Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Lucija ČOK PIŠOT

(Lokavec pri Ajdovščini, 7. 4. 1941)

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Kopru, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala italijanski in francoski jezik ter na isti fakulteti magistrirala l. 1988 z delom Prispevek k didaktiki italijanskega jezika, leta 1995 pa je zagovarjala doktorsko disertacijo Upovedovanje in učenje drugega jezika v otroštvu. Sedaj je docentka za didaktiko italijanskega jezika na Pedagoški in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalka na področju zgodnjega učenja tujih jezikov in dvojezičnosti otrok, avtorica metod in učbenikov za zgodnje učenje italijanskega jezika, nosilka programov za dopolnilno izpopolnjevanje učiteljev, predsednica Predmetne kurikularne komisije za italijanski jezik.

Področje njenega strokovnega in raziskovalnega interesa je zgodnja večjezičnost, posebno pozornost pa posveča psihojezikovnim in didaktičnim razsežnostim upovedovanja, učenja in poučevanja drugega jezika. Na to temo je imela več referatov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Predavala je tudi na tujih univerzah (Università degli Studi di Udine, Université Stendhal Grenoble III, Pedagoška akademija Minsk, Pedagoška akademija v Celovcu, Macquary University v Avstraliji, Saami Colege Kautukeinu na Norveškem).

Kot nosilka ali koordinatorka raziskovanja se je vključila v domače in tuje razvojne projekte: Inoviranje osnovne šole – Specialno didaktična prenova, Pedagoški inštitut v Ljubljani 1992–93; Kurikulum tujega jezika na razredni stopnji, MŠŠ 1994–96; Learning and teaching Languages in bilingual contexts, Svet Evrope, Razvojni in raziskovalni program delavnice 5A in B 1991–95 (direktorica delavnice 5B); SEP Tempus 3767, 1992–1995: Učenje in poučevanje drugega in tujega jezika na predšolski stopnji in v osnovni šoli, koordinatorica projekta; pilotni projekt Francoščina v osnovni šoli, MŠŠ, 1995–1998, pilotni projekt Jezikovni portfolijo Sveta Evrope (1998–). Sedaj vodi Znanstveno-raziskovalno središče R Slovenije v Kopru.

Glavna dela: Contributo alla didattica della lingua italiana come lingua seconda, Linguistica, Ljubljana 1990; Italijanski jezik – sredstvo vzgajanja in vsebina sobivanja ljudi v Slovenski Istri, Annales, Koper 1991; Education in bilingual settings: linguistic complementarity as one of the preconditions for tolerance in Education, v: SCHIAVI - FACHIN, Silvana (ur.), Lingue, testi e contesti (Studi in onore di Nero Perini, vol. 1) Kappa VU, Udine 1994; Model zgodnjega učenja italijanskega jezika za slovensko učno prakso, Annales, Koper 1996; Celostno vrednotenje odziva učencev: jezikovni portfolijo kot sredstvo vrednotenja in samovrednotenja pri pouku tujega jezika, Uporabno jezikoslovje 1998; Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole (skupaj z J. Skelo, B. Kogoj, C. Razdevšek - Pučko), Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije 1999.

Bibl.: Primorski slovenski biografski leksikon, 19. snopič, Dodatek B-L, Gorica 1993; Goriška Mohorjeva družba, str. 535–536; Biografski in bibliografski podatki do leta 1986 v ULBB 4, str. 1928 ter dopolnila do leta 1998.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/COK.html                    Število obiskov: