Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Stanko LEBEN

(Ljubljana, 30. 10. 1897 – Ljubljana, 14. 7. 1973)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1923 iz filozofije, francoščine in italijanščine. Prav tam je leta 1923 opravil doktorat z disertacijo O brezčasnosti dejstev. V letih 1924–1932 je bil gimnazijski profesor v Ljubljani. Leta 1932 je bil iz političnih razlogov premeščen v Čuprijo, zato je dal odpoved. Nato je bil pet let brez službe; preživljal se je z inštrukcijami in literarnim delom. V letih 1937 in 1938 je bil bibliotekar v knjižnici Pravne fakultete v Ljubljani. Leta 1938 je postal lektor za italijanščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1941 docent za francosko in italijansko književnost in leta 1945 izredni profesor. Leta 1956 se je upokojil. Poleg francoske in italijanske ga je zanimala tudi španska književnost. Živo so ga privlačile velike literarne osebnosti, posebno Dante in Cervantes. Njihovo življenje in okolje pa sta ga zanimala predvsem kot dejavnika za oblikovanje ustvarjalne osebnosti, ki življenjske dogodke in osebe preustvari v pesniške like.

Objavil je nad 50 člankov o kulturnih, narodnih in političnih vprašanjih ter pripravil knjigo Problem slovenske vzgoje (1932), ki je bila med tiskom prepovedana. Prevajal je literarna dela iz francoščine, italijanščine in španščine ter angleščine; med njimi izstopa prevod dela Miguela de Cervantesa, Bistroumni plemič Don Kihot iz Manče, prva izdaja v letih 1935–1937, nova izpopolnjena izdaja v letu 1964.

Glavna dela: Pregled sodobne književnosti v Španiji, Ljubljanski Zvon 1929; Življenje in delo Pia Baroje (kot uvod v lastni prevod Barojevega dela Pot k popolnosti), Ljubljana 1931; Voltaire, človek in delo (kot uvod v Župančičev prevod Voltairovega Kandida), Ljubljana 1931; Problem Dantejeve Beatrice, Ljubljana 1940; Italijanska vadnica I. in II. del, Ljubljana 1941; Uvod v pravo umevanje, uživanje in vrednotenje Cervantesove mojstrovine (uvodna študija k lastnemu prevodu Cervantesovega Don Kihota), Ljubljana 1964.

Lit.: Leksikon pisaca Jugoslavije III, Novi Sad 1987; Enciklopedija Slovenije VI, Ljubljana 1992.
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/LEBEN.html                    Število obiskov: