Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Andreja Peterlin: Zapuščina Zvonimirja Cigliča

stran vii-xiii    < Zahvala   Kazalo   Vsebina >

Seznam slik


 1. Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana; avgust 2000, str. 2
 2. Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana; avgust 2000, str. 2
 3. Rojstni in krstni list Zvonimirja Cigliča, 21.marec 1921. Župni urad Marijino oznanjenje v Ljubljani, str. 5
 4. Zvonimir Ciglič, 20. februarja 1923, str. 6
 5. Zvonimir Ciglič ob prvem sv. obhajilu 12.7.1928, str. 7
 6. Zvonimir Ciglič, sokolovec, str. 8
 7. Zvonimir Ciglič kot srednješolec, str. 8
 8. Fotografija Nevenke Ino, prve Cigličeve žene, naslovna stran revije Tovariš, št. 51, leto 3, 1949, str. 9
 9. Fotografija Uroša Kreka, prof. Lucijana Marije Škerjanca in Zvonimirja Cigliča, diplomski koncert; 1948, str. 10
 10. Sinfonia appassionata, za veliki orkester; Zveza kulturnih in prosvetnih organizacij Slovenije.Ljubljana, 1947. Edicija Društva slovenskih skladateljev;Ljubljana, 1975, Nagrada Prezidija ljudske skupščine Socialistične republike Slovenije, 1948; tisk, str. 10
 11. Fotografija Zvonimirja Cigliča v skupini slovenskih skladateljev in izvajalcev. Poleg njega so še Lucijan Marija Škerjanc, dirigent Bogo Leskovic, Blaž Arnič in Karol Pahor. Koncertni list Slovenske filharmonije, str. 245, leto 4, 1954/1955, str. 11
 12. Legitimacija Zvonimirja Cigliča z njegove specializacije v Parizu s fotografijo, 12. november 1958, str. 12
 13. Skladatelj z ženo Ano. Revija Teleks, Appassionato slovenskega skladatelja, Miran Sattler, str. 22; 19. maj 1978, str. 13
 14. Diploma, s katero Mednarodna univerzitetna fondacija z Malte podeljuje Zvonimirju Cigliču častni doktorat, grb: Animo et fide. Malta. 1.9.1987, str. 14
 15. Diploma, s katero Mednarodna univerzitetna fondacija z Malte podeljuje Zvonimirju Cigliču častni doktorat, (Honoris Causae). Malta, 1.9.1987, str. 14
 16. Diploma Universal Intelligence Data Bank of America Z. Cigliču za izredne dosežke, 12.1.1998, str. 15
 17. Fotografija nagrajencev masta Ljubljane z županom Jožetom Strgarjem; nagrajenci nagrade mesta Ljubljane: prof. dr. Anton Dolenc, prof. dr. Pavle Kornhauser, prof. dr. Jože Sivec, prof. Zvonimir Ciglič, akad. slikar Franc Godec in nagrajenka plakete mesta Ljubljane prof. Tereza Žerdin. Dnevnik, str. 9, 24.dec. 1991, str. 15
 18. Fotokopija nagrade mesta Ljubljane Zvonimirju Cigliču leta 1991, str. 16
 19. Fotografija: Z. Ciglič prejema nagrado mesta Ljubljane. Delo, str. 8, 24. december 1991, str. 16
 20. Fotografija Fojčka, jesen/zima 1965, str. 18
 21. Nocturno, Založba Kaos; tisk, Ljubljana, letnik 20, 1942, naslovna stran, str. 21
 22. Bakhanal, piano solo. Založba Kaos; tisk, Ljubljana, letnik 21, 1942, naslovna stran, str. 21
 23. Fotografija Zvonimirja Cigliča v obdobju zapora na Miklošičevi cesti leta 1945, (fotografiran leta 1944).Slovenec: Med Bogom in Satanom, 2. del, Ive A. Stanič; 8.november 1994; fotokopija, str. 23
 24. Drago Jančar: Temna stran meseca, Nova revija 1998, str. 884, str. 30
 25. Portret Z. Cigliča okoli l. 1950, Drago Jančar: Temna stran meseca, Nova revija 1998, str. 884, str. 30
 26. Fotografija: Komorni ansambel MOSD, dirigent Zvonimir Ciglič; 1940, str. 33
 27. Fotografija Lucijana Marije Škerjanca. Cigličev glasbeni mentor. Koncertni list Slovenske filharmonije, str. 195, leto 4, 1954/1955, str. 34
 28. Diploma Gradske filharmonije Subotica podeljena Zvonimirju Cigliču, dirigentu simfoničnega orkestra ob jubilejnem koncertu in 10. letnici dela Gradske filharmonije Subotica. Subotica, 1955, str. 35
 29. Zvonimir Ciglič dirigira 5.Beethovnovo simfonijo v Subotici 1956. Teleks, str. 21, letnik 34, št. 20, 15. september 1978, str. 36
 30. Potrdilo mednarodne letne akademije Mozarteum v Salzburgu iz specializacije dirigiranja pri prof. Lovru Matačiću, poleti 1957, str. 36
 31. Fotografija Lovra Matačića. Programska knjižica Slovenske filharmonije, 1975, str. 37
 32. Potrdilo Comite d'accueil aux etudiants etrangers, iz dirigiranja pri prof. Igor Markevitchu in kompozicije pri Henry Barraudu. Paris, 21. marec 1959, str. 37
 33. Diploma Akademije za glasbo v Ljubljani iz kompozicije, šolsko leto 1947/1948, 30. junij 1948, zadnja stran, str. 38
 34. Fotografija Z. C. in Boga Leskovica ob prvi izvedbi Obrežja plesalk, 1953, str. 39
 35. Fotografija Z. C. in Henrika Neubauerja ob izvedbi baleta Obrežje plesalk, 13.10.1966, str. 40
 36. Prizor iz baleta Obrežje plesalk, Ljubljana, 13.10.1966, str. 40
 37. Fotografija članov društva slovenskih skladateljev v Glasbenem koledarju na str. 174, 1991/1992. Zvonimir Ciglič je označen., str. 42
 38. Zvonimir Ciglič dirigira. Revija Tovariš, leto 4, št. 27, 2. julij 1948, str. 42
 39. Diploma Akademije za glasbo v Ljubljani iz dirigiranja, šolsko leto 1947/1948, 16. november 1948, prva stran, str. 43
 40. Diploma Akademije za glasbo v Ljubljani iz dirigiranja, šolsko leto 1947/1948, 16. november 1948, zadnja stran, str. 43
 41. Fotografija Danila Švare, Cigličev profesor dirigiranja. Koncertni list Slovenske filharmonije, str. 195, leto 4, 1954/1955, str. 44
 42. Fotografija klarinetista Mihe Gunzeka in dirigenta Z. Cigliča, ob izvedbi skladbe C. M. von Webra: Concertino za klarinet in orkester, december 1954, str. 45
 43. Fotografija solistke Core Milko-Pataki in dirigenta Z. Cigliča, ob izvedbi skladbe P. I. Čajkovskega: Koncert za klavir in orkester v B molu, Gradska filharmonija, Subotica, 12.12.1955, str. 45
 44. Fotografija orkestra in zbora, dirigent Z. Ciglič, Subotica 21.12.1955, str. 46
 45. Fotografija violinista Aleksandra Segedija, violončelista Pavla Stojkovića in dirigenta Z. Cigliča, ob izvedbi skladbe J. Brahmsa: Koncert za violino, violončelo in orkester, Subotica 24.2.1956, str. 46
 46. Fotografija pianista Kjella Baekkelunda in dirigenta Z. Cigliča, Ljubljana, 17.2.1958, str. 47
 47. Fotografija pianista Hansa Leygrafa in dirigenta Zvonimirja Cigliča (s koncerta 28. januarja 1957). Koncertni list Slovenske filharmonije, leto 6, št. 9, str. 153, str. 47
 48. Fotografija pianista Antona Trosta in dirigenta Z. Cigliča, ob izvedbi skladbe P. I. Čajkovskega: Klavirski koncert v B molu, 3.3.1958, str. 48
 49. Spričevalo komisije za strokovne izpite za naziv profesor srednje šole v Ljubljani, 29. december 1961, str. 48
 50. Fotografija učencev Srednje Muzičke škole, Subotica 1956, str. 49
 51. Knjiga Antona Kolarja z naslovom Poem ekstaze, Cigličevega učenca, knjigo je izdala založba Didakta, 1990, Radovljica, naslovna stran, str. 50
 52. Originalni rokopis besedila Z. Cigliča za oddajo Z našimi solisti na 3. programu Radia Ljubljane, 22.12.1981, prva stran, str. 51
 53. Originalni rokopis Z. Cigliča:Estetsko humanistična vzgoja in programska politika kulturnih inštitucij, rokopis v 3. delih, 1.del od str. 1 - 9, 2.del od str. 10 - 17, 3.del od str. 18 - 25; prva stran, str. 52
 54. Originalni rokopis Z. Cigliča o Bogu, prva stran, str. 52
 55. Nocturno, Založba Kaos; tisk, Ljubljana, letnik 20, 1942, prva stran, str. 54
 56. Bakhanal, piano solo. Založba Kaos; tisk, Ljubljana, letnik 21, 1942, prva stran, str. 54
 57. Erotikon, tri pesmi za visoki glas in simfonični orkester; inštrumentirano, rokopis originalne partiture. 20. januar 1952, naslovna stran, str. 56
 58. Erotikon, tri pesmi za visoki glas in simfonični orkester; inštrumentirano, rokopis originalne partiture. 20. januar 1952, prva stran, str. 56
 59. Obrežje plesalk, simfonija ekstaze, druga verzija. Rokopis originalne partiture; pesnitev Jana Havlase, ki predstavlja vsebino dela, 1952, str. 58
 60. Obrežje plesalk, simfonija ekstaze, druga verzija. Rokopis originalne partiture, 1952, prva stran, str. 59
 61. Concertino za harfo in godala, Edicije Društva slovenskih skladateljev. Ljubljana, 1974, Musikverlage Hans Gerig, Köln/Cologne, ED. DSS 94, HG 1104, tisk, prva stran, str. 60
 62. Srečku Kosovelu, za moški zbor; besedilo Marjan Štancar, 29. december 1962, originalni rokopis, str. 61
 63. Dopisnica prof. L. M. Škerjanca Zvonimirju Cigliču, 17. januar 1949, str. 64
 64. Pismo prof. Lucijana Marije Škerjanca Zvonimirju Cigliču. Ljubljana, 23. maj 1949, str. 65
 65. Pismo prof. L. M. Škerjanca Zvonimirju Cigliču. Ljubljana, 9. december 1955, str. 66
 66. Pismo prof. L. M. Škerjanca Zvonimirju Cigliču. Ljubljana, 9. december 1955, str. 66
 67. Pismo pianista Napoleona Breznika Z. Cigliču. Ljubljana, 15. november 1965, str. 67
 68. Pismo pesnika Edvarda Kocbeka Z. Cigliču. Ljubljana, 24. junij 1973, str. 67
 69. Pismo dekana Muzičke akademije Beograd, dirigenta Dušana Skovrana Z. Cigliču. Beograd, 15.maj 1972, str. 68
 70. Pismo dirigenta Marka Muniha Zvonimirju Cigliču. Ljubljana, 20. junij 1990, str. 69
 71. Razglednica dirigenta Lovrenca Arniča Zvonimirju Cigliču iz Marseilla, 15. julij 1991, str. 70
 72. Tri razglednice pianista Igorja Dekleve Z. Cigliču, 6. marec 1984 (iz Rusije); 1987 (s poti po več celinah, razglednica oddana v Italiji); 30. september 1991 (iz Danske), str. 71
 73. Razglednica prof. Marjana Gabrijelčiča Zvonimirju Cigliču. M. Gabrijelčič je bil Cigličev učenec. 25. december 1991, str. 72
 74. Pismo režiserja in pisatelja Emila Freliha Zvonimirju Cigliču. Maribor, 12. marec 1992, str. 72
 75. Pismo skladatelja Bojana Adamiča Zvonimirju Cigliču, 14. november 1992, str. 73
 76. Pismo pianista Napoleona Breznika Zvonimirju Cigliču, 19. april 1993, str. 74
 77. Pismo založbe The Horn Realm iz New Jerseyja Z. Cigliču, 1. december 1969, str. 75
 78. Pismo flavtistke Irene Grafenauer Zvonimirju Cigliču. Ljubljana, 30. marec 1975, str. 76
 79. Pismo Mr. J. Cullena iz Irske Zvonimirju Cigliču, 8. september 1981, str. 76
 80. Pismo Nuše Ogrinove Zvonimirju Cigliču iz Kranjske gore, 28.februar 1991, str. 78
 81. Pismo Nuše Ogrinove Zvonimirju Cigliču iz Kranjske gore, 28. februar 1991, str. 78
 82. Zahvala učenk Srednje muzičke škole Subotica direktorju Zvonimirju Cigliču, 1956, str. 79
 83. Zahvala učenk Srednje muzičke škole Subotica direktorju Zvonimirju Cigliču, 1956, str. 79
 84. Diploma, ki potrjuje, da je Zvonimir Ciglič omenjen v mednarodni publikaciji Who's Who in Music.Cambridge, maj 1977, str. 88
 85. Potrdilo o objavljeni biografiji Zvonimirja Cigliča v World Edition of The International Register of Profiles. Cambridge, avgust 1979, str. 89
 86. Besedilo biografije Zvonimirja Cigliča v World Edition of The International Register of Profiles. Cambridge, avgust 1979, str. 89
 87. Potrdilo, da je Zvonimir Ciglič objavljen v mednarodni publikaciji Who's Who in the World, fifth edition, 1980/1981, str. 90
 88. Karikatura Boruta Pečarja: Dirigent Zvonimir Ciglič v Salzburgu. Tedenska tribuna, 1957; fotokopija, str. 92
 89. Karikatura prof. Antona Trosta in dirigenta Zvonimirja Cigliča ob klavirskem koncertu Čajkovskega.TT (Tedenska tribuna), 6. marca 1958, avtor karikature: Borut Pečar, str. 93
 90. Karikatura Zvonimirja Cigliča, avtorja Boruta Pečarja. 8. koncertni list Slovenske filharmonije 69-70, str. 12, sezona 1969-1970, str. 93
 91. Borut Pečar: Obraz zarisan v čas, karikatura Antona Trosta in Zvonimirja Cigliča, str. 151, Mladinska knjiga. Ljubljana, 1970, str. 94
 92. Grlica, revija za mladinsko zborovsko glasbo, letnik 2, št. 2, Ljubljana, 1955 - 1956, str. 95
 93. Zapis Ivana Mraka o Simfoničnih skicah Z. Cigliča, 11.9.1965, prva stran, str. 95
 94. Zapis Ivana Mraka o Simfoničnih skicah Z. Cigliča, 11.9.1965, zadnja stran, str. 96
 95. Prospekt - Zloženka o Zvonimirju Cigliču, Savez kompozitora Jugoslavije Beograd. Beograd, 1966, str. 96
 96. Plakat: 8. glasbeni in baletni večer v Novem mestu, pianist Zvonimir Ciglič, 14. september 1939, str. 97
 97. Plakat Pozorišta NR Bosne in Hercegovine, 27.marec 1949. Verdi: Trubadur, dirigent: Zvonimir Ciglič, str. 97
 98. Program: Jubilarni simfonijski koncert gradske filharmonije v Subotici, 12. december 1955.Solist: Cora Milko, dirigent: Zvonimir Ciglič, str. 98
 99. Program: Simfonijski koncert gradske filharmonije v Subotici, 24. februar 1956. Solist: Aleksandar Segedi, Pavle Stojkovič, dirigent: Z. Ciglič, str. 98
 100. Koncertni list Slovenske filharmonije, leto 5, št. 8, str. 271. Zvonimir Ciglič: Obrežje plesalk, program koncerta 6. in 7. aprila 1956, str. 99
 101. Program Mariborske filharmonije, koncert, 14.januar 1960. Solist: Hilda Horak-Čas, dirigent: Zvonimir Ciglič, str. 99
 102. Fotografija plakata koncerta simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, kjer je dirigiral Z. Ciglič, maj 1960, str. 100
 103. Program Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, Zvonimir Ciglič, Obrežje plesalk, 13. oktober 1966, str. 100
 104. Program simfonijskega koncerta gradskega orkestra Dubrovnik, 2.7.1970. Na programu Concertino za harfo in godala Z. Cigliča, dirigent Anton Nanut, solist Milica Barič, str. 101
 105. Fotografija plakata koncerta iz SZ ob tednu Jugoslovanske kulture, na sporedu je bila tudi Cigličeva Sin. appassionata, 22.11.1976, str. 101
 106. Fotografija plakata koncerta iz SZ ob tednu Jugoslovanske kulture, na sporedu je bila tudi Cigličeva Sin. appassionata, 27.11.1976, str. 102
 107. Fotografija plakata koncerta v Latviji ob tednu Jugoslovanske kulture, na sporedu je bila tudi Cigličeva Sinfonia app., 3.12.1976, str. 102
 108. Program koncerta orkestra RTV Ljubljana v Trstu, 22. april 1983. Na programu Triptih za glas in orkester Zvonimirja Cigliča, dirigent Stojan Kuret, solist Eva Novšak-Houškova, naslovnica, str. 103
 109. Program koncerta orkestra RTV Ljubljana v Trstu, 22. april 1983. Na programu Triptih za glas in orkester Zvonimirja Cigliča, dirigent Stojan Kuret, solist Eva Novšak-Houškova, osrednja stran, str. 103
 110. Fotografija Z. Cigliča v TT (Tedenska tribuna), naslovnica, št. 51, 23. december 1954, str. 104
 111. Fotografija Z. Cigliča v reviji Goriška srečanja, str. 30, št. 17. marec 1969, str. 105
 112. Fotografija Z. Cigliča. RTV Delo, str. 13, okoli l. 1971, str. 105
 113. Portret Z. Cigliča, avtor Božidar Jakac, 23. maj 1975, sepia kreda, str. 106
 114. Fotografija Z. Cigliča ob njegovi 60. letnici. RTV Delo, 16. februar 1981, str. 106
 115. Portret Zvonimirja Cigliča, avtor Franc Zupet-Krištof, 1985, str. 107
 116. Fotografija: Zvonimirja Cigliča ob njegovi 70. letnici. Stop, str. 15, od 11. do 22. februarja 1991, letnik 24, št. 4/1991, str. 107
 117. Hiša, kjer prebiva Zvonimir Ciglič in njegova žena, Ulica talcev 5, Ljubljana, Poljane; september 2000, str. 109
 118. Vhodna vrata stanovanja Zvonimirja Cigliča in njegove žene na Ulici talcev 5/1 v Ljubljani; september 2000, str. 110Stran je napisala Andreja Peterlin 12. septembra 2000; nazadnje je bila spremenjena 29. januarja 2001.

Naslov strani:  http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/peterlin_andreja/slike.html

Število obiskov po 29.1.2001  


Naprej na Uvod      Nazaj na Zahvalo      Kazalo      Začetek      Konec