Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Diplomske naloge iz slovenske književnosti na FF
od 1950 dalje, iskanje po zbirki

Primeri:kersnik- kjerkoli med podatki je omenjen niz "kersnik".
 ip:kejžar- polje ime in priimek vsebuje niz "kejžar".
 na=Murnova lirika- naslov naloge je "Murnova lirika".
 le>1959 in le<1970- naloge, nastale med leti (oboje vključno) 1960 in 1969.
 kb:roman,novela- med ključnimi besedami je omenjen roman ali novela.
 na%>100- naloge z naslovom, ki je daljši kot 100 znakov.V splošnem ima iskalni izraz obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot.

Zapisi v zbirki imajo 17 podatkovnih polj (vsa niso vedno izpolnjena) z naslednjimi oznakami:
             signatura
           pi  značnica
           na  naslov
           ip  ime in priimek avtorja
           kr  kraj
           le  leto nastanka
           sr  število strani
           fo  format
           vr  vrsta dela
           po  področje
           me  mentor
           oa  obravnavani avtorji
           kb  ključne besede
           do  druge oznake
           op  opombe

           pv  povezave

           co  cobiss

        Iskalni izraz sme biti dolg do 74 znakov, število zadetkov pa ni omejeno.Pobudnik celega projekta in glavni avtor zbirke s podatki o diplomskih nalogah je Miran Hladnik,
stran sama, njeni viri in ustrezni iskalni program (NEVA) pa so delo Primoža Jakopina.

Stran je bila postavljena 28. decembra 1998 in nazadnje spremenjena 21. januarja 2009, 11. junija 2013 (mh).

Naslov strani: http://slovlit.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/dnsk.html