Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Marjeta VASIČ

(Novo mesto, 12. 8. 1922)

Po aktivni udeležbi v narodnoosvobodilnem boju (nositeljica spomenice 1941) je po vojni opravljala različne službe. Diplomirala je leta 1956 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz francoskega jezika in slovenskega jezika s književnostma. Po diplomi je bila profesorica pripravnica na XII. gimnaziji v Šentvidu, po šolski reformi pa na Osnovni šoli Alojza Kebeta v Šentvidu. Od septembra leta 1960 do upokojitve leta 1978 je bila zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, do leta 1971 kot asistentka, potem kot docentka in nato izredna profesorica za francosko književnost. Doktorirala je na Filozofski fakulteti leta 1970 z disertacajo Estetska misel Alberta Camusa. Po upokojitvi je honorarno vodila seminar za 4. letnik.

Preučevala je predvsem novejšo francosko književnost, predavala je o posameznih obdobjih in vodilnih avtorjih 19. in 20. stoletja. Do leta 1977 je objavljala pod priimkom Pirjevec.

Glavna dela: Camusova estetika absurda, Slavistična revija 19, 1971; Ch. Baudelaire: Rože zla, Ljubljana 1977 (izbor, uredništvo, spremna študija); Pota Sartrove svobode, v: J. P. Sartre: Izbrana dela 1–7, Ljubljana 1981; Eksistencializem in literatura, Ljubljana 1984; A. Camus: Tujec, DZS 1994 (uredništvo, spremna študija); Iskanje izgubljenega časa, v: M. Proust: V Swanovem svetu, Combray, Ljubljana 1996.

Lit.: SBL, Ljubljana 1982.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/VASIC.html                    Število obiskov: