Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Stane GABROVEC

(Kamnik, 18. 4. 1920)

Diplomiral je leta 1948 iz klasične filologije in antične zgodovine z arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, doktoriral na zagrebški univerzi (Fil. fak. Zadar) 1962 s tezo Prazgodovina Gorenjske. Bil je kustos in vodja Arheološkega oddelka Narodnega muzeja v Ljubljani (1948–1986), 1969 izvoljen za izrednega profesorja za prazgodovinsko arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, delo je prevzel le pogodbeno. Je redni član Centra za balkanološke študije pri Akademiji znanosti BiH v Sarajevu (od 1962), dopisni član Bavarske Akademije znanosti v Münchnu (od 1965) in dopisni član SAZU (od 1987).

Svoje glavno delo je posvetil raziskovanju bronaste in železne dobe. Kot kustos Narodnega muzeja je skrbel za sistematično objavo starega fonda arheološkega gradiva. Od 1960 do 1974 je vodil velika izkopavanja v Stični, ki so bila dobra šola tudi za študente. Izkopavanja so imela v mnogih pogledih pionirski pomen. Njegove številne študije, nastale na podlagi sistematične objave gradiva in izkopavanj, predstavljajo sintezo bronaste in železne dobe v Sloveniji. Izdelal je novo kronologijo bronaste in železne dobe in opredelil kulturne skupine na Slovenskem in v okolici. Številne so tudi njegove študije o materialni in duhovni kulturi. Med prve sodijo predvsem študije o obrambnem orožju, med druge o situlski umetnosti. Na novo je postavil tudi problem etničnih nosilcev železodobnih kultur v Sloveniji in na Balkanu.

Glavna dela: rezultate svojih študij je strnil v sintetičnem prikazu bronaste dobe Slovenije in Istre, ki je izšla v Praistoriji jugoslavenskih zemalja IV, Sarajevo 1983, 21–96, in železne dobe jugovzhodnoalpske regije v Praistoriji jugoslavenskih zemalja V, Sarajevo 1987, 15–181, 293–338 in 906–928.

Lit.: J. Kastelic: Ob šestdesetletnici, v: Zbornik, posvečen Stanetu Grablovcu, Situla 20–21, 1980, 5–8.

Bibl.: M. Blažon: Bibliografija Staneta Gabrovca, v: Zbornik, posvečen Stanetu Gabrovcu, Situla 20–21, 1980, 13–23.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/GABROVEC.html                    Število obiskov: