Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Boštjan Bajec   Preverjanje naključnosti spreminjanja reakcijskih časov pri nalogah kategoriziranja dražljajev v času (2000)
Ana Dovžan Troha   Europäisches Sprachenportfolio in Slowenien: die Gestaltung des Europäischen Sprachenportfolios für Universitätsstudenten (2000)
Lucija Fatur   Alpinistična literatura Vikija Grošlja (2002)
Mateja Feltrin   Družbeno kritične pesmi Tomaža Domicelja, Andreja Šifrerja in Adija Smolarja (2002)
Damjana Godec   Zgodovinska proza Ivana Zorca (2003)
Dejan Hozjan   Pravica učitelja do ugovora vesti (2000)
Boštjan Kačičnik   Celjski grofje v slovenski zgodovinski povesti (2002)
Tina Klarič   Dualna organizacija poklicnega izobraževanja (2000)
Andreja Peterlin   Zapuščina Zvonimirja Cigliča (2000)
Peter Purg   Die neue Leiblichkeit des Chandosbriefs;
Die körperlichen Auswege aus den Sprachkrisen der letzten zwei Jahrhundertwenden am Beispiel der Rezeption von Hofmannsthals “Ein Brief” Ende des 20. Jahrhunderts (2000)
Andrej Trampuž   Doživljajske in biofizikalne posledice vpliva Programa Umetnosti življenja na njegove udeležence (2000)
Aleš Vaupotič   Hard Times Charlesa Dickensa in Mihail Bahtin (2001)
Petra Vnuk   Filip Terčelj (2001)
Matej Vranješ   Nekateri vidiki preučevanja prostorske odprtosti lokalne skupnosti (2000)
Simona Zupančič   Slovenski vojni roman in povest (2002)
Stran je bila postavljena 10. januarja 2001. Nazadnje jo je spremenila Andreja Musar 19. aprila 2004. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/default.htm

Število obiskov po 10.1.2000