Primož Jakopin

Urejevalnik EVA

Kratek seznam ukazov
Vsebina:

Namesto uvoda

        Ukazi v seznamih, ki sledijo, so razvrščeni po načinu dostopa in namenu uporabe.
        Morebitne pripombe pošljite na naslov: primoz.jakopin@uni-lj.si.


Ukazi z desne (številske) tipkovnice


- tipka mora biti vključena;


  na začetek datoteke
  na konec datoteke
   začetek pravokotniškega bloka
   konec pravokotnika
   začetek vrstičnega bloka
   konec bloka
  prejšnji zaslon
  naslednji zaslon
  poravnaj desni rob v tekočem odstavku
   izračunaj aritmetični izraz okoli kazalca
  vrini črko
  odstrani črko
   vrini vrstico
   zbriši besedilo do konca vrstice, razen
   na koncu vrstice - odstrani vrstico
   vrstico na sredino
  išči dano zaporedje črk, išče naprej
   išči še enkrat
  za kratico: razloži kratico,
  na začetku vrstice: povej številko vrstice
   povej stran, vrstico, piko
   na začetek vrstice
   na konec vrstice


Kako uporabljamo glavno izbiro (meni)?Ukazi s tipko


        Pri vseh ukazih iz te skupine najprej pritisnemo na tipko Control in jo držimo pritisnjeno, potem pa pritisnemo (samo na kratko, sicer se tipka ponovi) naslednjo tipko. Če se zaporedje tipk še nadaljuje, izpustimo tipko Control in potem natipkamo, kar je še ostalo.


Obnovitveni ukazi


   "undo" obnovi del ravnokar zbrisane vrstice, celo zbrisano vrstico ali vrstico za vrstico zbrisanega bloka
    prikliči nazaj vse, kar je še v shrambi zbrisanih vrstic
   obnovi zaslon (če je na njem ostalo kaj nepričakovanega)


Vrstični bloki


   začetek vrstičnega bloka
   konec bloka
    preslikaj blok
    prenesi blok
    zbriši blok


Pravokotniški bloki


  začetek pravokotniškega bloka (levi zgornji kot)
  konec pravokotnika (desni spodnji vogal)
   preslikaj pravokotnik
   prenesi ga
   zbriši pravokotnik
   napolni pravokotnik z izbranim znakom
    seštej pravokotnik


Tiskanje


   natisni datoteko    natisni blok


Drugi ukazi


  zbriši besedo ali prazen prostor pred besedo
  zbriši vrstico
  prelomi vrstico
  združi vrstici
   preslikaj vrstico nad kazalcem
  skok na začetek trenutne vrstice
  na konec vrstice

  priklop ali odklop vrivalnega načina; bomo pisali preko ali vrivali
   priklop ali odklop posebnega vrivalnega načina običajnih urejevalnikov pri katerem zlomi vrstico, gre pa na začetku vrstice nazaj na konec prejšnje in napravi pri tem še ukaz "združi vrstici"
   pokaži kodo znaka pod kazalcem
   spremeni, dodaj ali zbriši kratico
   izračunaj aritmetični izraz z dolgim celoštevilčnim kalkulatorjem. Operatorji so +,-,*,/,! (fakulteta) in p (razcepi na prafaktorje); razen pri fakulteti in razcepu smeta biti le dva operanda, skupna dolžina rezultata pa ne sme presegati 10.000 mest. Pri deljenju je na koncu rezultata naveden ostanek.
   pokaži trenutno vrstico z 8-bitnimi znaki, kot jo vidi EVA

   išči dano zaporedje črk; išče naprej, z desne tipkovnice pa nazaj
   išči že prej iskano, od kazalca naprej
   išči dano zaporedje samo po začetkih vrstic
   išči dano zaporedje samo po koncih vrstic
   zamenjaj dano zaporedje črk z drugim
   skok na položaj v vrstici
   skok na vrstico z dano številko (npr. na vrstico 200)
   rezerviran ukaz (skok na sistemsko datoteko)
   išči tako, da vtipkanega niza na zaslonu ne vidimo
   skoči na prvi znak od kazalca naprej v vrstici, ki ni presledek
   skok na dano mesto v datoteki - podamo število znakov, kako daleč naj bo to mesto od začetka datoteke ali pa odstotek, npr. skok na 50%
   skok na zapis s številko (samo pri indeksnem iskanju)
   pokaži, v katerem polju in zapisu je kazalec (velja za zapise v STEVEovem podatkovnem načinu)
   za dano število pokaži hexadecimalno in binarno vrednost
   izvedi kratico 'CA'

   shrani trenutno datoteko iz pomnilnika na disk
   shrani to datoteko v načinu ASCII
    preberi datoteko z diska (ime napišemo)
    preberi datoteko, katere pot na disku in ime je v trenutni vrstici (glej DISK->Imenik kot zbirka)
    uveljavi pot na disku, ki je v trenutni vrstici

  zamenjaj tipkovnico z naslednjo, to je tisto z obrnjenimi črkami; če si že tam, se vrni nazaj

    pokaži stran (v načinu namiznega založništva (NMZ) — za tisk); ukaz je navadno ponovljen na funkcijski tipki F3, končamo (vrnitev v navaden urejevalnik) ga pa s tipko
   vrini pred tekočo vrstico tako, ki določi blok za NMZ
   vrini vrstico z blokom za namizno založništvo, ki bo že vseboval tudi izbiro črk

   zbriši vse do konca datoke


Ukazi za zaslonski vnos pri zbirkah


 n kjer je n med 0 in 8: začni vnos podatkov na zapisu s kazalcem in pri tem uporabi zaslonsko masko n (s    npr. odpremo tekoči zapis s prvo masko)
   izbiro maske za zaslonski vnos naj program pokaže na zaslonu
  nn zaslonski vnos podatkov z masko nn (med 01 in 99)
  zaslonski vnos na tekočem zapisu z masko, ki naj jo izbere EVA
   napravi še en izvod trenutnega zapisa (kopijo, med zaslonskim vnosom)


Delo z več datotekami


Največje število datotek


Število datotek, ki jih imamo istočasno v pomnilniku in med katerimi se lahko zelo hitro premikami in iz ene v drugo kopiramo ali selimo vsebino, določimo v sistemski tabeli "CONFIGURATION", v njeni drugi vrstici, ki ima obliko:

FILES=število

npr. FILES=30, in bomo imeli dostop do 30 datotek hkrati. Če te vrstice ni, bo to število 16. Vsaka možna datoteka, tudi če je prazna, zasede 1 KB pomnilnika.


Premikanje iz ene datoteke v drugo


dosežemo z
n kjer je n številka med 1 (datoteka 1) in 0 (datoteka 10) ter z
 nnn, kjer je nnn tromestno število — skok na datoteko nnn (npr.
     — skok v šestnajsto datoteko)


Kopiranje in prenašanje blokov iz ene datoteke v drugo


  n, kjer je n med 1 in 9 ali
   nn, kjer je nn med 01 in 99: prekopira vrstični blok iz datoteke n oziroma nn pred tekočo vrstico;

  n oziroma
   nn blok od tam prenese,

   n ali
    nn (nn med 01 in 99) prekopira pravokotni blok


Stran je postavil Primož Jakopin 28. februarja 1998 in jo nazadnje spremenil 30. marca

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/Hp/pj/seminar/eva_krna.html     Število obiskov: