Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Primož Jakopin
Računalništvo za filologe


        Predmet Računalništvo za filologe je namenjen predvsem študentom slovenskega jezika s književnostjo. Njegov namen je seznaniti študente z možnostjo kreativne uporabe interneta pri lastnem delu, z uporabo domačih in tujih besedilnih korpusov ter z osnovami kvantitativne analize besedil.
        Namesto preverjanja znanja je seminarska naloga, v okviru katere je treba napraviti statistični opis izbranega slovenskega literarnega dela, v obliki spletne strani, primerne za objavo na internetu.
        Predmet obsega 30 ur predavanj in vaj v zimskem semestru; pouk poteka ob ponedeljkih od 16.20 do 17.55 v učilnici 013 v kleti FF.
Teme, ki pridejo v poštev:


Seminarska naloga


Diplomske naloge in magistrska dela

        Pri predmetu je mogoče izbrati tudi temo za diplomsko nalogo ali magistrsko delo. Teme obsegajo kvantitativno analizo izbranega zaključenega besedila ali določene jezikovne prvine večje besedilne zbirke. Seznam še prostih tem je na voljo pri predavatelju.Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 13. februarja 2005.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/seminar/rac_za_filol.html       Obiskov