Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Mladen DOLAR

(Maribor, 29. 1. 1951)

Po maturi se je leta 1969 vpisal na Filozofsko fakulteto, kjer je leta 1978 diplomiral iz filozofije in francoščine. V letih 1980–82 je bil stažist na Oddelku za filozofijo FF, nato od leta 1984 asistent. V šolskem letu 1979/80 je bil na podiplomskem študijskem izpopolnjevanju v Parizu (Université Paris VIII), v letu 1989/90 pa v Londonu (University of Westminster). Doktoriral je leta 1992 s tezo Heglova Fenomenologija duha, Dialektika zavesti in samozavedanja. Od leta 1992 je bil docent za nemško klasično filozofijo, od leta 1996 pa je izredni profesor za filozofijo in teoretsko psihoanalizo. Na Oddelku za filozofijo predava nemško klasično filozofijo ter strukturalizem in psihoanalizo.

Član uredniškega odbora revije Problemi (v osemdesetih letih je bil mnoga leta njen glavni in odgovorni urednik) in knjižne zbirke Analecta. Je soustanovitelj in mnogoletni podpredsednik Društva za teoretsko psihoanalizo in soustanovitelj Društva za kulturološke raziskave.

Glavna dela: Struktura fašističnega gospostva, Ljubljana 1982; Heglova Fenomenologija duha I., Ljubljana 1990; Samozavedanje, Heglova Fenomenologija duha II., Ljubljana 1992; I shall be with you on your wedding-night, Lacan and the uncanny, October 58/1991, str. 2–24; Beyond interpellation, Qui parle 2/1993, str. 75–96; The phrenology of spirit, v: Copjec (ur.), Supposing the subject, London: Verso 1994, str. 64–83; At first sight, v: Salecl & Žižek (ur.), Gaze and voice as love objects, Duke UP, Durham/London 1996, str. 129–153; The object voice, v: Salecl & Žižek (ur.), Gaze and voice as love objects, Duke UP, Durham/London 1996, str. 7–31; Woher kommt die Macht?, v: Liepold-Mosser (ur.), Sprache der Politik, Politik der Sprache, Turia & Kant, Dunaj 1996, str. 184–205.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/DOLAR.html                    Število obiskov: