Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Damjana Godec:
Zgodovinska proza Ivana Zorca

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Ljubljana, 2003


ZAHVALA

Prisrčno se zahvaljujem profesorju Miranu Hladniku za vse strokovne napotke in pomoč, bratu Andreju za pomoč pri urejanju besedila ter staršem in prijateljem za vse spodbude pri pisanju diplomske naloge.

Kazalo

1. UVOD

Med pregledovanjem gradiva za diplomsko delo sem prišla do spoznanja, da zgodovinskemu žanru ustrezata Zorčeva tetralogija povesti s skupnim naslovom Beli menihi in osnutek zgodovinskega romana Valerija, hči cesarja Dioklecijana. Bio- in bibliografske podatke o avtorju sem na srečo lahko črpala iz diplomske naloge Ivane Kozlevčar v študijskem letu 1956/57. Nanje sem se oprla pri predstavitvi avtorjevega življenja in naštevanju del ter tudi v osrednjem delu naloge – razčlenitvi njegovih štirih zgodovinskih povesti. Takoj za naštevanjem Zorčevih literarnih prispevkov sem umestila poročilo o omenjenem osnutku zgodovinskega romana, ustrezno naslovitvi diplomskega dela. Bolj sem se seveda posvetila obravnavi Belih menihov. Pri tem se mi je zdelo umestno, da na osnovi prelomnih letnic v zgodovini Stiškega samostana oblikujem skrčen povzetek le-te skupaj z omembo legende, ki razlaga nastanek imena kraja. V nadaljevanju sem potem iz več člankov Mirana Hladnika povzela lastnosti slovenske zgodovinske povesti, katere kriterijem naj bi ustrezal Zorčev niz povesti. Ker so Beli menihi izšli kot mohorjanske zgodovinske povesti, sem poskusila uvrstiti tetralogijo na določeno mesto še v tem okviru.

Osrednji del moje diplomske naloge predstavlja tetralogijo Beli menihi v ožjem smislu. Vsebinsko sicer zaključene povesti druži precej vzporednic v kompoziciji in te sem sklenila uvodoma zgoščeno predstaviti. K omenjenemu sodi tudi povzeta analiza dolžine in tempa časa v Zorčevih povestih, preden se lotim obnavljanja posameznih fabul, ocen upoštevanja zgodovinskih dejstev ter konstelacije oseb v posebnem poglavju. Predstavitev Zorčevih zgodovinskih povesti zaključujem tako, da jih primerjam z njegovo najuspešnejšo domačijsko povestjo in s povzetkom kritičnih odzivov na Bele menihe. Končno si v sklepu dovoljujem izraziti osebno mnenje o predmetu analize, ki se mi je izoblikovalo v času študija gradiva za diplomsko delo.

Kazalo      NaprejStran je po predlogi Damjane Godec postavila Andreja Musar 19. aprila 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/godec_damjana/default.htm

Število obiskov: