebina: 1. Studie. - 128 str. - Bibliografija. - Kazalo ; 2. Antologie. - 234 str.
ISBN 80-246-0622-4 ISBN 80-246-0620-4 (soubor) ! ISBN 80-246-0620-8 (1. část) ISBN 80-246-0621-6 (2. část)

821.162.3.09 821.162.3-94
SLA Čech II 714 KRÁSNÁ
COBISS.SI-ID 33482594

202.
KRASZEWSKI, Józef Ignacy, 1812-1887
        Stara baśń : powieść z IX wieku / Jósef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. - 414 str. ; 21 cm. - (Klasyka polska)

ISBN 83-7180-990-5

821.162.1-311.6
SLA Pol 948 KRASZEWSKI J. I. Stara
COBISS.SI-ID 33500258

203.
KŘENEK, Jiří
        Tomáš a Markéta / Jiří Křenek. - 2. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 395 str. ; 19 cm : ilustr. - (Klíč : knihovna lidové četby ; sv. 213)

Román se šťastným diskusním osudem / Radko Pytlík: str. 391-396

821.162.3-31
SLA Čech II 460/213 KŘENEK J. Tomáš
COBISS.SI-ID 6151795

204.
KRESTIĆ, Vasilije
        Iz prošlosti Srema, Bačke i Banata / Vasilije Đ. Krestić ; predgovor Čedomir Popov. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2003 (Užice : Rujno). - XX, 448 str. ; 19 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 95 ; knj. 631)

Cir. - Vasilije Krestić, istoričar koji nalazi rešenja: str. VII-XX. - Beleška o piscu: str. 445-446. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - O radovima ove knjige: str. 431-432. - Kazalo
ISBN 86-379-0844-6

94(497.113)"1848/1914" 323.17(497.113) 323.1(=163.41)(439)"18" 930.1:929 Krestić V.
SLA L.A I 118/631 KRESTIĆ V. Iz prošlosti
COBISS.SI-ID 109193484

205.
        KRESY - dekonstrukcja / pod redakcją Krzysztofa Trybusia, Jerzego Kałążnego, Radoslava Okulicz-Kozarina. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007. - 401 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, ISSN 0137-642X ; t. 48)

Nasl. na ov.: Kresy : dekonstrukcja. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Borderland - Deconstruction. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v angl.
ISBN 83-7063-488-5 (ISBN-10) ISBN 978-83-7063-488-9 (ISBN-13)

821.162.1.09(082)
SLA Zb II 294/48 KRESY
COBISS.SI-ID 33784930

206.
KRIVONOSOV, Aleksej Timofeevič
        Sistema klassov slov kak otraženie struktury jazykovogo soznanija : (filosofskie osnovy teoretičeskoj grammatiki) / A. T. Krivonosov. - Moskva ; N´ju-Jork : Izd-vo "ČeRo", 2001. - 845 str. : portret ; 22 cm

Cir. - Bibliografija
ISBN 5887111836

81
SLA Phil II 3705 KRIVONOSOV A. T. Sistema
COBISS.SI-ID 33926754

207.
KRLEŽA, Miroslav
        Poezdka v Rossiju : 1925 : [putevye očerki] / Miroslav Krleža ; [perevod s horvatskogo N. Vagapovoj]. - Moskva : Geleos, 2005. - 412 str. ; 21 cm

Cir. - Sovetskie berega / Nikolaj Anastas´ev: str. 357-367. - "Složno s vami, tovarišč Krleža!" : storija legal´nogo dissidenta / Sergej Romanenko: str. 368-395. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 5-8189-0438-5

821.163.42-992
SLA Rus II 2085 KRLEŽA M. Poezdka
COBISS.SI-ID 33997922

208.
KRYZIA, Władysław, 1942-
        Analiza językowa szkiców Slavka Gruma. Zdanie i słownictwo / Władysław Kryzia. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 581-586 ; 24 cm

Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6-32:811.163.6'42
SLA Br II 6753 KRYZIA W. Analiza
COBISS.SI-ID 33408098

209.
        KULTURNI stereotipi : koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima / uredili Dubravka Oraić Tolić, Ernő Kulcsár Szabó. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Zavod za znanost o književnosti, 2006. - 343 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek v nem. oz. angl.
ISBN 953-175-215-X

821(4-014).09:316.7(082)
SLA L.H II 4939 KULTURNI
COBISS.SI-ID 12357682

210.
        KULTUROLÓGIA ako akademická disciplína : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 12.-13. 10. 2005 pri príležitosti 10. výročia založenia Katedry kulturológie FiF UK / editor Katarína Podoláková. - Bratislava : Narodné osvetové centrum, 2005. - 445 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Acta culturologica ; zv. č. 15)

Na vrhu nasl. str.: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. - Bibliografija in povzetek v ang. ob posameznih prispevkih
ISBN 80-7121-258-X

316.7(08)
SLA Zb II 1505/15 KULTUROLOGIA
COBISS.SI-ID 34012770

211.
KUSTURICA, Nazif, 1928-
        Meša Selimović i Fjodor Dostojevski u svjetlu teorije polifonijskog romana Miahaila[!] Bahtina / Nazif Kusturica. - Sarajevo : Grafing BH, 2006 (Sarajevo : Grafing BH). - 119 str. ; 20 cm

O avtorju na ov. - Bibliografija in opombe ob tekstu
ISBN 9958-9183-1-5

821.163.4(497.6).09-31 Selimović M. 821.161.1.09-31 Dostoevskij F. M. 82.091-31
SLA L.H I 1914 KUSTURICA N. Meša
COBISS.SI-ID 14856710

212.
KUZNECOV, A. M.
        Istoričeskaja grammatika drevnerusskogo jazyka. T. 3, Prilagatel´nye / A. M. Kuznecov, S. I. Iordanidi, V. B. Krys´ko. - Moskva : "Azbukovnik", 2006. - 493 str. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova. - Cir. - Dopolnenija i ispravlenija k I tomu "Istoričeskoj grammatiki drevnerusskogo jazyka: str. [487]-489. - Bibliografija: str. [468]-486
ISBN 5-91172-009-4

811.161.1'367.623".../1300"
SLA Gram II 1172/3 KUZNECOV A. M. Istoričeskaja
COBISS.SI-ID 34038882

213.
KWIATKOWSKI, Jerzy
        Dwudziestolecie międzywojenne / Jeryz Kwiatkowski. - Wyd. 3, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 596 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na hrbt. str. ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-13851-3

821.162.1.09"1918/1939"
SLA L.H II 4966 KWIATKOWSKI J. Dwudziestolecie
COBISS.SI-ID 34025826

214.
LAINŠČEK, Feri
        Ne bodi kot drugi : pesmi o dvojini / Feri Lainšček ; [ilustracije Zora Stančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007. - 72 str. : ilustr. ; 16 cm

O avtorju na ov.
ISBN 978-961-231-593-1

821.163.6-1
SLA L.A I 6513 LAINŠČEK F. Ne bodi
COBISS.SI-ID 230669568

215.
LAZAROV, Risto
        Heraklej / Risto Lazarov ; prevedel Aleš Mustar. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006. - 99 str. ; 17 cm. - (Zbirka Fraktal ; 24)

Spremno besedilo Aleša Mustarja ter bio-bibliografski podatki o pesniku in prevajalcu na zavihku ov.
ISBN 961-6314-98-X (ISBN-10) ISBN 978-961-6314-98-5 (ISBN-13)

821.163.3-1
SLA L.A I 6223/24 LAZAROV R. Heraklej
COBISS.SI-ID 229266432

216.
LECHOWICZ, Jolanta
        Ten, ta, to : ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców / Jolanta Lechowicz, Joanna Podsiadły. - Łódź : WING, cop. 2001. - 231 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 83-910790-5-8 ISBN 9788391079058

811.162.1(076.1)
SLA Gram II 1163 LECHOWICZ J. Ten
COBISS.SI-ID 33512290

217.
LEČIČ, Rada
        Igraje do znanja slovenščine [Garnitura] = Learning Slovene by playing games = Spielend Slowenisch lernen = Imparare lo sloveno giocando / Rada Lečič ; ilustracije Tamara Korošec. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 1 škatla (51 igralnih kart) : papir, barve ; 9 x 6 x 2 cm

Besedilo v slov., delno tudi v angl., nem. in it.
ISBN 961-6568-80-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6568-80-7 (ISBN-13)

811.163.6(075.2)(076) 371.382.015.3
SLA Kart I 1 LEČIČ R. Igraje
COBISS.SI-ID 228799232

218.
LEHÁR, Jan
        Studie o sémantizaci formy / Jan Lehár. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005. - 164 str. ; 20 cm

Bibliografie Jana Lehára / [Luboš Merhaut]: str. 149-160. - Bibliografija. - Kazala. - Vsebina: Apokryf o Jidášovi ; Spor duše s tělem ; Otep myrry ; Exemplum o plačícím psu ; Stylistika variant staročeského Života Adama a Evy ; Erbenovy reminiscence ze staročeské poezie ; Nerudova Balada o duši Karla Borovského a její lidová předloha ; Hyperbaton v Sládkových Básních ; Metafora jako princip Halasovy epičnosti ; Vančurovo české pohanství
ISBN 80-246-1055-8

821.162.3.09
SLA L.H I 1911 LEHÁR J. Studie
COBISS.SI-ID 33490786

219.
        LEKSIKON Sova / [urednica Maja Ogrizek]. - 4., dopolnjena in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Maribor : MA-TISK). - LXXVII, 1261 str. : barvne ilustr., zvd. ; 25 cm

ISBN 961-231-522-1

030.3=163.6
SLA Lex II 1613 LEKSIKON
COBISS.SI-ID 228402688

220.
LENARČIČ, Simon
        Popravopis : kaj je narobe in kaj manjka v novem Slovenskem pravopisu? / Simon Lenarčič. - Ljubljana : [samozal.] S. Lenarčič, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 470 str. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 961-236-743-4

811.163.6'35(049.3)
PRK 7774/Č LENARČIČ S. Popravopis SLA Lex I 596 LENARČIČ S. Popravopis 1-3
COBISS.SI-ID 216463104

221.
LEVČENKO, Jan
        Istorija i fikcija v tekstah V. Šklovskogo i B. Ejhenbauma v 1920-e gg. / Jan Levčenko. - Tartu : University press, 2003. - 152 str. ; 25 cm. - (Dissertationes semioticae Universitatis Tartuensis ; 5)

Cir. - Bibliografija. - Povzetek v est. in ang.
ISBN 9985-56-820-6

811.161.1'22 82.0
SLA Zb II 1507/5 LEVČENKO J. Istorija
COBISS.SI-ID 34012002

222.
LIMON, David
        Slovene short narrative prose in English translation / David Limon. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 513-524 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

81'255.4:821.163.6-32=111
PRE Sep LIMON D. Slovene short SLA Br II 6748 LIMON D. Slovene
COBISS.SI-ID 33396834

223.
LINGVISTIČKI skup "Boškovićevi dani" (6 ; 2005 ; Podgorica)
        Šesti lingvistički skup "Boškovićevi dani" : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 19. i 20. maj 2005 godine / urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2005. - 433 str. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 75. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 23)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Šestaja lingvističeskaja konferencija "Dani Boškoviča". - Cir. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. in rus.
ISBN 86-7215-170-4 (broš.)

811.163.4'373(082) 811.163.4'37(082) 811.163.4'367(082)
SLA Zb II 611/75 LINGVISTIČKI Šesti
COBISS.SI-ID 9519632

224.
LINHART, Anton Tomaž
        Linhartovi komediji iz Zoisove knjižnice : [ponatis prvih izdaj Linhartovih komedij Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi] / [spremna beseda Jure Sinobad]. - Radovljica : Knjižnica A. T. Linharta, 2006. - 150, XIV str. : ilustr. ; 17 cm

O Zoisu, Linhartu, Micki in Matičku / Jure Sinobad: str. I-XIV. - Bibliografija. - Izv. izdaja: Shupanova Mizka : ena komedia v dveh akteh. - V Lublani : stiskana per Joan. Frideriku Egerju ; Ta vesseli dan, ali: Matizhek se sheni : ena komedia v pet aktih. - V Lublani : stiskana per Ignazi od Kleinmayerja, 1790
ISBN 961-91903-0-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-91903-0-2 (ISBN-13)

821.163.6-2
SLA L.A I 6510 LINHART A. T. Linhartovi
COBISS.SI-ID 229745920

225.
LINHART, Anton Tomaž
        Ta veseli dan ali Matiček se ženi : ena komedija v petih aktih / Anton Tomaž Linhart ; [spremna študija Klemen Lah]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 126 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Ov. nasl.: Matiček se ženi. - Spremna študija / Klemen Lah: str. 111-123
ISBN 961-6570-33-1 (Delo) ISBN 978-961-6570-33-6 (Delo)

821.163.6-2 821.163.6.09 Linhart A.T.
SLA L.A II 5434 LINHART A. T. Ta veseli
COBISS.SI-ID 228664320

226.
LIPIŃSKA, Ewa
        Kiedyś wrócisz tu --- : podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. - Wyd. 1. - Kraków : Universitas, 2003-. - Część <1-> : ilustr. ; 24 cm. - (Język polski dla cudzoziemców ; 14)

Vsebina:
Cz. 1. : Gdzie nadwiślański brzeg : poziom: średni ogólny. - cop. 2003. 279 str. + [1] CD
ISBN 83-242-0130-0

811.162.1(076)
SLA Gram II 1091/14 LIPIŃSKA E. Kiedyś 1, 2 SLA Gram II 1091/14 CD LIPIŃSKA E. Kiedyś 1, 2
COBISS.SI-ID 28420706

227.
LIPIŃSKA, Ewa
        Ksieżyc w butonierce : ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalace sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstow Andrzeja Sikorowskiego : poziom zaawansowany / Ewa Lipińska ; ilustracje Renata Kulig-Radziszewska. - Kraków : Universitas, cop. 2004. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Język polski dla cudzoziemców)

Na nasl. str.: Książka z wymogami certyfikacji języka polskiego
- - [Pesmi] / Andrzej Sikorowski. - [1] CD
ISBN 83-242-0242-0 ISBN 9788324202423

811.162.2'243(075.8)
SLA Gram II 1166 LIPIŃSKA E. Ksieżyc SLA Gram II 1166/CD LIPIŃSKA E. Ksieżyc
COBISS.SI-ID 33512802

228.
LIPIŃSKA, Ewa
        Nie ma róży bez kolców : ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców = orthographic exercises for foreigners / Ewa Lipińska. - Wyd. 1. - Kraków : Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. - 116, [1] str. : ilustr. - (Język polski dla cudzoziemców)

Bibliografija
ISBN 83-7052-795-7

811.162.1'35(076)
SLA Gram II 1090 LIPIŃSKA E. Nie ma róży 1-4
COBISS.SI-ID 28416354

229.
LIPIŃSKA, Ewa
        Z polskim na ty : podręcznik do nauki języka polskiego [dla stopnia progovego] : poziom podstawowy B1 / Ewa Lipińska ; [Katedra Języka Polskiego Jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego] ; [tłumaczenie. na język angielski Andrzej Kurtyka, Marek Wójcikiewicz ; tłumaczenie na język niemiecki Dörte Muß-Gorazd]. - Kraków : TAiWPN Universitas, cop. 2006. - 293 str. : ilustr. ; 24 cm + [2] CD. - (Język polski dla cudzoziemców)

Hrbt. nasl.: Podręcznik do nauki języka polskiego B1. - Książka zgodna z wymogami certyfikacji języka polskiego. - Označena besedila v priročniku se nahajajo na CD-jih. - Bibliografija
ISBN 83-242-0543-8 ISBN 9788324205431

811.162.1'243(076.2)
SLA Gram II 1165 LIPIŃSKA E. Z polskim
COBISS.SI-ID 33519714

230.
LIPLJIN, Tomislav
        Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora / Tomislav Lipljin. - Varaždin : Garestin, 2002. - VII, 1284 str. ; 24 cm

Bogatstvo kajkavštine : uz varaždinski rječnik Tomislava Lipljin / Mijo Lončarić: str. IV-VI
ISBN 953-97673-1-8

821.163.42'282(497.5 Varaždin)(038)
SLA Lex II 1623 LIPLJIN T. Rječnik
COBISS.SI-ID 2614131

231.
LIPSKA, Ewa
        Życie zastępcze / Ewa Lipska ; przekĺad Alois Woldan ; wybór i posĺowie autorki. - Wyd. 1. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998. - 177 ; 22 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Ersatzleben. - Vzpor. polj. original in nem. prevod. - Niedorzeczność piękna ; Die unsinnigkeit des Schönen / Ewa Lipska: str. 164-171
ISBN 83-08-02810-1

821.162.1-1
SLA Pol 974 LIPSKA E. Życie
COBISS.SI-ID 33637986

232.
        LIPUŠ lesen : Texte und Materialien / herausgegeben von Klaus Amann und Johann Strutz. - Klagenfurt [etc.] : Wieser, cop. 2000. - 384 str. : ilustr. ; 20 cm

Podnasl. na ov.: Texte und Materialien zu Florjan Lipuš. - Bio-biobliographie / zusammengestellt von Johann Strutz: str. 361-382
ISBN 3-85129-330-4

821.163.6(436.5).09 Lipuš F.(082) 821.163.6(436.5)-821 012 Lipuš F.
SLA L.H I 1915 LIPUŠ LESEN
COBISS.SI-ID 10884872

233.
LOMPAR, Mladen
        Senca na prizorišču / Mladen Lompar ; prevedla Martina Soldo. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006. - 88 str. ; 17 cm. - (Zbirka Fraktal ; 22)

Predgovor / Andrej Nikolaidis: str. 5-9. - Spremno besedilo Martine Soldo ter bio-bibliografski podatki o avtorju in prevajalki na zavihku ov.
ISBN 961-6314-96-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6314-96-1 (ISBN-13)

821.163.41(497.16)-1
SLA L.A I 6223/22 LOMPAR M. Senca
COBISS.SI-ID 229265664

234.
LOSEV, Lev Vladimirovič, 1937-
        Josif Brodskij : opyt literaturnoj biografii / Lev Losev. - Moskva : Molodaja gvardija, 2006. - 446 str. ; 21 cm. - (Žizn´ zamečatel´nyh ljudej : serija biografii ; 1020)

Cir.
ISBN 5-235-02935-6

929 Brodskij J.
SLA Hist II 1040/1020 LOSEV L. V. Iosif
COBISS.SI-ID 34010466

235.
LUKIĆ, Zlatko
        Bosanska sehara : poslovice, izreke i fraze Bosne i Hercegovine / Zlatko Lukić. - Sarajevo : Šahinpašić, 2006. - 475 str. ; 24 cm

Uz zbirku poslovica Bosanska sehara / Mensur Dervišević: str. 473. - Za nastavak kontinuiteta bosanskoga jezika / Mirel Hadžić: str. 474. - Bilješka o autoru: str. 475
ISBN 9958-41-157-1

821.163.4(497.6)-1:398 821.163.4(497.6).09-1:398
SLA Lex II 1621 LUKIĆ Z. Bosanska
COBISS.SI-ID 6134131

236.
MAGRIS, Claudio
        Donava / Claudio Magris ; prevod Vasja Bratina ; [spremna beseda Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 435 str. : zvd. ; 25 cm. - (Moderni klasiki / Cankarjeva založba ; 34)

Prevod dela: Danubio. - Predgovor / Predrag Matvejević: str. 9-13. - Ali je Donava plemenito modra ali krvavo rdeča? / Nikolai Jeffs: str. 393-412. - Kazalo
ISBN 961-231-552-3 ISBN 978-961-231-552-8

821.131.1-992 821.131.1.09 Magris C.
SLA L.A II 4877/34 MAGRIS C. Donava
COBISS.SI-ID 229003520

237.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mačnice / Svetlana Makarovič ; ilustriral Janez Plestenjak. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2006. - 34 str. : ilustr. ; 28 x 22 cm. - (Aleph ; 107)

ISBN 961-6036-77-7 ISBN 978-961-6036-77-1 (ISBN-13)

821.163.6-93-1
SLA L.A II 2316/107 MAKAROVIČ S. Mačnice
COBISS.SI-ID 228643072

238.
        MAKEDONSKIOT jazik denes : zbornik izlaganja od trkaleznata masa održana na 18. 12. 2001 god. na Filološkinot fakultet "Blaže Koneski" / medijatori Aleksa Poposki, Dimitar Pandev ; uvoden referat i tezi Liljana Minova-Gurkova. - Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Filološki fakultet Blaže Koneski, 2001 [i. e. 2003]. - 87 str. ; 23 cm

Cir. - Na nasl. str. je letnica 2001, v kolofonu in CIP-u letnica 2003
ISBN 9989-724-34-2

811.163.3(063)
SLA Phil II 3715 MAKEDONSKIOT
COBISS.SI-ID 13719816

239.
        MAKEDONSKO-ukrainski kulturni vrski. 2 : (X-XX vek) : zbornik od naučnata konferencija održana vo Ohrid, na 21-23 oktomvri 2003 godina = Makedons´ko-ukrains´ki kul´turni zv'jazki : (X-XX stolittja) : zbírnik naukovoi konferencíi, šćo vídbulasja v m. Ohrid, 21-23 žovtnja 2003 roku / [ureduvački odbor Blaže Ristovski ... [et al.] ; likovno-grafički urednik Zdravko Korveziroski]. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2004. - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Nacional´na akademija nauk Ukraini. - Na vzpor. nasl. str.: Macedonian-Ukrainian cultural relations II : (10th-20th centuries) : proceedings of the Scientific conference, held in Ohrid on 21-23 October 2003. - Prispevki v mak., rus. ali ukr. - Cir. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v mak., angl., rus. ali ukr.
ISBN 9989-101-33-7

930.85(497.17)"09/19"(063)(082) 930.85(477)(063)(082)
SLA Zb II 1506/2 MAKEDONSKO
COBISS.SI-ID 57144074

240.
MAL, Vitan
        Sreča na vrvici / Vitan Mal ; [ilustriral Dunja Kofler]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka / Prešernova družba)

O pisatelju in njegovem delu / Marinka Svetina: str. 129-131
ISBN 961-6512-58-7

821.163.6-93-32
SLA L.A II 5394 MAL V. Sreča
COBISS.SI-ID 228360960

241.
MALINOV, Zorančo
        Posmrtnite običai vo Bregalničkata oblast / Zorančo Malinov. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2001 (Strumica : Inter-pak). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebni izdanija / Institut za folklor "Marko Cepenkov" ; kn. 37)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Posthumous customs in the Bregalnitza region / Zorancho Malinov. - Cir. - Summary. - Bibliografija: str. 165-169. - Kazala
ISBN 9989-642-32-X (kn. 37) ISBN 9989-642-01-X (ed.)

393(497.17)
SLA Fol II 356/37 MALINOV Z. Posmrtnite
COBISS.SI-ID 43823626

242.
MARKIEWICZ, Henryk
        Pozytywizm / Henryk Markiewicz. - Wyd. 7, 1. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 609 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wielka historia literaturz polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na hrbtni str. ov.
ISBN 83-01-13849-1

821.162.1.09:82.0
SLA L.H II 4964 MARKIEWICZ H. Pozytywizm
COBISS.SI-ID 34027362

243.
MARTINEC, Bojan
        Skodelica kave : črtice, zgodbe --- iz spomina, praspomina, sanj in domišljije / Bojan Martinec. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006. - 128 str. ; 21 cm

O avtorju na str. 4. - Skodelica kave Bojana Martinca / Matej Krajnc: str. 7-8
ISBN 961-6574-20-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-20-4 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A II 5475 MARTINEC B. Skodelica
COBISS.SI-ID 230090240

244.
MĘDAK, Stanisław
        Co z czym? : ćwiczenia skĺadniowe dla grup zaawansowanych = exercises in Polish syntax for foreigners : verbs, nouns, adjectives, pronouns, prepositions, adverbs : level advanced / Stanisław Mędak. - Kraków : Universitas, cop. 2002. - 196 str. ; 24 cm. - (Język polski dla cudzoziemców = Polish as a advanced language ; 9)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-7052-544-X ISBN 9788370525446

811.162.1'243'367(076.2)
SLA Gram II 1091/9 MĘDAK S. Co
COBISS.SI-ID 33518946

245.
MEDNARODNA multi-konferenca Informacijska družba IS (9 ; 2006 ; Ljubljana)
        Jezikovne tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 = Language technologies : proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-10th October 2006, Ljubljana, Slovenia / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - VI, 284 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973)

Dostopno tudi na: http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/. - Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 961-6303-83-X ISBN 978-961-6303-83-5 (ISBN-13)

004.934(063)(082) 81'25:004.6(063)(082)
SLA Phil II 3697 JEZIKOVNE
COBISS.SI-ID 229096960

246.
MEĐUNARODNI naučni sastanak slavista u Vukove dane (35 ; 2005 ; Beograd)
        Reč - morfološki, sintaksički, semantički i formalni aspekti u srpskom jeziku ; Humoristička i satirička dradicija u srpskoj književnosti : međunarodni naučni skup : teze i rezimea / 35. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 7.-10.9.2005 ; [urednik Katarina Todorović]. - Beograd : Međunarodni slavistički centar, 2005. - 71 str. ; 24 cm

Stv. nasl. v kolofonu: Knjiga rezimea 35. međunarodnog naučnog sastanaka slavista u Vukove dane. - Cir.
ISBN 86-80607-06-1 (broš.)

811.163.41'36/'37(048) 821.163.41.09-7(048) 821.163.41.09-3(048)
SLA Zb II 1512/35 REČ
COBISS.SI-ID 124408588

247.
MEGUNARODEN naučen sobir (1998 ; Skopje)
        Pridonesot na Blaže Koneski za makedonskata kultura : Megunaroden naučen sobir, 17 i 18 dekemvri 1998 godina / [redakciski odbor Aleksa Poposki (pretsedatel) ... [et al.] ; urednik Kristina Nikolovska]. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 1999 (Skopje : Jugoreklam). - 519 str. ; 24 cm

Cir. - Bibliografije ob posameznih prispevkih. - Povzetki

811.163.3(049.3)(063) 821.163.3.09 811.163.3.09(063) 811.163.3.09Koneski,B.(063)
SLA Zb II 1501 PRIDONESOT
COBISS.SI-ID 9856065

248.
MELETINSKIJ, E. M.
        Poetika mita / Jeleazar Meletinski ; [prevedel Borut Kraševec ; spremna beseda Miha Javornik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006 (Ljubljana : Simčič). - 319 str. ; 24 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Poetika mifa. - Na zavihku ov. avtorjevi bio- in bibliografski podatki. - Jeleazar Mojsijevič Meletinski: Med mitom, literaturo in zgodovino : spremna beseda / Miha Javornik: str. [297]-312. - Kazalo
ISBN 961-6098-82-9

82.0:291.13 291.13
PRK 8260 MELETINSKI J. Poetika mita 1-3 SLA L.H II 4933 MELETINSKIJ E. M. Poetika
COBISS.SI-ID 228364544

249.
MESERKO, Bojan [Devetinšestdeset]
        69 : A ti o tem pojma nimaš : rómanje - románje / Bojan Meserko ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Založniški atelje Blodnjak, 2006 (Petrovče : Marginalija). - [7, 138] str. ; 27 cm. - (Zbirka Blodnjak)

Nevezani listi (21 x 15 cm) v knjižnem bloku - škatli (27 x 20 cm), besedilo tiskano v štirih smereh. - Spremno besedilo Mateja Bogataja na zavihku ščitnega ov.
ISBN 961-6400-61-4 (ISBN-11) ISBN 978-961-6400-61-9 (ISBN-13)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5398 MESERKO B. 69
COBISS.SI-ID 225557760

250.
MESTNO gledališče ljubljansko [Petdeset]
        50 let MGL / [urednica Alenka Klabus Vesel ; avtorji esejev Dušan Moravec, Barbara Orel, Vasja Predan ; avtorji fotografij Marjan Ravnik ... [et al.] ; izbor tekstovnega gradiva Ira Ratej ... [et al.] ; izbor slikovnega gradiva Barbara Matul Kalamar ... [et al.] ; seznam zaposlenih sestavile Viktorija Pleško ... et al.]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2001 (Ljubljana : Delo). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Kazali
Vsebina:
1: Eseji, portreti, seznami. - 163 str.
2: Od Nevihte do Zgodbe o uspehu : pregled uprizoritev 1951-2001. - 960 str.
ISBN 961-6369-02-4 (zv. 1) ISBN 961-6369-03-2 (zv. 2)

792(497.4 Ljubljana)"1951/2001" 792(497.4 Ljubljana)(083.8)
PRK 8025/1 50 let MGL, I PRK 8025/2 50 LET MGL, II SLA Bibl III 40 50 LET MGL
COBISS.SI-ID 114683136

251.
MEŽDUNARODNYJ s˝ezd slavistov (10 ; 1988 ; Sofia)
        Slavjanskoe jazykoznanie : doklady sovetskoj delegacii / 10. Meždunarodnyj s˝ezd slavistov, Sofija, sentjabr' 1988 g. ; otvetstvennyj redaktor N. I. Tolstoj. - Moskva : Nauka, 1988. - 390 str. ; 22 cm

Cir. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 5-02-010898-7

061.31(497.2)"1988":811.16 811.161.1(063)
SLA Zb II 1502 MEŽDUNARODNYJ Slavjanskoe
COBISS.SI-ID 33693282

252.
MICHAŁOWSKA, Teresa
        Średniowiecze / Teresa Michałowska. - Wyd. 8, 2. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 906 str. : ilustr. ; 24cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorici na hrbtni str. ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-13842-4

821.162.1.09"04/14"
SLA L.H II 4962 MICHAŁOWSKA T. Średniowiecze
COBISS.SI-ID 34028642

253.
MICKIEWICZ, Adam
        Dziady / Adam Mickiewicz. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 246 str. ; 21 cm

Objaśnienia poety: str: [241]-246
ISBN 83-7220-017-3

821.162.1-13
SLA Pol 954 MICKIEWICZ A. Dziadzy
COBISS.SI-ID 33547874

254.
MICKIEWICZ, Adam
        Złote myśli / Adam Mickiewicz ; wybór i opracowanie Andrzej Żmuda. - Wyd. 1. - Warszawa : Ad Oculus, 1999. - 119 str. : portreti ; 17 cm. - (Seria Klejnoty poezji polskiej)

Nie jest cokołem z brązu i na pokaz / Andrzej Żmuda: str. [5-6]. - Nota edytorska / A. Ż.: str. 109-110
ISBN 83-908719-3-9

821.162.1-1(082.2) Mickiewicz A.
SLA Pol 964 MICKIEWICZ A. Złote
COBISS.SI-ID 33559906

255.
MIĆANOVIĆ, Krešimir
        Hrvatski s naglaskom : standard i jezični varijeteti / Krešimir Mićanović. - Zagreb : Disput, 2006. - 172 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Palimpsest ; 7)

Autor: str. [299]-300. - Spremna besedila Damirja Kalogjere, Iva Pranjkovića in Marka Samardžije na ov. - Bibliografija: str. [139]-162. - Kazali
ISBN 953-260-007-8

811.163.42'26
SLA L.A I 282/7 MIĆANOVIĆ K. Hrvatski
COBISS.SI-ID 33783906

256.
MILIĆEVIĆ, Jovan, zgodovinar
        Društvene pojave u Srbiji XIX veka / Jovan Milićević. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2002 (Bor : Bakar). - XXI, 370 str. ; 20 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 94 ; knj. 622)

Cir. - Povesnik osmišljenih pogleda / Radoš Ljušić: str. VII-XXI.
ISBN 86-379-0782-2

94(497.11)"18" 323(497.11)"18"
SLA L.A I 118/622 MILIĆEVIĆ J. Društvene
COBISS.SI-ID 183248135

257.
MILJKOVIĆ, Branko
        Uzalud je budim / Branko Miljković. - Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2005 (Beograd : Alfa). - 205 str. ; 21 cm. - (Biseri srpske književnosti ; knj. br. 43)

Branko Miljković ili Orfejev dvojnik / Radivoje Mikić: str. 5-15
ISBN 86-331-2432-7 (trda vezava)

821.163.41-1 821.163.41.09-1 Miljković B.
SLA L.A II 5454/43 MILJKOVIĆ B. Uzalud
COBISS.SI-ID 126623756

258.
MIŁOSZ, Czesław
        Pričevanje poezije : šest predavanj o stiskah našega stoletja / Czesław Miłosz ; [prevod in spremna beseda Jana Unuk]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006 (Prešov : Vydatel'stvo Michala Vaška). - 168 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 28)

Prevod dela: Świadectwo poezji. - Miłoszeva ura poezije / Jana Unuk: str. 135-144. - Opombe z bibliografijo: str. 145-162. - Kazalo
ISBN 961-6314-85-8

821.09-1
PRK 8229 MIŁOSZ C. Pričevanje poezije SLA Var I 430/28 MIŁOSZ C. Pričevanje
COBISS.SI-ID 227016448

259.
MIRKOVIĆ, Miroslava, 1933-
        Život i prepiska svetoga Hijeronima / Miroslava Mirković. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2000 (Novi Sad : Budućnost). - 417 str. ; 19 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 93 ; knj. 618)

Cir. - Izabrana prepiska / [sveti Hieronim]: str. 202-413. - Napomene: str. 168-173. - Izabrana bibliografija: str. 174-176.
ISBN 86-379-0736-9

235.3:929 Hieronymus
SLA L.A I 118/618 MIRKOVIĆ M. Život
COBISS.SI-ID 171083527

260.
MISIRKOV, Krste P.
        On Macedonian matters : on the occasion of the hundredth anniversary of the publication of the book / Krste P. Misirkov ; translated by Alan McConnell. - Skopje : Macedonian academy of sciences and arts = Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2003. - LXXXI, 317 str. : portr. avt. ; 25 cm

Na vzpor. nasl. str.: Za Makedonckite raboti. - Besedilo vzpor. v maked. in angl. prevod. - Cir.

94(497.17):323.1 811.163.3(091)
SLA Var II 1093 MISIRKOV K. P. On Macenonian
COBISS.SI-ID 23356973

261.
MOČNIK, Rastko
        Julija Primic v slovenski književni vedi / Rastko Močnik. - Ljubljana : Sophia, 2006. - 241 str. ; 21 cm. - (Zbirka Beseda ; 5)

O avtorju na str. II. - Bibl. opombe na dnu strani. - Kazalo
ISBN 961-6294-82-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6294-82-9 (ISBN-13)

82.0(497.4) 821.163.6.09 Prešeren F.
PRK 8233 MOČNIK R. Julija Primic SLA Zb II 1406/5 MOČNIK R. Julija 1, 2 SOC 82 MOČNIK R. Julija Primic
COBISS.SI-ID 230690816

262.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Odprla sem oči in šla k oknu : roman / Vinko Möderndorfer. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 182 str. ; 21 cm

Avtorjeva slika na ov.
ISBN 978-961-231-583-2

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5482 MÖDERNDORFER V. Odprla
COBISS.SI-ID 230799360

263.
MOJAŠEVIĆ, Miljan
        Srpska narodna pripovetka u nemačkim prevodima : od Grima i Vuka do Leskina : (1815-1915) / Miljan Mojašević. - Beograd : Naučna knjiga, 1950 (Beograd : "Vuk Karadžić"). - 173 str. ; 24 cm

Cir. - Povzetek v nem. - Kazalo

821.163.41:821.112"1815/1915"
SLA L.H II 4973 MOJAŠEVIĆ M. Srpska
COBISS.SI-ID 15640071

264.
MOSTOVSKAJA, Natalija Nikolaevna
        Letopis´ žizni i tvorčestva I. S. Turgeneva : 1876-1883 / avtor-sostavitel´ N. N. Mostovskaja. - Sankt-Peterburg : "Nauka", 2003. - 621 str. : ilustr. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija. - Kazala
ISBN 5-02-028526-9

929 Turgenev I. S.
SLA Bibl II 1020 MOSTOVSKAJA N. N. Letopis'
COBISS.SI-ID 33838946

265.
MOZETIČ, Brane
        Die verlorene Geschichte / Brane Mozetič ; aus dem Slowenischen von Andrej Leben. - Deutsche Erstausg. - [Klagenfurt] : Sisyphus, cop. 2006. - 188 str. ; 21 cm

Prevod dela: Zgubljena zgodba. - O avtorju: str. 2
ISBN 3-901960-36-8

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5429 MOZETIČ B. Die verlorene
COBISS.SI-ID 229549824

266.
MUCK, Desa
        Anica in skrivnostna maska / Desa Muck ; ilustrirala Ana Košir. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Anica)

ISBN 978-86-11-17536-2

821.163.6-93-32
SLA L.A II 5428 MUCK D. Anica
COBISS.SI-ID 229672960

267.
MUCK, Desa
        Peskovnik Boga Otroka / Desa Muck. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 182 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sanje. Slovenski roman)

Avtoričina slika ter spremni besedili Maria Galuniča in Lade Mejak na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 961-6387-79-0 (broš.) ISBN 978-961-6387-79-8 (broš.) ISBN 961-6387-85-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6387-85-9 (trda vezava)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5408 MUCK D. Peskovnik
COBISS.SI-ID 227418880

268.
MURN, Josip
        Izbrane pesmi / Josip Murn Aleksandrov ; [izbral Dušan Pirjevec]. - 4. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2007 (M-grafika). - 233 str. : ilustr. ; 11 cm

ISBN 978-961-231-594-8

821.163.6-1
SLA Min 39 MURN J. Izbrane
COBISS.SI-ID 230163200

269.
NADEL´-Červin´ska, Margarita
        Novaja leksika v russkih tolkovyh slovarjah konca XX-načala XXI vekov / Margarita Nadel´-Červin´ska. - Wyd. 1. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 171 str. ; 23 cm + popravki. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Językoznawstwo Słowiańskie, ISSN 0208-6336 ; nr 2406)

Cir. - Bibliografija. - Streszczenie ; Summary
ISBN 83-226-1528-0

811.161.1'374
SLA Zb II 556/2406 NADEL'-ČERVIN'SKA M. Novaja
COBISS.SI-ID 33983586

270.
        NAŠ kulturni hram in njegovi graditelji / [uredili Marija Kacin, Verena Koršič Zorn]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2007 (Gorica : Grafica Goriziana). - 132 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 127-128
ISBN 978-88-87407-63-1

061.23(450.367)
SLA Var II 1102 NAŠ
COBISS.SI-ID 231170816

271.
        NAUČNYE doklady filologičeskogo fakulteta MGU. - Moskva : Filologičeskij fakultet, 1996-<1998>. - Zv. <1, 3> ; 22 cm

Cir.
Dosedanja vsebina:
Vyp. 1 : [pod redakciej E. Z. Cybenko i N. G. Komleva]. - 1996. - 277 str.
Vyp. 3 : K XII Meždunarodnomu s"zdu slavistov v Krakove, 27 avgusta - 3 sentjabrja 1998 goda / [pod redakciej M. L. Remnevoj i E. Z. Cybenko]. - 1998. - 223 str.

811.16(082) 821.16(082)
SLA Zb II 1211/1 NAUČNYE DOKLADY SLA Zb II 1211/3 NAUČNYE DOKLADY/3
COBISS.SI-ID 9443426

272.
        NAUKOVEDČESKIE issledovanija 2005 : sbornik naučnyh trudov / [otvetstvennyj redaktor A. I. Rakitov]. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam, 2005. - 231 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 5-248-00248-6

001(470)(082)
SLA Var II 1103 NAUKOVEDČESKIE
COBISS.SI-ID 730229

273.
NAZOR, Vladimir
        Veli Jože / Vladimir Nazor ; [prevedel Branko Žužek ; ilustrirala Alenka Vogelnik]. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1983 (Ljubljana : Tiskarna Tone Tomšič). - 69 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Matjaževa knjižnica)

Vladimir Nazor / Veli Joža / Iztok Ilich: str. [2]

821.163.42(02.053.2)-32
SLA L.A I 1191 NAZOR V. Veli
COBISS.SI-ID 23216391

274.
NAZZI, Faustino
        La grotta d'Antro nell'Alto Medioevo : uno studio epigrafico = Landarska jama v visokem srednjem veku : epigrafska študija / Faustino Nazzi ; [traduzione, prevod Petra Povšar ; fotografie archivio dell'autore = fotografije avtorjev arhiv ... et al.]. - Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko ; Cividale : Circolo di cultura Ivan Trinko, 2005 (Pasian di Prato : Litho Stampa). - 106 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. besedilo v it. in prevod v slov. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 101-106

930.27(450.365 Landarska jama)
SLA Var II 1104 NAZZI F. La grotta
COBISS.SI-ID 2407148

275.
NEKOVÁŘOVÁ, Alena
        Čeština pro život = Czech for life = Tschechisch fürs Leben : 15 moderních konverzačních témat / Alena Nekovářová ; [ilustrace Pavlína Řezníčková ; překlady Cathy Mezera, Justin Mando (aj), Antina Ittner (nj)]. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2006. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm + [2] CD

Vsaki lekciji sledi češko-angleško-nemški slovarček. - Vsebuje tudi rešitve vaj
Vsebuje tudi:
[1] : Poslech. - 1 CD
[2] : Dril. - 1 CD
ISBN 80-86903-23-0

811.162.3(075)
SLA Gram II 1160 NEKOVÁŘOVÁ A. Čeština
COBISS.SI-ID 33145442

276.
NEMEC, Krešimir
        Povijest hrvatskog romana : od 1900. do 1945. godine / Krešimir Nemec ; [likovne priloge izabrao Josip Bratulić]. - Zagreb : Znanje, 1998. - 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdanja / Znanje)

Nasl. na hrbtu: Povijest hrvatskog romana II. - Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na ov. - Bibliografija: str. 301-306. - Kazalo
ISBN 953-195-047-4

821.163.42.09-31"19"
SLA L.H II 4978 NEMEC K. Povijest
COBISS.SI-ID 3962166

277.
        NEOLOGIZMY v dnešní češtině / kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové. - Praha : ÚJČ AV ČR, 2005. - 248 str. ; 24 cm

Bibliografija ob posameznih prispevkih
ISBN 80-86496-21-X

811.162.3'373.43(08)
SLA Phil II 3708 NEOLOGIZMY
COBISS.SI-ID 33613154

278.
NORMAN, Boris Justinovič
        Lingvističeskie zadači : učebnoe posobie : dlja studentov, aspirantov, prepodavatelej-filologov / B. Ju. Norman. - Moskva : Flinta : Nauka, 2006. - 270 str. ; 20 cm

Cir. - Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ov.
ISBN 5-89349-696-5

811.161.1(075)
SLA R.L I 433 NORMAN B. Ju. Lingvističeskie
COBISS.SI-ID 34009954

279.
NORWID, Cyprian Kamil
        Wiersze wybrane / Cyprian Norwid ; wybór i opracowanie Juliusz Wiktor Gomulicki. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. - 172 str. ; 21 cm. - (Klasyka polska)

"Tekst oparto na wydaniu ... Warszawa 1991.". - Poetycka harfa Norwida / Juliuzs W. Gomulicki: str. 5-[17]. - Nota biograficzna / Juliusz W. Gomulicki: str. 157-167
ISBN 83-7255-604-0 ISBN 9788372556042

821.162.1-1
SLA Pol 959 NORWID C. K. Wiersze
COBISS.SI-ID 33559394

280.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Pesem o kralju Matjažu / po ljudskih motivih upesnil Bogdan Novak. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 317 str. ; 21 cm

Ep ne more umreti / Taras Kermauner: str. 309-317. - Avtorjeva slika na ov.
ISBN 978-961-231-596-2

821.163.6-13
SLA L.A II 5468 NOVAK B. Pesem
COBISS.SI-ID 230823680

281.
        NOVO Vuković : 1937-2002 / [uredio Ranislav Bulatović]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2004 (Podgorica : HKS "Spektar"). - 92 str. ; 30 cm. - (Spomenica preminulim članovima Akademije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; sv. 36)

Nasl. v kolofonu: Spomenica Novo Vuković. - Cir. - Bio-bibliografija akademika Nova Vukovića / priredila Branka Marović: str. 7-51
ISBN 86-7215-146-1 (Broš.)

929:061.12 Vuković N. 016:929 Vuković N.
SLA Zb II 1504/36 NOVO
COBISS.SI-ID 8188944

282.
        NOVOE v russkoj leksike : slovarnye materialy / pod redakciej N. Z. Kotelovoj. - Moskva : Russkij jazyk, 1980-<2001>. - Zv. <1-5, 8, 9-13> ; 20 cm

Cir. - Od 9. zv. (1996) dalje sprememba kraja in založbe: S.-Peterburg : "Dimitrij Bulanin"
Vsebina:
1 : -77. - 1980. - 175 str.
2 : -78. - 1981. - 260 str.
3 : -79. - 1982. - 318 str.
4 : -80. - 1984. - 284 str.
5 : -81. - 1986. - 286 str.
8 : -84. - 1989. - 424 str.
9 : 1985 / pod redakciej N. Z. Kotelovoj i Ju. F. Denisenko. - S.-Peterburg : "Dimitrij Bulanin", 1996. - 350 str.
10 : 1986 / pod redakciej N. Z. Kotelovoj, S. I. Alatorcevoj i T. N. Bucevoj. - 1996. - 379 str.
11 : 1987 / pod redakciej N. Z. Kotelovoj i Ju. F. Denisenko. - 1996. - 351 str.
12 : 1988 / pod redakciej E. A. Levašova. - 1996. - 418 str.
13 : 1989 / pod redakciej N. V. Solov´eva. - 2001. - 369 str.
ISBN 5-200-00313-X (vyp. 8) ISBN 5-86007-035-7 (vyp. 9) ISBN 5-86007-036-5 (vyp. 10) ISBN 5-86007-066-7 (vyp. 11) ISBN 5-86007-065-9 (vyp. 12) ISBN 5-86007-096-9 (vyp. 13)

811.161.1'374.81
SLA Lex I 382 NOVOE V RUSSKOJ 1, 2
COBISS.SI-ID 26172514

283.
OBRĘBSKI, Jozef
        Makedonski etnosociološki studii. Kn. 2 / Jozef Obrembski ; redakcija i prevod od polski jazik Tanas Vražinovski. - Skopje : Matica makedonska ; Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 2001. - 281 str. : avtorj. slika ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Macedonian ethnosociologic studies. B. 2 / Jozef Obrembski ; editor and translator Tanas Vražinovski
ISBN 9989-48-373-6 (kn. 2)

39:316.7(497.7) 316.7:39(497.7)
SLA Ethn II 267/2 OBREBSKI J. Makedonski
COBISS.SI-ID 44358922

284.
OBRĘBSKI, Jozef
        Makedonski etnosociološki studii. Kn. 3 / Jozef Obrembski ; redakcija [i] prevod od polski jazik Tanas Vražinovski ; sorabotnik za prevod od angliski jazik Liljana Guševska. - Skopje : Matica makedonska ; Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 2002. - 149 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Cir. - Na vzpor. nasl. str.: Macedonian ethnosociologic studies. B. 3 / Jozef Obrembski ; editor [and] translation from Polish Tanas Vražinovski ; cooperator translation from English Liljana Guševska
ISBN 9989-48-448-1 (kn. 3)

39:316.7(497.7) 316.7:39(497.7)
SLA Ethn II 267/3 OBREBSKI J. Makedonski
COBISS.SI-ID 50039818

285.
OMAHEN, Nejka
        Spremembe, spremembe / Nejka Omahen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 383 str. ; 22 cm

1.500 izv.
ISBN 978-86-341-4078-1

821.163.6-93-311.2
SLA L.A II 5477 OMAHEN N. Spremembe
COBISS.SI-ID 230951168

286.
        ON the airwaves : an anthology of contemporary Slovene radio plays / [co-editors of this edition Pavel Lužan and Goran Schmidt]. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Association of the Slovene Literary Translators, 2006 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 462 str. ; 21 cm. - (Litterae slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2006, 1/2)

Bibliografije avtorjev v uvodnih predstavitvah piscev dramskih besedil
ISBN 961-6547-10-0 (Slovene Writers' Association) ISBN 978-961-6547-10-9 (ISBN-13)

821.163.6-29(082.2)=111
GER 886.3 ON THE AIRWAVES Zajc L.(ur.) SLA Per II 773/2006, 1/2
COBISS.SI-ID 229900800

287.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Pesmi niča / Iztok Osojnik. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006. - 68 str. ; 17 cm. - (Zbirka Fraktal ; 25)

Spremno besedilo Stanislave Repar ter bio-bibliografski podatki o avtorju na zavihku ov.
ISBN 961-6314-99-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-6314-99-2 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A I 6223/25 OSOJNIK I. Pesmi
COBISS.SI-ID 229267456

288.
PANOVSKA-Dimkova, Iskra
        Limitativnata vidska konfiguracija vo makedonskiot jazik / Iskra Panovska-Dimkova. - Skopje : 3D-Proekt studio, 2002 (Skopje : Maksten grafika). - 183 str. ; 21 cm

Cir. - Kazalo. - Bibliografija: str. 173-182
ISBN 9989-9509-8-9

811.163.3'366.57
SLA Phil II 3701 PANOVSKA-DIMKOVA I. Limitativnata
COBISS.SI-ID 49775370

289.
PAOVICA, Marko
        Rasponi prozne reči : (o proznim knjigama savremenih srpskih pisaca) / Marko Paovica. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2005 (Beograd : Alfa). - 240 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Alfa. Esej)

Avtorjeva slika na ov. - Cir. - O autoru: str. 237. - Bibliografija: str. 235-236
ISBN 86-331-1890-4 (broš.)

821.163.41.09-3 821.163.41:929
SLA L.H II 4882/2005 PAOVICA M. Rasponi
COBISS.SI-ID 120849420

290.
PARTLJIČ, Tone
        General : deset črtic o Rudolfu Maistru / Tone Partljič ; [predgovor Karl Erjavec]. - V Ljubljani : Karantanija, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 102 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Karl Erjavec: str. 5-7
ISBN 961-226-798-7

821.163.6-32
SLA L.A II 5412 PARTLJIČ T. General
COBISS.SI-ID 228252928

291.
PASEK, Jan Chryzostom
        Pamiętniki : wybór / Jan Chryzostom Pasek. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 159 str. ; 21 cm

Słownik wyrazów staropolskich i rzadko używanych: str. 154-159
ISBN 83-7220-213-3

821.162.1-94
SLA Pol 963 PASEK J. C. Pamiętniki
COBISS.SI-ID 33553762

292.
PASIEKA, Małgorzata
        Język polski dla cudzoziemców : cwiczenia dla początkujących / Małgorzata Pasieka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 193 str. ; 24 cm

ISBN 83-229-2141-1

811.162.1'243(076.2)
SLA Gram II 1169 PASIEKA M. Język 1-3
COBISS.SI-ID 33929570

293.
PATERNU, Boris
        Književne študije 2 / Boris Paternu. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Intelego, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. ; 24 cm

O avtorju in njegova fotogr. na zadnji str. ov. - Kazalo
ISBN 961-6558-09-9

821.163.6.09(081)
SLA L.H II 4942 PATERNU B. Književne 1, 2
COBISS.SI-ID 227692288

294.
PAVIĆ, Milorad
        Erotske priče / Milorad Pavić. - Niš : Zograf, 2005 (Sopot : Kona). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografski podatki o avtorju na zad. zavihku ov.
ISBN 86-7578-112-1 (broš.)

821.163.41-32
SLA L.A II 5453 PAVIĆ M. Erotske
COBISS.SI-ID 124563724

295.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Skladnja. Priročnik z vajami / Marta Pavlin. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 208 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Moj jezik)

Bibliografija: str. 207
ISBN 961-6433-65-2

811.163.6'367(076)
SLA Gram II 1161 PAVLIN-POVODNIK M. Skladnja
COBISS.SI-ID 226124800

296.
PAWELEC, Dariusz
        Od kołysanky do trenów : z hermeneutyki form poetyckich / Dariusz Pawelec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 243 str. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatury Polskiej, ISSN 0208-6336 ; nr 2447)

Kazalo. - Summary ; Résumé
ISBN 83-226-1587-6

821.162.1.09-1"19"
SLA Zb II 556/2447 PAWELEC D. Od kołysanky
COBISS.SI-ID 33448546

297.
PECHÁČKOVÁ, Františka
        Věrnost / Františka Pecháčková. - Vyd. 6. - Praha : Československý spisovatel, 1984. - 306 str. ; 21 cm

Románový svět Františky Pecháčkové / Jiří Hájek: str. 303-307

821.162.3-31
SLA Čech II 716 PECHÁČKOVÁ F. Věrnost
COBISS.SI-ID 33514338

298.
PEČNIK, Janko, 1953-
        E-Glossar Pečnik [Elektronski vir] : vojaški slovar : slovensko-nemški = Militärwörterbuch : Slowenisch-Deutsch / erstellt [von] Johann Pečnik. - Demoexemplar. - Klagenfurt : Atelier Bijedic, cop. 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm

Internetni brskalnik

811.163.6'374=112.2:341
SLA CDR 15 PEČNIK J. E-Glossar
COBISS.SI-ID 513765772

299.
PELEVIN, Viktor Olegovič
        Čelada groze : mit o Tezeju in Minotavru / Viktor Pelevin ; [prevedel Borut Kraševec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 255 str. ; 21 cm. - (Zbirka Miti / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Šlem užasa
ISBN 86-11-17663-4

292.11
SLA L.A II 5403 PELEVIN V. O. Čelada
COBISS.SI-ID 228053504

300.
        PESMI iz vrtca [Glasbeni tisk] / uredil, a cura di David Klodič ; [zbrali otroci dvojezičnega vrtca v Špetru v letih 1984-2004 s pomočjo vzgojiteljic, canti raccolti dai bambini della scuola dell'infanzia di San Pietro al Natisone negli anni 1984-2004 con l'aiuto delle insegnanti Vilma Martinig ... et al.]. - Špeter : Zavod za slovensko izobraževanje = San Pietro al Natisone : Istituto per l'istruzione slovena, 2005 (Povoletto : Grafiche Civaschi). - 100 str. ; 20 cm

Uvodne besede v it. in slov., ostalo v slov. - Predgovor ; Prefazione / Živa Gruden: str. 7-9

398(450.365=163.6) 784(450.365=163.6)
SLA Fol I 193 PESMI
COBISS.SI-ID 2406892

301.
PETINŠTIRIDESET
        45 let slovenskega lektorata na Jagelonski univerzi : 1961-1906 / [redakcja studenci lektoratu języka słoweńskiego pod opieką Bojany Todorović ; uredili študentje slovenskega lektorata pod mentorstvom Bojane Todorović]. - Krakov : [s. l.], 2006. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm

811.163.6'243(091):378.4(438 Kraków)
SLA Br II 6767 45
COBISS.SI-ID 33739362

302.
PETIŠKA, Eduard, 1924-1987
        Třicet manželek / Eduard Petiška. - Vyd. 1. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 259 str. ; 21 cm. - (Žatva. Novinky české prózy)

Z avtorjevo fotografijo na ovitku in kratkim zapisom o njem

821.162.3-31
SLA Čech II 684 PETIŠKA E. Třicet
COBISS.SI-ID 15338496

303.
PETRESKA, Vesna
        Svadbata kako obred na premin kaj Makedoncite od Brsjačkata etnografska celina / Vesna Petreska. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2002. - 604 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanija / Institut za folklor "Marko Cepenkov" ; kn. 43)

Vzpor. stv. nasl. na drugi nasl. str.: Wedding as a rite of passage among Macedonian Brsyak ethnographic entity. - Cir. - Bibliografija: str. 541-563. - Summary
ISBN 9989-642-01-X (ed.) ISBN 9989-642-40-0

392.5(497.17)
SLA Fol II 356/43 PETRESKA V. Svatbata
COBISS.SI-ID 23962413

304.
PETRICIG, Paolo
        Quella ferrovia non s'ha da fare = Nesojena železnica / Paolo Petricig ; [slovenski prevod, traduzione slovena Dušan Udovič]. - San Pietro al Natisone = Špeter : Lipa, 1999 (Pasian di Prato : Lithostampa). - 97 str. : zvd. ; 21 cm. - (Mrvice ; 4)

It. besedilo in vzpor. slov. prevod

625.1(450.36)(091)
SLA Var I 471/4 PETRICIG P. Quella
COBISS.SI-ID 1660908

305.
PETROVIĆ, Goran
        Skela / Goran Petrović ; [translated from the Serbian by Petar Agnone]. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2004 (Beograd : Alfa). - 95 str. ; 22 x 20 cm. - (Moderna Biblioteka / [Narodna knjiga - Alfa])

Nasl. na vzpor. nasl. str.: The Ferry. - Vzporedno besedilo v srb. in prevod v angl. - Cir. in lat.
ISBN 86-331-1406-2 (trda vezava)

821.163.41-2
SLA L.A II 5458 PETROVIĆ G. Skela
COBISS.SI-ID 112989452

306.
PETROVIĆ, Veljko
        Bunja i druge pripovetke / Veljko Petrović ; izbor i predgovor Slavko Gordić. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2001 (Beograd : Poligraf). - XXII, 302 str. ; 20 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 93 ; knj. 616)

Cir. - Pripovedna umetnost Veljka Petrovića: str. VII-XXII. - Rečnik manje poznatih reči i izraza: str. 295-300. - Beleška o piscu: str. 301-302.
ISBN 86-379-0741-5

821.163.41-32
SLA L.A I 118/616 PETROVIĆ V. Bunja
COBISS.SI-ID 176103687

307.
PEVEC, Zoran
        V neki točki / Zoran Pevec ; [spremna beseda Ivan Dobnik in Ivo Stropnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 55 str. : avtorj. fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; letn. 1, knj. 3)

O avtorju: str. 55. - Spremni besedi Ivana Dobnika in Iva Stropnika na zavihkih ov.
ISBN 961-91884-2-X (ISBN-10) ISBN 978-961-91884-2-2 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 5422/1,3 PEVEC Z. V neki
COBISS.SI-ID 229667072

308.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Branje kratke zgodbe v luči recepcijskih teorij / Mateja Pezdirc Bartol. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 637-644 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

82.0-32:028.02
SLA Br II 6758 PEZDIRC BARTOL M. Branje
COBISS.SI-ID 33297250

309.
PIJANOVIĆ, Petar
        Naivna priča : srpska autorska proza za male ljude i veliku decu : žanrovi i modeli / Petar Pijanović. - Beograd : Srpska književna zadruga : Učiteljski fakultet, 2005 (Beograd : Akademija). - 301 str. ; 18 cm. - (Mala biblioteka Srpske književne zadruge)

Cir. - Beleška o piscu: str. 301
ISBN 86-379-0852-7 (SKZ)

821.163.41.0-3"19"
SLA L.H I 1913 PIJANOVIĆ P. Naivna
COBISS.SI-ID 123184908

310.
PILGRAM, Gerhard
        Slowenien entgegen : zu Fuß von Klagenfurt nach Ljubljana / Gerhard Pilgram, Wilhelm Berger ; [Fotos] Gerhard Maurer ; [Co-Autorinnen & Co-Autoren Theodor Domej ... [et al.] ; [Herausgeber] Universitätskulturzentrum Unikum]. - 1. Aufl. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2004 (Klagenfurt : Drava). - 311 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija po nekaterih poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-85435-425-8

908(436.5)(036) 908(497.4-15)(036)
GEO SLO I 4220 908 PILGRAM G. Slowenien SLA Var I 476 PILGRAM G. Slowenien
COBISS.SI-ID 1190100

311.
PINTERIČ, Alenka, 1948-
        The Beatles, Tito in jaz / Alenka Pinterič. - Maribor : Litera, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 333 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremno besedilo Mojmirja Sepeta na zavihku ov.
ISBN 961-6604-06-6

821.163.6-94 784.6(497.4):929 Pinterič A.
SLA L.A II 5407 PINTERIČ A. The Beatles
COBISS.SI-ID 57614849

312.
PIRIH Svetina, Nataša
        Izpit iz znanja slovenščine na srednji ravni : zbirka testov / [pripravili Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar]. - 1. natis. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, izpitni center, 2006 ([Ljubljana] : Dosa). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 99
ISBN 961-237-188-1 ISBN 978-961-237-188-3

811.163.6:371.26
SLA Gram II 1171 PIRIH SVETINA N. Izpit 1-3 SLA Gram II 1171/CD PIRIH SVETINA N. Izpit 1-3
COBISS.SI-ID 230831360

313.
PIVOVAROV, Ju. S.
        Dva veka russkoj mysli / Ju. S. Pivovarov. - Moskva : INION RAN, 2006. - 474 str. ; 22 cm

Cir.
ISBN 5-248-00265-6

940(47)"18/19"
SLA Var II 1097 PIVOVAROV Ju. S. Dva veka
COBISS.SI-ID 33612898

314.
PIVOVAROV, Ju. S.
        Russkaja političeskaja tradicija i sovremennost´ / Ju. S. Pivovarov. - Moskva : INION RAN, 2006. - 255 str. ; 22 cm

Cir.
ISBN 5-248-00263-X

32(47)
SLA Var II 1099 PIVOVAROV Ju. S. Russkaja
COBISS.SI-ID 33612642

315.
PLETIKOSA, Jakov, 1704-1769
        Putovanje k Jerozolimu god. 1752 / Jakov Pletikosa ; priredili Josip Lisac, Mirjana Šokota. - Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2000. - 239 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižnica Bašćina)

Jakov Pletikosa i njegov putopis / Josip Lisac: str. 5-16. - Rječnik: str. 153-220. - Bibliografija
ISBN 953-6163-51-9 (ISBN-10)

821.163.42-992
SLA L.A II 5424 PLETIKOSA J. Putovanje
COBISS.SI-ID 33556066

316.
        POD Šmarno goro nekoč / zbrala in uredila Dušica Kunaver ; [fotografije Miha Lipovšek]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2006. - 206 str. : ilustr. ; 21 cm

Uvod / Marjeta Kamenšek: str. 3-4. - V Šiški je bila čitalnica in nato knjižnica / Tatjana Mavrič: str. 5-10. - Bibliografija
ISBN 961-6179-64-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-6179-64-5 (ISBN-13)

398(497.4):908(497.4 Šmarna gora) 908(497.4 Šmarna gora) 027(497.4 Ljubljana)(091)
SLA Zb II 1495 POD ŠMARNO
COBISS.SI-ID 229667584

317.
PODBEVŠEK, Katarina, 1951-
        Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi / Katarina Podbevšek. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2007. - 305 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 11)

O avtorici: str. 305. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 978-961-91015-8-2

808.54(04) 371.3:821.09(04) 821.09:808.54(04)
SLA Zb II 1266/11 PODBEVŠEK K. Govorna 1, 2
COBISS.SI-ID 230825728

318.
POLÁČEK, Karel
        Okresní město ; Hrdinové táhnou do boje ; Podzemní město ; Vyprodáno / Karel Poláček. - V NV vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1955. - 812 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knihovna vojáka ; sv. 85)

Nad románovými postavami Karla Poláčka / Čestmír Vašák: str. 769-777

821.162.3-31
SLA Čech II 717/85 POLÁČEK K. Okresní
COBISS.SI-ID 33554274

319.
POLJAKOVA, Ekaterina Andreevna
        Poetika dramy i estetika teatra v romane "Idiot" i "Anna Karenina" / E. A. Poljakova. - Moskva : Rossijskij gosudarstvenyj gumanistarnyj universitet, 2002. - 324 str. : ilustr. ; 20 cm

Cir. - Bibliografija
ISBN 5-7281-0529-1 !

821.161.1.09-31Dostoevskij F. M.:Idiot 821.161.1.09-31Tolstoj L. M.:Anna Karenina
SLA L.H I 1912 POLJAKOVA E. A. Poetika
COBISS.SI-ID 33919842

320.
PONIŽ, Denis
        Trnje v arkadiji : dvanajst nesramnih esejev in trinajsti, sentimentalni / Denis Poniž. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006. - 192 str. ; 21 cm

Uvodna beseda / Ivo Svetina: str. 5-11
ISBN 961-6574-16-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-16-7 (ISBN-13)

821.163.6-4
SLA L.H II 4940 PONIŽ D. Trnje
COBISS.SI-ID 229586176

321.
POPA, Vasko
        Rumunske i druge pesme / Vasko Popa ; priredio i preveo Petru Krdu. - Vršac : Književna opština Vršac, 2002 (Beograd : Žig). - 51 str. : faks. ; 19 cm. - (Biblioteka Nesanica)

Vzporedno besedilo v romun. in prevod v srb. - Lat. in cir. - O čudu preživljavanja / Kornel Ungureanu: STR. 7-10. - O avtorju na zavihku ov.
ISBN 86-7497-049-4 (broš.)

821.135.1(497.11)
SLA L.A I 6517 POPA V. Rumunske
COBISS.SI-ID 103222284

322.
POPOVIĆ, Ksenija
        Dječak iz vode / Ksenija Popović. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa ; Podgorica : Vijesti, 2004 (Beograd : Alfa). - 276 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremeni pisci / Narodna knjiga - Alfa)

Spremna beseda o avtorici, fotografija in o njenem delu na hrbt. str. ov.
ISBN 86-331-1529-8

821.163.41-311.2=163.41
SLA L.A II 5459 POPOVIĆ K. Dječak
COBISS.SI-ID 115445004

323.
POPOVIĆ, Milorad, 1957-
        Negotova dežela / Milorad Popović ; prevedel Iztok Osojnik. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006. - 89 str. ; 17 cm. - (Zbirka Fraktal ; 22)

Neobsežna zemlja, zemlja neprimerljiva / Pavle Goranović: str. 83-87. - Spremno besedilo Iztoka Osojnika ter bio-bibliografski podatki o avtorju in prevajalcu na zavihku ov.
ISBN 961-6314-97-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6314-97-8 (ISBN-13)

821.163.41(497.16)-1
SLA L.A I 6223/23 POPOVIĆ M. Negotova
COBISS.SI-ID 229265920

324.
        POREČE 1932-1933 : Jozef Obrembski / [glaven i odgovoren urednik Tanas Vražinovski ; urednici Ana Engelking i Džoel M. Halpern ; prevod na angliski jazik Elizabeta Bakovska]. - Prilep : Institut za staroslovenska kultura ; Skopje : Matica makedonska, 2003 (Skopje : Grafostil). - 209 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Macedonian Poreche 1932-1933 : Joseph Obrebski. - Besedilo v mak. in angl. prevod. - Cir. in lat.
ISBN 9989-48-455-4

39(497.17) 77.044:39(497.17) 77.04:929 Obrębski J.
SLA Ethn II 269 POREČE
COBISS.SI-ID 52243978

325.
PRANJKOVIĆ, Ivo, 1947-
        Filološki vjekopisi / Ivo Pranjković. - Zagreb : Disput, 2006. - 308 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 23)

O autoru: str. 307-308. - Spremni besedi Stjepana Damjanovića in Marka Samardžije na ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 953-260-001-9

811.163.42(091)
SLA Zb II 1384/23 PRANJKOVIĆ I. Filološki
COBISS.SI-ID 33583458

326.
PREKLAD a tlmočenie (6 ; 2004 ; Banská Bystrica)
        Preklad a tlmočenie : zborník príspevkov y mezinárodnej konferencie v dnoh 21. a 22. apríla 2004 v Banskej Bystrici / [zostavovateĺ Imrich Sedlák]. - Vyd. 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, Katedra slovakistiky, 2004. - 387 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija in povzetek v slovaš., nem., angl. ruš. ali madž. ob nekaterih prispevkih
ISBN 80-8083-012-6

81'25(08) 811.162.4'25(08)
SLA Phil II 3717/6 PREKLAD Preklad
COBISS.SI-ID 33631074

327.
PRENNER, Ljuba
        Bruc : roman neznanega slovenskega študenta / spisala Ljuba Prenner ; besedilo jezikovno uredil, dodelal in dopolnil Andrej Makuc ; [spremna beseda Andrej Makuc, Brigita Rajšter ; fotografije arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja, Enota Slovenj Gradec]. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2006 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Cerdonis : Grešovnik). - 299 str. : ilustr. ; 21 cm

O genezi tipkopisnega gradiva Bruca Ljube Prennerjeve / Andrej Makuc: str. 263-265. - Mlada pota Ljube Prenner / Brigita Rajšter: str. 267-297. - Bibliografija - kronološko: str. 298-299
ISBN 961-6244-24-8

821.163.6-311.2 821.163.6.09 Prenner L. 929 Prenner L.
SLA L.A II 5410 PRENNER L. Bruc
COBISS.SI-ID 226100480

328.
PREŠEREN, France
        Krst pri Savici ; Balade in romance : izbor / France Prešeren ; [spremna beseda Boris Paternu]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 93 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Opombe ; Kako brati Krst pri Savici ; V razmislek / Boris Paternu: str. 54-77
ISBN 961-6570-15-3 (Delo) ISBN 978-961-6570-15-2 (Delo)

821.163.6-1 821.163.6.09 Prešeren F.
SLA L.A II 5435 PREŠEREN F. Krst
COBISS.SI-ID 228654080

329.
PREŠEREN, France
        Krst pri Savici / France Prešeren. Kerst per Savici : priročnik za razdiranje stihov / Matej Krajnc ; [ilustracija Jana Pečečnik]. - Ljubljana : Sanje, 2007 (Hren). - 110 str. ; 21 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

Za domovino s Krstom naprej / Matej Krajnc: str. 7-33
ISBN 961-6387-90-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6387-90-3 (ISBN-13)

821.163.6-13
SLA L.A I 6519 PREŠEREN F. Krst
COBISS.SI-ID 228695040

330.
        PRIČE izrasle u tajne : antologija suvremene slovenske književnosti za djecu i mlade / [urednik Robert Mlinarec]. - Zagreb : Naklada Mlinarec & Plavić, cop. 2006 (Zagreb : Studio Moderna). - 233 str. ; 21 cm

Preko ruba modernizma / Igor Saksida ; prijevod Anita Peti Stantić: str. 7-17. - Bio- in bibliografske bilješke o autorima: str. 222-233
ISBN 953-6765-25-X

821.163.6-93-194=163.42
SLA L.A II 5397 PRIČE
COBISS.SI-ID 6827081

331.
PRUS, Bolesław
        Faraon / Bolesław Prus. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 465 str. ; 21 cm. - (Złota seria : literatura polska)

ISBN 83-7435-061-X

821.162.1-311.6
SLA Pol 971 PRUS B. Faraon
COBISS.SI-ID 33546850

332.
PRUS, Bolesław
        Lalka / Bolesław Prus. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 596 str. ; 21 cm. - (Złota seria : literatura polska)

811.162.1-31
SLA Pol 970 PRUS B. Lalka
COBISS.SI-ID 33547106

333.
PRUS, Bolesław
        Placówka / Bolesław Prus. - [London] : Puls, 1996. - 223 str. ; 20 cm. - (Lektura szkolna / Puls)

ISBN 1-85917-051-X

821.162.1-31
SLA Pol 859 PRUS B. Placówka
COBISS.SI-ID 33501282

334.
PRUSZYŃSKI, Ksawery
        Opowieść o Mickiewiczu / Ksawery Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1998. - 350 str. ; 20 cm

Wstęp / Janusz Odrowąż-Pieniążek: str. 5-[6]. - Ot redakcji / str. 345-[349]
ISBN 83-07-02656-3 ISBN 9788307026565

821.162.1-312.6:929 Mickiewicz A.
SLA Pol 965 PRUSZYŃSKI K. Opowiesć
COBISS.SI-ID 33553506

335.
PRZYCHODNIAK, Zbigniew
        Wierzenickie niedyskrecje : nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego / Zbigniew Przychodniak. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija
ISBN 83-7063-480-X

821.162.1.09
SLA L.H II 4954 PRZYCHODNIAK Z. Wierzenickie
COBISS.SI-ID 33592674

336.
PYZIK, Józef
        Iść czy jechać? : ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu : poziom: first certificate Polish (B2) / Jósef Pyzik. - Kraków : Universitas, cop. 2005. - 229 str. ; 24 cm. - (Język polski dla cudzoziemców ; 10) (Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego)

ISBN 83-242-0170-X

811.162.1'367.625(076.2)
SLA Gram II 1091/10 PYZIK J. Isć
COBISS.SI-ID 33518434

337.
PYZIK, Józef
        Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : [ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców] : poziom średni ogólny / Józef Pyzik ; Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Wyd. 2. przejrzane i poprawione. - Kraków : Universitas, cop. 2003. - 462 s., [9] prepognjenih str. ; 24 cm. - (Język polski dla cudzoziemców ; 3)

ISBN 83-242-0146-7 ISBN 9788324201464

811.162.1'243'366'366.2
SLA Gram II 1091/3 PYZIK J. Przygoda 1-3
COBISS.SI-ID 33929826

338.
RADIČESKI, Naume
        Vreme bez zbor : ogledi i studii na literaturni temi / Naume Radičeski. - Skopje : Misla, 2000 (Skopje : Intergrafika). - 223 str. ; 21 cm

Cir. - Kazalo
ISBN 9989-39-128-9

821.163.3.09
SLA L.H II 4938 RADIČESKI N. Vreme
COBISS.SI-ID 39289354

339.
RAKITIĆ, Slobodan
        Pesme / Slobodan Rakitić ; izbor i predgovor Bojana Stojanović-Pantović. - U Beogradu : Srpska književna zadruga, 2002 (Bor : Bakar). - XXIX, 312 str. ; 19 cm. - (Srpska književna zadruga. Kolo 94 ; knj. 624)

Cir. - Raskoš i nedostatnost slova: str. VII-[XXX]. - Napomena priređivača / B. S. P.: str. 303-304. - Beleška o piscu: str. 305-306.
ISBN 86-379-0776-8

821.163.41-14
SLA L.A I 118/624 RAKITIĆ S. Pesme
COBISS.SI-ID 182100487

340.
RAZPET, Marko
        Deuje babe / Marko Razpet ; [ilustracije Edvard Dežela]. - Cerkno : Občina ; Ljubljana : Jutro, 2006. - 103 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v cerkljanskem narečju. - Cenjena bralka, spoštovani bralec / Jurij Kavčič: str. [5]. - Epska širina Razpetove materinščine ; O avtorju / Milan Koželj: str: 97-103
ISBN 961-6433-72-5 (Jutro)

821.163.6'282-1 908(497.4-15)
SLA L.A II 5405 RAZPET M. Deuje
COBISS.SI-ID 228367872

341.
RAZPET, Marko
        Kako se reče po cerkljansko / Marko Razpet. - Cerkno : Občina ; Ljubljana : Jutro, 2006. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

Spremna beseda / Jurij Kavčič: str. 5. - Uvodne misli / Katarina Rutar-Hvalica: str. 6-7. - O avtorju / Milan Koželj: str. 158-159. - Bibliografija: str. 157
ISBN 961-6433-73-3 (Jutro)

811.163.6'282(497.4-15)(038) 821.163.6'282-32
SLA Lex II 1608 RAZPET M. Kako se
COBISS.SI-ID 228368128

342.
RAZTRESEN, Marjan
        Kulturne poti : od Aljaža do Župančiča / [avtor besedila in fotografij Marjan Raztresen ; kartografija Geodetski zavod Slovenije]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 106 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Slovenija na dlani)

Avtor naveden v kolofonu. - Žepni vodnik z zemljevidom. - Kazalo
- - Kulturne poti [Kartografsko gradivo] / Geodetski zavod Slovenije. - 1 zvd : barve ; 50 x 36 cm, zložen na 10 x 19 cm
ISBN 86-11-17386-4

913:908(497.4)(036)
GEO SLO I 4332 908 RAZTRESEN M. Kulturne poti 1, 2 SLA Var I 470 RAZTRESEN M. Kulturne
COBISS.SI-ID 227113984

343.
        REČNIK na narodnata mitologija na Makedoncite / podgotvija Tanas Vražinovski ... [et al.]. - Skopje : Matica makedonska, 2002 (Skopje : Grafostil). - 471 str. ; 24 cm

Cir. - Uvod / Tanas Bražinovski: str. 7-10. - Narodnata religija na Makedoncite / Tanas Vražinovski, Sonja Zogovik: str. 11-20. - The folk religion of the Macedonian people / Tanas Vrazinovski, Sonja Tanas Vrazinovski, Sonja Zogovik. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Folk mythology of the Macedonian people
ISBN 9989-48-304-3

398.221(=163.3)(038)
SLA Lex II 1609 REČNIK
COBISS.SI-ID 40616714

344.
        REČNIK na preziminjata kaj Makedoncite / Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov". - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 1994-<2001>. - Zv. <1-2> ; 25 cm

Vsebina:
T. 1 : A - Lj / [obrabotali Marija Korobar-Belčeva, Marinko Mitkov, Trajko Stamatoski]. - 1994. - 768 str.
T. 2 : M - Š / [obrabotali Olga Ivanova ... et al.]. - 2001. - 796 str.

811.163.3:81'373.23(038)
SLA Lex II 1256/1 REČNIK SLA Lex II 1256/2 REČNIK
COBISS.SI-ID 6971746

345.
        REČNIK srpskih govora Vojvodine / redaktor Dragoljub Petrović. - Novi Sad : Matica srpska ; Tiski cvet, 2000-<2004>. - Zv. <4> : ilustr. ; 24 cm. - (Leksikografska izdanja / Matica srpska ; knj. 3. Dijalekatski rečnici ; knj. 2)

Cir. - Bibliografija
Dosedanja vsebina:
Sv. 4: K-Lj. - 2004. - 296 str., pril.
ISBN 86-83651-31-2 (Sv. 4)

811.163.41'282(497.113)(038)
SLA Lex II 1612 REČNIK
COBISS.SI-ID 21493805

346.
REJA, Magda
        Ime tvoje zvezde je Bilhadi / Magda Reja. - Ljubljana : Sanje, 2006 ([Ljubljana] : Itagraf). - 142 str. ; 21 cm. - (Zbirka Afrika)

O avtorici: str. [143]
ISBN 961-6387-78-2

821.163.6-992
SLA L.A II 5427 REJA M. Ime tvoje
COBISS.SI-ID 227418624

347.
REPAR, Primož
        Krehké pavučiny / Primož Repar ; preložila Stanislava Chrobáková Repar. - 1. vyd. - Bratislava : Drewo a srd, 2003 (Žilina : Krupa print). - 103 str. ; 16 cm. - (Edícia Poézia) (Drewo a srd ; 94)

Bio-bibliografski podatki o avtorju na hrbt. str. ov.
ISBN 80-88965-62-4

821.163.6-1=162.4
SLA Slaš I 149/94 REPAR P. Krehké
COBISS.SI-ID 128010752

348.
REPE, Borivoj
        Leto 1968 / Borivoj Repe. - Ljubljana : Math, 2006. - 197 str. ; 24 cm

Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ov.
ISBN 961-6100-72-6

821.163.6-311.6
SLA L.A II 5404 REPE B. Leto 1968
COBISS.SI-ID 228363776

349.
        RETORIKA : uvod v govorniško veščino : učbenik za retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Tatjana Zidar Gale ... [et al.] ; urednik Igor Ž. Žagar ; [ilustracije Ingrid Požvek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2006. - 127 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 961-6348-30-2

808.5(075.2)
FIL O RETORIKA Žagar I. Ž. (ur.) KLF Var 1197 808.5 RETORIKA SLA Gram II 1168 RETORIKA
COBISS.SI-ID 225731072

350.
REYMONT, Władysław Stanisław
        Chłopi / Władysław Reymont. - Wyd. 1. - London : Puls, 1995. - 2 zv. ; 20 cm. - (Lektura szkolna / Puls)

Vsebina:
[T. 1] : Jesień - Zima. - 447 str.
[T. 2] : Wiosna - Lato. - 522 str.
ISBN 1-85917-033-1 ISBN 9781859170335

821.162.1-31
SLA Pol 962 REYMONT W. S. Chłopi
COBISS.SI-ID 33558114

351.
RISTESKI, Ljupčo S.
        Posmrtniot obreden kompleks vo tradiciskata kultura na Mariovo / Ljupčo S. Risteski. - Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 1999. - 246 str. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Posthumous ritual complex in the traditional culture of Mariovo. - Bibliografija: str. 229-237. - Summary. - Kazalo
ISBN 9989-9870-022 !

393(497.17)
ETN E.3 9556 RISTESKI L. Posmrtinot obreden SLA Ethn II 268 RISTESKI L. Posmrtinot obreden
COBISS.SI-ID 17571885

352.
RISTOVSKI, Blaže
        Istorija na makedonskata nacija / Blaže Ristovski ; [prevod na angliski jazik Nada Georgieva]. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1999 (Skopje : Magnat). - 739 str. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: A history of the Macedonian nation / Blaže Ristovski. - Bibliografija: str. [691]-716. - Kazalo
ISBN 9989-649-57-X

323.1(=163.3)"18/19" 325.83(497.7)"18/19" 94(497.7)"18/19"
SLA Hist II 1155 RISTOVSKI B. Istorija
COBISS.SI-ID 32464394

353.
RISTOVSKI, Blaže
        Krste Misirkov : novi istražuvanja i soznanija / Blaže Ristovski. - Skopje : Matica makedonska, 2000 (Skopje : Grafostil). - 556 str. ; 21 cm

Cir. - Pogovorna beleška: str. 533-534. - Bibliografije pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Dnevnik. Bitola / Krste P. Misirkov: str. 214-243 ; Recenzija za knigata "Krste P. Misirkov - život i delo" od Blaže Ristovski / Dimitar Mitrev: str. 492-517 ; Pismo-odgovor do Dimitar Mitrev / Blaže Ristevski: str. 518-532
ISBN 9989-48-015-X (ed.) ISBN 9989-48-280-2

811.163.3-05 929 323.1(=163.3)
SLA Var II 1094 RISTOVSKI B. Krste Misirkov
COBISS.SI-ID 36365066

354.
RISTOVSKI, Blaže
        Makedonskata kauza : reagiranja, polemiki, intervjua / Blaže Ristovski. - Skopje : Tri, cop. 2003. - 688 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Opredeluvanja)

Cir. - Kazalo
ISBN 9989-918-43-0

323
SLA Var II 1092 RISTOVSKI B. Makedonskata
COBISS.SI-ID 33656674

355.
        RJEČNIK hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika / urednik Božidar Finka ; obrađivači Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1984-<2005>. - Zv. <1-6, 9-10> ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za jezik IFF, Zagreb. - Od 3. knj. dalje sta založnika Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti in Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Dosedanja vsebina:
Knj. 1, sv. 1: A - cenina. - 1984. - 240 str.
Knj. 1, sv. 2: Cenitel - drištavica. - 1985. - Str. 241-480
Knj. 1, sv. 3: Drištlo - hirkanski. - 1986. - Str. 481-720
Knj. 2, sv. 4: Hiršavski - kalati. - 1988. - 240 str.
Knj. 2, sv. 5: Kale - lazno. - 1989. - Str. 241-480
Knj. 2, sv. 6: Laž - mučitelica. - 1991. - Str. 481-720
Knj. 3, sv. 9: Okol - pedesetoletni / urednik Radoslav Katičić. - 2002. - Str. 481-720
Knj. 4, sv. 10: Pedńic - poniznomolben / urednik Radoslav Katičić. - 2002. - 240 str.
ISBN 953-154-297-X ISBN 953-154-298-8 (Sv. 1) ISBN 953-154-299-6 (Sv. 2) ISBN 953-154-390-9 (Sv. 3) ISBN 953-154-391-7 (Sv. 4) ISBN 953-154-392-5 (Sv. 5) ISBN 953-154-393-3 (Sv. 6) ISBN 953-154-554-5 (Sv. 9) ISBN 953-154-666-5 (Sv. 10)

811.163.42'282(038)
SLA Lex II 803 RJEČNIK HRVATSKOGA
COBISS.SI-ID 2359298

356.
RÓŻEWICZ, Tadeusz
        Niepokój : wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. - 693 str. ; 21 cm. - (Złota kolekcja polskiej poezji)

ISBN 83-06-02806-6 ISBN 9788306028065

821.163.6-1(082.2)
SLA Pol 960 RÓŻEWICZ T. Niepokój
COBISS.SI-ID 33559138

357.
RUPNIK Vec, Tanja
        Kritično mišljenje v šoli : strategije poučevanja kritičnega mišljenja / Tanja Rupnik Vec in Alenka Kompare. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, cop. 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 383 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Spremni besedili Cirile Peklaj in Danila Šustra na ov. - Bibliografija: str. 355-363. - Kazali
ISBN 961-234-557-0

159.955:371.31 37.015.3
CC-APA: 3530
PED 37.015.3 RUPNIK VEC T. Kritično SLA Var II 1105 RUPNIK VEC T. Kritično
COBISS.SI-ID 226987264

358.
        RUSKO-slovenski in slovensko-ruski žepni slovar = Russko-slovenskij i slovensko-russkij karmannyj slovar´ / [izbor in redakcija Jože Sekirnik]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 323 str. ; 15 cm. - (Zbirka Žepni slovarji)

Cir. in lat. - Nasl. v kolofonu
ISBN 961-231-516-7 ISBN 978-961-231-516-0 (ISBN-13)

811.161.1'374=163.6 811.163.6'374=161.1
SLA Lex I 635 RUSKO 1-3
COBISS.SI-ID 229392128

359.
        RUSSKIJ jazyk segodnja. Vyp. 2, Aktivnye jazykovye processy konca XX veka / otvetstvennyj redaktor L. P. Krysin. - Moskva : Azbukovnik, 2003. - 632 str. ; 23 cm

Cir. - Na vrhu nasl. str.: Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova. - "Kniga predstavljaet sbornik dokladov, pročitannyh na meždunarodnoj konferencii "Aktivnye jazykovye processy konca XX veka", sostojavšejsja v Institute russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN v fevrale 2000 goda v ramkah IV-h Šmelëvskih čtenij" --> hrbt. str. nasl. str. - Bibliografija navedena na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 5-93786-044-6

811.161.1"19"(082)
SLA Phil II 3703/2 RUSSKIJ
COBISS.SI-ID 22032429

360.
        RUSSKIJ jazyk v sovremennom obščestve : funkcional´nye i statusnye harakteristiki : sbornik obzorov / [otv. red. Oparina E. O., E. A. Kazak]. - Moskva : INION RAN, 2005. - 231 str. ; 20 cm. - (Serija Teorija i istorija jazykoznanija)

Cir.
ISBN 5-248-00236-2

811.161.1(08)
SLA Phil I 839 RUSSKIJ
COBISS.SI-ID 33600354

361.
RUTTAR, Riccardo
        Beneški maturanti : demografsko stanje : raziskava o maturantih / Riccardo Ruttar ; prevod Aldo Rupel. - Čedad : Združenje don Evgen Blankin : Slovenski raziskovalni inštitut, 2000 (Basaldella di Campoformido : La Tipografica). - 174 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Predstavitev / F. Marinig: str. 3-4

373.5(450.365=163.6) 323.15(450.365=163.6)
GEO SLO II 8602 323.1(450) RUTTAR R. Beneški maturanti SLA Var II 1096 RUTTAR R. Beneški SPJ 2. RUTTAR R. Beneški
COBISS.SI-ID 292307

362.
RUŽIČ, Ernest
        Pesem črnih mlak / Ernest Ružič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2006 (Murska Sobota : Eurotrade print). - 137 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro)

Besedilo delno v porabskem narečju. - Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ov.
ISBN 961-219-096-8

821.163.6-3
SLA L.A II 5464 RUŽIČ E. Pesem
COBISS.SI-ID 57800449

363.
        S dvuh beregov : russkaja literatura XX veka v Rossii i za rubežom / [redaktory R. Devis, V. A. Keldyš]. - Moskva : IMLI RAN, 2002. - 822 str. ; 22 cm

Cir. - Bibliografija. - Kazali
ISBN 5-9208-0136-0 ISBN 9785920801364

821.161.1.09(082)"19"
SLA L.H II 4947 S DVUH
COBISS.SI-ID 33569122

364.
SAJKO, Rosanda
        Poetičnost zvoka : ustvarjalne možnosti radijske igre za otroke / Rosanda Sajko. - Maribor : Mariborska knjižnica : Revija Otrok in knjiga, 2006 (Maribor : MI BI). - 175 str. ; 24 cm

Hommage Rosandi Sajko, pledoaje za avtonomno zvočno umetnino / Borut Trekman: str. 153-159. - Spremno besedilo Vasje Predana na zavihkih ov. - O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 148. - Režije, bibliografija, nagrade Rosande Sajko: str. 160-175
ISBN 961-91416-2-8

82-29:82-93
SLA L.H II 4946 SAJKO R. Poetičnost
COBISS.SI-ID 57330177

365.
SAJOVIC, Tomaž, 1950-
        Erjavec med umetnostjo in znanostjo / Tomaž Sajovic. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 545-567 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

811.163.6'42:821.163.6-32
SLA Br II 6751 SAJOVIC T. Erjavec
COBISS.SI-ID 33410658

366.
SAJOVIC, Tomaž, 1950-
        Jezik med umetnostjo in znanostjo : slogovne razprave / Tomaž Sajovic. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. - 328 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica ; 2)

Avtorjeva fotografija ter biografski podatki na hrbt. str. ov. - Na hrbt. str. ov. zapisa iz recenzij Brede Pogorelec in Igorja Grdine. - Bibliografija: str. 327-328
ISBN 961-6568-02-7

811.163.6'38(091) 811.163.6'38
PRK 8030 SAJOVIC T. Jezik SLA Phil II 3560/2 SAJOVIC T. Jezik med 1-3
COBISS.SI-ID 223974656

367.
SAMIDE, Irena
        Slovenska kratka proza v nemških prevodih ali ko Zakon želje postane Zakon praznine / Irena Samide. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 525-534 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

81'255.4:821.163.6-32=112.2
SLA Br II 6749 SAMIDE I. Slovenska
COBISS.SI-ID 33407330

368.
SAPGIR, Genrih
        Leto s angelami / Genrih Sapgir. - Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2000. - 445 str. ; 21 cm

Cir. - Na hrbt. str. ov. avtorjeva fotografija ter bio- in bibliofgrafski podatki. - Golos i pauza Genriha Sapgira / Viktor Krivulin: str. 5-16
ISBN 5-86793-097-1 ISBN 9785867930974

821.161.1.-1
SLA Rus II 1979 SAPGIR G. Leto
COBISS.SI-ID 33623138

369.
SARTRE, Jean-Paul
        Zaprta vrata : enodejanka / Jean-Paul Sartre ; prevod Draga Ahačič ; [spremna študija Janez Stanek]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet). - 70 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Janez Stanek: str. 55-70. - Prevod dela: Huis clos
ISBN 961-6570-37-4 (Delo) ISBN 978-961-6570-37-4 (Delo)

821.133.1-2 821.133.1.09 Sartre J.-P.
SLA L.A II 5451 SARTRE J. P. Zaprta
COBISS.SI-ID 228665344

370.
SCHULZ, Bruno, 1892-1942
        Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. - Wrocław : Siedmioróg, 2000. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Narodowa biblioteka lektur szkolnych. Lektura dla klasy III gimnazijum i klasy III szkoły średniej)

Na hrbt. str. ov. avtorjeva fotografija ter kratki bio- in bibliografski podatki
ISBN 83-7162-492-1

821.162.1-32
SLA Pol 947 SCHULZ B. Sklepy
COBISS.SI-ID 33501026

371.
SCHULZ, Karel, 1899-1943
        Kámen a bolest : Michelangelo Buonarroti / Karel Schulz. - Praha : Československý spisovatel, 1957. - 621 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Žatva ; sv. 233)

O románovem torsu Karla Schulze / Aloys Skoumal: str. 613-615. - Ilustr. na spoj. listih

821.162.3-31
SLA Čech II 396/233 SCHULZ K. Kámen
COBISS.SI-ID 33555042

372.
SEDMAK, Matej
        Peacehiker okoli zemlje brez denarja : [vse kar piše[,] se je dejansko res zgodilo] / Matej Sedmak ; [foto v Indiji Brane Sedmak]. - V Ljubljani : samozal., 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 961-245-170-2

821.163.6-992 910.4(100)
SLA L.A II 5471 SEDMAK M. Peacehiker
COBISS.SI-ID 228132608

373.
        SEGUENDO le krivapete --- alla scoperta delle Valli del Natisone = Po poteh krivapete --- odkrivamo Nadiške doline = Auf den Spuren der Krivapeten --- die Entdeckung der Natisone Täler / [testi, besedila, Texte Giovanni Coren ... [et al.] ; traduzioni, prevodi, Übersetzungen Micaela Spath ... [et al.] ; fotografie, fotografije, Photographie Cooperativa ALEA ... [et al.] ; illustrazioni, ilustracije, Illustrationen Giuliana Del Degan]. - Cividale del Friuli : ALEA, 2002 (Casale sul Sile : L'Artegrafica). - 141 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Vzpor. besedilo v nem., slov. ter ital.
ISBN 88-88680-00-4

39:908(450.36=163.6)(036) 908(450.365=163.6)
SLA Var I 473 SEGUENDO
COBISS.SI-ID 20781357

374.
SELIMSKI, Ljudvig
        Familni imena ot Severozapadna B˝lgarija : vlaški element / Ljudvig Selimski. - Izd. 1. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 183 str. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Slavjansko E[z!]ikoznanie ; nr 2411, ISSN 0208-6336)

Cir. - Bibliografija. - Streszczenie ; Summary
ISBN 83-226-1555-8

811.163.2'373.2
SLA Zb II 556/2411 SELIMSKI L. Familni
COBISS.SI-ID 33592162

375.
SERAFIN, Barbara
        Miło mi panią poznać : język polski w sytuacjach komunikacyjnych / Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik. - Wyd. 3 rozsz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 323 s. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 50)

ISBN 83-226-1467-5 ISBN 9788322614679

811.162.1(035)
SLA Gram II 1167/50 SERAFIN B. Miło
COBISS.SI-ID 33738594

376.
SERETNY, Anna
        A co to takiego? : słownik : poziom podstawowy / Anna Seretny ; [tłumaczenie na język ang. Andrzej Kurtyka, Marek Wójcikiewicz ; tłumaczenie na język franc. Marta Turnau ; tłumaczenie na język niem. Dörte Muß-Gorazd] ; z ilustracjami Andrzeja Piątkowskiego. - Kraków : Universitas, cop. 2006. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Język polski dla cudzoziemców ; 13)

Nasl. na ov.: Obrazkowy słownik języka polskiego
ISBN 83-242-0430-X

811.162.1'243(038)=111=112.2=133.1
SLA Gram II 1091/13 SERETNY A. A co
COBISS.SI-ID 33513314

377.
SERETNY, Anna
        ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska. - Kraków : Universitas, cop. 2005. - 329 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego ; 3)

Nasl. na ov.: Metodyka nauczania. - Bibliografija
ISBN 83-242-0505-5 ISBN 9788324205059

811.162.1(035)
SLA Gram II 1164/3 SERETNY A. ABC metodyki
COBISS.SI-ID 33514082

378.
SERMAN, Il´ja Zaharovič
        Mihail Lermontov : žizn´ v literature, 1836-1841 / Il´ja Serman. - [2-e izd.]. - Moskva : RGGU, 2003. - 275 str. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija z opombami na koncu besedila. - Kazalo
ISBN 5-7281-0726-5 ISBN 9785728107262

821.161.1.09-1 Lermontov, Ju. M.
SLA L.H II 4950 SERMAN I. Z. Mihail
COBISS.SI-ID 33623650

379.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / William Shakespeare ; prevedel Milan Jesih ; [spremna študija Igor Kramberger]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 162 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Igor Kramberger: str. 141-162
ISBN 961-6570-23-4 (Delo) ISBN 978-961-6570-23-7 (Delo)

821.111-2 821.111.09 Shakespeare W.
SLA L.A II 5432 SHAKESPEARE W. Hamlet
COBISS.SI-ID 228682752

380.
SIENKIEWICZ, Henryk
        W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Zielona Sowa, cop. 2000. - 280 str. ; 21 cm

ISBN 83-7220-060-2

821.162.1-93-31
SLA Pol 955 SIENKIEWICZ H. W pustyni
COBISS.SI-ID 33547362

381.
SITKOWA, Anna
        O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego : wybrane problemy / Anna Sitkowa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2446. Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa)

Bibliografija. - Povzetek v angl. in ruš.
ISBN 83-226-1568-X

821.162.1.09"15"
SLA Zb II 556/2446 SITKOWA A. O pisarstwie
COBISS.SI-ID 33978210

382.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Prvi kranjski ropar : povest o razbojniškem življenju, čudni ženitvi in bridki smrti Anžeta Koširja, imenovanega Hudi Kljukec / Ivan Sivec ; [ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

1.400 izv. - O avtorju: str. 152. - Sivčeva bibliografija: str. 153-157
ISBN 978-961-203-335-4

821.163.6-32
SLA L.A II 5468 SIVEC I. Prvi kranjski
COBISS.SI-ID 231138560

383.
        SIX Slovenian poets / [Vida Mokrin-Pauer ... et al.] ; translated by Ana Jelnikar, Kelly Lenox Allan & Stephen Watts ; edited by Brane Mozetič ; with an introduction by Aleš Debeljak. - Todmorden : Arc Publications, 2006. - 172 str. : fotogr. ; 24 cm. - (New voices from Europe & beyond)

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Avtorji navedeni na ov. - Editor's preface / Brane Mozetič: str. 12. - Slovenian writers and the history of emancipation / Aleš Debeljak: str. 13-20
ISBN 1-904614-17-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-904614-17-3 (ISBN-13)

821.163.6-194=163.6=111
SLA L.A II 5399 SIX
COBISS.SI-ID 12272434

384.
SKALIČKA, Vladimír
        Souborné dílo / Vladimír Skalička ; editoři František Čermák ... [et al.]. - Praha : Karolinum, 2004-2006. - 3. zv. : portret ; 21 cm

Dosedanja vsebina:
1. díl : (1931-1950). - 2004. - 464 str.
2. díl : (1951-1963). - 2004. - Str. 471-919
3. díl : (1964-1994). - 2006. - Str. 925-1401. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 80-246-0601-1 (celota) ISBN 80-246-0549-X (1. díl) ISBN 80-246-0734-4 (2. díl) ISBN 80-246-0939-8 (3. díl)

81(437):929 Skalička V.
SLA Phil II 3652 SKALIČKA V. Souborné
COBISS.SI-ID 22772781

385.
        SKRIVNO življenje besed : berilo za osmi razred osnovne šole / [sestavili] Mojca Honzak ... [et al.] ; [ilustracije Damijan Stepančič, Adrijano Janežič, Rudi Skočir]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 (Maribor : Ma-tisk). - 201 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 86-11-15640-4

821-82(075.2) 821.163.6-82(075.2)
SLA Text II 696 SKRIVNO
COBISS.SI-ID 100205568

386.
SKUBIC, Andrej E.
        Obrazi jezika / Andrej E. Skubic. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 263 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Študentska založba)

Bibliografija
ISBN 961-242-037-8

81'1 811.163.6'276
SLA Phil II 3633 SKUBIC A. E. Obrazi jezika 1-3
COBISS.SI-ID 222973952

387.
SKUPNO posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov = Information literacy between theory and practice - the role of academic and special libraries : proceedings / 2. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (11. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 4. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo), Ljubljana, 19. oktober 2006 = 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries (11th Slovenian Conference of Special Libraries and 4th Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance), Ljubljana, October 19th, 2006 ; [urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj ; programski odbor Karmen Stopar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : ABO grafika). - V, 148 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 961-90557-8-0 ISBN 978-961-90557-8-6

659.2(063)(082)
BIB 026 ZBDS.SSK.SVK. Posvet Informacijska GEO II 9720 02 INFORMACIJSKA SLA Bibl II 1017 INFORMACIJSKA
COBISS.SI-ID 229064960

388.
SŁAWEK, Tadeusz
        Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości : wybór esejów / Tadeusz Sławek ; wybór Zbigniew Kadłubek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 218 str. ; 24 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2491)

Avtorjeva slika na str. 3. - Słowo wstępne / Janusz Janeczek: str. 5-7. - Posłowie / Tadeusz Rachwał: str. 207-211. - Kazalo
ISBN 978-83-226-1646-8

821.162.1-4
SLA Zb II 556/2491 SŁAWEK T. Żaglowiec
COBISS.SI-ID 33984610

389.
SLOBODA, Rudolf
        Razum / Rudolf Sloboda ; [prevod Alenka Šalej]. - Ljubljana : Sanje, 2006. - 221 str. ; 24 cm. - (Zbirka Roman Sanje)

Prevod dela: Rozum. - Končno - kaj sem pa v življenju z razumom dosegel : spremni zapis / Alenka Šalej: str. 219-221. - Avtorjeva slika na ov.
ISBN 961-6387-92-8 (broš.) ISBN 978-961-6387-92-7 (broš.) ISBN 978-961-6653-00-8 (trda vezava)

821.162.4-31
SLA L.A II 5467 SLOBODA R. Razum
COBISS.SI-ID 228695552

390.
        SLOVAR´ drevnerusskogo jazyka : (XI-XIV vv.) : [v desjati tomah] / glavnyj redaktor R. I. Avanesov. - Moskva : Russkij jazyk, 1988-<2003>. - T. <1-2, 4-6> ; 25 cm

Cir.
Vsebina:
T. 1 : (a - v'zakonjatisja). - 1988. - 525 str.
T. 2 : (v´zalkati - dobrodětel´nik˝). - 1989. - 493 strž
T. 4 : (izživati - molenie). - 1991. - 557 str.
T. 5 : (molim˝ - objat´n˝). - 2002. - 644 str.
T. 6 : (ovad˝ - poklasti) / glavnyj redaktor I. S. Uluhanov. - 2003. - 602 str.
ISBN 5-200-00050-5 (t. 1) ISBN 5-200-00332-6 (t. 2) ISBN 5-200-00596-5 (t. 4) ISBN 5-88744-042-2 (t. 5) ISBN 5-89285-027-7 ISBN 5-89285-072-7 ! (t. 6)

811.161.1"10/15"(038)
SLA Lex II 933 SLOVAR'
COBISS.SI-ID 1598983

391.
        SLOVAR´ russkih narodnyh govorov. - Moskva ; Leningrad : Nauka, 1965-<2003>. - Zv. <1-16, 18-23, 25, 29, 30, 32, 34, 37> ; 23 cm

Cir.
Dosedanja vsebina:
Vyp. l : A / sostavil F. P. Filin. - 1965. - 302 str. -
Vyp. 25 : Otčurit´-Pervačok / [sostaviteli N. I. Andreeva-Vasina ... [et al.]]. - 1990. - 352 str.
Vyp. 29 : Pokoročet´-Popritčit´sja / [sostaviteli Ju. F. Denisenko ... [et al.]]. - 1995. - 346 str.
Vyp. 30 : Popriugomonit´-Počestno / [sostaviteli N. I. Andreeva-Vasina ... [et al.]]
Vyp. 32 : Prisuha-Protiš´ / [sostaviteli N. I. Andreeva-Vasina, I. A. Popov, N. A. Romanova]. - 1998. - 271 str.
Vyp. 34 : Razlukan´e-Reven´ka / sostaviteli N. I. Andreeva-Vasina, E. V. Kolos´ko, S. A. Myznikov. - 2000. - 367 str.
Vyp. 37 : Svjato - Skimjaga / [sostavitel N. I. Andreeva-Vasina ... et al.]. - 2003. - 415 str.
ISBN 5-02-027894-7 ISBN 5-02-027918-8 (Vyp. 25) ISBN 5-02-028280-4 (Vyp. 29) ISBN 5-02-028283-9 (Vyp. 30) ISBN 5-02-028369-X (Vyp. 32) ISBN 5-02-028442-4 (Vyp. 34) ISBN 5-02-028551-X (Vyp. 37)

811.161.1'28'374.81
SLA Lex II 382 SLOVAR´
COBISS.SI-ID 17527040

392.
        SLOVAR´ russkogo jazyka XVIII veka / [redakcionnaja kollegija S. G. Barhudarov ... et al.]. - Leningrad : Nauka, 1984-<2003>. - Zv. <1-5, 8, 12-13> ; 27 cm

Cir. - Do 5. zv. na vrhu nasl. str.: Rossijska akademija nauk, Institut russkogo jazyka. - Na vrhu nasl. str. 8. zv.: Rossijska akademija nauk, Institut lingvističeskih issledovanij
Dosedanja vsebina:
Vyp. 1 : A - Bezpristrastie / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin ; sostaviteli: A. A. Alekseev ... et al.]. - 1984. - 224 str.
Vyp. 2 : Bezpristrastnyj - Vejer / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin ; redaktory E. E. Biržakova, L. L. Kutina]. - 1985. - 247 str.
Vyp. 3 : Věk - Vozduvat´ / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin ; sostaviteli A.A. Alekseev ... et al.]. - 1987. - 296 str.
Vyp. 4 : Vozduh - Vypis´ / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin ; sostaviteli O. E. Berzina ... et al.]. - 1988. - 256 str.
Vyp. 5 : Vypit´ - Gryzt / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin ; redaktor E. E. Biržakova]. - 1989. - 255 str.
Vyp. 8 : Zalězt´-ižory / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin]. - 1995. - 256 str.
Vyp. 12 : L´stec - Molvotvorstvo / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin].- 2001.- 252 str.
Vyp. 13 : Moldavskij - Naprokudit´ / [glavnyj redaktor Ju. S. Sorokin]. - 2003. - 272 strž
ISBN 5-02-027920-X ISBN 5-02-028129-8 (vyp. 8) ISBN 5-02-028462-9 (vyp. 12) ISBN 5-02-028466-1 (vyp. 13)

811.161.1'374"17"
SLA Lex II 811 SLOVAR´
COBISS.SI-ID 5274124

393.
        SLOVENCI na Hrvaškem : dediščina in sedanjost : [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"] / [urednici zbornika Katalin Munda Hirnök in Mojca Ravnik ; prevod povzetkov Marjana Mirković]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2006. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 39)

Drugi podnasl. v kolofonu. - "... objavljeni referati s posvetovanja "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem/Etnološko nasljedstvo i kulturni krajobraz Slovenaca u Hrvatskoj", ki smo ga priredili v sodelovanju s Slovenskim domom in Svetom slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreb 7. oktobra 2005 v Zagrebu" --> str. 9
ISBN 961-91031-6-5 ISBN 978-961-91031-6-6

323.15(497.5=163.6)(082)
ETN D.0.1 11030 SLOVENCI 1, 2 SLA Ethn II 192/39 SLOVENCI
COBISS.SI-ID 230494720

394.
        SLOVENSKA knjiga včeraj in jutri : osem pogledov na pomen domače knjige / Andrej Blatnik ... [et al.]. - Ljubljana : Umco, 2007. - 190 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 62. Knjige o knjigah)

ISBN 978-961-6445-57-3

655.4/.5(497.4)(082) 821.09(047.53)
BIB 655.4/.5 SLOV. KNJIGA Blatnik A. (ur.) GER AR GROSMAN M. Slovenska SLA Var II 1038/62 GROSMAN M. Slovenska
COBISS.SI-ID 229846016

395.
        SLOVENSKE ljudske pripovedi : miti in legende / izbor in uvodna beseda Zmago Šmitek ; izbor slikovnega gradiva in spremna beseda Inga Miklavčič-Brezigar ; prevod Erica Johnson Debeljak ; [predmete iz Goriškega muzeja in drugih zbirk izbrala in opisala Inga Miklavčič-Brezigar ; fotografije Fotatelje Pavšič-Zavadlal, Marko Habič, Slavka Ilich]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Živo izročilo = Collection Live Heritage)

Vzporedno slov. besedilo in ang. prevod. - Miti in legende v slovenskem izročilu ; Myths and legends in the Slovenian tradition / Zmago Šmitek: str. 4-21. - Skrinje v slovenski ljudski kulturi nekdaj in danes / Inga Miklavčič - Brezigar: str. 178-190. - Bibliografija
ISBN 86-341-3849-6 (DZS) ISBN 978-86-341-3849-8 (DZS)

398.22(497.4) 293.21(497.4)
SLA Fol II 560 SLOVENSKE
COBISS.SI-ID 229357312

396.
        SLOVENSKI nacionalni interes / [uredila Aleša Svetic]. - Ljubljana : Ustanova Zenith Institut, 2006 (Print Luin). - 79 str. ; 23 cm

ISBN 961-238-659-5

338.2(497.4)
SLA Var II 1098 SLOVENSKI
COBISS.SI-ID 226808320

397.
SŁOWACKI, Juliusz
        Kordian : [część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny] / Juliusz Słowacki. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2000. - 92 str. ; 21 cm

ISBN 83-86740-61-2 ISBN 9788386740611

821.162.1-2
SLA Pol 968 SŁOWACKI J. Kordian
COBISS.SI-ID 33554786

398.
SMOLNIKAR, Breda
        Kkko ssse tttam gggori ooolistajo bbbreze : (ena od Zlatih dépovških pripovedk) / Breda Smolnikar. - (Zakodirana, šifrirana izd.). - Depala vas : samozal., 2006 ([Petrovče] : Marginalija). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremno besedilo Evgena Bavčarja na str. 2
ISBN 961-90963-9-8

821.163.6-32
SLA L.A II 5485 SMOLNIKAR B. Kkko ssse
COBISS.SI-ID 224472576

399.
SMOLNIKAR, Breda
        Škila : GMB+M : (ena od Zlatih dépuških pripovedk) / Breda Smolnikar. - Depala vas : samozal., 2006. - 119 str. ; 24 cm

Knjiga je zapečatena. - Bibliografski podatki o avtorici na ov.
ISBN 961-91935-0-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-91935-0-1 (ISBN-13)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5486 SMOLNIKAR B. Škila
COBISS.SI-ID 230522624

400.
        SODOBNA slovenska dramatika : slovenska dramatika danes. - Ljubljana : Kulturno umetniško društvo Sodobnost International, 2006. - Str. 859-1067. - (Sodobnost, ISSN 0038-0482 ; letn. 70, št. 7/8)

Ov. nasl. - Sodobna dramatika danes / [na vprašanje Sodobnosti so odgovarjali Vinko Möderndorfer, Matjaž Briški, Dragica Potočnjak, Zdenko Kodrič, Kim Komljanec in Žanina Mirčevska]: str. 859-875. - Vsebina: Razred / Matjaž Zupančič ; Vse lepo in prav / Dragica Potočnjak ; Na dnu / Vinko Möderndorfer ; Neskončno šteti dnevi / Andrej E. Skubic ; Na deževni strani / Žanina Mirčevska

821.163.6-2
SLA Per II 408/70, 7/8
COBISS.SI-ID 33707874

401.
SOLECKA, Kazimiera Maria
        Polski-makedonski : gramatička konfrontacija. 4, Makedonsko-polski sintaksički rečnik na glagolite i bliskoznačnite perifrastički izrazi : (I. Vovedna tetratka) / Kazimjera Marija Solecka. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2001. - 156 str. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek v pol. in ang. jeziku
ISBN 9989-649-0000 ! ISBN 9989-649-86-3

811.162.1:811.163.3 811.163.3:811.162.1
SLA Gram II 691/4,1 SOLECKA K. M. Polski
COBISS.SI-ID 20857389

402.
SOPHOCLES
        Antigona ; Kralj Oidipus / Sofoklej ; prevod Anton Sovre ; [spremna beseda Brane Senegačnik, Rajko Korošec]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 152 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Opombe prevajalca: str. 49-59 in 123-131. - Spremna študija ; Vprašanja / Brane Senegačnik: str. 62-73. - Sofoklejeva tragedija Kralj Ojdip ; V razmislek / Rajko Korošec: str. 134-152
ISBN 961-6570-14-5 (Delo) ISBN 978-961-6570-14-5 (Delo)

821.14'02-21 821.14'02.09 Sophocles
SLA L.A II 5430 SOPHOCLES Antigona
COBISS.SI-ID 228653568

403.
SOROKIN, Vladimir, 1955-
        Led / Vladimir Sorokin ; prevedla Lijana Dejak ; [spremno besedo napisal Miha Javornik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lëd. - Sorokin na nakovalu med kulturo in naravo : (pa tudi nekaj o tem, kako jezik premaguje mesene stroje ---) / Miha Javornik: str. 281-294
ISBN 961-241-131-X ISBN 978-961-241-131-2 (ISBN-13)

821.161.1-311.2 821.161.1.09 Sorokin V.
SLA L.A II 5406 SOROKIN V. Led
COBISS.SI-ID 229252608

404.
SPRACHINSTITUT des Bundesheeres
        Militärwörterbuch : Slowenisch-Deutsch : (Wehrrecht und Innerer Dienst) = Vojaški slovar : slovensko-nemški : (vojaško pravo in notranja služba) / Sprachinstitut des Bundesheeres. - Wien : [Sonderpublikation der Landesverteidigungsakademie], 2003. - VIII, 179 str. ; 24 cm

ISBN 3-901328-83-1

341.36(038)=163.6=112.2
PRE Lex 34/36 MILITÄRWÖRTERBUCH Wehrrecht SLA Lex II 1616 MILITÄRWÖRTERBUCH
COBISS.SI-ID 712654

405.
SREČANJE pesnikov in pisateljev občine Brežice (9 ; 2006 ; Brežice)
        Če beseda bi doma ostala, --- : zbornik literarnih prispevkov ob 9. srečanju literarnih ustvarjalcev občine Brežice, december 2006 / [izbor del Stanka Hrastelj]. - Brežice : JSKD, Območna izpostava Brežice, 2006. - 56 str. ; 21 cm

Ko hoče iti beseda od doma in če sploh to hoče / Stanka Hrastelj: str. 2-4

821.163.6-82
SLA Br II 6764 ČE BESEDA
COBISS.SI-ID 33255522

406.
STANONIK, Marija
        Procesualnost slovstvene folklore : slovenska nesnovna kulturna dediščina / Marija Stanonik ; [ureditev opomb, priprava seznama virov in izbrane literature Ana Miklavčič ; prevod povzetkov Franc Smrke]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Present). - 503 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 471-494. - Summary. - Kazalo
ISBN 961-6568-82-5 ISBN 978-961-6568-82-1 (ISBN-13)

398.001 398(497.4)
ETN B.5 11043 STANONIK M. Procesualnost SLA L.H II 4932 STANONIK M. Procesualnost 1
COBISS.SI-ID 229144832

407.
STARDELOV, Georgi
        Balkanska estetika, edna druga estetika / Georgi Stardelov. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2004. - 434 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Balcan aesthetics an other aesthetics. - Cir. - Bibliografija: str. 427-430. - Kazalo
ISBN 9989-101-28-0

821(497):111.852
SLA L.H II 4958 STARDENOV G. Balkanska
COBISS.SI-ID 56325898

408.
        STAROPOLSKIE teksty i konteksty. T. 6 / pod redakcją Jana Malickiego i Agnieszki Budzyńskiej-Dacy. - Wyd. 1. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 127 str. ; 24 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatury Polskiej, ISSN 0208-6336 ; nr 2440)

Kazalo. - Povzetek v angl. in nem. na koncu prispevkov
ISBN 83-226-1557-4

821.162.1.09(082)
COBISS.SI-ID 33505890

409.
STEFANIJA, Dragi
        Mal makedonsko-hrvatski i hrvatsko-makedonski rečnik = Mali makedonsko-hrvatski i hrvatsko-makedonski rječnik / Dragi Stefanija, Borislav Pavlovski. - Pula : Zavičajna naklada "Žakan Juri", 2006. - 323 str. ; 19 cm

Lat. in cir. - Od makedonskata gramatika ; Iz makedonske gramatike / Dragi Stefanija: str. 13-23; 24-33. - Iz hrvatske gramatike ; Od hrvatskata gramatika / Vesna Požgaj Hadži: str. 167-173; 174-182
ISBN 953-6487-36-5

811.163.3(038)=163.4 811.163.4(038)=163.3
SLA Lex II 1611 STEFANIJA D. Mali
COBISS.SI-ID 32965730

410.
STERLE, Urška
        Vrsta za kosilo : kratke zgodbe / Urška Sterle. - Ljubljana : Škuc, 2006 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 104 str. ; 19 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 14)

500 izv.
ISBN 961-6085-78-6 ISBN 978-961-6085-78-6 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A I 6018/14 STERLE U. Vrsta
COBISS.SI-ID 230135808

411.
STOJANOVIĆ-Pantović, Bojana, 1960-
        Beskrajna / Bojana Stojanović Pantović. - Beograd : Književno društvo "Sveti Sava" : Beogradska manufaktura snova, 2005 (Beograd : Grafokomerc). - 73 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pesnička manufaktura beogradske manufakture snova)

Avtoričina slika na ov. - Cir. - O Beskrajnoj / Alen Bešić: str. 67-68. - O autorki: str. 69-70
ISBN 86-82309-99-8 (broš.)

821.163.41-1
SLA L.A II 5470 STOJANOVIĆ PANTOVIĆ B. Beskrajna
COBISS.SI-ID 125914636

412.
STOJANOVSKA, Jovanka, 1958-
        Moja zemja / Jovanka Stojanovska-Drugovac. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2001. - 366 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Bio-bibliografski podatki o avt.: str. [371]. - Bibliografije
ISBN 9989-886-30-X

821.163.3.09 82.09 821.163.3-95
SLA L.H II 4943 STOJANOVSKA J. Moja
COBISS.SI-ID 47824906

413.
STŘÍBRNÝ, Dominik, 1882-1920
        Simon Gregorčič : pota in cilji / Dominik Stříbrný ; [prevedel iz češkega jezika Jože Glonar ; pesnikovo življenje Anton Medved ; izbor pesmi Radivoj Humar]. - 1. ponatis besedila iz leta 1922. - Bilje : Studio Ro - Humar, 2006 ([Koper : Vek]). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm

Pesnikovo življenje / Anton Medved: str. 9-18. - Epilog predlagatelja / Joža Glonar: str. 203-206. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 961-6097-28-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-6097-28-4 (ISBN-13)

821.163.6.09 Gregorčič S. 929 Gregorčič S. 821.163.6-1
SLA L.H II 4969 STŘĺBRNÝ, D. Simon
COBISS.SI-ID 229409280

414.
STROPNIK, Ivo [Dvaintrideset]
        Daljave ; V dodatku 32 izbranih pesmi / Ivo Stropnik. - Velenje : Pozoj, 1998 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 126 str. ; 19 cm. - (Slovarjenje melanholije in radoživosti ; knj. 2 = d) (Zbirka Orfej in Evridika)

500 izv. - Beležka o avtorju: str. 125-126
ISBN 961-6258-10-9

821.163.6-1
SLA L.A I 6512 STROPNIK I. Daljave
COBISS.SI-ID 75349760

415.
STROPNIK, Ivo
        Nate mislim, votlina v glavi / Ivo Stropnik ; [spremne besede h knjigi Špela Brecelj, Ivan Dobnik, Zoran Pevec]. - 1. izd. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - [63] str. : avtorj. fotogr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; letn. 1, knj. 1) (Slovarjenje melanholije in radoživosti ; knj. 4 = F-H)

Nate mislim, votlina v glavi / Špela Brecelj: str. 5-6. - Spremni besedi Ivana Dobnika in Zorana Pevca na zavihkih ov. - O avtorju: str. 62
ISBN 961-91884-0-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-91884-0-8 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 5422/1, 1 STROPNIK I. Nate
COBISS.SI-ID 229109504

416.
        STUDI in onore di Aleksander Wilkoń / a cura di Aleksandra Žabjek. - Napoli : Universita degli studi di Napoli "L'Orientale", 2005. - 326 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Apophoreta / Universita degli studi di Napoli "L'Orientale" ; 5)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

811.16(08) 821.16.09(08)
SLA Zb II 1511/5 STUDI IN ONORE
COBISS.SI-ID 33634658

417.
SUBIOTTO, Namita
        Razvoj makedonskega romana / Namita Subiot[!]o. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2006. - Str. 260-266 ; 21 cm

Bibliografija. - P. o.: Świat Słowían. - Bielsko-Biała, 2006. - (Rozprawy Naukowe Wydziału Humanistyczno - Społecznego ATH, Nr 1)

821.163.3.09-31"19"
SLA Br II 6766 SUBIOTTO N. Razvoj 1, 2
COBISS.SI-ID 33660258

418.
SUBIOTTO, Namita
        Sodobna slovenska in makedonska kratka pripovedna proza: prepletanje imaginarnega in realnega / Namita Subiotto. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 485-491 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6.09-32:821.163.3.09-32
SLA Br II 6746 SUBIOTTO N. Sodobna
COBISS.SI-ID 33406306

419.
SUHODOLČAN-Dolenc, Marija
        Biografski leksikon občine Prevalje / Marija Suhodolčan Dolenc, Margareta Jukič. - Prevalje : Občina, 2005 (Prevalje : Forma film). - 701 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Spomenik ljudem / Matic Tasič: str. 4. - Leksikonu Prevaljčanov na pot / Vinko Ošlak: str. 5-7. - Biografski leksikon občine Prevalje / Martin Grum: str. 8
ISBN 961-238-482-7

929(497.4 Prevalje)(031)
SLA Lex II 1615 SUHODOLČAN DOLENC M. Biografski
COBISS.SI-ID 54933761

420.
        SVET iz besed 7 : samostojni delovni zvezek za branje v 7. razredu devetletne osnovne šole in 6. razredu osemletne osnovne šole / Milena Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Murska Sobota] : Eurotrade). - 245 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo. - Vsebuje tudi: Svet iz besed 7 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM)
ISBN 961-209-279-6

028.5(075.2)(076)
SLA Text II 697 SVET
COBISS.SI-ID 213845248

421.
SVETINA, Peter, 1970-
        Das kleine Walross lässt sich nicht die Nägel schneiden = O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov / [Text, besedilo] Peter Svetina ; [Illustrationen, ilustracije] Mojca Osojnik ; [ins Deutsche übersetzt von, prevod v nemščino] Fabjan Hafner. - Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2006 (Celovec : Drava). - [16] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. - Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod
ISBN 3-85435-489-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-85435-489-5 (ISBN-13)

821.163.6-93-32
SLA L.A II 5400 SVETINA Das kleine
COBISS.SI-ID 1493460

422.
SVOBODA, J. Z.
        Silvie : dívčí příběh / J. Z. Svoboda ; [ilustroval Vlastimil Zábranský]. - 3. vyd. - Brno : Blok, 1986 ((Gottwaldov : : MTZ 30)). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

821.162.3
SLA Čech II 715 SVOBODA J. Z. Silvie
COBISS.SI-ID 33513570

423.
        ŚWIAT Słowian / pod redakcją Emil Tokarza. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo ATH, 2006. - 295 str. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe Wydziału Humanistyczno - Społecznego ATH ; Nr 1)

"Pracwe deykowanwe Panu Profesorowi Dragemu Stefaniji. - Bibliografia prac Professor Dragi Stefanija / przygotował Krzysztof Feruga: str. 15-25. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 83-89086-79-4

811.16(082)
SLA Zb II 1498/1 ŚWÍAT
COBISS.SI-ID 512237952

424.
ŚWIĘCH, Jerzy
        Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch. - Wyd. 6., 1. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 582 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na hrbt. str. ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-13852-1 ISBN 9788301138523

821.162.1.09"1939/1945"
SLA L.H II 4968 ŚWIĘCH J. Literatura
COBISS.SI-ID 34026338

425.
        SYNTAX a jej vyučovanie. 3 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre / [zostavovateĺ Juraj Vaňko]. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, Filozofická fakulta, 2005. - 202 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija ob posameznih prispevkih
ISBN 80-8050-930-1

811.162.4'367(08)
SLA Phil II 3709/3 SYNTAX
COBISS.SI-ID 34041954

426.
SZAFEROWA, Janina
        Poznaj 100 roślin : klucz do oznaczania stu gatunków roślin kwiatowych dzikich i hodowanych / Janina Szaferowa. - Wyd. 29. - Warszawa : Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1987. - 63 cm : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 83-02-00235-6

581.9(035)
SLA Var II 1101 SZAFEROWA J. Poznaj
COBISS.SI-ID 34005858

427.
SZELC-Mays, Magdalena
        Coś wa powiem --- : podręcznik do nauki języka polskiego : ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich : poziom średni ogólny / Magdalena Szelc-Mays ; [rysunki Hanna Olewicz-Legutko]. - Kraków : Universitas, cop. 2005. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm + [2] CD. - (Język polski dla cudzoziemców ; 8)

- - Coś wam powiem --- : 1-10 / Magdalena Szelc-Mays. - [1] CD
- - Coś wam powiem --- : 11-20 / Magdalena Szelc-Mays. - [1 CD]
ISBN 83-242-0075-4

811.162.1'243(075.8)
SLA Gram II 1091/8 SZELC-MAYS M. Cos SLA Gram II 1091/8 CD 1 SZELC-MAYS M. Cos SLA Gram II 1091/8 CD 2 SZELC-MAYS M. Cos
COBISS.SI-ID 33515874

428.
ŠALAMUN, Tomaž
        Slovesá slnka : (výber z poézie) / Tomaž Šalamun ; preložil Karol Chmel. - Vyd. 1. - Bratislava : Drewo a srd, 2002. - 276 str. ; 15 cm. - (DAS : Drewo a srd ; 67) (Edicia Poézia)

Môj svet je jasný a volá sa tak, ako sa volajú moje knihy / Karol Chmel: str. 272-276. - Fotografija in podatki o avtorju na hrbt. str. ov
ISBN 80-88965-47-0

821.163.6-1=162.4
SLA Slaš I 149/67 ŠALAMUN T. Slovesá
COBISS.SI-ID 120196864

429.
        ŠEGE in pesmi pod lipo domačo : od prosinca do grudna / zbrala Dušica Kunaver ; [pesmi in slikovno gradivo zbrala Brigita Lipovšek]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2007. - 336 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6179-65-2

39(497.4) 398(497.4) 784.4(497.4)
SLA Fol II 559 ŠEGE IN PESMI
COBISS.SI-ID 230980096

430.
ŠKODIČ, Dušan
        Devet dni v avgustu : roman / Dušan Škodič. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006. - 256 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 5. - Uvodna beseda / Andreja Jezernik: str. 7
ISBN 961-6574-17-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6574-17-4 (ISBN-13)

821.163.6-31
SLA L.A II 5421 ŠKODIČ D. Devet
COBISS.SI-ID 229586432

431.
ŠOTOLA, Jiří
        Kuře na rožni / Jiří Šotola ; [ilustroval Adolf Born]. - Vyd. 2. - Praha : Československý spisovatel, 1984. - 326 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Klíč : knihovna lidové četby ; 191)

Historický román jako dramatický rozhovor / Miloš Pohorský: str. 321-327

821.162.3-31
SLA Čech II 460/191 ŠOTOLA J. Kuře
COBISS.SI-ID 33516130

432.
ŠOTOLA, Jiří
        Róza Rio / Jiří Šotola ; [doslov Miloš Pohorský ; ilustrace Hana Čápová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1986 ((Mír 3)). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Máj ; sv. 470)

Knjiga je prosto nadaljevanje zgodovinskega romana Malovaný děti

821.162.3-31
SLA Čech II 398/470 ŠOTOLA J. Róza
COBISS.SI-ID 33513826

433.
ŠTEGER, Aleš
        Protuberance / Aleš Šteger ; přeložil František Benhart. - Vyd. 1. - Bratislava : Drewo a srd, 2002 (Žilina : Krupa). - 130 str. ; 16 cm. - (Edícia Poézia) (Drewo a srd ; 77)

Izv. nasl.: Protuberance. - O autorovu Protuberancí / František Benhart: str. 124-130. - Fotografija in podatki o avtorju na hrbt. str. ov.
ISBN 80-88965-54-3

821.163.6-1=162.3
SLA Slaš I 149/77 ŠTEGER A. Protuberance
COBISS.SI-ID 125197824

434.
ŠTOK-Vojska, Nelda
        Zakaj je morje slano : istrske povedke / Nelda Štok-Vojska ; ilustracije Fulvia Zudič ; [spremna beseda Zdravc Vatovec]. - Marezige : samozal. Vir, 2006 (Divača : Mljač). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremna beseda Zdravca Vatovca na zavihkih ov.
ISBN 961-91893-0-2 ISBN 978-961-91893-0-6 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA Fol II 556 ŠTOK-VOJSKA N. Zakaj
COBISS.SI-ID 218018816

435.
ŠTUMBERGER, Saška
        Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji / Saška Štumberger ; [prevod povzetka Lilijana Burcar]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007. - 213 str. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

Avtoričina slika in bio-bibliografski podatki ter spremni besedili Ade Vidovič Muha in Marjana Drnovška na zavihkih ov. - Bibliografija. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6648-01-1

811.163.6'246.2(430)
SLA Phil II 3716 ŠTUMBERGER S. Slovenščina 1, 2
COBISS.SI-ID 231558400

436.
ŠVABIĆ, Marko
        Šund roman / Marko Švabić. - Ljubljana : Študentska založba, 2006. - 189 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Spremno besedilo Tomaža Šalamuna na str. 2. - Bitka proti prahu Marka Švabića / Mate Dolenc: str. 151-156. - Maškarada / Mitja Čander: str. 157-177. - Bibliografija / Matjaž Hočevar: str. 179-189
ISBN 961-242-087-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-242-087-1 (ISBN-13)

821.163.6-31 821.163.6.09 Švabič M.
SLA L.A II 5423 ŠVABIĆ M. Šund
COBISS.SI-ID 230777856

437.
TATAROVSKA, Lenka
        Narodna riznica / Lenka Tatarovska. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2000 (Skopje : Menora). - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Nasl. na hrbtu nasl. str.: National treasure / Lenka Tatarovska. - Bibliografija ob člankih
ISBN 9989-886-20-2

398.8 398.05
SLA Fol II 558 TATAROVSKA L. Narodna
COBISS.SI-ID 44438026

438.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Cvetje v jeseni / Ivan Tavčar ; [spremna študija Matjaž Kmecl]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 117 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Matjaž Kmecl: str. 105-116
ISBN 961-6570-26-9 (Delo) ISBN 978-961-6570-26-8 (Delo)

821.163.6-32 821.163.6.09 Tavčar I.
SLA L.A II 5439 TAVČAR I. Cvetje
COBISS.SI-ID 228659968

439.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Visoška kronika / Ivan Tavčar ; [spremna študija Miran Hladnik]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 226 str. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; V razmislek / Miran Hladnik: str. 195-225
ISBN 961-6570-25-0 (Delo) ISBN 978-961-6570-25-1 (Delo)

821.163.6-311.6 821.163.6.09 Tavčar I.
SLA L.A II 5438 TAVČAR I. Visoška
COBISS.SI-ID 228683776

440.
        TEMATOLOGIJA : izbrana poglavja / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj ... et al.] ; Tone Smolej (ur.). - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 173 str. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Avtorji poglavij navedeni na str. 173. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-242-096-3

821.09(082)(075.8)
PRK 8282 TEMATOLOGIJA Smolej T. (ur.) 2 SLA L.H II 4975 TEMATOLOGIJA
COBISS.SI-ID 230995456

441.
TENEV, Georgi
        Citadelata : ploščadna poema v tri časti s prolog i hepiend / Georgi Tenev. - [Sofija] : Zelena v˝lna : Triumviratus, 2002. - 207 str. ; 20 cm

Cir. - Podnasl. na ov. Ploščadna poema. - Spremna besedila Bojana Mančeva, Marina Bodakova, Ivana Dobčeva in Mihaila Nedelčeva na ov.
ISBN 954-91097-1-2

821.163.2-1
SLA Bolg I 256 TENEV G. Citadelata
COBISS.SI-ID 33596514

442.
TENEV, Georgi
        Kristo i svobodnata ljubov / Georgi Tenev. - [Sofija] : T.A.G., 2005. - 128 str. ; 18 cm

Cir. - Avtorjeva slika na ov.
ISBN 954-9475-01-8

821.163.2-31
SLA Bolg I 255 TENEV G. Kristo
COBISS.SI-ID 33596258

443.
TENEV, Georgi
        Partien dom / Georgi Tenev. - [Sofija] : Altera, 2006. - 138 str. ; 20 cm. - (Nova b˝lgarska literatura)

Cir. - Bio-bibliografski podatki o avtorju na str. 3
ISBN 954-91792-3-0 (ISBN-10) ISBN 978-954-91792-3-1 (ISBN-13)

821.163.2-31
SLA Bolg I 257 TENEV G. Partien
COBISS.SI-ID 33596770

444.
TENEV, Georgi
        Vunderkind : roman. Kniga 1, Karamazovi variacii / Georgi Tenev. - Sofija : Triumviratus, 2004. - 358 str. ; 20 cm

Cir. - O avtorju na ov.
ISBN 954-91097-2-0 (kn. 1)

821.163.2-31
SLA Bolg I 258 TENEV G. Vunderkind
COBISS.SI-ID 33597538

445.
        TEXT & reality = Text & Wirklichkeit / edited by Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek. - Ljubljana : Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing : Institutum Studiorum Humanitatis ; Wien : Österreichische Gesellschaft für Semiotik, Institut für Sozio-semiotische Studien ; Graz : Department of Slavic Studies, University, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v angl. ali nem. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 961-6500-86-4 (ZRC SAZU) ISBN 3-900494-46-0 (Österreichische Gesellschaft für Semiotik)

81'22(082)
SLA L.H II 4934 TEXT
COBISS.SI-ID 220472576

446.
        THESAURUS der slowenischen Volkssprache in Kärnten / herausgegeben von Stanislaus Hafner und Erich Prunč ; Redaktionsteam Erich Prunč (Hauptredaktion) ... [et al.]. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1982-<2007>. - Zv. <1-5> ; 24 cm. - (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung. Sonderpublikation)

Vsebina:
Bd. 1 : A- bis B-. - 1982. - 221 str.
Bd. 2 : C - dn. - 1987. - 172 str., [2] zganj. zvd.
Bd. 3 : do - F. - 1992. - 184 str.
Bd. 4 : G - H. - 1994. - 208 str.
Bd. 5 : I - Ka / Redaktionsteam: Ludwig Karničar (Hauptredaktion) und Andrejka Žejn unter Mitwirkung von Tatjana Koren. - 2007. - 143 str.
- - Schlüssel zum Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten / herausgegeben von Stanislaus Hafner und Erich Prunč. - 1982. - 111 str., [1] zganj. zvd.
ISBN 3-7001-0470-7 (Bd 1) ISBN 3-7001-0833-8 (Bd 2) ISBN 3-7001-1944-5 (Bd 3) ISBN 3-7001-2137-7 (Bd 4) ISBN 978-3-7001-3798-6 (Bd 5) ISBN 3-7001-0469-3 (Schüsssel)

811.163.6'282(436.5)(038)
SLA Lex II 758 THESAURUS
COBISS.SI-ID 16146945

447.
TOKARZ, Bożena
        Magičnost resničnosti v slovenskih in poljskih kratkih pripovednih oblikah / Bożena Tokarz ; [iz poljščine prevedel Nikolaj Jež]. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 475-484 ; 24 cm

Abstrakt v slov. in ang. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6-32.09:821.162.1.09
SLA Br II 6745 TOKARZ B. Magičnost
COBISS.SI-ID 33408610

448.
TOMŠIČ, Marjan, 1939-
        Bužec on, bušca jest in druge smešnoresne zgodbe / Marjan Tomšič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 192 str. ; 21 cm

O avtorju na ov.
ISBN 961-231-592-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-231-592-4 (ISBN-13)

821.163.6-32
SLA L.A II 5481 TOMŠIČ M. Bužec
COBISS.SI-ID 230823936

449.
TOPOLIŃSKA, Zuzanna
        Polski-makedonski : gramatička konfrontacija. 5, Zdanie w zdaniu = Rečenica vo rečenica / Zuzana Topolinjska. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2001. - 202 str. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 179-184. - Summary
ISBN 9989-649-95-2

811.162.1:811.163.3 811.163.3:811.162.1
SLA Gram II 691/5 TOPOLINSKA Z. Polski
COBISS.SI-ID 20871981

450.
TRAJKOVIĆ, Borjanka
        Nikola T. Kašiković : život i delo / Borjanka Trajković. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2006 (Beograd : Standard 2). - 651 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Teza ; knj. 1)

"Ova knjiga je dokt. disert. koja je pod naslovom 'Život i stvaralaštvo Nikole T. Kašikovića (sa personalnom bibliografijom)' odbranjena na Filoz. fak. Univerziteta u Srpskom Sarajevu ... 2003. godine". - Cir. - O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 617-630. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Bibliografija Nikole T. Kašikovića
ISBN 86-7035-138-2 (broš.) ISBN 978-86-7035-138-7

655.41:929 Kašiković N. 012 Kašiković N. 016:929 Kašiković N. 050.488 Bosanska vila
SLA Zb II 1503/1 TRAJKOVIĆ B. Nikola
COBISS.SI-ID 130245132

451.
        Der TRANSFORMATIONSPROZESS in Bulgarien und der Weg in die EU / Peter Bachmaier, Andreas Schwarcz, Antoaneta Tcholakova (Hrsg.). - Wien : Verlag OSTAG, 2006. - 286 str. : tabele ; 24 cm. - (Miscellanea Bulgarica ; 18)

18 prispevkov v nem. in 3 v angl.
ISBN 978-3-901804-06-9 (ISBN-13) ISBN 3-901804-06-4 (ISBN-10)

94(497.2)(082)
SLA Zb II 951/18 DER TRANSFORMATION
COBISS.SI-ID 15211016

452.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Tretji svet / Suzana Tratnik. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 234 str. ; 21 cm

O avtorici na ov.
ISBN 978-961-231-597-9

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5483 TRATNIK S. Tretji
COBISS.SI-ID 230638848

453.
TUWIM, Julian
        Najpiękniejsze wiersze / Julian Tuwim ; [wybór wierszy Lidia Domańska]. - Warszawa : Wydawnictwo "bis", 2000. - 61 str. ; 18 cm

ISBN 83-87082-20-1 ISBN 9788387082208

821.162.1-1
SLA Pol 958 TUWIM J. Najpiękniejsze
COBISS.SI-ID 33561186

454.
UMEK, Evelina
        Hiša na Krasu : roman / Evelina Umek ; [spremna beseda Marija Cenda]. - Trst : Mladika, 2006 (Trst : Graphart). - 174 str. ; 21 cm

Čas prinaša in odnaša / Marija Cenda: str. 173-174. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 88-7342-079-6

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5414 UMEK E. Hiša
COBISS.SI-ID 2357228

455.
URBAS, Janja
        Situacii, mnenija, upražnenija = Situacije, mnenja, vaje / Janja Urbas. - [2. natis]. - Ljubljana : Bartus, 2006. - 328 : ilustr. ; 30 cm

Cir. in lat. - Na hrbt. str. ov. avtoričina fotografija ter biografski podatki. - 1. natis je omogočila založba Odin d. o. o. - Situacije, mnenja, vaje
ISBN 961-238-796-6 ISBN 978-961-238-796-9

811.161.1(075.8)
SLA R.L II 547 URBAS J. Situacii 1
COBISS.SI-ID 229116672

456.
USIKOVA, Rina Pavlovna
        Makedonskij jazyk : grammatičeskij očerk, teksty dlja čtenija s kommentarijami i slovarem / R. P. Usikova. - 2., ispravlennoe i dopolnennoe izd. - Skopje : Filološki fakultet Blaže Koneski, 2000. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Crveno i crno : [učebnici i učebni pomagala ; kn. 2])

Cir. - Bibliografija: str. 283-284. - Vsebuje tudi: Makedonsko-russkij slovar´
ISBN 9989-43-117-5

811.163.3'36(075.8)
SLA Zb II 1398/2 USIKOVA R. P. Makedonskij
COBISS.SI-ID 13717768

457.
        ÚVAHY o jazyce a literatuře / [redakce Michaela Černá ... et al.]. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2005. - 149 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Opera linguae bohemicae studentium ; 7)

Povzetki v angl. ali nem. pri posameznih prispevkih. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 80-7308-109-1

811.162.3(082) 821.162.3(082)
SLA Phil II 3584/7 ÚVAHY
COBISS.SI-ID 33482082

458.
VACHEK, Josef
        Lingvistický slovník Pražské školy / Josef Vachek ; [z francouzského originálu přeložili a k českému vydání připravili Vladimír Petkevič a Jaromír Tláskal]. - Vyd. české 1. - V Praze : Karolinum, 2005. - 289 str. ; 21 cm. - (Prameny k dějinám českého myšlení ; 2)

Prevod dela: Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague. - Vachkův slovník Pražské školy / František Čermák: str. 9-13. - O avtorju na ov. - Bibliografija
ISBN 80-246-0933-9

81'373.46:81'1(038) 001.4:81'1 81'1(038)
SLA Zb II 1497/2 VACHEK J. Lingvistický
COBISS.SI-ID 25624877

459.
VANĚČKOVÁ, Galina
        Letopis´ bytija i byta : Marina Cvetaeva v Čehii : 1922-1925 / Galina Vanečkova. - Izd. 1. - Praga : Nacional´naja biblioteka Češskoj respubliki - Slavjanskaja biblioteka ; Moskva : Dom-muzej M. Cvetaevoj, 2006. - 320 str., [12] f. pril. : ilustr. ; 20 x 20 cm. - (Publikace Slovanské knihovny ; 43)

Cir. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 80-7050-501-X

821.161.1-1:929(437.3)
SLA Zb II 1434/43 VANĚČKOVÁ G. Letopis'
COBISS.SI-ID 33997410

460.
VASIĆ, Smiljka
        Polazne osnove novije srpske proze. Knj. 2, Hazarski rečnik Milorada Pavića : frekvencijski rečnik / Smiljka Vasić. - [1. izd.]. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva : Institut za pedagoška istraživanja, 1998 (Beograd : Kultura). - 840 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 839-840
ISBN 86-17-06469-2

811.163.41(038)
SLA L.H II 4956/2 VASIĆ S. Polazne
COBISS.SI-ID 135636743

461.
VEGA, Emi
        Ključ / [besedilo in ilustracije] Emi Vega. - Divača [i. e.] Koper : Libris, 2006 (Divača : Mljač). - 60 str. : ilustr. ; 22 cm

O ključu / Janina Šifrer: str. 56
ISBN 961-91468-7-5

821.163.6-93-32
SLA L.A II 5480 VEGA E. Ključ
COBISS.SI-ID 225541120

462.
VEGRI, Saša
        Ofelija in trojni aksel & Zajtrkujem v urejenem naročju / Saša Vegri. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006. - 68 str. ; 17 cm. - (Zbirka Fraktal ; 21)

Spremno besedilo Stanislave Repar in bio-bibliografski podatki o avtorici na zavihkih ov.
ISBN 961-6314-95-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6314-95-4 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A I 6223/21 VEGRI S. Ofelija
COBISS.SI-ID 229264640

463.
VELIČKOVIĆ, Nenad
        Izdržite još malo, nećete još dugo / Nenad Veličković ; [ilustracije Mirza Ibrahimpašić]. - Sarajevo : Omnibus, 2003 (Sarajevo : OKO). - 84, 46 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo tiskano v obratni smeri. - Vsebuje tudi: Poezija remontizma
ISBN 9958-777-11-8

821.163.4(497.6)-7 821.163.4(497.6)-17
SLA L.A I 6523 VELIČKOVIĆ N. Izdržite
COBISS.SI-ID 12096774

464.
VELIČKOVIĆ, Nenad
        Konačari / Nenad Veličković. - 5. izd. - Sarajevo : Omnibus, 2006. - 258 str. : avtorj. slika ; 20 cm. - (Nova biblioteka / Omnibus ; knj. 7)

Bajro Gec / Nenad Veličković: str. 255-257. - Bilješka o autoru: str. 258
ISBN 9958-777-08-8

821.163.4(497.6)-31
SLA L.A I 6516/7 VELIČKOVIĆ N. Konačari
COBISS.SI-ID 15276038

465.
VELIČKOVIĆ, Nenad
        Otac moje kćeri : druga knjiga Konačara / Nenad Veličković. - Sarajevo : Omnibus, 2004. - 181 str., [2] str. pril. ; 20 cm

ISBN 9958-777-07-X

821.163.4(497.6)-311.2
SLA L.A I 6522 VELIČKOVIĆ N. Otac
COBISS.SI-ID 118934540

466.
VELIČKOVIĆ, Nenad
        Sahib / Nenad Veličković. - Sarajevo : Omnibus, 2005. - 187 str. ; 20 cm

Bilješka o autoru: str. 198
ISBN 9958-777-16-9

821.163.4(497.6)-31
SLA L.A I 6524 VELIČKOVIĆ N. Sahib
COBISS.SI-ID 14124038

467.
VELIČKOVSKA, Rodna
        Žetvarskoto peenje vo Makedonija / Rodna Veličkovska. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2002. - 244 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Posebni izdanija / Institut za folklor "Marko Cepenkov" ; kn. 45)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: The harvest singing in Macedonia. - Bibliografija: str. 233-241. - Summary. - Kazala
ISBN 9989-642-01-X (ed.) ISBN 9989-642-42-7 (kn. 45)

781.7(497.7):398.8 398.85(497.7):784.4
SLA Fol II 356/45 VELIČKOVSKA R. Žetvarskoto
COBISS.SI-ID 22080813

468.
VELIČKOVSKI, Bone
        "Dzid bez malečki kamčinja ne stoi" : poslovični paraleli / Bone Veličkovski. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 2001 (Skopje : BoroGrafika). - 232 str. ; 24 cm. - (Posebni izdanija / Institut za folklor "Marko Cepenkov" ; kn. 38)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: "You can't build a wall without small stones" : proverbial parallels. - Summary. - Bibliografija: str. 197-214. - Indeks na 750 citirani poslovici, pogovorki, poslovični izrazi i frazeologizmi = An index of 750 quoted proverbs, sayings and proverbial phrases: str. 215-229
ISBN 9989-642-01-X (ed.) ISBN 9989-642-36-2 (kn.)

398.9(=163.3):398.9(497)(049.3) 398.9(497):398.9(=163.3)(049.3)
SLA Fol II 356/38 VELIČKOVSKI B. Dzid
COBISS.SI-ID 46845962

469.
VELKOVSKA, Snežana
        Beleški za makedonskata frazeologija / Snežana Velkovska. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2002 (Skopje : BPT print). - 183 str. ; 21 cm. - (Edicija vo čest na Blagoja Korubin Jazikot naš denešen ; kn. 8)

Cir. - Bibliografija: str. 141-146. - Kazalo
ISBN 9989-640-39-4

811.163.3'373.72
SLA Phil II 3472/8 VELKOVSKA S. Beleški
COBISS.SI-ID 50015754

470.
VERMEER, Willem Roelof, 1947-
        Studies in South Slavonic dialectology / door Willem Roelof Vermeer. - [Leiden] : Vakgroep Slavische Taal- an Letterkunde, Rijksuniversiteit te Leiden, [1982?]. - 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija. - Doktorska disertacija (Rijksuniversiteit et Leiden, 1982)

811.163'28
SLA Phil II 3718 VERMEER W. R. Studies
COBISS.SI-ID 34012258

471.
VEŠOVIĆ, Radonja
        Vrijeme što čeka vrijeme : odabrani eseji i članci / Radonja Vešović ; urednik Žarko Đurović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2005 (Cetinje : IVPE). - 383 str. ; 24 cm. - (Posebni radovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 23)

Cir. - Bibliografske opombe na dnu str.
ISBN 86-7215-172-0 (broš.)

821.163.4-92 821.163.4:929 Vešović R.(047.53)
SLA Zb II 686/23 VEŠOVIĆ R. Vrijeme
COBISS.SI-ID 9878032

472.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Softibluz / Janja Vidmar ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka / Prešernova družba)

Na hrbt. str. ov. avtoričina fotografija
ISBN 961-6512-57-9

821.163.6-93-311.2
SLA L.A II 5395 VIDMAR J. Softibluz
COBISS.SI-ID 228360704

473.
VLČKOVÁ-Mejvaldová, Jana
        Prozodie, cesta a mříž porozumění : experimentální srovnání příznakové prozodie různých jazyků / Jana Vlčková-Mejvaldová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2006. - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija
ISBN 80-246-1266-6

811.1'34:159.9
SLA Phil II 3700 VLČKOVÁ-MEJVALDOVA J. Prozodie
COBISS.SI-ID 33489506

474.
VOGRIČ, Marija
        Tek po zunanjem krogu : roman / Marija Vogrič. - Koper : samozal. M. Vogrič, 2003-<2006> ([Ljubljana] : Euroadria). - Zv. <1-2> ; 20 cm

Druga knj. izšla pri založbi Unigraf
Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2003. - 216 str.
Knj. 2. - 2006. - 214 str.
ISBN 961-236-524-5 (knj. 1) ISBN 961-6152-20-3 (knj. 2)

821.163.6-311.2
SLA L.A II 4903 VOGRIČ M. Tek
COBISS.SI-ID 125799936

475.
VOLARIČ, Zlata
        Nove poti / [besedilo in ilustracije] Zlata Volarič. - Kokrica : samozal. J. Volarič, 2007. - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Razmišljanje na Novih poteh / Jože Volarič: str. 156-157
ISBN 978-961-6550-51-2

821.163.6-31
SLA L.A II 5487 VOLARIČ Z. Nove poti
COBISS.SI-ID 230712064

476.
        VONJ po morju : smešne, resnične pripovedi slovenskih ribičev / [zbral, zapisal in uredil] Bruno Volpi Lisjak ; [spremni besedi Inja Smerdel, Jadran Sterle]. - Trst : Mladika, 2006 (Trst : Graphart). - 285 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribiški muzej Tržaškega primorja ; zv. 2)

Podatki o vlogi Bruna Volpija Lisjaka navedeni v CIP-u. - Predgovor etnologinje / Inja Smrdel: str. 15-17. - Predgovor novinarja / Jadran Sterle: str. 19-23
ISBN 88-7342-091-5

398.2(450.361=163.6)
SLA Zb II 1499/2 VONJ
COBISS.SI-ID 2556140

477.
        VOPROSY identičnosti v russkojazyčnoj diaspore : seminar v Hel´sinki 10-11. nojabrja 2005 = Issues of identify in the Russian-speaking diaspora : seminar in Helsinki, 10-11 November 2005 / editor Petra Sinisalo-Katajisto ; with assistance from Katja Hirvasaho and Edvard Hämäläinen. - Helsinki : Venäjän ja Itä-Europa instituutti = Instutute for Russian and East European studies, 2006. - 309 str. ; 21 cm. - (Studia Slavica Finlandensia, ISSN 0781-3333 ; t. 23)

Cir. in lat. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na koncu zbornika
ISBN 951-707-111-6

323.1:811.161.1
SLA Per II 703/23
COBISS.SI-ID 33697890

478.
VOSIKOVÁ, Marie, 1942-
        Klíče / Marie Vosiková. - Vyd. 1. - Ostrava : Profil, 1987. - 277 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edice Obzory ; sv. 41)

821.162.3-31
SLA Čech II 459/41 VOSIKOVÁ M. Klíče
COBISS.SI-ID 33516642

479.
        VOSTOČNAJA Evropa: nacional´nye kul´tury v kontekste globalizacii i integracii : sbornik obzorov i referatov / [otv. red.] Ju. I. Igrickij. - Moskva : INION RAN, 2005. - 131 str. ; 20 cm. - (Serija Problemy obščestvennoj transformacii v stranah Vostočnoj Evropy i Rossii)

Cir. - Bibliografija ob nekaterih prispevkih
ISBN 5-248-00228-1

930
SLA Var I 472 VOSTOČNAJA
COBISS.SI-ID 33598050

480.
VUGA, Saša
        Delanje romana : izpiski s koledarja / Saša Vuga. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 270 str. ; 22 cm

Sotočje časov, občutij in besed / Helga Glušič: str. 257-263. - Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki na zavihku ščitnega ov.
ISBN 978-961-218-670-8

821.163.6-94
SLA L.H II 4959 VUGA S. Delanje
COBISS.SI-ID 231019008

481.
WAT, Aleksander
        Kobiety z Monte Olivetto : dramat w trzech aktach, pięciu odsłonach / Aleksander Wat ; opracował i przedmową poprzedził Jan Zieliński. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

Dramat antysocrealystyczny / Jan Zieliński: str. 5-15
ISBN 83-7009-301-9

821.162.1-2
SLA Pol 978 WAT A. Kobiety
COBISS.SI-ID 33755746

482.
WEISS, Jan
        Fantóm smíchu a jiné grotesky / Jan Weiss. - Vyd. 1. - Praha : Československý spisovatel, 1986. - 306 str. ; 17 cm. - (Slunovrat. Malá řada ; sv. 59)

Jan Wiess (1892-1972) / Lenka Ščerbaničová: str. [7-13]. - Ilustr. na spoj. listih

821.162.3-32
SLA Čech I 167/59 WEISS J. Fantóm
COBISS.SI-ID 33517154

483.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Saloma : drama v enem dejanju / Oscar Wilde ; prevod Srečko Fišer ; [spremna študija Ana Jesenovec]. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2007 ([Brežice] : Chargonet, 2006). - 70 str. ; 22 cm. - (Zbirka Domača branja, ISSN 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja in naloge / Ana Jesenovec: str. 47-70
ISBN 961-6570-34-X (Delo) ISBN 978-961-6570-34-3 (Delo)

821.111-2 821.111.09 Wilde O.
SLA L.A II 5442 WILDE O. Saloma
COBISS.SI-ID 228664576

484.
WILK, Mariusz
        Wilczy notes / Mariusz Wilk. - Gdańsk : Sĺowo/obraz terytoria, cop. 1998. - 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina: Zapiski sołowieckie (1996-1998) ; Kanin Nos (1995)
ISBN 83-87316-86-5

821.162.1-992
SLA Pol 976 WILK M. Wilczy
COBISS.SI-ID 33826914

485.
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy
        Dramaty II / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; [notą wydawniczą opatrzył Janusz Degler]. - Wyd. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998. - 689 str. ; 20 cm. - (Dzieła zebrane / Stanisław Ignaczy Witkiewicz ; [6])

Nota wydawnicza / Janusz Degler: str. [513]-687
ISBN 83-06-02164-9 (celota) ISBN 83-06-02172-X

821.162.1-2
SLA Pol II 848/6 WITKIEWICZ S. I. Dramaty II
COBISS.SI-ID 33498978

486.
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy [Sześćset dwadzieścia dwa]
        622 upadki Bunga, czyli Deonicna kobieta / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; opracowała Anna Micińska. - Wyd. 1. kryticzne (dodruk). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. - 564 str. ; 20 cm. - (Dzieła zebrane / Stanisław Ignaczy Witkiewicz ; [1])

Dzieła zebrane Stanisława Ignacego Witkiewicza - zasady wydania / Janusz Degler: str. 557-[565]
ISBN 83-06-02164-9 (celota) ISBN 83-06-02165-7

821.162.1-31
SLA Pol 848/1 WITKIEWICZ S. I. 622 upadki
COBISS.SI-ID 33499490

487.
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy
        W małym dworku : sztuka w trzech aktach, 1921 / Stanisław Ignacy Witkiewicz. - Kraków : Wydaw. "Zielona Sowa", [2002]. - 46 str. ; 21 cm

ISBN 83-86740-91-4 ISBN 9788386740918

821.162.1-2
SLA Pol 957 WITKIEWICZ S. I. W małym
COBISS.SI-ID 33552482

488.
WITKOWSKA, Alina
        Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. - Wyd. 8., dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 742 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wielka historia literatury polskiej)

Bio- in bibliografski podatki o avtorjih na hrbtni str. ov. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 83-01-13848-3 ISBN 9788301138486

821.162.1.09"18"
SLA L.H II 4967 WITKOWSKA A. Romantyzm
COBISS.SI-ID 34026850

489.
WOJTYNEK-Musik, Krystyna
        Terra rhetorica w poezji Rimbauda / Krystyna Wojtynek-Musik. - Wyd. 1. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 158 str. ; 24 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia literatur obcych ; nr 2459)

Bibliografija. - Kazalo. - Resúme; Summary
ISBN 83-226-1589-2

821.133.1.09-1
SLA Zb II 556/2459 WOJTYNEK-MUSIK K. Terra
COBISS.SI-ID 33984354

490.
WRABER, Tone [Dva krat]
        2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem / Tone Wraber. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2006. - 230 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka / Prešernova družba)

Bibliografija: str. 220-222. - Kazalo
ISBN 961-6512-59-5

581.9(234.3)(497.4)
GEO SLO I 4391 57/59 WRABER T. 2 X sto SLA Lex II 1606 WRABER T. 2 x
COBISS.SI-ID 228361216

491.
WYSPIAŃSKI, Stanisław
        Svatba : drama v treh dejanjih / Stanisław Wyspiański ; prevod iz poljščine Katarina Šalamun Biedrzycka. - Ljubljana : Društvo 2000, 2006. - 214 str. ; 22 cm

Stanisław Wyspiański in njegova Svatba / Katarina Šalamun-Biedrzycka: str. 205-213
ISBN 961-6533-20-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6533-20-1 (ISBN-13)

821.162.1-2
SLA L.A II 5419 WYSPIAŃSKI S. Svatba
COBISS.SI-ID 229950976

492.
WYSPIAŃSKI, Stanisław
        Wesele : notatki na marginesie : cytaty, które warto znać : streszczenie / Stanisław Wyspiański ; opracowała Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo GREG, 2000[?]. - 221 str. ; 21 cm. - (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Vsebuje tudi biografske podatke o avtorju
ISBN 83-87139-65-3

821.162.1-2
SLA Pol 952 WYSPIAŃSKI S. Wesele
COBISS.SI-ID 33550434

493.
ZADRAVEC, Franc, 1925-
        Novela-anketni list Miška Kranjca / Franc Zadravec. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 145-148 ; 24 cm

Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

821.163.6-32 Kranjec M.
SLA Br II 6762 ZADRAVEC F. Novela
COBISS.SI-ID 33407842

494.
ZAJC, Neža
        Žitje protopopa Avvakuma : hagiografija "prehodnega stoletja" : [magistrsko delo] / Neža Zajc. - Ljubljana : [N. Zajc], 2006. - 135 f. ; 30 cm

Mentor Aleksander Skaza. - Viri in literatura: f. 131-134. - Rezjume. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko

821.161.1.09 Avvakum
SLA Mag 177 ZAJC N. Žitje
COBISS.SI-ID 33512034

495.
ZAVIRŠEK, Slavko
        Nova setev / Slavko Zaviršek. - Cikava : samozal., 2006 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 71 str. ; 21 cm

O avtorju na str. 5
ISBN 961-245-230-X (ISBN-10) ISBN 978-961-245-230-8 (ISBN-13)

821.163.6-1
SLA L.A II 5476 ZAVIRŠEK S. Nova
COBISS.SI-ID 229999104

496.
        ZBIRNIK / grupa autora ; priredila Silvija Šesto-Stipaničić. - Zagreb : Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2004. - 212 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prvi pisci)

Vsebuje biografsko-bibliografske podatke avtorjev
ISBN 953-7190-00-5

821.163.42-93-32(082)
SLA L.A I 6515 ZBIRNIK
COBISS.SI-ID 13690376

497.
        ZBORNIK u čast Aleksandra Petrova / priredio Miodrag Maticki. - Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2004 (Beograd : Čigoja štampa). - 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / [Institut za književnost i umetnost, Beograd] ; knj. 26)

Cir. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Summaries
ISBN 86-7095-097-9 (broš.)

821.163.41.09"19"(082) 050.488(497.11)"19"(082) 821.163.41.09:929 Petrov A. 012 Petrov A.
SLA Zb II 1062/26 ZBORNIK
COBISS.SI-ID 116312076

498.
ZEN, Alice
        Boris Pahor : biografia per immagini = biografija v slikah / Alice Zen ; [Alice Zen: Introduzione ; Miran Košuta: Primo Levi sloveno? (Prefazione) = Alice Zen: Uvod ; Miran Košuta: Slovenski Primo Levi? (Spremna beseda) ; traduzioni Alessandra Foraus, Nadia Roncelli, Licinia Roth = prevodi Alessandra Foraus, Nadia Roncelli, Licinia Roth]. - Trieste = Trst : Mladika, 2006 (Trieste = Trst : Graphart). - 250 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Bibliografija B. Pahorja: str. 216-243
ISBN 88-7342-078-8

77.04(084.12):929 Pahor B. 929 Pahor B.:77.04(084.12) 821.163.6.09 Pahor B.
SLA L.H II 4930 ZEN A. Boris
COBISS.SI-ID 2355692

499.
ŻEROMSKI, Stefan
        Przedwiośnie / Stefan Żeromski. - [London] : Puls, 1995. - 264 str. ; 20 cm. - (Lektura szkolna / Puls)

ISBN 1-85917-032-3 ISBN 9781859170328

821.162.1-31
SLA Pol 966 ŻEROMSKI S. Przedwiosnie
COBISS.SI-ID 33557602

500.
ŻEROMSKI, Stefan
        Przedwiośnie : notatki na marginesie : cytay, które warto znać : streszczenie / Stefan Żeromski ; opracowała Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo GREG, [2000?]. - 270 str. ; 21. - (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Vsebuje tudi biografske podatke o avtorju in njegovem delu
ISBN 83-87139-98-X

821.162.1-311.2
SLA Pol 967 ŻEROMSKI S. Przedwiosnie
COBISS.SI-ID 33555810

501.
        ZGODBE Svetega pisma / izbral in uredil, [povzetki zgodb in spremna študija] Vinko Cuderman. - Ljubljana : Delo : Intelego : Študentska založba, 2006 ([Brežice] : Chargonet). - 164 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Domača branja / 1854-6137)

Spremna študija ; Vprašanja / Vinko Cuderman: str. 147-164. - Bibliografija: str. 161
ISBN 961-6570-18-8 (Delo) ISBN 978-961-6570-18-3 (Delo)

22.046=163.6
SLA L.A II 5431 ZGODBE
COBISS.SI-ID 228678656

502.
ZIBOROV, Viktor Kuz´mich
        Istorija russkogo letopisanija XI-XVIII vv. : učebno posobie : hrestomatija / V. K. Ziborov. - Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul´tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2002. - 511 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studenčeskaja biblioteka)

Cir. - Slovar´: str. 506-[508]
ISBN 5-8465-0033-1

821.161.1.09-94"10/17"
SLA L.H II 4960 ZIBOROV V. K. Istorija
COBISS.SI-ID 33839970

503.
        "ZOBACZYĆ świat w ziarenku piasku ..." : o przyjaźni, pamięci i wobraźni : tom jubileuszowy dla Profesora Tadeusza Sławka / pod redakcją Ewy Borkowskiej i Małgorzaty Nitki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - 196 str. ; 21 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2492)

Slika Tadeusza Sławka na str. 3. - Wstęp / Ewa Borkowska, Małgorzata Nitka: str. 5-12
ISBN 978-83-226-1645-1 ISBN 978-83-226-1645-7 !

821.111.1.09(08)
SLA Zb II 556/2492 ZOBACZY
COBISS.SI-ID 33985122

504.
ZOGOVIK, Sonja
        Etničkite zaednici vo Makedonija do krajot na raniot sreden vek / Sonja Zogović. - Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 2001. - 404 str., pril. ; 24 cm

Cir.

323.1(=163.3)
SLA Hist II 1154 ZOGOVIĆ S. Etničkite ZGO D 6796
COBISS.SI-ID 19717730

505.
ZORKO, Lučka
        Karavana : pesmi / Lučka Zorko. - Murska Sobota : Zveza kulturnih društev, 2006. - 143 str. ; 21 cm. - (Edicije revije Separatio ; 26)

Spremno besedilo Roberta Titana Feliksa na str. 2
ISBN 961-6485-11-3

821.163.6-1
SLA L.A II 4066/26 ZORKO L. Karavana
COBISS.SI-ID 57882113

506.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije / Igor Ž. Žagar, Barbara Domajnko. - Domžale : Izolit, 2006 (Kočevski tisk). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Bibliografija: str. 87-89. - Kazali
ISBN 961-6279-99-8

808.5:811.163.6
SLA Var II 1095 ŽAGAR I. Ž. Argumentiranost 1, 2
COBISS.SI-ID 227132928

507.
ŽBOGAR, Alenka
        Problemsko-ustvarjalni pouk kratke proze / Alenka Žbogar. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - Str. 645-653 ; 24 cm

Bibliografija. - Abstrakt v slov. in angl. - P. o.: Slovenska kratka pripovedna proza. - Ljubljana, 2006. - (Obdobja ; 23)

371.3:821.163.6-32
SLA Br II 6759 ŽBOGAR A. Problemsko
COBISS.SI-ID 33394786

508.
ŽEBOVEC, Marjeta
        Slovenski književniki rojeni od leta 1900 do 1919 / [besedilo, spremna beseda] Marjeta Žebovec. - V Ljubljani : Karantanija, 2006 (Ljubljana : Karantanija). - 253 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 961-226-808-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-226-808-4 (ISBN-13)

929:821.163.6.09"1900/1919"
SLA L.H II 4834/2 ŽEBOVEC M. Slovenski
COBISS.SI-ID 229438976

509.
ŽIKIĆ, Aleksandar
        Mesto v metežu : (zgodba o Milanu Mladenoviću) / Aleksandar Žikić ; prevod Varja Velikonja. - Ljubljana : KUD France Prešeren, 2006 (Žirovnica : Medium). - 211 str. - (Zbirka Sotočja ; knj. 8)

ISBN 961-6263-21-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-6263-21-4 (ISBN-13)

821.163.41-32
SLA L.A II 4505/8 ŽIKIĆ A. Mesto
COBISS.SI-ID 229008128

510.
ŽOLOBOV, Oleg F.
        Istoričeskaja grammatika drevnerusskogo jazyka. T. 2, Dvojstvennoe čislo / O. F. Žolobov, V. B. Krys´ko. - Moskva : "Azbukovnik", 2001. - 235 str. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova. - Cir. - Bibliografija: str. 219-231
ISBN 5-93786-016-0

811.161.1'36".../1300"
SLA Gram II 1172/2 ŽOLOBOV O. F. Istoričeskaja
COBISS.SI-ID 22022445

511.
ŽOLOBOV, Oleg F.
        Istoričeskaja grammatika drevnerusskogo jazyka. T. 4, Čislitel´nye / O. F. Žolobov. - Moskva : "Azbukovnik", 2006. - 358 str. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova. - Cir. - Bibliografija: str. [442]-355
ISBN 5-91172-007-8

811.161.1'367.627".../1300"
SLA Gram II 1172/4 ŽOLOBOV O. F. Istoričeskaja
COBISS.SI-ID 34040674

512.
ŽORŽ, Bogdan
        Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo / Bogdan Žorž. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Delo). - 170 str. ; 21 cm

Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2006. - O avtorju na ov.
ISBN 961-218-659-6

37.018.1(035)
SLA Var II 1089 ŽORŽ B. Stari
COBISS.SI-ID 228262912

513.
ŽUKOVSKIJ, Vasilij Andreevič
        Polnoe sobranie sočinenij i pisem : [v dvanadcati tomah] / V. A. Žukovskij ; [red. kollegija I. A. Ajzikova ... [et al.]]. - Moskva : "Jazyki russkoj kul´tury", 1999-. - Zv. <1-2> ; 25 cm

Cir.
Vsebina:
T. 1 : Stihotvorenija : 1797-1814 godov / [red. O. B. Lebedeva i A. S. Januškevič]. - 1999. - 758 str.
T. 2 : Stihotvorenija : 1815-1852 godov / [red. O. B. Lebedeva i A. S. Januškevič]. - 1999. - 839 str.
ISBN 5-7859-0038-6 (t. 1) ISBN 5-7859-0103-X (t. 2)

821.161.1(081)
SLA Rus II 2084 ŽUKOVSKIJ V. A. Polnoe
COBISS.SI-ID 33832290

514.
ŽUPANČIČ, Oton
        Čaša opojnosti / Oton Župančič. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2007. - 114 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zlata zbirka)

O Župančičevi Čaši opojnosti / Emil Cesar: str. 103-114. - Zlati zbirki na pot / Urednik: str. 113-[114]
ISBN 978-961-6654-01-2

821.163.6-1
SLA L.A I 6521 ŽUPANČIČ O. Čaša
COBISS.SI-ID 231245568


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO