Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Božo OTOREPEC

(Orehovec, 24. 12. 1924)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz zgodovine in geograÞje leta 1951. Doktoriral je s tezo Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov v slovenskem prostoru leta 1987.

V letih 1950–1971 je bil arhivist, višji arhivist in arhivski svetnik v Mestnem arhivu v Ljubljani. Od l. 1972 je bil višji strokovni sodelavec, od l. 1977 strokovni svetnik, od l. 1984 raziskovalni svetnik in od 1987 znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri ZRC SAZU. Od leta 1967 je bil pogodbeni višji predavatelj zgodovinskih pomožnih ved na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, v letih 1988–1993 pa pogodbeni redni profesor za zgodovinske (pomožne) vede na istem oddelku.

Glavna dela: Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku 1–12, Ljubljana 1956–1968 (ur.); Rokodelstvo in obrt v srednjeveški Ljubljani, Publikacije Mestnega arhiva ljubljanskega 1972, zv. 3, str. 5–54; Ljubljanski trgovski knjigi iz prve polovice 16. stoletja, Ljubljana 1986, 233 str. (Viri za zgodovino Slovencev; 8) (Soavtorja Sergej Vilfan in Vlado Valenčič); Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem, Ljubljana 1988, 333 str.; Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine), 1270–1405, Ljubljana 1995, 335 str. (Viri za zgodovino Slovencev ; 14).

Lit.: S.Vilfan: Božo Otorepec – sedemdesetletnik, Zgodovinski časopis 48, 1994, str. 559–561; N. Stergar: BibliograÞja prof. dr. Boža Otorepca, Zgodovinski časopis 48, 1994, str. 561–564.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/OTOREPEC.html                    Število obiskov: