Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

ODDELEK ZA ZGODOVINO

Andreja Peterlin

Zapuščina Zvonimirja Cigliča


Mentor: prof. dr. Božo Repe
Krištof Zupet: Portret Z. Cigliča na naslovnici zgoščenkeVsebina

Izvleček
Abstract
Zahvala
Seznam slik
1.  Uvod
     1.1  Namen naloge
     1.2  Pregled vsebine
     1.3  Rodovnik
2.  Življenjepis Zvonimirja Cigliča
     2.1  Mlada leta
     2.2  Čas ustvarjanja
     2.3  Pozna leta
3.  Martirij
     3.1  Gonars
     3.2  Ljubljanski zapori
     3.3  Karlovec
     3.4  Bolezen
4.  Ustvarjalni opus
     4.1  Skladatelj
     4.2  Dirigent
     4.3  Pedagog
     4.4  Njegovi zapiski
     4.5  Krononološki pregled del
5.  Korespondenca
     5.1  Njegova pisma
     5.2  Pisma kolegov in učencev
     5.3  Pisma oboževalcev
6.  Literatura o Zvonimirju Cigliču
     6.1  Kritike njegovih del
     6.2  Intervjuji
     6.3  Članki v enciklopedijah
     6.4  Omembe v dnevnem tisku
     6.5  Karikature
     6.6  Zapiski o njem
     6.7  Koncertni listi, plakati
     6.8  Drugo
7.  Zaključek
8. Viri in literatura
     8.1  Vsebinski pregled fondov
     8.2  Knjige
     8.3  ČlankiStran je napisala Andreja Peterlin 12. septembra 2000.

Naslov strani:  http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/peterlin_andreja/index.html

Število obiskov po 29.1.2001  


Naprej na Izvleček