Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Marina ZORMAN

(Ljubljana, 12. 8. 1959)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz slovenskega jezika in književnosti (A) ter primerjalnega indoevropskega jezikoslovja (B) leta 1983. Leta 1993 je obranila magistrsko delo z naslovom Ekspresivno besedotvorje pri glagolu (starejše, verjetno podedovane ekspresivne kombinacije -v/c- + -r/l- – osnovni tip -dr- – v slovenščini), leta 1998 pa disertacijo s temo Nekateri strukturalno-funkcionalni odnosi med členi sinonimnih vrst v slovenščini. Od leta 1987 je zaposlena na Filozofski fakulteti (do 1991 kot bibliotekarka, do 1998 asistentka, nato docentka za splošno jezikoslovje). Izpopolnjevala se je na Kairski univerzi (1983/84) in Karl-Franzens Universität v Gradcu (1987/88).

Ukvarja se s primerjalnim indoevropskim jezikoslovjem, hetitologijo in splošnim jezikoslovjem. Je članica Societas Linguisticae Europeae in članica uredniškega odbora revije Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies.

Glavna dela: Verbalsuffixe mit Liquida, Linguistica 1995; Zur Struktur und Funktion von Synonymen, Linguistica 1998.
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/ZORMAN.html                    Število obiskov: