Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Barbara ŠEGA ČEH

(Pariz, 29. 4. 1953)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1980 diplomirala iz latinščine in francoščine. Od leta 1974 do 1978 je honorarno poučevala latinščino na Gimnaziji Poljane v Ljubljani, od leta 1980 do 1988 je bila zaposlena na Osnovni šoli Prežihov Voranc kot profesorica latinščine. Leta 1982 je sestavila učni načrt fakultativnega pouka latinščine za osnovne šole. Od leta 1988 dalje je zaposlena na Oddelku za klasično filologijo kot lektorica za latinski jezik, predava pa tudi didaktiko klasičnih jezikov. Med leti 1995 in 1999 je bila predsednica Društva za antične in humanistične študije. Bila je urednica prve številke revije za klasično filologijo Keria, članica predmetne kurikularne komisije za latinščino in grščino, od vsega začetka pa je tudi članica predmetne maturitetne komisije za latinščino.

Glavna dela: Osnovna metodološka izhodišča pouka klasičnih jezikov v kulturnocivilizacijskem kontekstu, v: Vestnik za tuje jezike, št. 1-2 (1989), str. 91-95; Propercijeva elegija in Avgustova moralna država, Keria, letn. 1, št. 1-2 (1999), str. 45-49; Paul Veyne, Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in zahod, 1.-9. poglavje, str. 1-217, ŠKUC FF, Ljubljana 1992.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/CEH.html                    Število obiskov: