Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Andreja Peterlin: Zapuščina Zvonimirja Cigliča

stran 109-111      < Literatura o Z. C.    Kazalo    Viri >

7. poglavje

Zaključek
        Delo sem napravila po svojih najboljših močeh, seveda pa je ostalo marsikaj takega, kar bi se dalo še narediti ali narediti bolje in takega, kar bi bilo nalogi zelo v prid, pa ni bilo izvedljivo.

  Slika 244
Slika 114 - Hiša, kjer prebiva Zvonimir Ciglič in njegova žena, Ulica talcev 5, Ljubljana, Poljane; september 2000

        Biografije skladatelja še ni in se je bilo zato pri marsikaterem poglavju treba opirati na dostikrat zelo skope vire, ki obstajajo. Veliko vprašanj bi se dalo pojasniti v pogovoru s skladateljem. Do srečanja med njim in mano je prišlo 28. novembra 2000. Zvonimir Ciglič me je najprej opozoril na nekaj napačnih podatkov, ki jih je bilo treba popraviti. Dal mi je še nekaj zanimivih in lepih fotografij, ki so zelo popestrile nalogo. Pogovor je nanesel tudi na današnje dogajanje v svetu, koliko je vojn in grozot najrazličnejših vrst. Povedal je, da je največje zlo človeka egoizem oz. z drugimi besedami, da človek svojemu bližnjemu želi zlo in mu ne priskoči na pomoč, ko jo ta potrebuje, življenje pa je kratko, enkratno in neponovljivo. Veliko boljše in lepše bi bilo živeti v razumevanju in prijateljstvu. Mojster živi svoje življenje, stike vzdržuje s svojimi prijatelji in znanci. Februarja 2001 bo praznoval osemdesetletnico.

  Slika 247
Slika 115 - Vhodna vrata stanovanja Zvonimirja Cigliča in njegove žene na Ulici talcev 5/1 v Ljubljani; september 2000

        Skladatelj še živi, a že dolgo ne ustvarja več, zato pa so njegova dela še danes velikokrat izvajana po glasbenih odrih. Veliko svojega časa posveča razmišljanju, saj mu je zelo pri srcu tudi filozofija. Razmišlja o smislu življenja in transcendenčni resničnosti in po njegovem velikem Niču, ki še pride.
        Ko bo v arhivu shranjen še preostali del Cigličeve zapuščine - znana je njegova velika zbirka gramofonskih plošč, bo mogoče napisati podobno delo bolj zaokroženo in celovito.Stran je napisala Andreja Peterlin 23. septembra 2000; nazadnje je bila spremenjena 29. januarja 2001.

Naslov strani:  http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/peterlin_andreja/zakljuce.html

Število obiskov po 29.1.2001  


Naprej na Vire in literaturo      Nazaj na Literaturo o Z. Cigliču      Kazalo      Začetek      Konec