Slovenski zgodovinski roman    Miran Hladnik, © 1999 | Slovenska literarna veda | Slovensko leposlovje | Slovenska kmečka povest