Slovenska kmečka povest


Podatkovna zbirka

Hinko Smrekar: Hlapec Jernej, 1907

Iskanje

(po vseh 235 zapisih)

Primer:bevk- zapisi, ki vsebujejo niz "bevk".
Zahtevnejše: ti:sin in ye>1900- najde dela, ki imajo v naslovu izraz sin in so bila objavljenja po letu 1900.
 idil*- najde idila, idiličen, idilika itd.
 il?uni?- najde ilaunig in ilounik.

V splošnem ima iskalni izraz obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot.


Zapisi v zbirki slovenske kmečke povesti imajo lahko naslednja podatkovna polja:
  zaporedna številka
av  avtor
ps  psevdonim
ti  naslov dela
pn  podnaslov
ča  časopis, zbirka
šb  dolžina v besedah
kr  kraj izdaje
za  založba
ye  letnica izdaje
re  ponatisi, prevodi
oz  oznaka
mo  motivi
m2  stranski motivi
č1  čas dogajanja, npr. 1900
šo  število oseb
ko  konstelacija oseb
mt  motivacija
pp  pripovedovalec
kc  konec
pm  pripovedni način
sp  prostor
id  ideja
zg  zgodba
km  kompozicija
si  signatura v knjižnici
oc  ocene, kritike
op  opombe ob delu
žt  žanrski tip, npr. idila

Iskalni izraz sme biti dolg do 60 znakov; izpisani so vsi zadetki.Zbirko je pripravil Miran Hladnik, dopolnila Andreja Musar, za iskalni program (EVA-CGI) pa je poskrbel Primož Jakopin. Stran je bila postavljena 10. marca 2000 in nazadnje obnovljena 12. nov. 2003.

Naslov: http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/kmpov/                Število obiskov po 10. marcu 2000