Fran Levec, Slovensko slovstvo

Slovensko slovstvo, 1. del.
Slovensko slovstvo, 2. del.
Slovensko slovstvo, 3. del.
Slovensko slovstvo, 4. del.

Literarni zgodovinar Fran Levec (1846–1846) je v slovenskem kulturnem spominu visoko zapisan, čeprav veliko knjižnega ni izdal. Neuresničena je ostala tudi izdaja njegovih predavanj iz slovenske literarne zgodovine. V LZ in drugod je objavil le serijo življenjepisov slovenskih ustvarjalcev, celota pa se je ohranila le v obliki dijaških zapiskov. Bil je prvi urednik Ljubljanskega zvona (1881–1990), predsednik Slovenske matice, urednik zbranih spisov slovenskih klasikov, avtor slovenskega pravopisa, profesor in šolski nadzornik na ljubljanski realki in učiteljišču (1873–1915). Pričujoča skripta je Levec sestavil v času, ko je poučeval slovenščino v Gorici (1871–73). Ker je na izvodu žig z njegovim exlibrisom: Iz moje knjižnice, smemo domnevati, da si je profesor zapiske pridobil od svojih dijakov, ki jim je predaval v 8. gimnazijskem razredu leta 1871/72. Zapiske je oblikoval dijak Simon Rutar, kasneje znani primorski zgodovinar, prepisal jih je leto kasneje dijak Štefan Lapajne.

Do tukajšnje objave je pripeljal slučaj. Na simpoziju o Vatroslavu Oblaku v Ljubljani leta 1996 je Dragi Stefanija pod naslovom Neznanega pisatelja lastnina ali Vatroslava Oblaka? predstavil rokopisno gradivo za zgodovino slovenskega slovstva, zu katero je domneval, da pripada Vatroslavu Oblaku. Referat v zborniku Obdobja potem ni bil objavljen, pač pa v zborniku referatov s 6. slavističnih dnevov v Szombathelyju (Nemzetözi Szlavistikai Napok 6, 63&dasn;77), kjer je referat pod naslovom Jezikoslovec Vatroslav Oblak – literarni zgodovinar? prebral drugič. Primerjava s podobnimi ohranjenimi zapiski v NUK-u, na katere sem opozoril Dragija Stefanijo, je razkrila, da gre za eno izmed verzij Levčeve zgodovine slovenskega slovstva. Iz spoznanja velikega pomena tega Levčevega gradiva za vsa kasnejša podobna podjetja je zrasel načrt za njegovo izdajo. Prepisovanje besedila v računalnik je naročil Dragi Stefanija (tipkala je študentka Nina Žitko) in dokončal Miran Hladnik, ki je iz svojega raziskovalnega projekta pokril tudi korekutre in konverzijo prepisa v spletni format (to dvoje je opravila študentka Andreja Musar). Ker ne gre za publikacijo, ki bi lahko zanimala najširšo javnost, sva se pobudnika odločila, da jo objaviva najprej na spletu in jo tam postopno dopolnjujeva s potrebnimi komentarji, nazadnje pa poskrbiva še za klasično knjižno izdajo. Taka pot ni najbolj običajna. Ne samo zato, ker je spletno objavljanje precej nova reč, ampak tudi zaradi tradicije ljubosumnega čuvanja gradiva v naši stroki, ki naj bi preprečilo konkurentom, da nas prehitijo in sintezo objavijo pred nami. Da ne bo nesporazumov, zapišimo, da je za javno uporabo tegale prepisa Levčeve slovstvene zgodovine potrebno dobiti dovoljenje urednikov in v morebitni objavi razložiti, od kod gradivo; toplo bo pozdravljen vsak sodelavec, ki bi pomagal pri širjenju in dopolnjevanju tegale Levčevega spletišča.

Spletna oblika Levčevega Slovenskega slovstva je minimalistična. Kjer je bilo besedilo nejasno ali kjer gre za zapis v drugi latinični ali v nelatinični pisavi, je priložen posnetek težavnega oziroma nerodnega mesta. Drugje so taka mesta označena z modro, z vprašajem na mestu neberljivih črk in s konjekturo ter komentarjem v oglatem oklepaju. Ker ni bilo časa besedilo pregledati v celoti, je ostalo nekaj napačnih prepisov tudi brez oznak. Napako so seveda lahko napravili že Levec ali njegovi dijaki, ko so delali in kompilirali zapiske. Ali je površno zapisano osebno ali krajevno ime ali pa so pustili prostor prazen za kasnejše dopolnilo, ki pa do njega ni prišlo. V starejših obdobjih konkurira po več različnih variant zapisa imen. Prepis se je trudil reproducirati besedilo z napakami vred, vendar bosta urednika hvaležna za vsako opozorilo, ki bo pomagalo oblikovati komentar k napaki.


Načrtovane povezave:
Dragi Stefanija, Jezikoslovec Vatroslav Oblak – literarni zgodovinar?
Janko Šlebinger, Fran Levec (iz SBL)
Stanko Janež, Literarni zgodovinar, iz Fran Levec (Znameniti Slovenci)
Slikovno gradivo


Besedilo preslikal Dragi Stefanija, prepisala leta 2000 in 2001 Nina Žitko, korigirala in htlmizirala leta 2002 in 2003 Andreja Musar, nekatere popravke vnesel in konec februarja 2003 postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/levec.html Miran Hladnik.