Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Dejan Hozjan:
Pravica učitelja do ugovora vestiSplošni podatki

fakulteta Filozofska fakulteta
oddelek Oddelek za pedagogiko in andragogiko
ime avtorja Dejan
priimek avtorja Hozjan
slovenski naslov  Pravica učitelja do ugovora vesti
angleški naslov Right of teacher to conscience objection
jezik dela slovenščina
vrsta dela diplomska naloga
mentor doc. dr. Mojca Kovač - Šebart
kraj, leto Ljubljana, 2000
ključne besede etični kodeks, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, poklicna etika, avtonomija učitelja, pravica učitelja do ugovora vesti, morala, pravo, svoboda vesti, izbira učiteljskega poklica, omejitve učiteljevega dela, kurikulum, javna šola

Kazalo

 1. UVOD
 2. ZASNOVANOST POJMA PRAVICA UČITELJA DO UGOVORA VESTI V ETIČNEM KODEKSU ČLANOV DRUŠTVA KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
  2.1. Način nastajanja Etičnega kodeksa članov Društva katoliških pedagogov Slovenije in njegova vloga v slovenskem šolskem prostoru
  2.2. Temeljne paradigme Etičnega kodeksa članov Društva katoliških pedagogov Slovenije
  2.3. Specifikacija pojma pravica učitelja do ugovora vesti v Etičnem kodeksu članov Društva katoliških pedagogov Slovenije
  2.4. Utemeljenost uporabe pojma pravice učitelja do ugovora vesti v Etičnem kodeksu članov Društva katoliških pedagogov Slovenije
 3. PRAVICA DO UGOVORA VESTI KOT ADULTERIJ
  3.1. Razmerje med moralo in pravom
  3.1.1. Teorija o pravu kot "minimumu morale"
  3.1.2. Teorija o diametralnosti morale in prava
  3.2. Značilnosti (pravice do) ugovora vesti
  3.3. Definicija (pravice do) ugovora vesti
  3.4. Narava (pravice do) ugovora vesti
  3.5. Pravna ureditev pravice do ugovora vesti v Republiki Sloveniji
  3.6. Opredelitev pojma svobode vesti
  3.7. Temeljna vodila pravnega presojanja (pravice do) ugovora vesti
 4. MERILA UVAJANJA PRAVICE UČITELJA DO UGOVORA VESTI V NAŠEM ŠOLSKEM PROSTORU
  4.1. Prostovoljna izbira učiteljskega poklica in pravica do ugovora vesti
  4.2. Omejitve učiteljevega dela, ki omogočajo pravico do ugovora vesti
  4.3. Oblike aplikacije pravice učitelja do ugovora vesti
  4.4. Učiteljeva pravica do izražanja subjektivnega nazora v javni šoli
 5. ZAKLJUČEK
 6. LITERATURA

Izvleček

V diplomski nalogi z naslovom "Pravica učitelja do ugovora vesti" smo si postavili kot temeljno vprašanje utemeljenost uporabe pojma pravice učitelja do ugovora vesti v našem šolskem prostoru. Analiza izpostavljenih karakteristik pravice učitelja do ugovora vesti v našem šolskem pristopu nas je privedla do zaključka, da je neutemeljeno govoriti o omenjeni pravici. Neutemeljenost pravice učitelja do ugovora vesti je moč zagovarjati z dvema tezama. Na eni strani lahko opredelimo načrtovanje uradnega kurikuluma v naših šolah kot učno-ciljno, kar na strokovni ravni omogoča učitelju prilagodljivost učne snovi učencem. Po drugi strani pa je moralna raven učiteljevega dela okarakterizirana z načelom pluralnosti. Učitelju je podana osnova, da izrazi svoje prepričanje kot eno od možnih in na ta način omogoča učencem, da pridobijo informacije o različnosti svetovnih nazorov ter na podlagi tega izberejo sebi lastnega. Kljub temu, da smo ovrgli hipotezo o utemeljenosti pravice učitelja do ugovora vesti v našem šolskem prostoru, pa je pričujoča diplomska naloga lahko podlaga za razmišljanje ob vzpostavitvi šolskega sistema ali posameznega učnega predmeta na partikularnih vrednotah, saj se na ta način ponudi možnost za aplikacijo pravice učitelja do ugovora vesti.Stran je po predlogi Dejana Hozjana postavil Primož Jakopin 10. januarja 2001. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/hozjan_dejan/default.htm

Število obiskov po 10.1.2001