Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Primož Jakopin
Besedilo in računalnik


        Izbirni predmet Besedilo in računalnik je namenjen študentom z jezikoslovjem in književnostjo povezanih smeri (filologom). Njegov namen je seznaniti študente z možnostjo kreativne uporabe interneta pri lastnem delu, z uporabo domačih in tujih besedilnih korpusov ter z osnovami kvantitativne analize besedil.
        Namesto preverjanja znanja je seminarska naloga, v okviru katere je treba napraviti statistični opis izbranega literarnega dela, v obliki spletne strani, primerne za objavo na internetu.
        Predmet obsega 60 ur (2 + 2) predavanj in vaj v poletnem semestru, ob ponedeljkih od 16.20 naprej v učilnici 013 v kleti FF.Teme, ki pridejo v poštev:


Seminarska naloga


Diplomske naloge in magistrska dela

        Pri predmetu je mogoče izbrati tudi temo za diplomsko nalogo ali magistrsko delo. Teme obsegajo kvantitativno analizo izbranega zaključenega besedila ali določene jezikovne prvine večje besedilne zbirke. Seznam še prostih tem je na voljo tukaj.Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 12. februarja 2007.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/seminar/bes_in_rac.html       Obiskov