Slovenian for Travelers
Slovenščina za popotnike

  • CLICKABLE CONVERSATIONAL PHRASES
  • CULTURAL INFORMATION
  • TRAVEL TIPS
By Miran Hladnik and Toussaint Hočevar

© Copyright by Miran Hladnik. Vse pravice pridržane. (All rights reserved.)

Čabrče nad Poljansko dolino

The on-line version of Slovene for Travelers is freely available for personal use. No reproduction or transfer to any other medium is allowed for commercial or noncommercial use without the author's permission.

The book was first published in 1988 by Amalietti, Ljubljana, and the second improved edition in 1994 by Požgaj and Hladnik, Kranj (ISBN 961-90085-1-0). Some chapters were put on the web in 1995. The complete book was moved to the web in March 2001, and has been since constantly under revision. The html- and the CD-ROM-version of the book were prepared by Zoran Triglav, Aljoša Ocepek, and Miran Hladnik, Feb. 19, 2001, refreshed Sept., 2007.


CIP -- Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'24(035)

HLADNIK, Miran
   Slovenian for Travelers [Elektronski vir] = Slovenščina za popotnike / by Miran Hladnik & Toussaint Hočevar. - Besedilni podatki. - [Kranj : samozal. M. Hladnik], 2001

Način dostopa (URL): http://www.ff.uni-lj.si/sft/. - Pri pripravi html verzije sta poleg Mirana Hladnika sodelovala še Zoran Triglav in Aljoša Ocepek

ISBN 961-90085-2-9
1. Hočevar, Toussaint

111546112

Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco