Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Andreja Peterlin: Zapuščina Zvonimirja Cigliča

stran i      < Kazalo    Abstract >

Izvleček

        Diplomska naloga se nanaša na 27 škatel zapuščine enega najbolj obetajočih slovenskih skladateljev sredine 20 stoletja, ki se nahajajo v Arhivu republike Slovenije na Zvezdarski ulici 1 v Ljubljani.
        V poglavju za uvodom je opisan njegov življenjepis, sledi mu poglavje o martiriju, ustvarjalnem opusu, korespondenci in zabeležkah o skladatelju v literaturi. Rojen je bil 1921, že zelo zgodaj se je navdušil za glasbo, ki je potem postala njegovo življenje; uveljavil se je kot skladatelj, dirigent in pedagog, je pa moral svoje ustvarjalno delo zaradi slabega zdravja veliko prezgodaj končati. V martiriju je opisano njegovo trpljenje v koncentracijskem taborišču Gonars (1942), zaporih v Ljubljani tik po osvoboditvi (neupoštevanje kulturnega molka) in vojaškem zaporu v Karlovcu (1950, obtožen protikomunistične propagande in rušenja ureditve FLRJ). Vse to, pa tudi stalna tesnoba, "temne sile" in onemogočanja dela so mu dobesedno strli srce, tako da je njegov zelo obetajoči opus (1942 do 1963) ostal skromen, si je pa z njim vseeno ustvaril zelo vidno mesto v slovenski glasbi. Njegove najbolj znane skladbe so: Obrežje plesalk, Sinfonia appassionata, Concertino za harfo in godala, Simfonične skice.
        V drugem delu naloge je opisana njegova korespondenca - ostal je v stiku s svojimi učenci in s sodobniki: pisatelji, kiparji, igralci, skladatelji in dirigenti. Literatura o njem je zelo obsežna in razdeljena na več podpoglavji. Tu so kritike del, intervjuji, omembe v enciklopedijah, dnevnem tisku, karikature in plakati, kar je vse nadvse skrbno zbiral in ohranil. Njegove misli o glasbi, ustvarjanju, o biti življenja in smrti odkrivajo nemirno, a zelo pronicljivo in vsestransko osebnost velikega umetnika.Stran je napisala Andreja Peterlin 23. septembra 2000; nazadnje je bila spremenjena 29. januarja 2001.

Naslov strani:  http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/peterlin_andreja/izvlecek.html

Število obiskov po 29.1.2001  


Naprej na Abstract      Nazaj na Kazalo      Začetek      Konec